1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски
Име1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер33.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://egiv.net/bg/bel/Iunosha.doc
Юноша” – Христо Смирненски


1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски

- поезията на Смирненски разрешава едно мъчително противоречие – противоречието между индивида и колектива;

- за поета колективното живеене не ограничава личностната изява;

- стихотворенията „Юноша”, „Към висини” разкриват синтеза между интимни и обществени чувства на лирическия човек;

2. Основен въпрос в „Юноша”

- защо се ражда човек и смисълът на съществуване – това са въпросите, които се поставят в началото на текста и които го затварят;

- значимостта на питането и намирането на отговора за индивида е подчертано чрез Аз-формата /използвана в началото на текста, в неговото сечение/ІVстрофа/и в края/;

- Аз-формата придава изповедален характер на творбата;

- акцентува се върху духовните промени на лирическото съзнание, предизвикани от сблъсъка на лир.герой със света.

3. Семантично внушение на заглавието

- семантиката на заглавието подкрепя усещането за кардинална промяна /юноша – обозначава граничната възраст между детството и зрелостта, между безгрижното живеене и мъчителното познание/;

- от този момент започва себеизграждането на героя;

4. Очакванията на лирическия герой, прекрачвайки прага между детството и зрелостта

- встъпва в живота с усещането за празнично съществуване и безкрайно щастие;

- младежките сетива копнеят да уловят многоликостта на живота /”запленен и от сивия ден,/ и от цветната майска зора”/;

- романтичната визия за човешко съществуване е изразена чрез поетични символи /”друм от цветя”, „колесница от лунни лъчи”/, носещи усещане за празничност, блясък и красота;

- пролетта-идеята за нов живот; ябълковият цвят – невинност и красота

5. Картината на реалността

- въведена чрез съчинително-противопоставителния съюз НО;

- лирическият герой е обект на посегателство, подложен е на страдание /”окова ме злодей непознат”/;

- конфликтът между представа и реалност е представен чрез антитеза: пролетта, цветята /внушение за възраждане и живот/ - видения от Ада /”изтерзани лица”, „плачове”, „оковен звън”/;

а/ алюзия с Ада

  • в три последователни строфи е разгърната картината на земното човешко съществуване, представено чрез визията на ада; /”раззинали бездни”, „черна сянка”,”морета от кръв и сълзи”/

  • лирическият герой е безпомощен пред могъщата сила на злото; личната му драма се слива с драмата на неговите братя, оковани „във робски керван”;

  • VІ строфа – юношата не само е познал реалността, но е получил и познание за първопричината и може да въстане срещу нея;

б/ Библейски символи, създаващи усещане за преобърнат порядък:

  • тези библейски символи разгръщат идеята за универсалното зло;

  • Златният телец” – лъжливо божество, но и потисник, направен от злато; алчността е основа на човешките страдания; не е възможно да се служи едновременно и на Бога, и на богатството;

  • Ценностите са разместени: горното пространство /място на Бога/ е заето от идола и цялата земя се е превърнала в ад;

  • Духът /а не човекът, разбиран като единство от тяло, душа и дух/ е „обруган, окован”, унижен под трънния венец = съдбата на Христос – страдал сред хората и за хората;

  • Лирическият субект е уподобен на Христос –пожелал е да надмогне гнева и страданието, да намери път към изгубената хармония и справедливост;

6. Познанието, до което достига лирическият герой

- Азът е преживял първоначалните младежки възторзи, получил е чрез изпитание познание и знае какво трябва да се случи /VІІ строфа/;

- от пасивен наблюдател се превръща в убеден от необходимостта от революционна промяна

а/ разкриване на активната позиция на героя

- като старозаветен пророк призовава стихиите на помощ – да разрушат робската обвързаност между човека и златния кумир;

- свръхнапрегнатост на силите, необходими за промяната /чрез глаголите „настръхнах”, „закопнях”, „запламтях” и „зова”/;

- повелителните изречения „Ах, блеснете, пожари, сред ледна тъма!” и „Загърмете, железни слова!” имат силата на магическо заклинание /творящото Божие слово/;

б/ образът на революцията

- разрушаването на стария свят е съпроводено с изгряването на „лъчите на нова зора”; на мястото на мрака и хаоса идва светлината като символ на хуманност и доброта;

- революцията е път към социално обновление и дава смисъл на човешкото съществуване; Азът е намерил отговор на основния въпрос в творбата:

„…без да питам защо съм на тоз свят роден,

аз ще знам за какво да умра.”

- смъртта е видяна като осмислящ живота предел;

- лир. герой избира пътя на саможертвата, воден от човеколюбие, запленен от мечтата да възстанови загубената нравствена и социална хармония в света;

7. Философско-обобщаващ финал на творбата:

- в духовното пътуване към себе си Азът достига до прозрението, че човекът притежава способността да промени себе си и света;

- смисълът на човешкото съществуване е видян като безрезервно служене на идеала, разбиран като социална или национална свобода /връзка с Ботев и Вапцаров/

Свързани:

1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconТест върху творчеството на христо смирненски
Смирненски наследява поетиката на символизма, но поезията му е новаторска. Кое е новото в нея?
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconТест христо смирненски смирненски е типичен
Посочете символа, който е централен за поезията на Смирненски и е израз на мечтата за социално преображение и морално пречистване...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconРадея новото светоусещане всемирна научно-образователна програма
Точно тук е изкуството да живееш – в умението да усвояваш урока живеене. Животът е рамката, в която се побира цялата съвкупност от...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconБунтуващият се човек в "Приказка за стълбата", Христо Смирненски
Приказка за стълбата” е един прекрасен разказ за живота, честта и избора. Христо Смирненски сблъсква читателя с горчивата истина...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconРазвитие на лириката след 1945г. Квалификационна характеристика
При интерпретациите на отделни лирически произведения студентите ще се упражняват в боравенето с такъв тип текстове. Ще бъдат прилагани...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconСоциалното страдание и безнадежността в "Зимни вечери" от Христо Смирненски
Цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски е една от най-популярните му творби. Основният мотив в произведението е страданието и...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconЗимни вечери Христо Смирненски
Смирненски е пространство на противоречия и сблъсъци: уличната тълпа бедни/богати
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconХристо Смирненски Мечти и сурова действителност ("Юноша","Пролет")
Христо Смирненски е поет на тържетвеното звучене на стиха,на празничното усещане за взривна промяна на света
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconТест за 12 клас върху живота и творчеството на христо смирненски
...
1. Новото светоусещане, заявено чрез лириката на Смирненски iconБорба и смърт в лириката на Христо Ботев

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом