Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница9/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Заинтересовани страни (държавни органи, неправителствени организации и частният бизнес)Заинтересованите страни в процеса на утвърждаване на Банско като европейски център за зимен туризъм са следните:

Целеви групи:

 • Общинска администрация Банско и общинска администрация Закопане;

 • Браншови организации, организации работещи в сферата на туризма, сдружения на работодатели и служители в община Банско и община Закопане;

 • Представители на бизнеса - туристически предприемачи, мениджъри в бранша в община Банско и община Закопане;

 • Туристи с интерес в зимните спортове и туристи в различните форми на туризъм (селски, културен, еко, приключенски и др.).


Крайни бенефициенти:

 • Заинтересовани страни от туристическия бранш в община Банско и община Закопане;

 • Населението на двете държави;

 • Населението на двете общини (13 000 души в община Банско и около 30 000 в община Закопане);

 • Туристите посещаващи двата регион (над 3 милиона души годишно);

 • Туристи с интерес в зимните спортове и туристи в различните форми на туризъм(селски, културен, еко, приключенски и др.).
  1. Визия на туризма в гр.БанскоТуристическият бизнес е сфера със стратегическо значение за социално-икономическото развитие на Община Банско, тъй като е източник на най-много привлечени инвестиции в общината (почти 60%). По данни на Общината към 15.05.2009 г. средствата за подслон са 332, а легловата база е нараснала до 13 877 легла, с тенденция да достигне 20 000. Това води до сериозни предизвикателства пред инфраструктурата на град Банско, а в следващите години и към останалите селища с оглед на развитието на град Добринище като втори основен туристически център в общината. За сметка на увеличения обем от леглова база, все още не са развити достатъчно качествени съпътстващи туризма дейности и услуги, в това число и през летния сезон, които да удовлетворяват очакванията и нуждите на съвременния турист.

Специфичната възрожденска атмосфера, богатото културно-историческо наследство, съхраненият фолклор и занаяти, месната кухня, множеството уютни и спретнати малки частни хотелчета и механи в традиционен стил - всичко това в съчетание с приказно красивата природа на Пирин и топлите минерални басейни на гр. Добринище, превръща община Банско в уникален туристически център, чийто посетители се увеличават с всяка изминала година. Градът има статут на уникално селище с международно значение за стопанския туризъм (от 1979 г.).

През последните три години на територията на град Банско туризмът е отрасълът с изключително динамични темпове на развитие, надвишаващи неколкократно средните за страната, което налага извода, че Община Банско е най-динамично развиващата се дестинация в страната в този отрасъл.

За периода 2001 – 2006 год. размерите на инвестициите в сферата на туризма са над 200 млн. лева, с което се регистрира скок в тенденциите за строителството в общината и позволи разкриването на над 500 работни места в сферата на обслужването в туризма и около 2400 места в сферата на строителството. Изградени са нови лифтови съоръжения и писти с високо техническо ниво, като общо за 2004 и 2005 г. в Общинска администрация – Банско са издадени и 668 разрешителни за строеж (от които 465 са за хотели), с обща разгърната площ 261 509 кв. м. Предстои да се построи втора кабинкова линия в ски центъра, 30 млн. евро ще бъдат вложени в голф игрище.

Отрасълът туризъм е с изключителни перспективи за развитие в почти всичките му разновидности на цялата територия, имайки предвид уникалните възможности, като природо-географско разположение, културно-историческо наследство, автентичен бит и фолклор, както и вече внушителния размер на направените инвестиции.

Главната тенденция за развитието на туризма е през следващите няколко години в общината да се развият културният туризъм, балнеотуризмът и селският туризъм. Общината се е утвърдила като водещ национален и международен зимен център за туризъм и спорт, в който ще се провеждат кръгове от европейски и световни първенства по зимни дисциплини, включително водещо участие във XXII зимни олимпийски игри през 2014 година, във връзка с кандидатурата на България за домакинството на олимпиадата. Намеренията са насочени към преодоляване на дисбаланса между зимния и летния сезон. Повишаването на качеството и разнообразяването на туристическия продукт ще цели привличането на посетители с висока и средна платежоспособност – български и чуждестранни специализирани туристи – любители на зимните спортове, природата и кратките почивки.

Същевременно, развитието на екологичен и устойчив туризъм (с акцент върху топлото полугодие) би намалило до известна степен сезонността в туристическата специализация на Банско. Това е и една отлична възможност за популяризиране на богатите културни традиции и характерен бит на местното население.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом