Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница5/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.1.3Туристически пазар в Европа;Традиционно водещ по отношение на приходите и пристиганията в световен мащаб е европейският континент. В момента на него се падат 57,8% от общите пристигания за света и близо половината от общите приходи, като всички европейски подрайони приключват с положителни резултати. Южното Средиземноморие на Европа начело с Испания, Италия и Гърция е на първо място със своя дял от над 20% от световния пазар, надминавайки Западна Европа с по-малко от половин процент. Германия успя да запази статуквото по отношение на 2001 г., Белгия, Холандия, Люксембург и Австрия отбелязаха слаб растеж, а в Обединеното кралство нарастването е с повече от 3%. И все пак като цяло развитието в Западна Европа е под средното, докато в Централна и Източна Европа международният туризъм се увеличава средно с 3,9%. Изключения в този случай са Полша и Чехия със сериозен спад от над 5%. Важно е да се подчертае, че въпреки водещата си позиция в световния туризъм Европа регистрира темп на пристиганията, по-нисък от средния за света (таблица № 3, 5, 6). Няколко са факторите за спад в доминиращата позиция на Европа:

  1. Тенденцията за понижаване на търсенето към Европа може частично да се дължи на растящата популярност на държави, които съвсем наскоро, но съвсем успешно развиха своята туристическа индустрия, най-вече държавите от Югоизточна Азия.

  2. Някои източноевропейски държави преживяват трудности при адаптирането на туристическия си сектор към новите условия на пазарната икономика.

  3. Някои западноевропейски държави, особено в Южна Европа (Италия, Гърция и в по-малка степен Испания и Португалия) загубиха част от своята конкурентоспособност, поради влошаване на съотношението качество - цена на своя продукт. Това стана вследствие на неподходящото обновяване на съществуващи структури. Много важно е за тези държави да адаптират туристическите си структури към съвременния пазар.

  4. Някои северноевропейски държави (Швеция, Дания, Норвегия и в по-малка степен Великобритания) са много скъпи за туристите. Това, естествено, оказва влияние върху тяхната конкурентоспособност.

Туристическите потоци в Европа са насочени главно към дестинации в Западна и Южна Европа. Тези райони поемат 70% от пристиганията и 76% от общите европейски приходи. Тази туристическа концентрация е резултат от навиците на европейците да свързват ваканциите си основно с почивка на море през летните месеци. Повече от 90% посетителите в Европа са от европейски страни. Германските туристи пътуват предимно в региона и реализират 19% от общия брой международни пристигания. Английските туристи осъществяват 10% от европейските пристигания, френските – 7%., датските – 6%. Като дестинации в региона могат да се отличат най-вече Испания, Франция, Италия, Великобритания. “Зеленият “ туризъм в държави като Ирландия, Австрия и скандинавските страни също заема голям дял от туристите към Европа.

Съществуват огромни разлики в туристическото развитие между централно и източноевропейските страни и северноевропейските страни, които са резултат от различните икономически условия, от различните нива на качество и модернизация на туристическата им инфраструктура. Държавите с нисък стандарт не са способни да финансират туристически инфраструктури. Услугите, предлагани от тях, особено в сферата на хотелиерството, не генерират достатъчно приходи, за да се разработят нови обекти. Още повече, че осреднената цена на техните продукти е много по-ниска от тази в другите държави. Въпреки че им се налага да внасят много стоки, себестойността на туристическите продукти е по-ниска, отколкото в развитите държави (заради ниското заплащане на труда). Много от развиващите се страни предлагат по-ниски цени, за да могат да се състезават на международната сцена, но все още увеличаването на броя на туристите не може да им осигури приходите, необходими за по-нататъшно развитие.

Таблица № 3 - РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ И ПРЕНОЩУВАЛИ ЧУЖДЕНЦИ В СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2009 Г. ПО СТРАНИ(Брой)

Страни

Реализирани нощувки

Пренощували лица

 

 

 

Общо

9472345

1948000

ЕС

6708280

1365960

Австрия

88934

29120

Белгия

183610

34635

Великобритания

854051

145798

Германия

2166644

300340

Гърция

229429

123856

Дания

187739

30759

Естония

29575

5207

Ирландия

75310

15575

Испания

65670

28589

Италия

123179

52622

Кипър

20598

8213

Латвия

26285

4435

Литва

40261

4904

Люксембург

17189

2933

Малта

26135

4230

Нидерландия

209180

36549

Полша

426285

62207

Португалия

26859

6946

Румъния

817729

243902

Словакия

111339

15628

Словения

41154

11763

Унгария

92831

20946

Финландия

166156

26467

Франция

299004

84644

Чехия

195421

34951

Швеция

187713

30741

Други европейски страни

1835926

325572

Норвегия

219266

31194

Македония

67280

23126

Русия

1206505

178158

Сърбия

60121

15592

Турция

87537

41052

Украйна

152940

24867

Швейцария

42277

11583

Други страни

428205

134181

Израел

322842

97462

САЩ

86596

26767

Япония

18767

9952

Останал свят

499934

122287
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом