Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница6/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Таблица № 5 - ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПО ЦЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО И ПО СТРАНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2010 ГОДИНА


Страни

Общо

Цел на пътуването

Почивка и екскурзия

Гостуване

Служебна

Други

Транзит

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ О

593058

254264

10349

100176

60032

168237

Европейски съюз

397807

183996

5082

86208

33787

88734

Австрия

8765

3099

136

2858

260

2412

Белгия

3692

1422

12

1484

151

623

Великобритания

24641

15118

241

4820

697

3765

Германия

47395

27590

688

8885

2325

7907

Гърция

91297

44341

951

25611

12670

7724

Дания

2877

1628

24

436

357

432

Ирландия

2279

947

67

671

35

559

Испания

3464

1401

112

1120

156

675

Италия

9980

3731

165

3730

426

1928

Кипър

1932

697

63

489

268

415

Малта

491

236

0

177

27

51

Нидерландия

6401

2393

115

1560

338

1995

Полша

10079

3100

568

2664

1479

2268

Португалия

849

578

1

251

8

11

Румъния

143537

62651

650

20122

11988

48126

Словакия

4210

543

448

1533

417

1269

Словения

1389

409

4

697

48

231

Унгария

6990

2267

137

2483

543

1560

Финландия

4032

875

46

493

144

2474

Франция

11349

5866

408

3376

246

1453

Чехия

4314

2374

143

1094

431

272

Швеция

5156

1933

59

1106

543

1515

Други страни от ЕС

2688

797

44

548

230

1069

Други европейски страни

152717

50384

4356

9150

21357

67470

Норвегия

947

440

5

387

6

109

Република Македония

32987

18303

1525

427

5177

7555

Русия

18580

12487

1040

2026

2223

804

Сърбия

23419

14025

172

482

1759

6981

Турция

66072

2571

1467

5042

9379

47613

Украйна

10712

2558

147

786

2813

4408

Други страни

16162

13694

417

1460

304

287

Израел

7471

6905

47

405

77

37

Канада

1420

1177

69

83

22

69

САЩ

5827

4361

296

802

196

172

Япония

1444

1251

5

170

9

9

Останал свят

26372

6190

494

3358

4584

11746
Европейски съюз

183996

Румъния

62651

Гърция

44341

Германия

27590

Република Македония

18303

Великобритания

15118

Сърбия

14025

Русия

12487

Израел

6905

Франция

5866

САЩ

4361

Италия

3731

Полша

3100

Австрия

3099

Турция

2571

Украйна

2558

Нидерландия

2393

Чехия

2374

Унгария

2267

Швеция

1933

Дания

1628

Белгия

1422

Испания

1401

Япония

1251

Канада

1177

Ирландия

947

Финландия

875

Кипър

697

Португалия

578

Словакия

543

Норвегия

440

Словения

409

Малта

236
Таблица № 6 - ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2009 Г. ПО СТРАНИ И МЕСЕЦИ
(Брой)

Страни

Общо

Месеци

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ О

7872805

266697

269732

334417

485817

558295

957271

1471234

1434569

944688

454224

338760

357101

Европейски съюз

5458030

149591

152861

208391

342065

393186

657396

1065763

1059677

713893

284570

207575

223062

  в т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австрия

182075

5276

4365

5000

7297

7514

12101

46834

47612

27051

6919

5153

6953

Белгия

96334

2152

2174

3019

1841

4987

11736

24583

26514

12913

3023

1630

1762

Великобритания

316928

14782

15241

14898

10335

29783

43745

69689

47622

40927

13288

6679

9939

Германия

898352

8056

8143

12611

14543

54785

123661

217196

241061

173801

23388

11311

9796

Гърция

924220

67252

47426

72054

75896

84161

70776

91061

107058

79984

77018

68506

83028

Дания

90672

924

934

1063

1416

3935

14115

42302

15598

7471

1305

954

655

Ирландия

46102

2646

2917

4303

1423

2843

8897

11206

6172

1979

646

820

2250

Испания

54847

1866

1886

2965

2388

3053

3724

8099

12499

9376

3408

3256

2327

Италия

126108

7010

6094

8064

6731

10178

10373

15648

20089

20610

9916

5137

6258

Кипър

22557

1960

913

1111

1240

1869

3399

3525

3088

595

1726

1738

1393

Малта

7479

784

490

1202

906

680

1273

710

58

188

115

152

921

Нидерландия

157485

2178

2202

2532

3105

8251

11456

53402

45897

19827

3697

2577

2361

Полша

304659

4461

4509

4128

6696

11085

41507

81977

91201

41678

9464

4215

3738

Португалия

9339

290

490

352

607

774

860

2515

1772

524

611

283

261

Румъния

1398694

17454

41227

56324

189955

117231

184690

187788

179249

157627

106821

80871

79457

Словакия

104243

1455

1570

3097

2502

4433

14058

37016

24777

8929

2637

2028

1741

Словения

22871

648

1214

833

980

1546

2590

4672

5825

2301

875

782

605

Унгария

137195

2445

2850

4133

3868

8456

19752

36547

31158

19178

3807

2892

2109

Финландия

57057

490

495

606

738

6334

11024

16923

10337

7789

1613

408

300

Франция

196174

3133

3168

4457

3769

14689

20829

42584

48892

42011

6093

3498

3051

Чехия

197863

2458

2485

3500

2336

5129

24052

47719

75299

25721

4106

2732

2326

Швеция

65148

614

760

702

1284

8529

15219

17727

8959

8307

1510

714

823

Други страни от ЕС

41628

1257

1308

1437

2209

2941

7559

6040

8940

5106

2584

1239

1008

Други европейски страни

1854725

98233

99267

102387

111707

123993

231280

308627

267534

166338

127538

107163

110658

Норвегия

59598

196

216

210

553

1100

12360

18566

15665

9154

874

485

219

Република Македония

310113

23974

20393

23073

26961

25232

25925

31380

29752

25358

29707

23144

25214

Русия

295713

10228

7343

7006

6186

11205

67542

75071

67444

23132

6506

5499

8551

Сърбия

217940

13765

13664

15023

16532

15465

20848

32411

27768

18981

15508

13292

14683

Турция

816660

43158

52129

51428

53948

62172

83498

120791

94224

76012

66649

58159

54492

Украйна

154701

6912

5522

5647

7527

8819

21107

30408

32681

13701

8294

6584

7499

Други страни

191251

4452

4952

7663

11401

17966

23693

33532

36445

25505

15915

5049

4678

Израел

106825

1906

2121

3640

5574

9348

13758

21083

25290

14522

6431

1565

1587

Канада

13262

352

435

381

764

1164

1808

1998

2051

1824

1621

437

427

САЩ

62706

1880

1951

2969

4517

6254

6994

9739

8261

8240

7139

2459

2303

Япония

8458

314

445

673

546

1200

1133

712

843

919

724

588

361

Останал свят

368799

14421

12652

15976

20644

23150

44902

63312

70913

38952

26201

18973

187031   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом