Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
ИмеСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в
страница1/4
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер357.31 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.acbl.bg/doc/spisak_VL.doc
  1   2   3   4
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в София-град, София, Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник към Апелативен съд - София, за 2010 г.

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 48 от 25.06.2010 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:


Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по

чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и


административните съдилища в Благоевград 2010 г.

…………………………………………………………………………………………………


За съдебен район на Окръжен и Административен съд - Благоевград


1. Клас "Криминалистични експертизи"


Веселин Димитров Пасков, Благоевград, РДВР - тел. 073/86 76 76-281, РДВР - началник-СНТЛ - 25 години.


Александър Методиев Спасов, Благоевград, РДВР - тел. 073/86 76 76-471, РДВР - старши инспектор - 20 години.


Атанас Димитров Гацев, Благоевград, РДВР - тел. 073/86 76 76-361, РДВР - инспектор - 9 години.


Валери Димитров Стойков, Благоевград, РДВР - тел. 073/86 76 76-361, РДВР, експерт - 6 години.


Радослав Георгиев Костадинов, Благоевград, РДВР - тел. 073/86 76 76 - 471, РДВР - мл. експерт - 10 г.


Владимир Асенов Чимев, Благоевград, РДВР - тел. 073/ 86 76 76-471, РДВР - мл. експерт - 4 години.


Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, РПУ - вътр. 312 РПУ, инспектор - 21 години.


Димо Димитров Цанев, Петрич 2745, ул. Янтра 5, тел. 0888991956, висше образование, специалност: инженер-химик, 21 години стаж като вещо лице.


Георги Костадинов Муртев, гр. Гоце Делчев, РПУ - вътр. 336, РПУ - инспектор - 19 години.


Тони Найденов Томов, Разлог, РПУ - вътр. 342, РПУ - експерт - 3 години.


Илия Лазаров Божинов, 2800 гр. Сандански, ул. Асен Хадживасилев 23, дом. тел. 0746/2 37 13, експерт-криминалист.


Стоян Карамфилов Костянов, 2900, гр. Гоце Делчев - регионален граничен сектор - експерт-криминалист към НИКК - МВР.


Ламбро Христов Ламбрев, 2850 Петрич, ул. Ильо войвода 13, тел. 0888440686, висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.


Стефан Георгиев Златинов - с. Рупите, ул. Христо Ботев 41, тел. 0888955605, висше образование, експерт в ГПУ - Петрич, експерт-криминалист.


2. Клас "Съдебномедицински експертизи"


Камен Димитров Аврамов, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 2, тел. 073/830830, 0888 440 495 и 0898 701 347, висше образование, специалност "Медицина", стаж 15 години; допълнителна квалификация "Съдебна медицина", стаж като вещо лице - 14 години.


Яни Момчилов Златин, Благоевград, ул. Ташко Малев 12, тел. 073/8292394, 0887 259 394 и 0887 259 395, висше образование, специалност "Съдебна медицина", трудов стаж - 11 години.


Васил Стоянов Андонов, гр. Сандански, ул. Младост 8, тел. 0746 24321, моб. 0888265 686, кабинет по съдебна медицина "Медицински център" - ЕООД, гр. Сандански, ординатор - 9 години.


Антони Филипов Кичеец, гр. Сандански, бул. Свобода 47, тел. 0746 25826, моб.0888 366 659, "Медицински център" - ЕООД, гр. Сандански, общопрактикуващ лекар - 18 години.


Александър Димитров Попов, Петрич, бул. Зографски манастир 10Б, тел. 0745 29648, моб. 0887 656 367, висше образование, специалност "Медицина", допълнителна квалификация хирургия - хирургично отделение - стаж 13 години.


Тони Стоянов Даскалов, Благоевград ж.к. Еленово, бл. 143, ап. 10, тел. 88-88-55, ушно-носно-гърлени болести "МЦ - 1" - ЕООД, Благоевград - управител - 12 години.


Божидар Асенов Велев, Разлог, ул. Възраждане 1, тел. 0747-22-38, вътрешни болести, "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, Разлог - управител - 33 години, кардиология.


Любомир Иванов Тумбев, Разлог ул. Дълга махала 15, тел. 0747-29-31, акушерство и гинекология, АГО при "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, началник- отделение, 21 години.


Михаил Владиславов Рачев, Разлог ул. Охрид 13, тел. 0747 807-24, акушерство и гинекология, АГО при "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, ординатор - 25 години.


Христо Спиров Георгиев, Разлог, ж.к. Изток, бл. 4, вх. Б, ап. 33, тел. 0888289094, хирургия, ХО при "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, началник-отделение - 15 години, 5 години - ортопедия и травматология.


Георги Иванов Икономов, Разлог, ул. Екзарх Йосиф 54, тел. 0747 55-17, хирургия, ХО при "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, старши ординатор - 13 години.


Любен Стаменов Балабанов, Банско, ул. Струма 6, тел. 47-33, неврохирургия, ХО при "МБАЛ - Разлог" - ЕООД, ординатор - 17 години.


Иван Стоянов Илиев, гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 15, вх. А, ет. 5, тел. 0746 2 54-78, хирургия, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Сандански, ординатор - 24 години.


Стойчо Темелков Андреев, гр. Сандански, ул. Пирин 12, тел. 0746 2 68- 69, ортопедия и травматология "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Сандански, ординатор - 20 години.


Феодор Илиев Фидошев, гр. Гоце Делчев, ул. Цар Самуил 2, тел. 0751 2 87-50, хирургия, "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, управител - 17 години.


Михаил Кръстев Маникатов, гр. Гоце Делчев, ул. Цариброд 2, тел. 0751 2 08-07, вътрешни болести - ВО при МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, началник-отделение - 28 години, кардиология.


Иван Димитров Бешин, гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев 29, тел. 0751 2 67-67, акушерство и гинекология - АГО при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, началник-отделение - 24 години.


Маргарита Георгиева Сарандева, гр. Гоце Делчев, ул. Търговска 32, тел. 0751 2 36-94, детски болести - ДО при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор, 16 години.


Костадин Димитров Итев, гр. Гоце Делчев, ул. Аспарух 7, тел. 0751 2 89- 09, инфекциозни болести, ИО при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 15 години.


Димитър Михайлов Бъчваров, гр. Гоце Делчев, ул. П. Сарафов 30, тел. 0751 2 29-77, хирургия, ХО при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 24 години.


Димитър Здравков Димитров, гр. Гоце Делчев ул. Ал. Стамболийски 26, тел. 0751 2 39-28, вътрешни болести - ЦХД при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 17 години.


Капка Любенова Чалъкова, гр. Гоце Делчев, ул. Милан Конев 5, тел. 0751 2 63-68, анестезиология и реанимация - ОАРИЛ при "МБАЛ "Иван Скендеров" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 17 години.


Тодор Марков Димитров, гр. Гоце Делчев, ул. Т. Каблешков 4, тел. 0751 2 67-69, акушерство и гинекология, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 21 години.


Ангел Любенов Попов, гр. Гоце Делчев, ул. В. Левски 6, тел. 0751 2 35- 25, ортопедия и травматология, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 14 години.


Петър Людмилов Шопов, гр. Гоце Делчев, ул. Раковски 7, тел. 0751 2 21- 68, ортопедия и травматология, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, управител - 16 години.


Васил Димитров Даракчиев, гр. Гоце Делчев, ул. Раковски 4, тел. 0751 2 32-74, хирургия, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 23 години.


Румен Иванов Димитров, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 93, вх. Г, ет. 5, ап. 13, тел. 4 10-06, стоматология, ЕТ "Д-р Р. Димитров - ИППСП" - Благоевград, 6 години, орална хирургия.


Бойка Борисова Радева, Петрич, ул. Братя Миладинови 2, тел. 0745 2 36- 26, стоматология, ЕТ "Д-р Б. Радева - ИППСП", Петрич - 1 година.


Райчо Василев Васев, 2700 Благоевград, ул. Братя Миладинови 6, тел. 073/88 66 96, вътрешни болести, гастроентерология и диетика.


Петър Бориславов Динов, 2700 Благоевград, ул. Трети март 31, тел. 073/88 55 78, акушерство и гинекология.


Александър Иванов Сивиков, 2700 Благоевград, ж.к. Запад, бл. 40, ап. 1, тел. 073/2 76 00, ортопедия и травматология.


Николай Евгениев Васев, 2700 Благоевград ул. Христо Татарчев 28, тел. 073/88 60 06, ортопедия и травматология.


Атанас Стоянов Смилков, 2700 Благоевград, ж.к. Запад 13, тел. 073/2 95 41, моб. 0889 75 54 19, пневмология и фтизиатрия.


Чавдар Георгиев Михайлов, 2700 Благоевград, ул. Шишман 16, тел. 073/88 05 11, моб. 0898 70 13 10, вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия.


Антоанета Димитрова Кацарска, 2700 Благоевград, ул. С. Михайлов 9, тел. 073/88 58 63, моб. 0887 92 28 13, вътрешни болести, онкология.


Валентина Неофитова Янакиева, 2700 Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 217, тел. 073/88 58 63, моб. 0888 78 50 78, вътрешни болести, онкология.


Юлия Георгиева Маврова, 2700 Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 176, ет. 2, тел. 048 80 23 08, кожни и венерически болести.


Маргарита Христова Тодорова, 2700 Благоевград, ул. П. Славейков 13, моб. тел. 0887 72 73 16, кожни и венерически болести.


Костадинка Кирилова Дуевска, 2850 Петрич, област Благоевград, тел. 0745/6 15 35, моб. 0888511774, специалност - стоматолог.


Орлин Петров Кючуков, 2850 Петрич, област Благоевград, тел. 0889173506, специалист - хирургия.


Орфей Димитров Дуевски, 2850 Петрич, област Благоевгград, тел. 0745/ 6 15 35, моб. 0888333908, специалист - акушерство и гинекология.


Мариана Серафимова Перусанова, 2850 Петрич, област Благоевград, тел. 0899008021, специалист-невролог.


Стоян Илиев Стоянов, 2700 Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий 25, вх. Б, ет. 3, ап. 8, тел. 073/88 02 62 и моб. тел. 0886 555 740, специалност "Вътрешни болести".


3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"


Дора Стоименова Ангелова, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 41, ап. 16, дом. 3 83 65, служ. 88 55 32, моб. 098200435, социална психология, регионална библиотека, Благоевград.


Весела Петрова Мелниклийска, 2700 Благоевград, ул. Огражден 8, ет. 3, ап. 6, дом. тел. 073/840 717, моб. 0887 591 044, психолог.


Стоил Любенов Мавродиев, 2700 Благоевград, ул. Марица 29, вх. В, ап. 2, тел. 073/2 75 92, моб. 0888 50 94 22, психолог.


Евгения Димитрова Илкова, 2700 Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 208, вх. В, тел. 073/84 00 77, 88 15 65 и моб. 0888 850 966, психолог.


Даниела Иванова Григорова, 2760 Разлог, ул. Изворите 31, тел. 0747/80 698 и моб. 0899 805 860, психолог.


Наталия Георгиева Андреева, 2700 Благоевград, ул. 14-и полк 14, ет. 3, ап. 6, тел. 073/833687, моб. 0897 849 883, психолог.


Васил Стефанов Молоков, 2700 Благоевград, ул. Арсени Костанцев 17, ет. 3, ап. 5, тел. 0889 677 669, съдебен психолог.


Бойко Максимов Николов, Благоевград, ул. Борис Сарафов 14, тел. 0897 820 766, висше образование, специалност "Съдебна психология" (съдебно- психологически експертизи), ЮЗУ "Неофит Рилски" - преподавател - 20 години.


Даниела Иванова Григорова, Разлог, ул. Изворите 31, тел. 0747/8 0698 и 0899 805 860, висше образование, специалност "Социална психология", допълнителна квалификация "Съдебна психология" (съдебно-психологически експертизи), стаж като вещо лице 5 години.


Антония Невенова Иванова, 2700 Благоевград, ж.к. Запад, бл. 7, ет. 2, ап. 5, тел. 073/88 44 01 и 0887 639 945, висше образование, специалност "Психиатрия" - психиатрични експертизи, стаж 8 години, ОДПЗС - Благоевград.


Валентина Василева Ковачка, 2700 Благоевград, ул. 7-а рилска дивизия 4, тел. 073/ 88 41 43 и 0889 020 180, ОДПЗС - Благоевград, лекар ординатор - психични заболявания, стаж 14 години.


Ангелина Давидкова Кожухарова, 2700 Благоевград, ул. Сан Стефано 10 - психиатрия.


Иван Кирилов Цацев, гр. Гоце Делчев, ул. Д. Хадждимов 6а, тел. 0751 2 37-51, психиатрия, "МЦ - 1" - ЕООД, гр. Гоце Делчев, ординатор - 24 години.


Николай Кирилов Янакиев, Благоевград, ул. Н. Петринин 23, тел. 88-41- 43, психиатрия, "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград, управител - 22 години.


Радой Захариев Милев, 2700 Благоевград, ул. Антон Страшимиров 9, тел. 0888 650 219, висше образование, специалност - психиатрия, стаж - 32 години.


Адриана Благоева Солакова, Благоевград, ул. Крушево 1а, тел. 073/88-41- 40 и 0878 644 194, висше образование, специалност "Психиатрия" - "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград, началник-отделение - трудов стаж 21 години.


Венета Иванова Марина, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 42, ет. 1, тел.88- 41-38, психология, "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград, психолог - 3 години.


Георги Димитров Димитров, Благоевград, ж.к. Запад, бл. 45, вх. В, ет. 6, ап. 19, тел. 0887 108 080, висше образование, специалност "Психиатрия" - стаж 7 години в "ОДПЗС" - ЕООД, Благоевград.


Анета Димитрова Георгиева, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Тодор Каблешков 7, тел. 0751/62961 - домашен; служебен - 0751/60252 и 0877382227, висше образование, специалност - психология, стаж - 5 години.


Недялка Кръстева Ангушева, 2900 гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 16, ап. 3, тел. 0751/21831 и 0899153307, висше образование, специалност "Социална психология", стаж - 9 години.


Васил Георгиев Мадолев - Благоевград, бул. Иван Михайлов 61, вх. Б, ет. 4, ап. 10, тел. 073/88 66 08 и 0899 066 863, висше образование, специалност "Педагогика със специализация психология", стаж - 32 години.


Десислава Асенова Иванова, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 37, вх. Б, ет. 1, ап. 3, тел. 0887 204 886, висше образование, специалност - психология, стаж - 10 години.


4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"


Виолета Христова Василева-Талупска, Благоевград, бул. Св. Св. Кирил и Методий 20, дом. 26973 - статистика, ЕТ "Иван Талупски", счетоводител - 23 години, счетоводство на капиталното строителство.


Панчо Илиев Христов, Благоевгрлад, ул. Владо Черноземски 12, дом. 25954, 882864, счетоводна отчетност - 30 години, оценка на земеделски земи и подобренията върху тях.


Стойне Николов Попов, Благоевград, ж.к. Струмско - център, бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 1, дом. тел. 073/89 00 66 и 0898 452 782, икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността - 43 години.


Соня Илиева Тахова, 2700 Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 45, вх. А, ет. 8, ап. 24, дом. 073 83 31 72, моб. 0898 819 390, счетоводна отчетност, стаж - 27 години.


Василка Иванова Стойчева, Благоевград, ул. Крали Марко 8, вх. А, дом. 837916, служ. 880978, моб. 0898813419, 048857059, ЕТ "ДАМП", помощник-одитор - 5 години, оценка на държавни и общински предприятия, права на индустриална собственост, финансови институции, машини и съоръжения и недвижими имоти.


Иван Любенов Гемов, Благоевград, ул. 14-и полк 6б, моб. 0898749213, счетоводна отчетност и контрол - 19 години, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.


Георги Благоев Георгиев, Благоевград, ул. Петър Зографски 6б, тел. 83 33 13 и 0884 317 765, висше образование, специалност - икономист, съдебно- счетоводни експертизи.


Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 55, ет. 6, ап. 17, тел. 0896 605 134, висше образование, счетоводна отчетност, стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско дружество.


Кирил Наполеонов Баев, Благоевград, ул. Шишман 20, икономика на вътрешната търговия - 37 години.


Вера Ангелова Зехирова, Благоевград, ул. Марица 37, вх. Б, дом. 29739, счетоводна отчетност - 34 години.


Димитринка Кирилова Стоичкова, Благоевград, ул. Илинден 2В, бл. 5, ап. 14, дом. 31872, икономика и планиране на МТС - 29 години.


Йорданка Миланова Ваклинова, Благоевград, ж.к. Запад 31, ет. 2, ап. 5, дом. 881273, финанси и кредит, ЕТ, управител - 21 години.
  1   2   3   4

Свързани:

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна
Комисията по чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативния съд Бургас, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconНа специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1, от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативния съд Варна, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Смолян към Апелативен съд Пловдив, за 2012 г

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при окръжните и административните съдилища в Бургас, Сливен и Ямбол към Апелативен съд Бургас, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconСписък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен към Апелативен съд Варна, за 2008 г. (Обн., Дв, бр. 7 от 22. 01. 2008 г.)
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища в iconМинистерство на правосъдието списък
Комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом