План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти
ИмеПлан разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти
Дата на преобразуване19.10.2012
Размер244.25 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://foz.mu-sofia.bg/system/files/Docs/FOZ_SDO_Plan Razpisanie_2012_0.doc

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

ДЕКАНАТ
ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ


НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

НА МАГИСТРИ, БАКАЛАВРИ И СПЕЦИАЛИСТИ

С МЕДИЦИНСКО И НЕМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА


София, 2012 г.


1. ОСНОВНИ КУРСОВЕ


ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

(само за зачислени в специализация)


КАТЕДРА ПО ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ


Ръководител на Катедрата: проф. д-р К. Чамов, дм


Информация и регистрация: М. Попиванова, тел. (02) 922 55 59; gsm:+359 888 246 889

1.1. Социална медицина и здравен мениджмънт


Начало: 13.02.2012 г.

Продължителност: 2 месеца (45 работни дни; 360 учебни часа)
Брой курсисти: 20

База за провеждане: ФОЗ-ВМА (Военномедицинска академия)
Научен ръководител: проф. д-р К. Чамов, дм
Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм; тел. (02) 922 55 59, gsm: +359 886 436 303

Изисквания за включване в курса: Зачислени за специализация по “Социална медицина и здравен мениджмънт”.


КАТЕДРА ПО ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Ръководител на Катедрата: проф. д-р Ст. Гладилов, дм


Информация и регистрация: доц. ик. Ж. Павлова, дм; тел. (02) 9432 449; GSM: +359 887 161 580.


1.2. Икономика на здравеопазването

Продължителност: 2 месеца (45 работни дни; 360 учебни часа), разпределени в 5 модула:

І модул: 20.02.2012 г. (5 дни; 40 учебни часа)

ІІ модул: 19.03.2012 г. (10 дни; 80 учебни часа)

ІІІ модул: 15.10.2012 г. (10 дни; 80 учебни часа)

ІV модул: 05.11.2012 г. (10 дни; 80 учебни часа)

V модул: 26.11.2012 г. (10 дни; 80 учебни часа)

Брой курсисти: 12

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Научен ръководител: проф. д-р Ст. Гладилов, дм

Административен отговорник: доц. ик. Ж. Павлова, дм, тел. (02) 9432 449; GSM:+359 887 161 580.

Изисквания за включване в курса: Зачислени за специализация по “Икономика на здравеопазването” с медицинско и немедицинско образование.


КАТЕДРА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Ръководител на Катедрата: проф. д–р Н. Цачева, дм

Информация и регистрация: проф. д–р Н. Цачева, дм: тел. (02) 9432 542; Email:ntzacheva@yahoo.com


1.3.Трудова медицина

Продължителност: 2 месеца (40 дни, 320 уч. ч.), разпределени в 8 модула:

І Модул: 13.02.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

ІІ Модул: 19.03.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

ІІІ Модул: 23.04.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

ІV Модул: 14.05.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

V Модул: 24 09.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

VІ Модул: 22.10.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

VІІ Модул: 12.11.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

VІІІ Модул: 03.12.2012 г. (5 дни, 40 уч. ч.)

Брой курсисти: 12

База на провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Научен ръководител: проф. д-р Н. Цачева, дм

Административен отговорник: ас. д–р С. Евстатиева, тел. (02) 9432 542; gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: Зачислените за специализация по “Трудова медицина” на база ФОЗ


2. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ

(срещу заплащане – 10 лв. на учебен ден, без ДДС)


КАТЕДРА ПО ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТРъководител на Катедрата: проф. д-р К. Чамов, дм


Информация и регистрация: М. Попиванова - тел.: (02) 922 55 59;gsm: +359 888 246 889


2.1. Основи на здравния мениджмънт - І модул

Начало: 06.02.2012 г. и 28.05.2012 г.

Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: доц. д-р К. Кирилов, дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм; (02) 922 55 59, gsm:+359 886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


2.2. Актуални проблеми на здравния мениджмънт – ІІ модул

Начало: 05.03.2012 г. и 24.09.2012 г.

Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: проф. д-р К. Чамов, дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р.Златанова, дм; (02) 922 55 59, gsm:+359 886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

2.3. Иновации в здравния мениджмънт – ІІІ модул


Начало: 09.04.2012 г. и 22.10.2012 г.

Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: доц. д-р К. Кирилов дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм; (02) 922 55 59, gsm:+359 886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


2.4. Съвременни технологии в здравния мениджмънт – IV модул

Начало: 07.05.2012 г. и 19.11.2012 г.

Продължителност: 10 работни дни (80 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: проф. д-р К. Чамов, дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм, (02) 922 55 59, gsm:+359886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


2.5. Стил на лидерство и мениджмънт

Начало: 19.03.2012 г. и 08.10.2012 г.

Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: доц. д-р Л. Черкезова, дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм, (02) 922 55 59, gsm: +359 886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование


2.6. Маркетинг в здравеопазването

Начало: 20.02.2012 г. и 12.11.2012 г.

Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)

Брой курсисти: 35

Научен ръководител: доц. д-р К. Кирилов дм

База за провеждане: ФОЗ – ВМА (Военномедицинска академия)

Административен отговорник: гл. ас. д-р Р. Златанова, дм, (02) 922 55 59, gsm: +359 886 436 303

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


КАТЕДРА ПО ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Ръководител на Катедрата: проф. д-р Ст. Гладилов, дм


Информация и регистрация: доц. ик. Ж. Павлова, дм, тел. (02) 9432 449;gsm: +359 887 161 580


2.7. Икономически анализ и ролята му за увеличаване на ефективността в здравеопазването

Начало: 07.03.2012 г.; 31.10.2012 г. от 09:00 ч.

Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: 20

Научен ръководител: проф. д-р Ст. Гладилов, дм

База за провеждане: ФОЗ – ИСУЛ

Административен отговорник: доц. д-р Т. Златанова, дм; тел.: (02) 9432 343; gsm: +359 886 436 304

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


2.8. Болничната дейност-продукти, разходи за производството им и методи за остойностяването им

Начало: 01.02.2012 г.; 12.12.2012 г. – от 09:00 ч.

Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: 20

Научен ръководител: проф. д-р Ст. Гладилов, дм

База за провеждане: ФОЗ – ИСУЛ2 343; gsm: +359 888 462 866

Изисквания за постъпване в курса: Магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО

Ръководител на Катедрата: доц. д-р Л. Чакърова, дм

Информация и регистрация: ас. К. Лазарова: тел. (02) 9432 599; gsm: +359 888 920 673


2.9. Права и отговорности в медицинската практика

Начало на курса: 07. 05.2012 г.

Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)

Брой курсисти: 25

Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Административен отговорник: ас. К. Лазарова: тел. (02) 943 25 99; gsm: +359 888 920 673

Изисквания за постъпване в курса: Магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование.


2.10. Функции и задачи на комисиите по етика в здравните заведения

Начало на курса: 14.05.2012 г.

Продължителност: 5 работни дни (40 учебни часа)

Брой курсисти: 25

Научен ръководител: проф. д-р С. Попова, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Административен отговорник: ас. К. Лазарова: тел. (02) 943 25 99; gsm: +359 888 920 673

Изисквания за постъпване в курса: Ръководители на здравни и лечебни заведения, лекари, икономисти, юристи и бакалаври по здравни грижи.


КАТЕДРА ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА


Ръководител на Катедрата: проф. д-р Е. Шипковенска, дм

Информация и ригестрация: доц. д-р К. Визев, дм; gsm: +359 888 916 096


2.11. Превенция на преждевременното (патологично) остаряване

Начало: 19.03.2012 г.

Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: 20

Научен ръководител: доц. д-р К. Визев, дм; gsm: +359 888 916 096

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ (Медицински колеж „Й.Филаретова”)

Административен отговорник: доц. д-р К. Визев, дм; gsm: +359 888 916 096

Изисквания за включване в курса: Бакалаври и магистри с медицинско и немедицинско образование.


2.12. Герохигиена на труда и храненето

Начало: 15.10.2012 г.

Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: 10

Научен ръководител: доц. д-р К. Визев, дм; gsm: +359 888 916 096

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ (Медицински колеж „Й.Филаретова”)

Административен отговорник: доц. д-р К. Визев, дм; gsm: +359 888 916 096

Изисквания за включване в курса: Бакалаври и магистри с медицинско и немедицинско образование.


2.13. Хранене на бременни жени-актуални проблеми

Начало: 22.10.2012 г. – от 10:00 ч.

Продължителност: 3 работни дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: 30

Научен ръководител: проф. Д. Байкова, дм; тел. (02) 9432 346; gsm: +359 888 370 922

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Административен отговорник: проф. Д Байкова, дм; тел. (02) 9432 346; gsm: +359 888 370 922

Изисквания за включване в курса: Акушерки, специалисти по акушерство и гинекология, общо-практикуващи лекари.


КАТЕДРА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Ръководител на Катедрата: проф. д–р Н. Цачева, дм


Информация и регистрация: проф. д–р Н. Цачева, дм: тел. (02) 9432 542; E-mail: ntzacheva@yahoo.com


2.14. Оценка на здравното състояние на работещи. ЕЗИД - годишен здравен анализ. Професионална заболяемост и екопатология

Начало: 23.01.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: до 10

Научен ръководител: проф. д-р Н. Цачева, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Административен отговорник: ас. д–р С. Евстатиева, тел.(02) 9432 542; gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: Медицински и немедицински специалисти от здравната мрежа, РЗИ, РИОСВ, координатори и отговорници по безопасност и здраве към фирми, организации, институции, специализанти и специалисти, работещи в СТМ, в ТП на НОИ, в ОД ”ИТ”


2.15. Трудова медицина базирана на доказателства

Начало: 21.02.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: до 10

Научен ръководител: доц. д-р К. Любомирова, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Адм. отговорник: ас. д–р С. Евстатиева, тел.(02) 9432 542; gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: Бакалаври и магистри с медицинско и немидицинско образование.


2.16. Трудовомедицински мениджмънт и експертиза на работоспособността- основни цели и практика

Начало: 19.03.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: до 10

Научен ръководител: проф. д-р Н. Цачева, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Адм. отговорник: ас. д–р С. Евстатиева, тел.(02) 9432 542; gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: експерти от ТЕЛК, НЕЛК, НОИ, специализанти по Трудова медицина, бакалаври и магистри по Здравен мениджмънт, работещи в органите на експертизата от системата на МЗ, НОИ, МТСП-ИА по заетостта, ИА за хората с увреждания, ИА „Социално подпомагане”.


2.17. Трудово-медицински проблеми при работещи в среда с висок токсикохимичен риск

Начало: 18.04.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24 учебни часа)

Брой курсисти: до 10

Научен ръководител: доц. д-р К. Любомирова, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Адм. отговорник: ас. д–р С. Евстатиева ,тел.(02) 9432 542 ;gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: Бакалаври и магистри с медицинско и немидицинско образование.


2.18. Специалистите по здравни грижи в системата на трудовата медицина. Практическа дейност по оценка на здравното състояние на работещи и население

Начало: 07.05.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24учебни часа)

Брой курсисти: до 10

Научен ръководител: проф. д-р Н. Цачева, дм

База за провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Адм. отговорник: ас. д–р С. Евстатиева :тел.(02) 9432 542 ;gsm: +359 898 599 390

Изисквания за включване в курса: Медицински сестри, инспектори по обществено здраве, социални работници, фелдшери, работещи в общини, кметства, синдикати и др.


КАТЕДРА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ


Ръководител на Катедрата: доц. д–р К. Шопова, дм

Информация и ригестрация: доц. П. Иванова, дм; gsm: +359 885 100 686


2.19. Връзки с обществеността

Начало: 01.03.2012 г.

Продължителност: 3 дни (24 учебни часа)

База на провеждане: ФОЗ - ИСУЛ

Брой курсисти: 20

Научен ръководител: доц. П. Иванова, дм

Изисквания за включване в курса: Бакалаври, магистри и специалисти с медицинско и немедицинско образование.


3. ТЕМАТИЧНИ ИЗВЪНПЛАНОВИ КУРСОВЕ

(срещу заплащане)


3.1. ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ


Вид на обучението: Перманентен, интензивен, проблемно базиран, квалификационен курс.

Форми на обучение: Лекции, дискусии, решаване на казуси от ежедневната практическа дейност на лечебните и здравните заведения, организациите и дружествата, пряко или косвено свързани със здравеопазването.

Продължителност: 20 дни (200 учебни часа)

Научен ръководител: проф. д-р К. Чамов, дм - Ръководител на Катедра „Здравна политика и Здравен мениджмънт”

Информация и записване – 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, IV етаж, Факултет по обществено здраве, Деканат, тел.; (02) 9432 304; (02) 9432 579; E-mail: staniela.petrova@abv.bg

Изисквания за включване в курса: Магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование

Опции:

 • Проблемно базиран – провежда се под формата на тематични панели с продължителност от 10 до 30 учебни часа.

 • Перманентен – записване и включване във всеки момент от изпълняван цикъл и завършване при преминаване на всички тематични панели по програмата.

 • Интензивен – обучение по 30 часа седмично (в София, а в друго населено място – по договаряне), 20 дни, 7 седмици: петък – от 10:00 ч., в събота – от 09:00 ч. и неделя – от 09:00 ч.

 • Квалификационен – издава се Удостоверение за квалификация, съгласно действащата правна уредба. Удостоверението е задължителен документ при регистрация за управление на лечебно заведение и явяване на конкурс за ръководна длъжност.

 • Следдипломно обучение – надстроява необходимия обем специализирани знания за лицата с образователно-квалификационна степен “магистър”, “бакалавър” и “специалист” по следните тематични направления: методология и методика на здравния мениджмънт; антропология на индивидуалното и общественото здраве; социология на здравеопазването; медицинска етика; здравна политика; социална психология на здравния мениджмънт; мениджмънт на извънболничната здравна дейност; болничен мениджмънт; маркетинг в здравеопазването; мениджмънт на ресурсите в здравеопазването; мениджмънт на качеството и одита в здравеопазването; управление на здравни проекти; правна регулация в здравеопазването; международно здравно сътрудничество; управление на здравни грижи и др.

 • За уеднаквяване на управленския стил и управленската технология - по предварителна заявка, курсът се организира и провежда на място в конкретно лечебно/здравно заведение или организация с акцент върху спецификата на дейността. По желание на заявителя е възможно провеждане на изследвания с учебна цел или задълбочен анализ на реална ситуация. Неразпространяването на информация се гарантира чрез специална клауза в договор. Курсът се организира при не по-малко от 16 участници.

3.2. ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Вид на обучението: Перманентен, интензивен, проблемно базиран, квалификационен курс

Форми на обучение: Лекции, дискусии, решаване на казуси от ежедневната практическа дейност на лечебните и здравните заведения, организациите и дружествата, пряко или косвено свързани със здравеопазването.

Продължителност: 5 дни (40 учебни часа)

Научен ръководител: доц. юр. Л. Еленкова, доктор, Председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика при Столична община, тел.: + 359 886 847 139; +359 885 510 434

Информация и записване – 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, IV етаж, Факултет по обществено здраве, Деканат, тел.: (02) 9432-304, тел. (02) 9432-579; E-mail: staniela.petrova@abv.bg

Изисквания за включване: Курсът е предназначен за професионалисти с висше образование:

 • Лекари, стоматолози и фармацевти с образователно-квалификационна степен „магистър”;

 • Завършилите специалност „Здравен мениджмънт” с образователна-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”;

 • Завършилите специалност „Здравни грижи” с образователна-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”;

 • Завършилите Медицински колеж с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”;

 • Немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, работещи в и извън системата на здравеопазването (юристи, икономисти, инженери, психолози, социолози и всички други професионалисти по Номенклатурата на специалностите).Опции:

 • Проблемно базиран – провежда се под формата на тематични панели по избрани проблемни области на правното регулиране в здравеопазването и асоциирани сфери;

 • Перманентен – след приключване на курса следващият цикъл започва при формиране на група от 12 курсисти;

 • Интензивен – обучение по 40 часа (в София, а в друго населено място – по договаряне), 5 дни, 2 седмици: петък – от 10:00 ч., в събота – от 09:00 ч. и неделя – от 09:00 ч.

 • Профилиран – при формиране на група от лица с еднаква професия и/или професионална позиция учебната програма, технологията и формата на провеждане се актуализират с акцент върху спецификата;

 • Квалификационен – издава се удостоверение за професионална квалификация, съгласно действащата правна уредба.3. 3. ТРУДОВА МЕДИЦИНА


Вид на обучението: Перманентен, интензивен, проблемно базиран с избор на модули, квалификационен.


Форми на обучение: Лекции, семинари, беседи и дискусии, решаване на трудовомедицински казуси по здраве и безопасност при работа и профпатологични случаи от трудовомедицинската практика на експертизата на работоспособността на ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК.


Продължителност/общ брой часове: 40 дни (320 учебни часа)


Научен ръководител: проф.д-р Н. Цачева, дм, Ръководител на Катедра „Трудова медицина”.

Информация и записване: 1527 София, ул. „Бяло море” 8, IV етаж, Факултет по обществено здраве, Деканат, тел. (02) 9432 304, (02) 9432 579, E-mail: staniela.petrova@abv.bg

Изисквания за включване в курса: специализанти по “Трудова медицина” от бази извън ФОЗ; магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование;

Опции:

 • Проблемно базиранпровежда се под формата на тематични панели по избрани модули и проблемни сектори на Трудовата медицина, професионалното здраве, трудовата безопасност, устойчивата работоспособност, здравословните и безопасните условия на труд при високорискови производства;

 • Перманентен – записване и включване по избор във всеки момент на обучителен цикъл и/или по индивидуална програма;

 • Интензивен – обучение по 40 часа седмично (в София и друго населено място – по договаряне), събота от 09:00 ч. и неделя от 09:00 ч.;

 • Квалификационен – издава се Удостоверение за квалификация, съгласно действащата правна уредба.Образец 1

........................................................................................................................................................

(организация – заявител)


СПИСЪК-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на служители с образователно-квалификационна степен магистър, бакалавър и специалист (или – полувисше, средно специално образование) за включване в тематични курсове за следдипломно обучение във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет-София


№ по

ред

Име, презиме, фамилия (научна степен и научно звание)

Месторабота (длъжност, звено)


ЕГН

№ на курса

(от План-разписанието)РЪКОВОДИТЕЛ

НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

.................................................

(подпис, име, печат)


(Предложението се прилага към придружително писмо в свободен текст)


Образец 2


ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА


за включване в тематичен курс за следдипломно обучение във Факултета по обществено здраве

на Медицинския университет - София


Име, презиме, фамилия: ...............................................................................................................

Научно звание: ...............................................................................................................................

Научна степен: ................................................................................................................................

Образователно-квалификационна степен (моля, подчертайте): магистър, бакалавър, специалист (или - полувисше, средно специално образование).


ЕГН: ..................................................................................................................................................

Място на раждане: гр./с. .............................. Област: .....................................


Длъжност: ..........................................................................................................

Месторабота (звено, организация): ................................................................

Населено място: ...............................................................................................

Специалност: .....................................................................................................


Общ трудов стаж: .............................................................................................

Стаж по специалността: ...................................................................................


Телефони за връзка (служебен, мобилен) .....................................................

Електронна поща (за кореспонденция): .........................................................


Номер и тема на курса (от План-разписанието): ...........................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................


....... . ........ . ............. г.

(дата на заявката)

Подпис:

...................................

(По желание, типовата форма може да заявите и да изпратите по електронна поща на адрес: staniela.petrova@abv.bg


София, 2012 г.

У К А З А Н И Я1. След получаване на План-разписанието или информация чрез други форми на комуникация, индивидуално практикуващите магистри и бакалаври с медицинско и/или немедицинско образование, както и ръководителите на лечебни и здравни заведения, правителствени, неправителствени, съсловни и други организации, желаещи да (се) обучат кадрите си по предлаганите форми и тематика на следдипломно обучение подават заявка за участие (образец № 1 или № 2) на посочения адрес: 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, IV етаж, Факултет по обществено здраве, Деканат.

Кандидатите за следдипломно обучение в тематичните курсове се включват в съответствие със датата на подаване на заявката.


2. Заявки се приемат в рамките на учебната година след справка по телефона относно попълването на обучаваните групи.


3. При заявки за тематичните курсове над посочения брой курсисти, възможно е организиране на извънпланово обучение при специфична форма на организация.


4. При заявка от конкретно лечебно или здравно заведение, както и от конкретна организация или организирана група, включваща не по-малко от 15 курсисти, допустимо е организиране на интензивно “обучение на място”, по договореност.


5. Одобрените кандидати за планово обучение получават Карта-направление за включване в желания курс с подробни указания.


6. Завършилите курс за следдипломно обучение получават “Удостоверение”.


7. Формата на директна комуникация с катедрата, организираща курса - за информация и записване - е посочена в разписанието под названието на катедрата.

Обща информация и справки – на телефон (02) 9432-292; gsm: +359 892 772 911.


8. Заявката за общежитие се организира индивидуално от курсистите: София, кв. “Гоце Делчев”, ул. “Златишки проход” № 46, блок 31; тел.: (02) 595-162.Свързани:

План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconПлан разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти
...
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconВоенномедицинскаакадеми я софия план-разписание
За курсовете за следдипломна квалификация и индивидуалното обучение на висшите и полувисши медицински кадри през 2009/ 2010 г
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconПлан разписание за курсовете и индивидуалното обучение за усъвършенстване на висши и полувисши
След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове...
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconМагистърско обучение по специалност "индустриален мениджмънт"
За магистърското обучение по специалност “Индустриален мениджмънт” могат да кандидатстват дипломирани бакалаври по същата специалност...
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconПри планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено егн, номер
План- разписание за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите...
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconПрограма на курсовете за следдипломно обучение и индивидуална специализация за лекари софия 2011 г
Клиника по кардиология – доц д-р Н. Гочева, дм e – mail –, тел. 9211/401
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconПлан разписание за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2013 г

План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconСофийски университет
...
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconСпециализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания
На курсове и индивидуално обучение за следдипломнa квалификация на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование
План разписание на курсовете за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти iconНа всяка дисциплина по учебен план (бакалаври и магистри) се отреждат кредити цяло число, като един кредит се присъжда за 25 30 часа пълната студентска заетост.
На всяка дисциплина по учебен план (бакалаври и магистри) се отреждат кредити – цяло число, като един кредит се присъжда за 25 30...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом