10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат
Име10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер193.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.huber-bulgaria.bg/userfiles/file/10402D[1]-BG.doc


Техническа информация

10.4.02 | 09.2009 | Печат върху опаковки | офсетпечатСмесване на мастила в печатницата


Тази техническа информация разяснява смесването на мастила в печатницата. В допълнение към възможните основни мастила респективно серии от основни мастила се дава предложение за оборудване и оформление на смесителната станция и за начин на работа и организация на процеса на работа.

CRS-основни цветове

Една от най-важните предпоставки за смесителна станция в една печатница е изборът на подходящите основни мастила. Затова hubergroup предлага CRS-основни мастила (CRS - система за компютърни рецепти). Тази система се състои от високо концентрирани основни мастила с различна устойчивост, включително транспарентно бяло, черно и сиво за различните изисквания. Това означава, че според изискванията на печатницата индивидуално се избират основните мастила.

Специфични свойства

 • В съответствие с изискванията на нашите потребители могат да се изберат индивидуално основните мастила

 • Сигурен избор на основни мастила за изискана устойчивост.
 • Печат на етикети – устойчивост към луга (за бутилки за многократна употреба) (виж страница 2 т. 4)

 • Печат на опаковки с дисперсионен лак

 • Облагородяване с UV-лак или ламиниране

 • Силно интензивни мастила, с който е възможен по голям обхват на цветовото пространство

 • Монопигментиране, с което е свързано и оптимална чистота на цветовете

 • Възможно е да се произведе оптимум от допълнителни тонове с висока устойчивост на цвета

 • Много добро съотношение на мастило/ вода

 • Мастилата са готови за печат. При версиите QX и NX трябва да се добави и сикатив, и да се разбърка добре

Предимства на системата за смесване на цветове CRS

 • Бързо, сигурно изготвяне на PANTONE®, HKS® и допълнителни цветове, което допринася за оптимално обработване на поръчката в най-кратки срокове (варианти 1, 2, 3 и 4 – виж страница 4)

 • Отлична възможност за намаляване на остатъчните ненужни мастила, тъй като нее необходимо да се произвеждат «резерви за сигурност» или да се спазват минимални количества за смесване.

 • Възможност за преработка на оставащите количества на отделните мастила, които са били смесени на базата на CRS – основни цветове (вариант 4)

 • Лесно управление на рецептите чрез данните за PANTONE® и собствени допълнителни тонове... Техническа информация hubergroup 10.4.02 страница 1/6

CRS-основни цветове


Устойчивост 1

Етикети

ОблагородяванеСветлоустойчивост WS

Покривност

Алкохол

Разтворители

Алкали

Устойчивост на луга

UV-лакk2

Дисперзионен лак6

Целофаниране

CRS-жълто

41.. 6601

7

ld

+

bd

+

+

-

+

-

CRS-жълто

41.. 6602

5

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-жълто

41.. 6603

5

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-оранжево

41.. 6604

5

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-червено

42.. 6606

6

l

+

bd

+

+

-

+

-

CRS-магнета

42.. 6608

5

l

+

+

-

-

+

+

+

CRS-червено

42.. 6609

5-6

l

+

bd

+

+

-

+

-

CRS-червено

42.. 6629

6

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-родамин

42.. 6611

4

l

-

-

-

-

-

bd5

-

CRS-червено

42.. 6612

7-8

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-червено

42.. 6613

7-8

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-Bordeaux

42.. 6614

5-6

l

bd

-

+

+

-

+

-

CRS-пурпурно

43.. 6615

4

l

-

-

-

-

-

-

-

CRS-виолетово

43.. 6626

7-8

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-виолетово

43.. 6617

4

l

-

-

-

+4

-

bd5

-

CRS-Refex синьо

43.. 6618

4

l

-

-

+

+4

-

bd5

-

CRS-синьо

43.. 6619

4

l

-

-

-

+4

-

bd5

-

CRS-синьо

43.. 6620

8

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-синьо

43.. 6621

8

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-зелено

44.. 6622

8

l

+

+

+

+

+

+

+

Прозрачно бяло

40.. 0550+

+

+

+

+

+

+

CRS-черно

49.. 4100

8
+

+

+

+

+

+

+

CRS-избелено черно

49.. 4111

8
+

+

+

+

+

+

+

CRS-жълто

41.. 6627

7

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-оранжево

41.. 6628

7

l

+

+

+

+

+

+

+

CRS-червено

42.. 8013

5

l

+

-

+

+

-

+

-

CRS-топъл червен

42.. 0030

4

l

+

bd

-

-

-

-

-

1 Отговарящо на DIN 16524 и 16525

2 Пигментите са устойчиви. Относно проблеми с нанасянето да се съблюдава TI 5.10.02.

3 Еднакви нюанси/ интензивност на мастилото като 41 Q 6602, но по-прозрачно.

4 Цветът върху етикета се променя, без да се оцветява миещото средство.

5. При по-малко от 15 % на този компонент може да се стигне до промяна на цвета при използване на дисперсионен лак. Освен това значително се намалява устойчивостта на светлината.

6. При някои специални приложения се използват дисперсионни лакове, които могат да съдържат разтворители. CRS-основните мастила с устойчивост към разтворител (bd) съответно (-) в контакт с тези лакове могат да доведат до промяна на цвета. С оглед на изискваната устойчивост трябва да се осъществи контакт с доставчици на лакове.

.. Техническа информация hubergroup 10.4.02 страница 2/6

Области на приложение

В зависимост от различните цели на приложение са възможни различни версии на мастилото:41 Q ...

Офсет /FB (фреш, готово за печат)

41 GA...

Офсет / със слаба миризма (готово за печат)

41 QX...

Офсет/ FB без сикатив

41 N...

Офсет/ фолийно със сикатив

41 NX...

Офсет/ фолийно без сикатив

41 TGA...

Офсет/ със слаба миризма съхнещо

41 HGA...

Офсет/ със слаба миризма, без хексанал

41 MGA...

Офсет/ със слаба миризма, без миграция

41 UE...

UV Офсет хартия/ картон

41 IIP...

UV Офсет фолийно

41 UH...

хибрид офсет хартия/ картон

41 UG...

UV офсет хартия/ картон – без ITX по рецепта

41 UL...

UV-печат на етикети

Qстандартна серия за всички хартии и картони, при които е възможно попиване на печатни мастила.

GA – стандартна серия за сетивно неутрални опаковки

GA-мастила притежават една средна устойчивост на повърхностно изтриване поради което е необходимо лакиране с дисперсионен лак за опаковките. То може да става n-i-n или n-a-t . Подходящо за всички добре попиващи хартии (виж също и TI 10.1.14).

QX – стандартна серия мастила (FB) без сикатив

Тази серия е подходяща за автоматични дозиращи устройства. Сикативът трябва да бъде дозиран като допълнителен компонент. Препоръчително е автоматизиране чрез софтуера на компютъра или на дозиращото устройство. Подходящо за всички добре попиващи материали за печат. Възможна е доставка в по-големи опаковки (25 kg, 200 kg).

N – подходящи за всички годни за печат хартии

Със съответното трансперентно бяло могат да се дефинират мастила за фолиа или лошо попиващи материали за печат (метализирана хартия, картон с полиетиленово покритие и т.н.).

Тъй като основните цветове са без минерални масла, може да се печата на материали, чувствителни към минералните масла (PP, PE и т.н.)

NX – Версия като N, но без сикатив

Възможна е доставка в по-големи опаковки (25 kg, 200 kg). Сикативът трябва да се добави отделно.

TGA – съхнеща серия мастила за сетивно неутрални опаковки

Серия мастила със слаб мирис за лошо попиващи материали или поръчки, които не могат да бъдат лакирани.

HGA – серия мастила за опаковки

При които се изискват ниски стойности на хексанала. Мастилата трябва задължително да бъдат лакирани с дисперсионен лак. Подходящи за всички добре попиващи материали за печат (виж също TI 10.1.16).

.. Техническа информация hubergroup 10.4.02 страница 3/6

MGA – специални мастила със слаба миризма и миграция

При печат на външната страна на опаковката за хранителни продукти. MAG е една серия специално за опаковки с директен допир до хранителни продукти. Серията се характеризира с изключително ниски стойности на миграция. Поради бавното попиване на мастилото са подходящи за попиващи материали. Печатът трябва да е n-i-n лакиран с дисперсионен лак (виж също TI 10.1.15).

UE - UV-изсъхващи мастила за офсетов печат на хартия/ картон. Мастилата са готови за печат.

UP - UV-изсъхващи мастила за офсетов печат върху неабсорбиращи материали като фолиа, метализирани съответно каширани с алуминиево фолио хартия/ картон. Мастилата са готови за печат.

UH – хибридни мастила за офсетов печат върху хартия./ картон. Мастилата са готови за печат.

UG - UV-изсъхващи мастила за офсетов печат върху хартия/ картон/ без ITX. Мастила са готови за печат.

UL - UV-изсъхващи мастила за печатане на етикети върху UV- ролни машини за печат (не са подходящи за мокър офсет).

Мастилата са готови за печат.

За всяка област на приложение са на разположение съответните спомагателни средства.


Метод на работа

Възможности за приложение

Въз основата на високо концентрирани CRS – основни мастила се предлагат различни възможности за приложение на тази система в печатниците.

 1. След изпращане на цветни мостри, изисквания за устойчивост и свързания с продукта печатен материал, може за много кратко време да се изготви рецепта за дадено мастило. За обработката се таксува само себестойността.

 2. Ние Ви предоставяме срещу такса за зашита една дискета с всички PANTONE® - рецептури във версиите стандарт, печат на етикети (устойчиви срещу луга), печат върху опаковки, облагородяване чрез UV-лак и ламиниране, така също и възможност за архивиране на собствени рецепти.

 3. Печатницата използва спектрофотометър (например SpectroEye на фирма GretagMacbeth) за установяване на данните на отражение. След предаване на данните в някое от представителствата на „Hubergroup се създава рецептурата (имейл рецептура). Смесването, контролът и ако е необходимо фината настройка се изпълнява от печатницата.

 4. Базирайки се на софтуера на GRETAG ние Ви предлагаме срещу защитна такса необходимите данни на всички CRS-основни цветове. Така могат да се установят практически всички рецептури за специални цветове в най-кратки срокове.

Работни методи за смесването на мастила и контрола на качеството

При използването на компютърна смесителна станция, софтуерът изчислява различни рецептурни предложения с различни изисквания към метаметрията, цената и остатъчни количества. Най-оптималното предложение се смесва в малко количество и се прави проба на пробопечтно устроиство. Полученият резултат може да се коригира чрез компютърната смесителна станция. Смесвания в количества, които надвишават 30кг. трябва да извършени от доставчика на цветове (печатниците не разполагат със смесителни станции с големи вместимости).

. Техническа информация hubergroup 10.4.02 страница 4/6

Схема на работния процес

Начало на поръчката

Паралелно към документите за поръчката тече и поръчка за смесване – съответният формуляр съдържа данни за количество, машина, материал за печат, устойчивост, евентуално наличните номера на мастилата.

Ново изработване при малки количества

 • Създаване на нова в 10 гр. проба по цветна мостра

 • Изготвяне на пробни отпечатъци

 • Изчисляване на рецептата за желаното количество и претегляне на количеството

 • Контрол чрез пробен отпечатък или намазване на полученото мастило и сравняването му с 10 гр. проба

 • Отделяне на мастилена проба за архив

 • Предоставяне на мастило

При вече съществуваща рецепта

 • Намиране на рецептата в смесителната станция

 • Претегляне

 • Смесване, контрол чрез намазване на архивираната мастилена проба

 • Предоставяне на мастило

Съхранение на работни документи

 • Архивиране според цвета

 • Архивиране според клиента

 • Архивиране според номера в системата

Тази схема на процеса се практикува успешно при множество печатници.

Смесителна станция

Помещения

Помещението, в което се намира смесителната станция, трябва да е в непосредствена близост до печатните машини, но в отделно помещение. То би трябвало да има прозорец (по-възможност северен), бели стени и неутрално осветление.

Техническо оборудване (максимален вариант)

 • Рафтове за складовите стоки

 • Рафтове за останалите стоки

 • Рафтове за спомагателни средства

 • Рафтове за архивираните мастилни мостри

(Под мастилни мостри фирмите разбират мострата на всяка рецептура, която е сметната за добра. Всички следващи смесвания се сравняват с тази мостра.)

 • 1 везна за производствени количества до около 65 kg

 • 1 конвенционална бъркалка за количества до около 30 кг или 1 вибрационни смесител до максимум 5 кг количество за смесване

(Тук става дума за смесителни уреди без инструменти)

• 1 двуосов смесител до максимум 25 кг смес

(Тук става дума за смесителни уреди без инструменти)

 • 1 маса със стъклен плот за малки количества

 • 1 маса съответно рафт за прибиране на почистващите средства и кърпи

 • 1 везна за малки количества от 10-300 гр. (пробни количества)

Най-малката скални единици 0,01 g с претегляща маса

 • 1 пробопечатна машина, например IGT C1, свързана с

 • 1 аналитична везна

Най-малката скална единица 0,0001 g може да произвежда измерени пробно отпечатъци. Този метод позволява по-сигурно регулиране на интензитета на мастилото. Техническа информация hubergroup 10.4.02 страница 5/6

 • 1 лампа възпроизвеждаща дневна светлина и/ или кабина с плот за визуално сравнение и оценяване на пробите относно метамерия, при алтернативен светлинен източник.

 • Рецептурна система, състояща се от
 • От спектрофотометър

 • Компютър с принтер и

 • Софтуер за рецепти

• Автоматична дозираща система за бързо и сигурно претегляне на специалните мастила.

Възможна е доставка на основни мастила в 25 кг баки и 200 кг.варели.

Възможност за съхраняване на

 • Печатни образци, мостри и т.н.

 • Архив за документация на всички смесени мастила, подредени по цветове. При всеки цвят: данни за рецепта, критерии за контрол, количество и дата на доставено специално мастило, подредени по доставчик, номер на мастилото и ежедневен контрол на наличностите. Това разбира се може да се извърши и чрез компютъра за управление на склада.

 • Складов архив за контрол на наличностите на остатъчните мастила, подредени по цветове.

 • Материал/хартия за пробния отпечатък.

Персонал

Необходим е квалифициран персонал. Към задачите на персонала работещ в смесителната станция е и намаляването на разходите за склада и изразходването на остатъчните мастила, вкарвайки ги в системата като допълнителни компоненти. Персонала трябва да е подчинен на ръководството на печатницата и да е правилно информиран за мастилата използвани във всеки един тираж.

Препоръчва се оптимизация на разходите на компонентите за смесени мастила, т.е. да се използват компоненти (CRS – основни мастила) отговарящи на изисканата устойчивост за конкретната поръчка.

Как се изчислява инвестицията на смесителна станция?

Разбира се, не е възможно да се оцени инвестицията за една смесителна станция, съдейки само по намалянето на разходите за самото смесване на мастилата. Много по-важни от намалянето на разходите за смесване/ готовите специални мастила са следните предимства:

 • Голяма гъвкавост при изготвяне на специални мастила

 • Избягване на прекъсването на производствения процес и спестяване на време за настройване на машините

 • Намаляване на времето за доставка при краткосрочни поръчки

 • Намаляване на оборотния капитал чрез поддържането на по-малки складови наличности.

 • Намаляване на складовите помещения

 • Възможност за преработка на оставащите количества мастила

Икономическото решение зависи от много различни предпоставки. Значително по-лесно могат да се дефинират разходите, свързани с внедряването на една смесителна станция:Препоръчителен набор

Спектрофотометър

евро 5.000

Компютърен софтуер за рецептиране

евро 8.000

Компютър и принтер
Ако още не е инсталирана смесителна станция, то към нея спадат:

Бъркалки, везни, рафтове, други и т.н.

евро 15.000

Пробопечатнамашина

евро 8.000

Списъка от препоръчаните уреди, описан по-горе, може да бъде променян в зависимостъ от нуждите на една печатница. Представителствата на hubergroup са на Ваше разположение и могат да предоставят информация за закупуването на уреди. Актуалността на пазарните цени е от 2009г.

За консултация и друга информация може да намерите на www.hubergroup.de

Техническата информация отговаря на настоящите разработки и познания. Тя има за цел да информира и насочва и не носим отговорност за нейната вярност. Запазваме си правото за промени, свързани с технологическия прогрес.

.. Техническа инфрмация hubergroup 10.4.02 страница 6/6

Свързани:

10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconБалонна декорация. Доставка на балони с хелий. Печат върху балони
При двустранен печат, с различно лого от двете страни, се начисляват допълнително 20%. Умножете съответната цена за двустранен печат...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconIcs 13. 030. 99; 55. 020 замества en 13427: 2000
Опаковки – Изисквания за използване на Българските стандарти за опаковки и отпадъци от опаковки
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconНаредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Чл. С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране,...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconДоклад за изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъци от опаковки през 200
За постигане на целите на Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгл сроковете...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconДоклад за изпълнение на целите по оползотворяване на отпадъци от опаковки през 200
За постигане на целите на Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгл сроковете...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconСписък с публикации на доц д-р Гатю Ненков Гатев
Г. Гатев (2009) Предприемачество и лидерство. Научна сесия с международно участие- 2009, нву „В. Левски”-В. Търново. Под печат
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconДоклад на изпълнителната агенция по околна среда
Република България за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по чл. 11, ал. 2, съгл сроковете по §9 от пзр на Закона...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconИнформация за дейността на риосв – Монтана за периода 13. 03. 2006г. 17. 03. 2006г
Извършени са комплексни проверки по компонент “въздух”, фактор “отпадъци”, фактор ”опасни химични вещества” и по приложение на Наредбата...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconДоговор за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъците от опаковки
Милена йосифова иванова с егн 7404074499, в качеството си на колективна организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, която...
10 02 | 09. 2009 | Печат върху опаковки | офсетпечат iconОткъс от: Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ). Велико Търново: Фабер, 2009
Добрева Е. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния български печат (Критически лингвосемиотичен анализ)....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом