Социалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
ИмеСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер30.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.belschool.net/files/domashniraboti/8/e/509.doc
Социалното страдание и безнадежността в “Зимни вечери” от Христо Смирненски


Цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски е една от най-популярните му творби. Основният мотив в произведението е страданието и е истински художествен синтез на принципите, залегнали в творческия подход на Христо Смирненски.

Сам изпитал мизерията и болката от бедността, поетът рисува картини на човешката неволя, които се запечатват в съзнанието на читателя. Като на филмова лента преминават те през погледа му - различни, но и еднакви - бедност и духовна нищета. Тези ярки картини носят послание - страданието на бедните, трудният живот във враждебния град.

Цикълът "Зимни вечери дава най-пълна представа за града и неговата социална реалност.Той е недрожелюбен, неприветлив и отблъскващ, прилича на каменен затвор, чиито стени не пропускат искрица надежда.Това е място капан за човешките души, където цари пустота и мрак. Крайните квартали са пространство на разрухата, запустението, бедността и страданието.Човекът се чувства безпомощен, ненужен, без мечти, лишен от духовност и красота.Той е ограбен, обсебен единствено от мисълта как да преодолее "безхлебното" си ежедневие. Многолико е страданието. "Малките гаврошовци", "Цветарката", "уличната жена" и "старият музикант" се лутат в безвремието на "мъглата жълтопепелява", обгърнала крайните квартали. Черният цвят, сравнението с гробница, образът на мъглата: "сивата мъгла", "А в мъглата-през безплътните и мрежи", засилват присъствието на злото, на нещастието. Всичко сякаш е застинало, лишено от живот, носещо съзнание за обреченост, за призрачност и скръб:"оскрежената топола-призрак сякаш", "глъхнат сградите, зловещо гледа всяка". Създава се вледеняващо усещане за враждебност и отхвърленост, за отчуждение и безнадежност. Разрушени са разбирателството и съпричастието в семейството.

Мотивът за човешкото страдание е водещ в "Зимни вечери". Хората живеят в света на човешката мизерия. Нищетата и нещастието, човешката болка и безнадежност, отчаянието и тъгата са теми, пресъздадени във всяка една от седемте композиционни части на произведението. Поетът представя поредната "безхлебна" вечер на едно бедно семейство. Традиционните фигури на семейния свят - бащата, майката и децата - очертават кръга на страданието и на тотално отчаяние. Нищетата е заела трайно място в този дом. Гладът е чест гост на обитатилите му. Животът на бащата е определен като "непотребен", неговите пиянски слова са агресивни и груби. Инверсията в стиха "завърнал се в къщи - безхлебен", както и силната обособеност поставят лирическото ударение на фразата върху епитета "безхлебен". По този начин Смирненски подчертава едно несъответствие. Бащата, който е призван да се грижи за семейството си, лишава дома си от хляба. Трудното ежедневие поражда и тъжното човешко общуване.Плачът на жената и писъците на децата уплътняват картината на мизерията и отчаянието. Пред децата няма бъдеще. С раждането си са обречени на мизерия и нищета. Слепият старик с детето, стаята с моминския ковчег, отхвърлените от обществото деца са единен образ на страданието. Сковаващата ограниченост на героите непрекъснато им напомня, че са родени за страдание и единственото, което им остава в живота е смъртта. Плачът на жената, запалените свещи са белег на тази смърт. Драматизмът на тази част създава усещане у читателя, че му предстои да се сблъска с най-жестокото в този свят на обречени.Всичко е обгърнато с траурно наметало, сякаш и "зимната вечер" скърби за пропилените мечти, за загубената младост, за неизживяното детство. Освин обитателите на бедните градски покрайнини, изплуват и други "герои" - мъглата, мракът, снегът... Те присъстват със своето предметно значение, но същевременно придобиват символна знаковост.

Интересно звучене придобива мотивът "сняг" с поредицата варианти, с които е назован - "снегът поръсен сбисерни искрици/ хрупка с вопъл зъл и глух", "спускат се змийки от лед"...Постепенно се оформя символна знаковост на мотива, за да стигне обобщението си във финалния контраст "снежинки - кал". Зимата носи студенина, отчужденост, а зимните вечери вещаят беди, глад, нещастие, смърт. Като основен мотив страданието на хората присъства във всяка една картина от цикъла "Зимни вечери". То присъства в плачът на майките, писъците на децата, и като че ли всяка една фигура в произведението е поела скръбта на целия свят.

Без надежда завършва тъжната среднощна разходка на поета. След видяното, преживяното и чутото, след докосването на човешката болка и сраданието, в поетичния финал на цикъла "Зимни вечери" остава усещането, че градът е затвор за несправедливо наказаните "бедни братя" на Смирненски.

Свързани:

Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Христо Смирненски е виден български литератур, който умело си служи със словото и умее да пресъздава човешкото страдание и безнадежността....
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Христо Смирненски прекрасно представя болката, страданието и загубата на надежда в своя цикъл “Зимни вечери”. По изключителен начин...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадеждността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Липсата на надежда в един такъв живот съсипва човешката душа. В ‘Зимни вечери’ от Христо Смирненски социалното страдание и безнадеждността...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадеждността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Липсата на надежда в един такъв живот съсипва човешката душа. В ‘Зимни вечери’ от Христо Смирненски социалното страдание и безнадеждността...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Смирненски е роден на 29. 09. 1898 година в Кукуш, където завършва IV клас. Увлича се по литературата и започва рано да печата стихове....
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадеждността в "Зимни вечери"от Хр. Смирненски
В стихотворението “Зимни вечери” Христо Смирненски показва живота такъв, какъвто е. В него основният проблем са безнадеждността и...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадеждността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Цикълът “Зимни вечери” на Христо Смирненски разкрива страданието на хората в покрайнините на големия град. В тези предградия властва...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в Зимни
Смирненски?Той излага личните си впечатления в цикъла “Зимни вечери”,разочарованието и болката да бъдеш жител на зимния град-“черна...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадеждността в "Зимни вечери"
В стихотворението си “Зимни вечери” поетът Христо Смирненски разкрива пустотата на града през погледа на по-бедните социални слоеве,...
Социалното страдание и безнадежността в \"Зимни вечери\" от Христо Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери"
Христо Смирненски разкрива сиромашкия живот на едно обикновено семейство, така както малцина творци са успели. Без тревога и притеснение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом