Стопанска история
ИмеСтопанска история
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер51.79 Kb.
ТипЛекция
източникhttp://unicheats.net/files/unwe_files/20090427_unicheats.net_514_c6dd.doc
Стопанска история

Лекция №11


изпит – 2 българско и 2 световно стопанство

отпадат – 2,3,7,9,11/Китай вместо Азия/,18, 20/Китай/, 21, 27, 31, 35, 37,38/Китай/, 39, 40, 44,45,49/общо/


Стопанството на Германия между двете световни войни


Победена Германия губи около 15% от територията си /връща на Франция Елзас и Лотарингия, Люксембург се отделя в самостоятелна държава и т.н./, като на тези загубени територии са базирани доскоро ¾ от находищата на желязна руда, 40% от находищата на чугун и т.н. Освен това са конфискувани над 150 хиляди вагона, 5 хиляди локомотива, всички търговски кораби с водоизместимост на 1600т и т.н. Германия се задължава да заплати 132 милиарда марки репарации. Така националното богатство на Германия се съкращава с приблизително 50%. Разрухата бързо се преодолява и още към края на 1921ва година, се възстановяват голяма част от предвоенните могъщи индустриални компании. Създава се огромен по мащабите си концерн Сименс-Рейн-Елба-Шуккерт-Юнион. Той често е оприличаван на ''независима промишлена държава'', тъй като през 1923г, в структурата му вече са включени около 3000 индустриални предприятия, мини, корабостроителници, транспортни компанни, банки и др. В предприятията му работят над 1 милион души, а активите му към 1924г се изчисляват на приблизително 1 милиард долара.

Тъй като Германия не погасява редовно репарационните си вноски, през януари 1923г., френски и белгийски войски окупират рурската област. Тогавашния канцлер Уно обявява политика на пасивна съпротива срещу окупаторите. Той препоръчва на работниците в тези територии да прекратяват работа, да не плащат данъци и т.н. Поради задълбочаващите се противоречия в Германия, САЩ инициира подписването на плана ''Дауес''. Той предвижда отпускането на големи заеми за Германия от страна на САЩ, като условията са така формулирани, че да се гарантира максимално внедряване на американски капитали. Учредена е банка, която има емисионни права, при определено равнище на курса на марката /малко преди това е извършена успешна парична реформа/. Всъщност, планът Дауес е такъв финансово-политически инструмент, който трябва да стабилизира германската икономика, но и така да се осигурят редовните платежи по репарациите. Специални репарационни агенти от САЩ, Англия и Франция са командировани в по-големите предприятия за да контролират финансовата отчетност.

За периода 1924-1929г, стопанството на Германия е в устойчив икономически растеж, като главна предпоставка за това са огромните капиталовложения. Само САЩ облага 30 милиарда марки, докато Германия изплаща за същите години само 10 милиарда. Широко се внедрява американската рационализация на производството, основаваща се върху идентификацията на труда. В резултат, производителността на труда се увеличава с 40%. През 20те години, картелната форма, а и на синдикатите, значително намалява, като доминират тръстовете и концерните. Германски компании участват в около 200 от общо наброяващите 300 международни монополистически обединения.

През 1927г се достига обемът на предвоенното промишлено производство. Германия отново застава на второ място. Като през 1929г, нейното промишлено производство вече достига 113% от равнището през 1913г.

Селското стопанство е в застой. Дребните селски стопанства, разполагащи с 5-20дка владеят само около 12% от земята, преобладават едрите юнкерски стопанства, но в сравнение с амирканските, те използват в много по-малка степен механизацията.

Сама, обект на износ на капитал, Германия в края на 20те године започва да изнася капитали. Най-ниската си точка, кризата достига през 1932г. Тогава, обемът на промишлено производство спада с 40% в сравнение с 1929г. Най-сериозно са засегнати рудодобива, металургията и машиностроенето. Голямо свиване претърпява и външната търговия – с 60% спрямо 29та. Планът Дауес става неизпълним, затова в началото на 30та години, той е заменен с нов план – Йънг. Новият план съкръщава общата сума на репарациите и отменя контрола над германската икономика. И той, обаче, се оказва неизпълним. И по предложение на американския президент Хувър, на Германия се дава едногодишен мораториум. През следващата 1933г, конференцията в Лозана съкращава отново репарациите и те стават само 3 милиарда марки, които трябва да бъдат погасени за 15 годишен период.

В борбата с кризата, правителството на Брюнинг провежда редица мероприятия, например, отпуснати са изгодни креди, за около 2 млрд марки на най-големите компании, стимулират се и едрите фирми износителки с около 3 млрд марки. На богатите земевладелци, 13 хиляди на брой, се дават така наречените Източни помощи, на сума около 4 млрд марки. Следващото правителство, на Фон Папен и Шлайхер, също не се справя с кризата и тези неуспехи са един от главните фактори през януари 1933та година на власт да дойде Германска работническа национал социалистическа партия. Прие е 4 годишен стопански план за ''мобилизиране на икономическите ресурски''. Стимулират се законово разширяване производството на железни, хромови, медни и други руди, като в случай на дефицит се внасят от чужбина, материали имащи отношение към военното производство. Специални грижи са полагани за ппроизводството на синтетичен каучук и химически влакна. Само за периода 1933-36та година, в стопанството са инвестирани 91 млрд марки. САЩ предоставят на германските концерни патенти и лицензи за производството на дизелови двигатели, каучук и други. Американски автомобилни компании доставят десетки хиляди автомобили и джипове за германската армия. Изграден е сложен апарат за ръководство и контрол на стопанството. Създава се ''генерален'' съвет за стопанството, в който влизат представители на най-големите концерни и тръстове – Круп, Тисен, Флик и др. Стопанският елит участва пряко в управлението на държавата. От друга страна, лидери от национал социалистическата партия се включват, по оказание на Хитлер, в управителните съвети на големите компании. Законово, собсвтвениците на предприятия получават извънредни пълномощия. Стачките са забранени. Колективните трудови договори са отменени. Въвеждат се работнически билети, по подобие на войнишките. В селското стопанство се въвежда системата на задължителните доставки. Възстановен е средновековният маьорат /наследяване само от най-стария син/. Към 1938г., по преценка на лидерите на национал социалистическата партия, германската икономика е готова за война.


Стопанството на Франция през 20те години на 20ти век

По време на войната, Франция се задължава спрямо САЩ и Великобритания с близо 30 млрд франка. Освен това, руски банки не издължават около 14 млрд франка, които дължат по силата на взети заеми. Големи са човешките загуби за Франция, около 1.1 млн убити. За сметка на това, Франция увеличава отново териториите си. По механичен начин, Франция заема първо място по рудодобив. Голяма част от репарациите получава под формата на руди. През първите следвоенни години, държавата отделя около 100млрд франка за капитални вложения и в резултат започва масово обновяване на основния капитал. По това време, това е по-скоро изключение. Слага се началото на ново строителство – хидростанции, нови модерни пристанища и др. Към 1924г, процесът на възстановяване и реконструкция на икономиката е завършен. През същата година, промишленото производство вече е с 10% по-голямо от последната следвоенна година. С по-бързи темпове се развиват новите отрасли, а традиционните са в застой. Устойчивият подем продължава чак до 1930г, като се променя бързо и структурата на френското стопанство. Франция става държава с преобладаваща тежка промишленост. Темповете на индустриално развитие са най-високи в сравнение с коя да е друга европейска държава. Така индексът на промишлената продукция, при база 1913 равно на 100 единици, през 1929та за Англия е 99, в Германия 119, във Франция 142. Този подем се дължи главно на 2 фактора – бързо повишаване производителността на труда и активна намеса на държавата в стопанския живот. Нарастващи държавни поръчки кам френски компании, безвъзмездни солидни субсидии, изгодни кредити за местни производители и други.

Задълбочава се концентрацията на производството и капитала, но в по-слаба степен в сравнение със САЩ , Германия, дори Англия. Така например, 75% от автомобилите се произвеждат от 3 фирми.

Главна причина за по-продължителния растеж е огромното строителство на военни обекти, транспортни съоръжения и др. Отбранителната линия Маржино оказва силно стимулиращо значение за тежката индустрия. За сметка на това, кризата продължава повече и приключва по-късно отколкото в другите страните, някъде към 1935та година, като до началото на войната, френската икономика е в относителен застой.

Свързани:

Стопанска история iconКонспект по „Стопанска история
Стопанската история като наука. Предмет, метод и задачи на стопанската история. Периодизация на стопанско-историческия процес
Стопанска история iconТрета тема стопанска политика на българските правителства след съединението до края на ХІХ в. (1887-1900г.) Основни понятия
Стопанска политика на правителството на ст. Стамболов (август 1887 – май 1894 Г.) История на националното и световното стопанство,...
Стопанска история iconСтопанска история
Лекция №: 2: Стопанството на Русия в периода на утвърждаване и развитие на капитализма до 70 те години на 19 век
Стопанска история icon''Казански ''29 гр. Стара Загора;6000;България
Висша математика (1-ва и 2-ра част),Стопанска история,Микроикономика,Макроикономика,Геоикономика,Английски език
Стопанска история iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Стопанска история iconСтопанска история
Преобладават предприятията от занаятчийски и полуманифактурен тип и то главно за производство на така наречените предмети на разкоша...
Стопанска история iconСтопанска История Лекция №1 Стопанството на големите европейски държави и сащ след индустриалния преврат до 70-те години на 19 век
В някои Италиански републики в края на 16 век възниква Манифактурен капитализъм
Стопанска история iconСтопанска история
Рязко спада относителния дял на тази страна в световното производство. През 1750г., този дял е 33%, а през 1900г едва 6%
Стопанска история iconСтопанска история
Общото за всички тези промени е, че стопанската политика е насочена в интерес на буржоазията или поне на една или друга нейна прослойка....
Стопанска история iconБългарска стопанска камара
След направеното обсъждане с браншовите организации – членове на Българската стопанска камара на така предоставените ни първоначални...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом