Камара на частните съдебни изпълнители
ИмеКамара на частните съдебни изпълнители
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер43.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bailiff-bg.com/index_htm_files/Position_GPK.doc


КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ


Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска” №7, ет.4

тел.: 02/980 77 32; тел./факс: 02/980 82 58

Web: www.bcpea.org; e-mail: info@bcpea.org


__________________________________________________________________Уважаеми госпожи и господа,

На 14.02.2012 г. в Комисия по правни въпроси към Народно събрание, без знанието на Камарата на частните съдебни изпълнители, бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на отделни разпоредби на ГПК, засягащи принудителното изпълнение.

Внесените предложения не са съгласувани, както с Камарата на ЧСИ, така и с Министерство на правосъдието и Министерство на финансите. Това се случва в момент, когато в Министерство на правосъдието тече цялостен мониторинг по действието и приложението на ГПК и функционира работна група от представители на всички юридически гилдии за формулиране на по-комплексни промени в ГПК.

С исканите изменения в ГПК, вносителите на законопроекта целят няколко основни резултата – определяне на „твърда” сума на пропорционалните такси, дължими от длъжника и премахване на таксата в случаите на плащане в срока за доброволно изпълнение.

КЧСИ, след обстоен анализ, изразява своето принципно несъгласие с внесените промени и изразява опасение, че те водят до съществени юридически несъответствия; във вреда са на държавния бюджет; ощетяват интересите на страните в изпълнителното производство; не са подчинени на икономическа логика и могат да предизвикат нови негативни оценки в момент, в който българската съдебна система е обект на обстоен мониторинг от страна на ЕС.

Безспорен факт е, че системата на частното съдебно изпълнение вече седма година работи успешно, законно, прозрачно и ефективно. Тя бе определена от Световната банка за една от 10-те най-успешни реформи в света, а българският модел е даван за пример от европейски и американски институции.

Прогресът на реформата до момента се дължи на комплекс от правилни нормативни решения, изработени в резултат на принципен и открит диалог между всички партньори в процеса.

Приемането на адекватна Тарифа за дейността на частните съдебни изпълнители е сред основните двигатели на успеха на й. Тя е изготвена на основата на европейски опит, сериозен икономически анализ и обосновка и с участието на водещи френски, холандски, австрийски и американски експерти.

Във всички европейски държави с работеща система на частно съдебно изпълнение е принцип възнаграждението да се формира в процент спрямо интереса и таксите не са обвързани със срокове или действия от страна на длъжника. В същото време процентът на пропорционалната такса в България е един от най-ниските в Европа.

Друга принципна постановка, която промените в Тарифата поставят под въпрос е обвързаността в една система на таксите и възнагражденията в съдебната система и правната общност като цяло. Намляването на таксите в съдебното изпълнение влече след себе си и съответно намаляване на таксите и възнагражденията в съдилищата, както и на останалите юридически професии – нотариуси, адвокати, юрисконсулти.

По същество всеки опит за промяна на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ ще застраши функционирането на цялата система, защото Тарифата има пряко отношение към ефективността, законосъобразността и бързината на частното изпълнение.

Определянето на „твърда” сума или „таван” на пропорционалните такси заличава основното предимство на частното съдебно изпълнение – мотивацията на съдебните изпълнители да преследват крайния резултат.

Друг аргумент, за да няма максимален размер в тарифата на ЧСИ, е че ако такъв съществува това ще направи големите вземания несъбираеми. А именно по тези дела длъжниците полагат значителни усилия и не пестят разходи, включително за висококвалифирани специалисти, за да осуетят изпълнението и да скрият активите си.

ЧСИ ще е заинтересован и мотивиран да си свърши работата до момента, в който събраната сума достигне фиксирания максимум като такса. На практика никой няма да иска да се занимава с големите вземания, защото възнаграждението ще е равно на това при много по-малките като интерес дела, а в същото време рисковете и отговорностите са огромни. Това беше отчетено при създаването на тарифата и въвеждането на максимален размер бе категорично отхвърлено още през 2006 г. Защото няма как да искаш от някой резултат, за който ЧСИ не получава адекватно възнаграждение, а в същото време носи неограничена имуществена, дисциплинарна и наказателна отговорност.

Внесените промени в ГПК засягат и института ”покана за доброволно изпълнение”. Те изкривяват смисъла му, което ще доведе до обратен ефект.  Предложението за премахване на таксата в срока за доброволно изпълнение, ще доведе до пълна незаинтересованост за ЧСИ да проведе изпълнителните действия в срока за доброволно изпълнение. По този начин вместо бързина на изпълнението отново ще се върнем години назад – когато в срока за доброволно изпълнение не можеха да се извършват принудителни действия, вследствие на което, в този срок длъжникът отчуждаваше имуществото си.

Предлаганите от Законопроекта за изменение и допълнение на ГПК промени, засягащи дейността на принудителното изпълнение са изключително субективни, необмислени и ненавременни и застрашават самото съществуване на системата на частното съдебно изпълнение. Те подлагат на голямо изпитание двата й основни принципа - ефективност и бързина. Едновременно създават и реална опасност държавата да бъде лишена от десетки милиони лева приходи в бюджета, а бизнесът да загуби един от сигурните си партньори в събирането на вземания. По-ниската ефективност на ЧСИ напрактика ще доведе до ощетяване на държавата и до по-ниски приходи за кредиторите. Не бива да бъде подценявана и вероятността от възраждане на силовите структури и методи за събиране на вземания.

Според КЧСИ каквито и да е промени в действащото законодателство трябва да се направят въз основа на задълбочен правен и икономически анализ и в диалог с всички заинтересовани страни, които имат отношение към тези промени. Отговорно заявяваме, че направените предложения за промяна на отделни членове на ГПК са изключително опасни и могат впоследствие да „взривят” не само една цяла професия и всички служители към нея, но и да имат много сериозни икономически и политически последици за страната.

В тази връзка нашата категорична позиция е, че така внесения законопроект трябва да бъде изтеглен от Комисията по правни въпроси към НС.


Свързани:

Камара на частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /163/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Камара на частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /159/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Камара на частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители годишенотче т
Разпределение и брой на частните съдебни изпълнители /156/ на територията на Република България по съдебни райони на действие
Камара на частните съдебни изпълнители iconДоклад по прилагането на закона за частните съдебни изпълнители
Допълнително в доклада са ползвани статистическите данни от годишните отчети на Камарата на частните съдебни изпълнители, частни...
Камара на частните съдебни изпълнители iconПравомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за частните съдебни изпълнители Автор Делян Николов – частен съдебен изпълнител
Статията е публикувана в брой 1/2008 на Списание „Принудително изпълнение Сборник съдебни практики“ издаван от Камарата на частните...
Камара на частните съдебни изпълнители iconКамара на частните съдебни изпълнители
Справката ми е нужна, за да послужи пред
Камара на частните съдебни изпълнители iconЗакон за частните съдебни изпълнители
Чл. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители
Камара на частните съдебни изпълнители iconЗакон за частните съдебни изпълнители
Чл. Този закон урежда организацията и правното положение на частните съдебни изпълнители
Камара на частните съдебни изпълнители iconСъбиране на публични вземания по реда на допк
Прерогативите на частните съдебни изпълнители да събират публични парични вземания се основават на чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за...
Камара на частните съдебни изпълнители iconРепублика българия камара на частните съдебни изпълнители
Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ет ”пламен иванов – преслав комерс 94” представлявано...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом