Конспект за изпита по история на архитектурата
ИмеКонспект за изпита по история на архитектурата
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер40.38 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/userfiles/study_bg_82_CONSPEKT.doc
КОНСПЕКТ

ЗА ИЗПИТА ПО ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ УРБАНИЗЪМ


1. Архитектурата на древен Египет - Кратки исторически данни за Египет; Значението на река Нил за Египетската култура; Материали и строителни техники; Архитектура на погребалния ритуал; Мастаби; Пирамиди; Гробници; Храмова архитектура; Анализ на пространството в Египетската архитектура

2. Архитектурата на Древна Гърция - Исторически данни за Древна Гърция; Материали и строителни техники; Ордери в Древногръцката архитектура :

 • Дорийски ордер

 • Йонийски ордер

 • Коринтски ордер

 • Развитие на ордерите;

Храмове и комплекси

 • Акропола

 • Олимпия

 • Делфи;

Значението на агората, театъра и стадиона за Гръцкия начин на живот; Пространството в Древна Гърция

3. Архитектурата на Древен Рим - История на Римската държава; Храмове и форуми; Театри и стадиони; Дворци и вили; Мостове и акведукти; Базилики; Колизеят и Пантеонът; Терми; Пространството в Древен Рим

4. Архитектурата на Византия - Значение на християнството за Византийската архитектура; Ранновизантийски църкви - развитие на плановите схеми от базиликата; Религиозна архитектура при царуването на Юстиниян; Св.св.Сергий и Вакх; Света София; Църквите в Равена; Централната схема и Византийският купол; Дворци; Развитие на пространството във Византийската архитектура

5. Предколониална архитектура извън Европа I част: Америка и Китай - Сведения за различните периоди и култури на Америка; Средна Америка – Олмеки, Маи, Запотеки, Толтеке и Ацтеки; Храмове и пирамиди; Цитадели; Дворцови постройки; Южна Америка – Мачу Пикчу и Чичен Ица; Дворци и комплекси в Китай; Гробници и мавзолеи; Будистки храмове и пагоди; Манастири

6. Предколониална архитектура извън Европа II част: Япония и Индия -Периодизация на Японската история; Шинтоистка архитектура; Храмова архитектура; Дворци и замъци; Японската къща; Будизъм и древна религия в Индия; Храмове и манастири; Дворци; Прилики и отлики в развитието на пространството в Европейската и Извъневропейските култури

7. Ислямска архитектура - Запознаване с ислямската култура, религия и философия; Характер на ислямската архитектура; Религиозни сгради на Исляма; Дворци и кервансараи; Сравнителен анализ на християнската и ислямската архитектура

8. Романска архитектура - Прекъсване на развитието на Европейската цивилизация – причини и резултати; Основни черти на Романския стил; Прилики и различия в Романския стил на европейските държави; Църковна архитектура; Манастири; Замъци; Романско пространство и мерки

9. Готическа архитектура - Характеристика на Готиката като стил; Готиката в различните европейски държави; Катедрали; Замъци; Колежи; Контрастът на размерите и пространствената непрекъснатост при Готиката.

10. Ранен Ренесанс - Причини за възраждането на древните архитектурни принципи; Личността в Ревесансовия период; Ренесансов Ордер; Църковна архитектура; Дворцова архитектура; Болници; Пространството в Ранния Ренесанс – до къде стига класическото заимстване.

11. Зрял Ренесанс - Отличителни черти на Зрелия Ренесанс; Творбите на Браманте; Катедралата Св. Петър в Рим; Дворци и вили; Ренесансът в другите европейски държави; Изясняване на характеристиките на архитектурното простронство на Ренесанса.

12. Барокова архитектура - Характеристика на Бароковия стил; Църковната архитектура на Барока; Барокови площади; Замъци и паркове; Интерпретация и движение в архитектурното пространство на Барока.

13.Архитектурата на XIX век - Залезът на аристократичния патронаж и навлизането на нови материали и технологии в архитектурата и строителството; Стандарти и моди; Съжителство на стари стилове и нови похвати; Поява на нови типове сгради; Пространството в архитектурата на XIX век – технологизиране и урбанизация.

14.Съвременна архитектура - Органичната архитектура на новото време – програми и реализации; Архитектурни стилове и личности в архитектурата на XX и XXI век; Сгради – символи на нашето време; Архитектурното пространство на XX и XXI век.

15.Българска архитектура - Архитектура от древността; Архитектура на двете български царства; Българска архитектура от 14 – 18 век; Възрожденска архитектура; Архитектурата в България от Освобождението до наши дни; Характерни черти и чужди влияния в Българската архитектура.


Задължителна литература:

 1. Сава Бобчев. История на архитектурата на Стария свят

 2. Академия архитектуры СССР.Всеобщая история архитектуры

 3. Мила Иванова. Архитектурата на Египет

 4. Мила Иванова. Архитектурата на Гърция

 5. Мила Иванова. Архитектурата на Рим

 6. Мила Иванова. Архитектурата на Византия

 7. Милко Бичев. Архитектура на Ренесанса

 8. Милко Бичев. Архитектура на Новото време

 9. Георги Папагалов. История на съвременната архитектура

10. Пейо Бербенлиев. Архитектурата по българските земи

Допълнителна литература:

 1. Fletcher. Sir Banister: Sir Banister Fletcher`s History of Architecture

 2. Мила Иванова и Иван Попов. Класически архитектурни форми

 3. История на българската архитектура. Издание на БАН

 4. Якоб Буркхарт. Ренесансът

 5. Методи Класанов. Техницизмът в архитектурата

 6. Forrest Wilson, Wiliam Loerke, Ron Keenberg. Architecture – Fundamental Issues. Van Norstrand Reinhold. New York 1990

 7. Leonardo Benevolo. History of Modern Architecture.Volume 1. The Tradition of Modern Architecture. Routledge&Kegah Paul. London 1971

 8. Leonardo Benevolo. History of Modern Architecture.Volume 2. The Modern Movement. Routledge&Kegah Paul. London 1971

 9. Nikolaus Pevsner. A History of Building Tipes. Thames&Hudson LTD London 1984

 10. Neil Leach. Rethinking Architecture ( A Reader in Cultural Theory). Routledge. London 1997

 11. Hanno Kruft. A History of Architectural Theory – From Vitruvius to the Present. Philip Wilson Publishers LTD. London 1994

 12. Fransoise Choay. The Rule and the Model. The Myth Press. Cambridge MA 1997

 13. Brent C. Brolin. Architecture and Context. Van Norstrand Reinhold Co. New York 1980

 14. Paul Spencer Byard. The Architecture of Additions. W. W. Norton & Company. New York 1998

 15. Bruno Zevi. The Modern Language of Architecture. University of Washington Press. Washington 1978

 16. Manfredo Tafuri. Theories and History of Architecture, Granada, New York 1980

 17. Bruno Zevi. Architecture as Space. Horizon Press. New York 1957

 18. John Unrau. Looking at Architecture with Ruskin. Thames&Hudson Press. London 1978

 19. Richard Padovan. Proportion – Science, Philosophi, Architecture. E&FN Spoon, London 1999

 20. Robert Jan van Pelt, Carrol William Westfall, Architectural Principles in the Age of Historicism, Yale University Press, Yale 1993

 21. Moisei Ginzburg, Style and Epoch, The MIT Press, Cambridge MA1982София Съставил : ....................................

Януари 2003 год. (арх. Лилян Делевски)

Свързани:

Конспект за изпита по история на архитектурата iconКатедра "история и теория на архитектурата" архитектурен факултет практики по история на архитектурата извън българия указания за начина на провеждане и ред за участие въведение
История на архитектурата" е залегнала в учебния план на Архитектурния факултет в края на IV семестър като практическо занятие от...
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект за изпита по "съвременна европа"
Крайната оценка по дисциплината се формира от равностойното участие от оценката на курсовата работа – есето на зададена тема и оценката...
Конспект за изпита по история на архитектурата iconУказания, /инструкции/ за изпълнение на практическото задание
Изпита по практика се изразява в разработване на практическо задание. Задачите се задават в деня на изпита. Всеки ученик ще бъде...
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект за изпита за адвокати
Наказателноотговорни лица &ndash субект на престъплението, вменяемост и невменяемост
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект по „Стопанска история
Стопанската история като наука. Предмет, метод и задачи на стопанската история. Периодизация на стопанско-историческия процес
Конспект за изпита по история на архитектурата iconПриемно време на преподавателите от катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата
Приемно време на преподавателите от катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата”
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект за изпита по анатомия на акушерки
Структура на началния отдел на храносмилателната система: устна кухина, гълтач, хранопровод
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект за изпита по анатомия на медицински сестри
Структура на началния отдел на храносмилателната система: устна кухина, гълтач, хранопровод
Конспект за изпита по история на архитектурата iconКонспект за изпита за
Наказателноотговорни лица субект на престъплението, вменяемост и невменяемост. Особени правила относно наказателната отговорност...
Конспект за изпита по история на архитектурата iconОсобености на архитектурата „северен–южен мост. Разширителна шина pci
Архитектурата на съвременните компютърни системи неразривно е свързана с чипсетите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом