Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
ИмеОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
страница17/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.07 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bansko.bg/documents/Marketing.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Приложение № 2 План на дейностите

Задача за изпълнение

Краен срок на изпълнението

Отговорник

Партньори

Разходи

Финансов източник1.Изграждане на информационна система – съдържаща легловата базата, туроператори, екскурзоводи, планински водачи, ски учители, питейни заведения, атракциони.

Декември 2011г.

Община Банско

Всички заинтересовани страни, хотелиери, ресторантьори, тур оператори, екскурзоводи, планински водачи, инструктори и др.

30 000 лева

Община Банско и ЕС проекти

2. Изграждане на информационни центрове в гр. Банско, гр.Добринище и селата

Юни 2012

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

50 000 лева

Община Банско и Проекти от ЕС

3. Съдружие е други информационни центрове в България и други държави

Декември 2011

Община Банско

Съсловни организации, тур оператори, екскурзоводи
Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

4. Изработване на рекламни материали – брошури, карти, информационни материали

Юни 2011

Община Банско, рекламна агенция

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

200 000 лева

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

5. Разпространение на рекламните материали

Декември 2011

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

10 000 годишно

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

6. Участие в международни и местни туристически панаири и други мероприятия

Ежегодно

Община Банско

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

100 000 лв. годишно

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

7. Организиране на workshops

Целогодишно

Община Банско и съсловни организации

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

30 000 лева годишно

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

8. Създаване на комуникационна и информационна стратегия

Декември 2011

Община Банско и съсловни организации

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

10 000 лева

Община Банско и Програми по ЕС

9. Изграждане на паркоместа за коли

Декември 2012

Община Банско

Община Банско

30 000 лева

Община Банско и Програми по ЕС

10. Изграждане на аквапарк

Май 2015

Община Банско или частен инвеститор

Община Банско или частен инвеститор

10 000 000 лв.

Община Банско, програми по ЕС или частен инвеститор

11. Създаване на Телевизионна реклама

Декември 2010

Община Банско

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

200 000 лв. годишно

Община Банско и частни инвеститори

12. Създаване на реклама за билборд

Целогодишно

Община Банско

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

10 000 лв. годишно

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

13. Учредяване на Общински съвет по туризъм или Общинско сдружение по туризъм

Декември 2010

Община Банско

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

500 лева

Община Банско


14. Промоционални и информационни кампании


Ежегодно

Община Банско

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

100 000 лева годишно

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

15. Учредяване на годишен туристически форум

Ежегодно

Община Банско и съсловни организации

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

5 000 лева годишно

Община Банско, съсловни организации

16. Създаване на интернет портал за чуждестранни партньори

Октомври 2011

Община Банско и частни инвеститори

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

20 000 лева

Община Банско, частни инвеститори, НПО, проекти по ЕС

17. Изграждане на голф игрище

Декември 2013

Частен инвеститор

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

10 000 млин. лева

Частен инвеститор, проект по ЕС

18. Изграждане на автобусна мрежа и фирма, такси компания

Юни 2011

Община Банско и частен инвеститор

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

1 млин. лв.

Община Банско, проекти по ЕС, частни инвеститори

19. Обучение и повишаване на квалификацията на кадрите

Постоянно

Образователни институции

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

50 000 лева годишно

Държавен бюджет, програми по ЕС

20. Създаване на разнообразни туристически пакети (услуги)

Постоянно

Хотелиери, заинтересовани страни

Община Банско

Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации
Хотелиери, ресторантьори и други заинтересовани страни, НПО организации, съсловни организации

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.2-01/2008 „Подкрепа за между регионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, Бюджетна линия: BG161PO001/4.2-01/2008


Maya Staykova
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconОперативна програма „регионално развитие 2007 2013 г
Община Пловдив стартира мащабен проект „Интегриран план за градско развитие на Пловдив”. Проектът се финансира от Оперативна програма...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconФинансиран от Оперативна програма „Регионално развитие 2007 2013 г. Образец №1
РО001 4-06/2010/003, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г за проект “Защита на морския бряг на гр....
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconПрограма „Регионално развитие 2007-2013
Настоящата техническа спецификация е неразделна част от Решение №714 от 25. 09. 2012 г за възлагане на независим одит по проект „Музеен...
Оперативна програма \"Регионално развитие\" 2007-2013 www iconРегионалното развитие и благоустройството, проект на одитен доклад №0900001110 за извършен одит на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., в
Регионално развитие” 2007-2013 г., в частта на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Министерството на регионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом