Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
ИмеКонспект по „Парично-кредитни отношения с банките" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер14.34 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ntg-plovdiv.net/sfouupscons/so/documents/11.doc
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките” – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност”, учебна 2011/2012 г.

Самостоятелна форма на обучение


1. Произход, същност, форми и функции на парите. Предпоставки за възникване на парите. Характеристика. Функции на парите


2. Произход, същност и форми на кредита. Произход на кредита. Същност. Значение на кредита. Форми на кредита. Видове кредити


3. Лихва. Норма на лихвата

4. Банкова система. Характеристика на банковата система. Банкова система на България


5. Търговската банка като субект на банковото право. Същност на търговската банка. Понятие и видове банкови сделки


6. Дейност на търговските банки по вложенията. Същност на влоговете и депозитите. Общи условия за приемане на влогове и депозити


7. Кредитна дейност на търговските банки. Предоставяне на банкови кредити на фирми. Технология на кредитирането.


8. Предоставяне на кредити на населението. Технология на кредитирането на физически лица.


9. Алтернативни форми на банково кредитиране – Лизинг. Факторинг. Форфетинг


10. Банкови сметки. Видове. Откриване, водене, закриване, отчет по сметка


11. Форми на безналични плащания – кредитен превод, директен дебит, акредитив, чек, електронни платежни инструменти


ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА


1. Цв. Коцев и колектив, Финанси, Мартилен, София, 2006 г.

2. Радко Радков и Д. Манчева, „Банково дело”, Мартилен, София, 2007 г.

3. Радков и колектив, Пари, банки, парична политика”, Мартилен, София, 2000 г.

4. П. Стефанова, Банки – вътрешни и международни плащания, Тракия-М, 2000 г.

5. Нормативни документи.


Съставил: ...................... Одобрил дир: .................

В. Дръндарова Сл. Иванова

Свързани:

Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconКонспек т по Паричнo–кредитни отношения с банките за 13 клас самостоятелна форма на обучение специалност " Счетоводна отчетност"
Въведение в предмета- понятие за пари; кредит; парични и кредитни средства; парично-кредитни отношения с банките в бизнеса
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconНационална търговска гимназия град Пловдив конспект
Хi клас, специалност „Счетоводна отчетност”, самостоятелна форма на обучение, за учебната 2011/2012 година
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието – Учебна практика” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна...
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconНационална търговска гимназия – град пловдив
Счетоводство на предприятието” за ХІ клас, самостоятелна форма /приравнителен/, специалност „Търговия”, учебна 2011/2012 година
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение icon1. Въведение в предмета понятие за пари; кредит; парични и кредитни средства; парично кредитни отношения с банките в бизнеса Основната цел на
Въведение в предмета – понятие за пари; кредит; парични и кредитни средства; парично – кредитни отношения с банките в бизнеса
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconУтвърдил: директор: график за провеждане на майска изпитна сесия през учебна 2011 / 2012 година за ученици от ХІІ и ХІІІ клас дневна и самостоятелна форма на обучение

Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconСпециалност: търговия ХІ д – учебна 2011/2012 година конспект организация на търговията приравнителен изпит за 11 клас сфо
Търговията – форма на обществено производставки. Предпоставки за възникване,форми
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconКонспек т по Управление на индустриалното предприятие за 13 клас самостоятелна форма на обучение специалност " Индустрия"
Управление на индустриалното предприятие за 13 клас самостоятелна форма на обучение
Конспект по „Парично-кредитни отношения с банките\" – 12 клас, специалност „Счетоводна отчетност\", учебна 2011/2012 г. Самостоятелна форма на обучение iconУтвърдил: директор: график за провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици ІХ, Х и ХІ клас – дневна и самостоятелна форма на обучение
За провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом