Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт)
ИмеСеминарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт)
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер46.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://rafailova.org/files/Seminar_MarketingMix_MCB.doc
СЕМИНАРНО УПРАЖНЕНИЕ: МАРКЕТИНГ-СТОЙНОСТ (ПРОДУКТ)


 • За семинарното упражнение има избор от 2 задачи, една от които може да бъде избрана от екипа, който ще се готви за семинара

 • Използвайте информационните материали за семинара оставени в библиотеката на Колежа – подбрани и поставени в специални папки (една за МСВ и една за МХР) за семинарите по маркетинг.


І задача – Обект от сферата на свободното време и туризма

(за специалност МСВ)


Групата трябва да разработи примерна маркетинг-стойност за един от посочените обект в гр. Варна свързан със свободното време – музей, атракционен парк и др. като Еко-парк „Варна”, Зоопарк Варна, Картинг писта - Виница, Прабългарско селище „Фанагория”, Природен парк “Златни пясъци”, и т.н. или друг подобен обект от страната. Първо е необходимо екипът да се запознае с темата за маркетинг- стойност (микс) и да разгледа един примерно разработен (а). Маркетинг- стойността (миксът) трябва да бъде представен в табличен вид, виж Таблица 1 (стр.3). След това е необходимо да се разработи една от офертите, предложени в маркетинг стойността и да се представи в схематичен/табличен вид, виж Таблица 2 (стр.3)


Изпълнението на задачата включва:

 1. Определете 1 или 2 примерни пазарни сегмента/групи от клиенти на съответния обект и продукт;

 2. Представете идеи за оферта, която да бъде насочена и предложена на съответната група от клиенти;

 3. Направете предложение за цена (приблизителна), начин на реклама/информация и продажба, които да са подходящи за съответната група от клиенти и които да съответстват на идеята за оферта.

 4. Разработете една от предложените оферти в маркетинг-микса

 5. Попълнете таблици 1 и 2 и ги презентирайте на по време на семинара


Идеи за оферти:

 1. Празник посветен на нещо специфично или отличително за обекта;

 2. Фестивал/ представление/ концерт, който да се състои в рамките на обекта или в неговия район, като събитието е посветено на определена тема, идея и т.н. свързани с обекта;

 3. Забавления за деца, юноши, група ученици и приятели – съзтезание, конкурс, творческа дейност свързани с експонати и ценности, представени в обектаІІ задача - Туристически информационен център

(за специалност МСВ или МТ)

Групата трябва да разработи примерна маркетинг-стойност за Туристически информационен център (например в гр. Варна, на пл.”Мусала” или в друг град в България). За целта, първо е необходимо екипът да се запознае с темата за маркетинг-стойността (микс) и да разгледа един примерно разработена. Маркетинг-стойността трябва да бъде представен в табличен вид, виж Таблица 1 (стр.3). След това е необходимо да се разработи една от офертите в маркетинг-микса и да се представи в табличен вид, виж таблица 2 (стр.3).


Изпълнението на задачата включва:

 1. Определете 1 или 2 примерни пазарни сегмента/групи от клиенти на съответния хотел;

 2. Представете идеи за оферта, които да бъдат насочени и предложени на съответната група от клиенти;

 3. Направете предложение за цена (приблизителна), начин на реклама/информация и продажба, които да са подходящи за съответната група от клиенти и които да съответстват на идеята за оферта;

 4. Разработете една от предложените оферти в маркетинг-микса

 5. Попълнете таблици 1 и 2 и ги презентирайте на по време на семинара


Идеи за оферта/маркетинг-стойност:

 1. Можете да предложите маркетинг-стойност за продукт-оферта в самия град (развлекателен или опознавателен маршрут) или извън града.

 2. Изберете дестинация (селище, район), в която можете да направите маркетинг-стойност за тематичен маршрут – вино, деликатеси, традиции, уникати и др. Например дестинация с няколко винарски изби, селища, в които се предлагат традиционно приготвени храни и напитки, сувенири на местни занаяти и др.

 3. Можете да предложите организиране на фестивал или музикално-сценично събитие посветен на някаква идея/обект – дейност, растение, животно, традиция и др.ПРИМЕРЕН МАРКЕТИНГ-МИКС


Таблица 1

Клиенти

Продукт-оферта
Цена

на лице или група

Реклама и средства за информация

Начин за продажба


1.


2.
ОФЕРТА

Разработете една от офертите, предложени в маркетинг-микса по следната схема

Желателно е офертата да бъде тематична или насочена към специфични нужди/желания

Таблица 2


ОФЕРТА .............. ЗА ......................................


Потенциални клиенти ................................................................................


 • Основна полза/изгода
 • Име, знак, лого • Равнище на качество –оборудване, обзавеждане, вътрешен и външен дизайн • Основни стоки и услуги • Разположение, места за реализиране • Работно време, начин на работа с клиенти, на разплащане • Персонал – вид, познания, униформа • Допълнителни услуги, изненади, подаръци

Свързани:

Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconСеминарно упражнение на тема
Да се разбере същността и значението на проучването и определянето на потребителското поведение на потенциални и настоящи клиенти...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconОбщинаалфата р, областсилистра
Устойчиво развитие на туризма”, Операция 2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по схема за...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconПротокол №9 / 14. 03. 2012 г
Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconДо общински съвет – враца докладна записка
Регионално развитие 2007–2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 2„Развитие на регионалния туристически...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconОбщина луковит започна разработването на проект "по поречието на река златна панега забележителности, традиции и легенди", с който община луковит, съвместно с
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, операция 2: „развитие на регионалния туристически...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconСеминарно упражнение на тема: "мотивацията на персонала в туристическата фирма" Цели на семинара
Да се приложат познанията си за основните подходи на мотивацията на персонала в туристическата фирма
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconПрограма на практичерски курс
Продукт / Услуги (основни термини, теории (маркетинг микс, Метод на 5-те заплахи, Бостънска Матрица, Матрица на Ансоф); създаване...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconПоканазаобщественообсъждан е
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ii”, операция 2: „Развитие на регионалния туристически...
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconІ предмет на договора
Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
Семинарно упражнение: маркетинг-стойност (продукт) iconМаркетинг и идеи за прилагането му. Основни маркетингови концепции. Основни понятия в маркетинга. Нужди, желания, потребности, полезност, търсене, продукт, размяна. Маркетингов микс
Маркетинг същност и значение. Традиционно и съвременно разбиране на маркетинга. Принципи и функции на маркетинга. Основни маркетингови...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом