Списък с публикации на
ИмеСписък с публикации на
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер67.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/5115/2664777321445493328.doc
Списък с публикации на:

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

Заглавие на публикация Публикувано в: Тип Год принос

От маркетинг на взаимоотношенията към маркетинг на сътрудничеството. Военно-научен форум с международно участие, доклад 2006 1

НВУ “В. Левски”, с. 144-146, Велико Търново,

2006, ISSN 1313-0390

Relationship Marketing and New Technology. Механика на машините, Серия „Икономика и статия 2005 1

мениджмънт”, том 61, кн. 7, с. 12-16, ТУ-Варна,

2005, ISSN 0861-9727

Technologicalship Marketing: a Partnership between Relationship Marketing and Information Механика на машините, Серия „Икономика и статия 2005 1

Technology. мениджмънт”, том 61, кн. 7, с. 28-31, ТУ-Варна,

2005, ISSN 0861-9727

The Changing Nature of IT and Its Influence on Marketing. Second International Congress on Mechanical and доклад 2005 1

Electrical Engineering and Marine Industry –

MEEMI’05, Vol. III, pp. 105-112, Varna, Bulgaria,

2005, ISBN 954-20-0316-1

Икономика на предприятието. Варна, ТУ-Варна, 2003, ISВN 954-20-0239-4 учебник 2003 1

Wednesday, October 13, 2010 Page 1 of 6

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

Психологически аспекти на формирането на банковия имидж. Годишник на ВУМК-гр. Добрич, Том ІІІ, с. 117-123, статия 2007 1

Добрич, 2007, ISSN 1312-6539

Електронен маркетинг – концепция от нов тип. Годишник на Техническия университет във Варна, статия 2004 1

с. 675-685, Варна, 2004, ISSN 1311-896Х

Някои аспекти в процеса на идентифициране на потребителите. Годишник на Техническия университет във Варна, статия 2003 1

с. 404-408, Варна, 2003, ISSN 1311-896Х

Многоканалният маркетинг като средство за бизнес успех. Годишник на Техническия университет във Варна, статия 2003 1

с. 397-404, Варна, 2003, ISSN 1311-896Х

Развитие на Интернет рекламата в България. Седма международна научно-приложна доклад 2008 1

конференция „Стратегически насоки в бизнеса

през 21ви век и качеството на висшето

образование”, с. 295-299, Варна, 2008, ISВN 978-

954-20-0426-4

Новите предизвикателства пред В2В маркетинга. Седма международна научно-приложна доклад 2008 1

конференция „Стратегически насоки в бизнеса

през 21ви век и качеството на висшето

образование”, с. 300-304, Варна, 2008, ISВN 978-

954-20-0426-4

Wednesday, October 13, 2010 Page 2 of 6

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

В2В срещу В2С маркетинга в началото на ХХІ век. Седма международна научно-приложна доклад 2008 1

конференция „Стратегически насоки в бизнеса

през 21ви век и качеството на висшето

образование”, с. 305-309, Варна, 2008, ISВN 978-

954-20-0426-4

Интернет потребление – състояние и тенденции. Юбилейна научно-практическа конференция доклад 2008 1

„Актуални проблеми на икономиката и

управлението на бизнеса”, с. 120-129, 2008,

Варна, ISВN 978-954-8760-03-4

Йерархическа структура на електронната търговия. Пета международна конференция „Мениджмънт и доклад 2007 1

инженеринг’07”, с. 390-394, Созопол, 2007, ISSN

1310-3946

From Traditional to the Web-Based Electronic Commerce. Машиностроене и машинознание, Серия статия 2007 1

„Икономика и мениджмънт”, том 2, кн. 1, с. 3-8,

ТУ-Варна, 2007, ISSN 1312-8612

За използването на някои конкурентни предимства с цел растеж в банковия сектор. Международна научна конференция “50 години доклад 2003 1

Лесотехнически университет”, София, 2003, с.

189-191

Въведение в маркетинга. Варна, ТУ - Варна, 2007, ISBN 954 20 02 025. учебник 2007 1

Wednesday, October 13, 2010 Page 3 of 6

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

Използване на възможностите на глобалната мрежа за ефективно провеждане на Научна конференция Русенски университет доклад 2010 1

маркетингови проучвания. "Ангел Кънчев", 2010.

Електронната търговия - нов начин за осъществяване на ефективен маркетинг. Научна конференция "Мениджмънт и инженеринг", доклад 2010 1

2010, Созопол.

Глобализация на маркетинга в Интернет. СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от ОСМА доклад 2010 1

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА

КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ НА

ИНОВАЦИИТЕ”, 2010, с. 282-288, ISBN 978-954-

635-004-6.

Successful Marketing Promotion Through Viral and “Word-of-mouth” Marketing. Седма международна научна конференция доклад 2009 1

„Мениджмънт и инженеринг’09”, с. 153-159,

Созопол, 2009, ISSN 1310-3946 (Мурзова, М.,

Димитракиева, С., „Успешна маркетингова

промоция чрез вирален маркетинг и маркетинг „от

уста на уста”).

Интернет и влиянието на негативните му характеристики върху дейността на Четвърта международна конференция доклад 2006 1

маркетолозите. „Мениджмънт и инженеринг’06”, с. 183-186, София,

2006, ISSN 1310-3946

Качество на услугите и електронна търговия. Международна научна конференция “50 години доклад 2003 1

Лесотехнически университет”, София, 2003, с.

205-207

Wednesday, October 13, 2010 Page 4 of 6

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

WWW и възможностите пред маркетинга. Шеста международна научно-приложна доклад 2006 1

конференция „Съвременни проблеми в теорията и

практиката на управление на предприятията”, с.

285-296, Варна, 2006, ISВN-10: 954-20-0340-4

Директен Маркетинг и Интернет. Първа Международна Конференция “Мениджмънт доклад 2003 1

и Инженеринг`2003”, София, 2003, с. 145-150,

ISSN 1310-3946

Грийн Маркетинг Ревю. Първа Международна Конференция “Мениджмънт доклад 2003 1

и Инженеринг`2003”, София, 2003, с. 141-144,

ISSN 1310-3946

Удовлетворение на потребителите във виртуална среда. Втора Международна Конференция “Мениджмънт доклад 2004 1

и Инженеринг`04”, София, 2004, с. 186-189, ISSN

1310-3946

От електронен обмен на данни към Интернет търговия. Пета международна научно-приложна доклад 2004 1

конференция по Съвременни проблеми в

теорията и практиката на управление на

предприятията, Варна, 2004, с. 354-358, ISВN 954-

20-0269-6

Маркетинг комуникациите в електронния бизнес. Трета международна конференция „Мениджмънт доклад 2005 1

и инженеринг’05”, с. 162-165, София, 2005, ISSN

1310-3946

Wednesday, October 13, 2010 Page 5 of 6

доцент д-р Светлана Райчева Димитракиева

Въведение в маркетинга. Варна, ТЕО - Варна, 2005, ISBN . учебник 2005 1

Интернет базирано производство. Машиностроене и машинознание, Серия доклад 2009 1

„Икономика и мениджмънт”, том 8, книга 3, с. 36-

43, Изд. на ТУ-Варна, 2009, ISSN 1312-8612.

Wednesday, October 13, 2010 Page 6 of 6

Свързани:

Списък с публикации на iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Списък с публикации на iconСписък на научните публикации
Научни публикации по дисертационния труд за придобиване на научна степен „доктор” по научна специалност 02. 18. 02 Механизация и...
Списък с публикации на iconСписък на цитиранията на публикации на

Списък с публикации на icon2 2) Списък на публикации (български)

Списък с публикации на iconВниманию авторов! Здесь мы сообщаем о тезисах поступивших на публикацию, а не о принятых к публикации. Пометка отказ рядом с тезисами, не принятыми к публикации
Об отказе в публикации авторам будет сообщено по электронным адресам, указанным в регистрационных картах, после окончания приема...
Списък с публикации на iconСписък с публикации* от и за приснопаметния Български патриарх академик д-р Кирил

Списък с публикации на iconЧавдар Георгиев Лозанов Списък на научните публикации I. Articles

Списък с публикации на iconСписък на материалите, които участниците в конкурс за заемане на
Списък и екземпляри от научноизследователски трудове, публикации, научно и научно-приложни разработки, които не повтарят представените...
Списък с публикации на iconСписък на основни публикации
Антология по философия на историята (Онтологическа проблематика)., В. Търново, 1993
Списък с публикации на iconСписък на по-важните публикации
Дисертация за присъждане на научната и образователната степен “доктор”. София, 1982
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом