Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница4/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

1.1.2Туристически пазар в Полша (Закопане);Състоянието на туристическия пазар в Полша се е влошило през последните години, поради глобалната икономическа криза. Входящите туристи през 2007 наброяват 15 млн., от които 5,3 млн. са германци, а 4 млн. Русия, Украйна и Беларус – табл. №1 – Брой посетители с цел почивка в гр. Закопане

Държава брой посетители с цел почивка

(за годината за Закопане)

Англия 3 487

Украйна 2 807

Германия 2 243

САЩ 1 702

Русия 1 633

Беларус 1 017

Франция 642

Унгария 605

Ирландия 311

Чехия 300

Белгия 293

Холандия 288

Италия 281

Испания 280

Швеция 271

Австрия 212

Словакия 195

Австралия 184

Румъния 164

Канада 148

Израел 146

Дания 133

Кипър 119

таблица №1 – Брой посетители с цел почивка в гр. Закопане


Според проучването „Survey on the attitudes of European towards tourism (2009)” през 2008 г. са пътували 60 % от поляците, т.е. повече от половината от населението пътува (за сравнение при българите този дял е 54 %, а при гражданите на Европейския Съюз(ЕС) 71 %). Пътуванията спрямо 2007г. са се увеличили, както и техните разходи, което свидетелства за оживление на полския туристически пазар. Може да се очаква делът на пътуващите да нарасне във връзка с повишаването на доходите и мобилността на полските граждани и да достигне стойности, близки до средните за ЕС. От анкетираните 29 % са предприели повече от едно пътуване, като са избрали както краткосрочен, така и дългосрочен тур. Преобладават привържениците на дългите пътувания (4 и над 4 нощувки) – 16 % срещу 9 %, избрали само краткосрочно пътуване (до 4 нощувки). Сравнително дългият престой превръща поляците в желани гости за всяка туристическа дестинация. Полските туристи предпочитат сами да организират пътуванията си (75 %), 11 % използват посредничеството на туроператори, но закупилите цялостен туристически пакет са малцинство (около 2/5 от тях). Засега само 3 % са разчитали на интернет при организацията на пътуването. Може да се очаква, че този процент ще нарасне (за сравнение в ЕС той е 10 %, в България 15 %).

При пътуванията на поляците се забелязва силно изразена сезонност, като 70 % от туровете са концентрирани през месеците юли и август. Това е пряко свързано с мотивите на туристите, свързани с почивка, плаж и слънце (75 %). Поляците са по-склонни да се откажат от зимната си почивка (49 %), но не и от лятната (само 7 %). С повишаване на туристическия опит на полските туристи може да се очаква разнообразяване на интересите и диспергиране на пътуванията през годината, но лятната сезонност и рекреационният мотив ще останат водещи.

Изборът на туристическа дестинация се влияе преди всичко от приятели и колеги (71 % – повече от всички други европейци). В по-малка степен влияние оказват личният опит (44 %) и интернет (32 %). Поляците предпочитат (54 %) традиционните добре познати дестинации. Най-предпочитани са Италия и Гърция, които могат да се приемат за основни наши конкуренти спрямо полските туристи. Поляците се ориентират и към по близки за тях дестинации като Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Украйна, Швеция, а също и към морските Хърватия, Франция, Испания, Турция, Тунис, Египет и др. Едва през 2005 г. България отново влиза в списъка на страните, активно посещавани от поляците. Поляците са лоялни клиенти и ако останат доволни, 70 % са склонни на следващо посещение. (табл.2 и фиг.4)
По-голямата част от поляците пристигат у нас с цел екскурзия и почивка (57,8 %), което свидетелства, че те възприемат България като туристическа страна и желаят да прекарат ваканцията си у нас.

Значителен е и делът на транзитно преминаващите (близо 1/3). Голяма част от тях се насочват към съседните Гърция и Турция. Трябва да се помисли за тяхното привличане в нашата страна през следващата им отпуска. Значително по-малък е делът на пътуващите служебно, по други причини или идващи на гости (общо 7,5 %).

Значително по-малко (около 1/3) са българите избрали Полша за екскурзия и почивка. Причина за това е преди всичко културно-историческото наследство на Полша и възможностите за познавателен и събитиен туризъм. Значително по-малко са ходилите на гости и пътувалите по други причини. Въпреки значителния превес на служебните пътувания, което е характерно по принцип за пътуванията на българите в чужбина, може да се каже, че Полша е туристическа страна в нашите очи, понеже тук мотивът екскурзия и почивка е с 5 % по-висок, отколкото при пътуванията на българите зад граница като цяло.

В перспектива може да се очаква тенденцията за двустранно повишаване на туристическия обмен между България и Полша да продължи. Това е свързано с активизирането както на полския, така и на българския туристически пазар, а и със значителния брой население на Полша – 38 млн. души (седма в Европа). За това допринася и липсата на визови изисквания и отпадането на границите в ЕС, както и повишаването на доходите на поляците, които са вече на 24-то място в света по БВП на човек от населението.

Българите тепърва ще „откриват” тази страна, която до сега не е възприемана у нас като особено популярна за туризъм. Туризмът в Полша обаче се развива с бързи темпове и тя е в топ 20 на дестинациите, приемащи най-голям брой туристи в света (близо 16 млн. годишно, т.е. повече от България). Броят на полските туристи, пристигащи в България, макар и да нараства трудно, ще надмине стойностите от 1988 г. Конкуренцията от страна на Гърция, Италия и други, предимно европейски плажни дестинации, е твърде силна. Съществен проблем е и състоянието на пътната мрежа у нас, намаляването на възможностите за къмпингуване, както и невладеенето на полски език от работещите в туризма, т.е. на този етап е налице незадоволителна конкурентоспособност на нашата страна. Полският туристически пазар е особено привлекателен, а и перспективен за България. Това е свързано с нарастването на туристическата активност на поляците, както и желанието за преоткриване на България от по-младото поколение поляци, които никога не са идвали у нас, но са чували много положителни неща за нея от своите родители, баби и дядовци. За да се използва успешно този потенциал е необходимо да се насочат съответните маркетингови и рекламни усилия. Разработването на специални програми за полски туристи и стимулиращата ценова политика могат да дадат добър резултат.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом