Окс "Магистър" Специалност: "Транспортен мениджмънт и логистика" Учебна дисциплина: "Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта" Брой кредити
ИмеОкс "Магистър" Специалност: "Транспортен мениджмънт и логистика" Учебна дисциплина: "Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта" Брой кредити
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер28.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vtu_old.vtu.bg/credit/anot-800/114.doc
ОКС “Магистър”

Специалност: “Транспортен мениджмънт и логистика”

Учебна дисциплина: “Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта”

Брой кредити: 6


Код

Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове

Форма за контрол

Курсова работа

Вид дисциплина

редовно обучение

задочно обучение

Л

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

114

Втори

45

30

0

23

15

0

изпит

Не

Задължителна


ЛЕКТОРИ:

Доц. д-р инж. Кирил Карагьозов, доц. д-р Кирка Василева, гл.ас. д- р инж. Тодор Размов


Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, ВТУ “Т.Каблешков” – София


АНОТАЦИЯ:

Основните цели на учебната дисциплина са студентите да получат теоретични знания и практически умения в областта на мениджмънта и маркетинга в логистиката и транспорта, позволяващи им да ги прилагат в реални условия и конкретни ситуации.

Учебната програма включва теми по: външен и вътрешен стратегически анализ на стратегическите бизнес единици (SWOT-анализ); портфейлен анализ и избор на стратегическа зона за стопанска дейност, основни функции на управлението, функционален състав на компаниите и организациите, осигуряващи системи и свързващи процеси, групова динамика, управление на трудовите ресурси, сегментиране, определяне на целевите пазари и основен маркетингов комплекс, реализация на мениджмънт с маркетингова ориентация в логистиката и транспорта. Разглеждат се теоретичните и практическите аспекти на мениджмънта и маркетинга и се набляга върху практическата реализация на представените модели в логистиката и транспорта.

Лекциите се водят в поток. Семинарните упражнения синтезират получените знания и дават подхода за решаване на определени практически проблеми от дадени области на мениджмънта за тях се използват стандартни програмни продукти за провеждане на практическите занятия както и активното използуването на Internet.

Необходими са предварителни знания по “Основи на логистиката”, “Технология и организация на транспорта”, както и знания от бакалавърски курс по инженерна или икономическа специалност.

Учебната дисциплина се преподава на български език.


ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Дэвид Аакер, “Стратегическое рыночное управление”, “Питер”, Санкт Петербург, 2002 г.

  2. Ансофф. И., “Стратегическое управление”, “Экономика”, Москва, 1989 г.

  3. Питър Дракър, “Практика на мениджмънта.”, Класика и стил, София, 2001 г.

  4. Питър Дракър, “Ефективното управление”, Класика и стил, София, 2002 г.

  5. Филип Котлър, “Основы маркетинга”, “Прогрес”, “Универс”, Москва, 1993 г.

  6. Филип Котлър, “Управление на маркетинга. Структура на управлението на пазарното предлагане”, “Класика и стил”, София, 2002 д.

  7. Р. Райков, Т. Размов, Д. Константинов, “Мениджмънт и маркетинг на транспорта”, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2002 г.

  8. Ангелов А.Г. “Основи на мениджмънта”, “Тракия-М”, София, 1998 г.

  9. Д. Донали, Д. Гибсън, “Основи на мениджмънта”, ИК “Отворено общество”, София, 2000 г.

Свързани:

Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Магистър" Специалност: "Транспортен мениджмънт и логистика" Учебна дисциплина: " Проектиране и управление на логистични вериги
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Бакалавър" Специалност: "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Основи на мениджмънта" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Бакалавър" и "Специалист" Специалност "Технология и управление на транспорта", "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Комуникационна и осигурителна техника" Брой кредити: 5
Технология и управление на транспорта” и “Индустриален мениджмънт” необходимите им знания за комуникационните, информационните и...
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Магистър" Специалност: "Технология и управление на транспорта" Учебна дисциплина: "Географски информационни системи /gis/ в транспорта" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconСпециалност: "Инженерна логистика и строителна техника" Учебна дисциплина: " Транспорт и логистика" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Бакалавър" Специалност: "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Прогнозиране, планиране и контролинг" Брой кредити
Доц д-р инж. Кирил Карагьозов, гл ас инж. Мирена Тодорова, ст ас инж. Златин Трендафилов
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Бакалавър" Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Наименование на учебната дисциплина : "Мениджмънт на енергийното стопанство" Брой кредити: 3
Студентите придобиват знания относно динамично променящите се характеристики на икономическите категории, с които се оценява степента...
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Магистър" Специалност "Икономика на транспортната фирма" Наименование на учебната дисциплина :"Финанси" Брой кредити: 7
Изучаването на дисциплината е необходимо и задължително условие за по-добрата професионална подготовка и реализация на окс “Магистър”,...
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Окс \"Магистър\" Специалност: \"Транспортен мениджмънт и логистика\" Учебна дисциплина: \"Мениджмънт и маркетинг в логистиката и транспорта\" Брой кредити iconСпециалност: "Технология и управление на транспорта" Учебна дисциплина: "Статистически методи в транспорта" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом