Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване18.10.2012
Размер142.43 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/120563.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

6763/11

(OR. en)
PRESSE 32

PR CO 9
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3069-о заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 21 февруари 2011 г.
Председател Catherine ASHTON
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурностОсновни резултати от заседанието на Съвета

Основни резултати

Съветът проведе задълбочено обсъждане по повод на развитието на обстановката в южните, съседни на ЕС държави. Съветът изрази подкрепата си за народите в Южното Средиземноморие и за техните легитимни надежди и стремежи към демократична промяна, социална справедливост и икономическо развитие. Той изрази готовността на ЕС да изгради ново партньорство с държавите от региона, за да подкрепи прехода към демокрация, правова държава, обществено-икономическо развитие и по-голяма регионална стабилност въз основа на общи принципи, сътрудничество и ангажираност на местно равнище. Съветът заклейми всички прояви на насилие срещу мирните демонстранти. Призивите за пълно спазване на политическите, социалните и икономическите права следва да бъдат внимателно отчетени.

В частност Съветът заклейми продължаващите репресии срещу демонстрантите в Либия и изрази възмущение по повод на извършеното насилие и смъртта на цивилни граждани. Съветът призова да се прекрати незабавно употребата на сила срещу протестиращите, както и всички страни да проявяват сдържаност. Съветът настоя също да се зачитат и защитават свободата на изразяване и правото на мирно събиране и да се търси решение на легитимните стремежи и искания на хората за реформа посредством открит, приобщаващ и смислен диалог на национално равнище под либийско ръководство, който ще донесе конструктивно бъдеще за Либия и нейния народ.

Съветът приветства решението на властите в Бахрейн да започнат национален диалог. Съветът прикани настойчиво властите в Йемен да се отворят за народа чрез всеобхватен национален диалог.

Съветът потвърди своята солидарност с тунизийския народ, както и ангажимента на ЕС да подкрепи неговите усилия за установяване на стабилна демокрация, основана на правов ред и плурализъм, при пълно спазване на правата на човека и основните свободи, а също и да допринесе за обществено-икономическото развитие и изграждането на институциите. Съветът потвърди отново ангажимента си да мобилизира подходящите средства и инструменти за целта.

Съветът приветства смелостта на египетския народ в неговата мирна и достойна мобилизация за демократични промени. ЕС е готов да подкрепя мирния и организиран преход към гражданско и демократично правителство на основата на правовия ред, при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи, както и да окаже съществена подкрепа на усилията за създаване на икономика, която укрепва социалното сближаване и насърчава растежа. Съветът насърчи преходното ръководство в Египет да изготви ясен график и мерки за конституционна реформа, с което ще се създадат условия за свободни и честни парламентарни и президентски избори.


Освен това Съветът:

 • изрази своя ангажимент за ново партньорство, което да включва по-ефективна подкрепа за онези южни съседни държави, които се стремят към политически и икономически реформи;

 • изтъкна значението на засиленото сътрудничество със средиземноморските държави за решаване на проблема с незаконната имиграция в съответствие с принципите на международното право;

 • приветства работата, предприета като последващи действия след заседанието на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. за изготвянето на пакет от мерки и приспособяването на инструментите на ЕС в подкрепа на региона.

Съветът прие и заключения относно нетърпимостта, дискриминацията и насилието, основани на религията и вярванията.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СТРАТЕГИИ НА ЕС ЗА АФРИКА Error: Reference source not found

Регионът Сахел Error: Reference source not found

Африканският рог Error: Reference source not found

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК Error: Reference source not found

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Error: Reference source not found

РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В ЮЖНИТЕ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ Error: Reference source not found

ИРАН Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Нетърпимост, дискриминация и насилие, основани на религията и вярванията Error: Reference source not found

 • Специален представител на ЕС — Косово Error: Reference source not found

 • Общ списък на оръжията на ЕС Error: Reference source not found

 • Съвет за асоцииране с Израел Error: Reference source not found

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • Черна гора — операции на ЕС за управление на кризи Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Catherine ASHTON Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Steven VANACKERE Заместник министър-председател и министър на външните работи и институционалните реформи

България:

Г-н Николай МЛАДЕНОВ Министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karl SCHWARZENBERG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-жа Lene ESPERSEN Министър на външните работи

Германия:

Г-н Werner HOYER Държавен министър по европейските въпроси

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-н Rory MONTGOMERY Постоянен представител

Гърция:

Г-н Dimitris DROUTSAS Министър на външните работи

Испания:

Г-жа Trinidad JIMENEZ Министър на външните работи

Франция:

Г-н Philippe ETIENNE Постоянен представител

Италия:

Г-н Franco FRATTINI Министър на външните работи

Кипър:

Г-н Markos KYPRIANOU Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Andris TEIKMANIS Държавен секретар, Министерство на външните работи

Литва:

Г-н Egidijus MEILUNAS Заместник-министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател и министър на външните работи

Унгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Uri ROSENTHAL Министър на външните работи

Австрия:

Г-н Walter GRAHAMMER Постоянен представител

Полша:

Г-н Mikołaj DOWGIELEWICZ Държавен секретар по европейските въпроси

Португалия:

Г-н Luis AMADO Министър на външните работи

Румъния:

Г-н Teodor BACONSCHI Министър на външните работи

Словения:

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Словакия:

Г-н Mikuláš DZURINDA Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Alexander STUBB Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Министър на външните работи и по въпросите на Британската общност


Комисия:

Г-н Štefan FÜLE Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

СТРАТЕГИИ НА ЕС ЗА АФРИКА

Регионът Сахел

Върховният представител информира Съвета относно текущата работа по стратегията на ЕС за региона Сахел.

Стратегията ще се основава на заключенията от анализа, че развитието и сигурността в Сахел са свързани особено тясно. Подходът ще включва няколко компонента като насърчаване на развитието, доброто управление и разрешаването на вътрешния конфликт; политически усилия за стимулиране на по-тясно регионално сътрудничество и обща стратегия; изграждане на капацитет в областта на сигурността и правовата държава; подобряване на икономическите перспективи и предотвратяване на радикализацията.

Стратегията трябва да бъде представена на мартенското заседание на Съвета по външни работи.

Африканският рог

Върховният представител информира Съвета относно текущата работа по стратегията на ЕС за Африканския рог.

Целта на стратегията ще бъде установяване на всеобхватна политическа рамка за набор от политически предложения за преодоляване на ширещата се несигурност в региона. Очаква се стратегията да акцентира върху: борбата с пиратството; подпомагането на стабилизацията в Сомалия; подпомагането на мирния преход в Судан; и укрепването на регионалната интеграция.

Стратегията трябва да бъде представена на мартенското заседание на Съвета по външни работи.

БЛИЗКИЯТ ИЗТОК

Министрите обсъдиха близкоизточния мирен процес по време на работния обяд, след като върховният представител представи информация относно срещата на Квартета от 5 февруари и относно последващите действия във връзка с предложения пакет от мерки в подкрепа на Газа. Върховният представител докладва и за неотдавнашното си посещение в региона, което включваше Ливан, Израел, палестинските територии и Йордания. Министрите потвърдиха отново необходимостта от незабавен напредък в мирния процес.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Министрите обсъдиха следващите стъпки по отношение на Босна и Херцеговина и начина, по който ЕС би могъл да подсили допълнително помощта и подкрепата за перспективите за интеграция на страната. Те обсъдиха разговорите за формирането на правителство, спешната необходимост страната да предприеме действия по неизпълнения план за реформи, прилагането на споразумението за стабилизиране и асоцииране от страна на Босна и Херцеговина, засиленото присъствие на ЕС на място и инструментариума на ЕС за Босна и Херцеговина.

РАЗВИТИЕТО НА СЪБИТИЯТА В ЮЖНИТЕ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ

След политическото обсъждане по време на вечерята в неделя и с оглед на предстоящото посещение на върховния представител в Египет, Съветът обсъди развитието на обстановката в региона, по-специално последните събития в Либия и Бахрейн, както и подкрепата на ЕС за държавите от региона, главно Египет и Тунис, в съответствие с искането на Европейския съвет от 4 февруари. Съветът проведе обмен на мнения с председателя на ЕИБ (Европейската инвестиционна банка) Philippe Maystadt.

Съветът прие следните заключения:

„1. Европа и Средиземноморският регион имат обща история и общо културно наследство. Съветът изразява подкрепата си за народите в Южното Средиземноморие и за техните легитимни надежди и стремежи към демократична промяна, социална справедливост и икономическо развитие. ЕС е готов да изгради ново партньорство в своите отношения с държавите от региона, за да подкрепи прехода към демокрация, правова държава, обществено-икономическо развитие и по-голяма стабилност в региона въз основа на общи принципи, сътрудничество и ангажираност на местно равнище. Народите на тези държави следва да изберат сами своето бъдеще.

 1. Съветът продължава да следи отблизо изключително важното развитие на събитията в региона. Събитията във всяка държава са различни, но Съветът заклеймява всички прояви на насилие срещу мирните демонстранти. Призивите за пълно спазване на политическите, социалните и икономическите права следва да бъдат внимателно отчетени.

 2. В частност Съветът заклеймява продължаващите репресии срещу демонстрантите в Либия и изразява възмущение по повод на извършеното насилие и смъртта на цивилни граждани. Съветът призовава да се прекрати незабавно употребата на сила срещу протестиращите, както и всички страни да проявяват сдържаност. Свободата на изразяване и правото на мирно събиране са права на човека и основни свободи на всяко човешко същество, които трябва да бъдат зачитани и защитавани. На легитимните стремежи и искания на хората за реформа трябва да се търси решение посредством открит, приобщаващ и смислен диалог на национално равнище под либийско ръководство, който ще донесе конструктивно бъдеще за Либия и нейния народ. Ние силно насърчаваме всички страни в това отношение.

 3. Съветът приветства решението на властите в Бахрейн да започнат национален диалог.

 4. Съветът приканва настойчиво властите в Йемен да се обърнат към народа, като осъществят всеобхватен национален диалог.

 5. Съветът потвърждава своята солидарност с тунизийския народ, както и ангажимента на ЕС да подкрепи неговите усилия за установяване на стабилна демокрация, основаваща се на правов ред и плурализъм, при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи, а също и да допринесе за обществено-икономическото развитие и изграждането на институциите. Във връзка с това Съветът потвърждава ангажимента си да мобилизира подходящите средства и инструменти за целта. ЕС приветства решението на Тунис да организира международна конференция по въпроса за подкрепата за политическите и икономическите реформи. Съветът изтъква отново своята готовност да поднови преговорите относно напредналия статут, които да бъдат завършени с правителството, излъчено след демократични избори. Съветът призовава тунизийските власти да защитават всички хора, живеещи под тяхна юрисдикция, без дискриминация.

7. Съветът приветства смелостта на египетския народ в неговата мирна и достойна мобилизация за демократични промени. ЕС е готов да подкрепя мирния и организиран преход към гражданско и демократично правителство на основата на правовия ред, при пълно зачитане на правата на човека и на основните свободи, както и да окаже съществена подкрепа на усилията за създаване на икономика, която укрепва социалното сближаване и насърчава развитието. Правовият ред следва да се спазва и да важи за всички, включително за гражданите на ЕС.

8. Съветът насърчава преходното ръководство в Египет да изготви ясен график и мерки за конституционна реформа, с което ще се създадат условия за свободни и честни парламентарни и президентски избори. Съветът приветства намерението на преходните власти да отменят извънредното положение и ги насърчава да продължат да предприемат мерки, които водят към действително приобщаващ диалог на широка основа, като същевременно призовава всички страни към конструктивен подход. Съветът очаква всички политически затворници да бъдат незабавно освободени.

9. Съветът е ангажиран да изгради ново партньорство, което да включва по-ефективна подкрепа за онези южни съседни държави, които се стремят към политически и икономически реформи, ползвайки се, доколкото е подходящо, от европейския опит в извършването на преход, включително подкрепа за гражданското общество, младежта и засиленото икономическо сътрудничество. Във връзка с това Съветът се ангажира да откликне на процесите на демократичен преход с конкретни политически инициативи и пакети за подкрепа, опиращи се на съществуващите програми в областта. Той ще преразгледа, приспособи и мобилизира подходящата подкрепа. Тъй като тези държави се стремят към демократичен преход, трябва да се гарантира пълен ангажимент на местно равнище.

10. Съветът изтъква значението на засиленото сътрудничество със средиземноморските държави за решаване на проблема с незаконната имиграция в съответствие с принципите на международното право. Министрите на правосъдието и вътрешните работи, които ще заседават по-късно тази седмица в рамките на Съвета, ще разгледат подробно този въпрос.

11. Съветът приветства работата, която върховният представител и Европейската комисия вече са извършили като последващи действия след заседанието на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г. за изготвянето на пакет от мерки и приспособяването на инструментите на ЕС в подкрепа на региона. Съветът приветства неотдавнашното посещение на върховния представител на ЕС в региона, нейното намерение да посети Египет и диалога с властите и другите значими фактори в тези държави. Съветът изтъква значението на предстоящата среща на високо равнище относно Египет и Тунис. Той изтъква отново, че е необходим всеобхватен подход във всички области, в които ЕС е ангажиран, основаващ се на европейската политика за съседство и на Съюза за Средиземноморието, с оглед на оказването на по-ефективна подкрепа, която да отразява поетия от партньорите ангажимент за реформа.“

ИРАН

Съветът обсъди положението с правата на човека в Иран, което продължава да предизвиква сериозна загриженост в ЕС, особено със зачестилите тази година екзекуции. На 31 януари върховният представител заклейми по-специално екзекуцията на Zahra Bahrami — с нидерландско и иранско гражданство, в Техеран.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Бяха обсъдени и някои други теми, по-специално:

 • представената от върховния представител информация относно текущата работа във връзка с участието на ЕС в Общото събрание на ООН;

 • Беларус и резултатите от наскоро проведената конференция на донорите;

 • Пакистан и последващите действия във връзка с решенията за търговските отстъпки;

 • специалните представители на ЕС, по-конкретно СПЕС за Южен Кавказ.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

Някои от точките бяха приети без обсъждане:

ВЪНШНИ РАБОТИ

Нетърпимост, дискриминация и насилие, основани на религията и вярванията

Като резултат от обсъжданията на заседанието през януари, Съветът прие следните заключения:

„Съветът потвърждава отново категоричния ангажимент на Европейския съюз в полза на насърчаването и защитата на свободата на религията и вярванията без всякаква дискриминация и припомня подробните заключения, които прие по този въпрос на 16 ноември 2009 г.

Съветът изразява дълбоката си загриженост и решително осъжда зачестилите прояви на религиозна нетърпимост и дискриминация, намерили израз в неотдавнашните актове на насилие и тероризъм в различни страни, срещу християни и техните места за поклонение, срещу мюсюлмански поклонници и други религиозни общности. За съжаление никоя част на света не е защитена от злото, наречено религиозна нетърпимост.

Съветът поднася съболезнованията си и изразява солидарността си със страните и отделните лица, жертви на подобни актове, и високо оценява ангажимента на тези страни за тяхното предотвратяване.

Свободата на религията и вярванията е всеобщо човешко право, което трябва да се защитава навсякъде и да се упражнява от всеки. Основното задължение на държавите е да защитават своите граждани, включително принадлежащите към религиозни малцинства, както и всички хора под тяхна юрисдикция, и да гарантират техните права. Всички лица, принадлежащи към религиозни общности и малцинства, следва да могат свободно да изповядват своята религия и да участват в религиозни обреди, както поотделно, така и колективно, без страх от нетърпимост и посегателства.

Свободата на религията и вярванията е неразривно свързана със свободата на мнение и на изразяване, както и с други човешки права и основни свободи, които вкупом допринасят за изграждането на плуралистични и демократични общества. Международната общност трябва да даде още по-категоричен колективен отговор на тези, които се стремят да използват религията като средство за разделение и подклаждат екстремизъм и насилие.

В рамките на допълнителните усилия на ЕС в неговата двустранна и многостранна дейност във връзка със свободата на религията и вярванията, Съюзът и неговите държави-членки остават верни на ангажимента си за постигане на свобода на религията и вярванията навсякъде по света, като този въпрос ще бъде разгледан в годишния доклад на ЕС за правата на човека. ЕС ще продължава да работи с партньорските държави и да предлага сътрудничеството си с цел насърчаване на религиозната търпимост и защита на човешките права. ЕС ще продължава да работи в рамките на многостранни форуми, и по-специално ООН, за обединена и силна трансрегионална подкрепа в борбата с религиозната нетърпимост.

ЕС и неговите държави-членки ще продължават да подкрепят инициативи в областта на диалога между културите и религиите в дух на откритост, ангажираност и взаимно разбирателство, включително инициативата на ООН „Алианс от цивилизации“ и фондация „Анна Линд“.

Съветът приветства продължаващите усилия за активизиране на дейността на ЕС за насърчаване и защита на свободата на религията и вярванията след заключенията на Съвета от 2009 г. Съветът приканва върховния представител да докладва за предприетите мерки и конкретните предложения за по-нататъшно активизиране на дейността на ЕС в това отношение.“

Специален представител на ЕС — Косово

Съветът прие решение за удължаване на мандата на Pieter Feith — специален представител на Европейския съюз в Косово, до 30 април 2011 г.

Общ списък на оръжията на ЕС

Съветът прие актуализирана версия на общия списък на оръжията на ЕС. Този списък включва оборудване, обхванато от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване.

Съвет за асоцииране с Израел

Съветът прие позицията на Европейския съюз за десетото заседание на Съвета за асоцииране ЕС—Израел (22 февруари 2011 г.).

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Черна гора — операции на ЕС за управление на кризи

Съветът прие решение за подписване и сключване на споразумение между Европейския съюз и Черна гора за създаване на рамка за участието на Черна гора в операциите на ЕС за управление на кризи.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 8293 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

6763/11

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом