Съобщение за печата
ИмеСъобщение за печата
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер199.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/BG/foraff/130087.docСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

8772/12

(OR. en)
PRESSE 152

PR CO 21
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3159-о заседание на Съвета

Външни работи

Люксембург, 23 април 2012 г.
Председател Г-жа Катрин Аштън
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът изрази с уважение удовлетворението си от историческите промени в Мианмар/Бирма през изминалата година. За да приветства и насърчи процеса на реформи, Съветът постигна съгласие относно прекратяването на ограничителните мерки на ЕС срещу правителството, с изключение на оръжейното ембарго. Съветът ще приеме в най-скоро време правни актове за привеждането на това решение в действие.

Съветът обсъди положението в Сирия и приветства резолюцията на Съвета за сигурност на ООН за създаване на мисия на ООН за наблюдение на прекратяването на въоръженото насилие. Съветът настоятелно прикани правителството на Сирия да създаде условия за ефективна работа на мисията и потвърди пълната си подкрепа за специалния пратеник Кофи Анан и неговия план от шест точки. Предвид сериозността на положението в Сирия Съветът одобри допълнителни санкции срещу режима в страната.

Съветът обсъди и последните събития в няколко африкански държави.

Съветът изрази подкрепа за усилията на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) за възстановяване на конституционния ред в Мали и обяви намерението на ЕС да следи внимателно напредъка на прехода в страната. Съветът потвърди значението на ускореното изпълнение на стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел и на разполагането в Нигер на предложената гражданска мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана.

Съветът изрази също дълбоко безпокойство във връзка с разрастващия се конфликт между Судан и Южен Судан и призова правителствата на Судан и Южен Судан да сложат край на взаимните нападения на чужда територия и да прекратят военните действия.

Накрая, Съветът категорично осъди преврата в Гвинея Бисау. Съветът поиска незабавно възстановяване на легитимното правителство и изрази готовност да наложи ограничителни мерки срещу лицата, които продължават да участват в действия, които са заплаха за мира, сигурността и стабилността в Гвинея Бисау.

По време на работен обяд министрите обсъдиха близкоизточния мирен процес и положението в окупираните палестински територии, както и водените от върховния представител на ЕС преговори с Иран относно ядрената му програма.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Бирма/Мианмар Error: Reference source not found

Афганистан Error: Reference source not found

Африка Error: Reference source not found

Сирия Error: Reference source not found

Близкоизточен мирен процес Error: Reference source not found

Иран Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Отношения с Израел Error: Reference source not found

 • Иран — ограничителни мерки Error: Reference source not found

 • Беларус — ограничителни мерки Error: Reference source not found

ТЪРГОВИЯ

 • Бразилия и Тайланд — преработено птиче месо Error: Reference source not found

РЕШЕНИЯ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ С ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

 • Анти-дъмпингови мерки — винена киселина - оксалова киселина Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Катрин АШТЪН Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси

България:

Г-н Иван НАЙДЕНОВ Заместник-министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karel SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-н Villy SØVNDAL Министър на външните работи

Германия:

Г-н Michael LINK Държавен министър, Федерално министерство на външните работи на Германия

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-н Eamon GILMORE Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на външните работи и търговията

Гърция:

Г-н Dimitrios DOLLIS Държавен секретар за външните работи

Испания:

Г-н José Antonio GARCIA-MARGALLO MARFIL Министър на външните работи и сътрудничеството

Франция:

Г-н Henri de RAINCOURT Министър, отговарящ за сътрудничеството, към държавния министър, министър на външните работи и европейските въпроси

Италия:

Г-жа Marta DASSU' Държавен секретар за външните работи

Кипър:

Г-жа Erato KOZAKOU-MARСOULLIS Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Edgars RINKĒVIČS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Audronius AŽUBALIS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи

Унгария:

Г-н Zsolt NÉMETH Държавен секретар, Министерство на външните работи

Малта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Pieter de GOOIJER Постоянен представител

Австрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Вицеканцлер, федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Португалия:

Г-н Miguel MORAIS LEITÃO Държавен секретар към министъра на външните работи, отговарящ за европейските въпроси

Румъния:

Г-жа Luminita ODOBESCU Държавен секретар, Министерство на външните работи

Словения:

Г-н Karl Viktor ERJAVEC Заместник министър-председател, министър на външните работи

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работи

Финландия:

Г-н Erkki TUOMIOJA Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общност


Комисия:

Г-н Щефан Фюле Член

Г-н Андрис Пиебалгс Член


Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Vesna PUSIĆ Министър на външните работи и европейските въпроси

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Бирма/Мианмар

Съветът проведе задълбочено обсъждане на обстановката в Бирма/Мианмар. Съветът прие следните заключения:

  1. „Европейският съюз следеше с уважение и удовлетворение историческите промени в Мианмар/Бирма през изминалата година и насърчава продължаването на мащабните реформи под ръководството на президента Тейн Сейн, правителството и парламента и при развиване на партньорството с политическите деятели и представителите на гражданското общество, включително с Аун Сан Су Чжи. Ще е необходимо време, за да могат тези реформи да се приложат и да дадат резултати. Основата за развитие е наличието на легитимно правителство, върховенство на закона и национално помирение. ЕС високо оценява мирното протичане на процеса и готовността на заинтересованите страни да работят заедно за постигане на едни и същи цели, при общо виждане за политическите, социалните и икономическите реформи.

  2. Освен това ЕС приветства конкретните мерки, предприети за постигане на тези цели:

  - цялостното прозрачно и надеждно провеждане на частичните избори на 1 април, довели до избирането на Аун Сан Су Чжи и членовете на Националната лига за демокрация, които ще подкрепят мерките за национално помирение;

  - напредъка по промените в правото и практиката, които да дадат възможност за осъществяване на свободата на събранията и сдруженията и да сложат край на използването на принудителен труд;

  - освобождаване на значителен брой политически затворници и готовността на правителството да работи за решаване на неуредените случаи;

  - усилията на правителството да сключи споразумения за прекратяване на огъня с въоръжените групи в етническите области, по-специално с Каренския национален съюз, както и готовността му да търси по-широки и трайни политически решения.

  3. Тези, както и други безпрецедентни промени дават възможност на ЕС да отвори нова глава в отношенията си с Мианмар/Бирма. Ето защо Съветът приветства предстоящото официално посещение на върховния представител на ЕС в страната, което бележи ново начало в двустранните отношения, както показва откриването на представителство на ЕС в Янгун.

За да приветства и насърчи на процеса на реформи, Съветът ще прекрати ограничителните мерки, наложени на правителството, с изключение на оръжейното ембарго, което ще продължи. Съветът ще следи отблизо положението на място, ще прави периодичен преглед на предприетите от него мерки и ще реагира положително на напредъка по текущите реформи.

  4. Във връзка с това ЕС все още очаква безусловното освобождаване на останалите политически затворници и отмяната на всички ограничения, наложени на вече освободените затворници. ЕС очаква прекратяването на конфликта и значителното подобряване на достъпа до хуманитарна помощ, по-специално на засегнатите от конфликта в щата Kachin и по източната граница, както и разглеждането на статута и подобряването на положението на населението от общността рохингя.

  5. Понастоящем ЕС желае да започне активно сътрудничество с Мианмар/Бирма като цяло, за да подпомогне процеса на реформи и да допринесе за икономическото, политическото и социалното развитие.

  6. Въз основа на обсъждането, което министрите на ЕС по въпросите на развитието ще проведат през май, ЕС ще продължи да участва в диалога и сътрудничеството с властите и други заинтересовани страни, включително в следните области:

  - ЕС очаква провеждане на сътрудничество с централните и местни власти и други заинтересовани страни с цел да се окаже подкрепа на процеса на установяване на мир и стабилност в етническите области и да се създадат дългосрочни перспективи за тяхното развитие в рамките на националното помирение;

  - ЕС и държавите членки обявиха значително ново финансиране за икономическо и социално развитие, демократични преобразувания и укрепване на гражданското общество и капацитета на публичната администрация на централно и регионално равнище с цел да се окаже съдействие за подобряване на управлението и създаване на ефективна администрация в една демократична и приобщаваща държава;

  - ЕС потвърждава готовността си да подпомага всички участници в техните усилия за укрепване на върховенството на закона и зачитане на човешките права. Във връзка с това ЕС очаква да работи със законодателните органи и с националната комисия по правата на човека. Освен това ЕС ще работи с държавните органи, включително с избирателната комисия, за преразглеждането на избирателната система във връзка с общите избори през 2015 г.

Във всички тези области ще бъде важно да се координират донорите и ЕС очаква властите на Мианмар/Бирма да поемат водеща роля в това отношение, като насърчават широки консултации с всички заинтересовани страни, включително с политическите партии, регионалните власти и гражданското общество, като прилагат принципи като участие, приобщаване, прозрачност и отчетност. Тези въпроси ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Съвета по външни работи/Развитие.

  7. ЕС отчита жизненоважния принос, който предстои да направи частният сектор за развитието на Мианмар/Бирма, и ще приветства европейските дружества, проучващи възможностите за търговия и инвестиции. Това следва да се направи, като се насърчава прилагането на най-високите стандарти на почтеност и корпоративна социална отговорност. Тези стандарти са изложени в насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, в ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и в собствената стратегия на ЕС за корпоративната социална отговорност 2011—2014 г. ЕС ще работи с властите на страната, с частния сектор и с народа на Мианмар/Бирма за създаване на възможно най-добра регулаторна среда.

  8. Съветът подкрепя възстановяването на общата система на преференции (GSP) по отношение на Мианмар/Бирма във възможно най-кратки срокове, след като бъдат изпълнени необходимите условия и след оценка от Международната организация на труда.

  9. Освен това ЕС приветства готовността на правителството да търси решение на рисковете за околната среда, по-специално на обезлесяването и загубата на биологично разнообразие. Във връзка с това той насърчава правителството да започне диалог с ЕС относно пътищата за осигуряване на устойчиво управление на горите на Мианмар/Бирма и на дърводобива в съответствие с националното законодателство и изискванията на борбата с бедността и осигуряването на поминък. ЕС ще работи с властите на страната за насърчаване на прозрачността и отчетността в миннодобивните отрасли, както и в областта на опазването на околната среда, по-специално чрез прилагане на плана за действие на ЕС относно законодателството за горите, тяхното управление и търговията в тази област (FLEGT).

  10. ЕС очаква в бъдеще да може да си сътрудничи конструктивно с правителството и народа на Мианмар/Бирма за постигане на единство и изграждане на просперитет.“

Афганистан

Предвид предстоящата среща на високо равнище на НАТО на 20—21 май 2012 г. в Чикаго Съветът проведе обмен на мнения относно подхода на ЕС към Афганистан. Резултатите от обсъжданията ще послужат за основа на следващ обмен на мнения и приемане на заключения, предвидени за заседанието на Съвета на 14 май.

Африка

Съветът обсъди и последните събития в Африка, като се съсредоточи върху Мали, Гвинея Бисау, Судан и Южен Судан.

  - Мали

Съветът прие следните заключения:

  1. „Съветът припомня заключенията си от 22—23 март 2012 г. относно Сахел, в които категорично осъжда насилственото завземане на властта в Мали и призовава за незабавно прекратяване на насилието, защита на цивилното население и връщане към гражданско конституционно управление.

  2. Съветът застава безрезервно зад усилията на Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и на държавите от региона за възстановяване на конституционния ред в Мали и подкрепя трайния ангажимент на президента Уатара в качеството му на председател на ECOWAS и на президента Компаоре като посредник. Във връзка с това Съветът приветства подписаното на 6 април 2012 г. рамково споразумение за възстановяване на конституционния ред и настойчиво приканва всички основни участници в Мали да осигурят неговото навременно прилагане.

  3. Съветът е обнадежден във връзка с встъпването в длъжност на Дионкунда Траоре като временен президент, назначаването на шейх Модибо Диара за временен министър-председател и освобождаването на задържани министри, което е първата крачка към възстановяване на легитимно гражданско управление. Съветът очаква правовият ред да се спазва и задържанията без съдебно разпореждане да бъдат преустановени.

  4. ЕС ще следи отблизо напредъка на прехода в Мали. Той е готов да подпомогне водения от гражданското общество преход, включително за организирането на избори, в които да участва целият малийски народ, в тясно сътрудничество с ECOWAS, Африканския съюз и други международни партньори. Понастоящем преустановеното от ЕС сътрудничество за развитие ще бъде подновено в зависимост от напредъка към пълно възстановяване на конституционния ред. Същевременно ще продължи оказването на пряка помощ на населението, както и осигуряването на хуманитарна помощ.

  5. Съветът подкрепя ангажимента на временния президент, ECOWAS, Африканския съюз, ООН и международната общност за запазване на сигурността, суверенитета и териториалната цялост на Мали. Той призовава отново за незабавно прекратяване на насилието и на нарушенията на правата на човека в северната част на страната. Съветът настойчиво приканва всички бунтовнически групи да се стремят към мирно решение посредством политически процес, зачитащ териториалната цялост на Мали.

  6. Съветът е дълбоко загрижен от нарастващото влияние на Ал-Каида и от присъствието на близки до нея групи в северната част на Мали, както и от свързаното с това нарастване на терористичната заплаха. Съветът осъжда всички терористични дейности.

  7. Съветът е разтревожен от влошаването на хуманитарната обстановка в Мали и в района на Сахел като цяло, предизвикано от сериозния недостиг на храна. Положението на цивилното население в северната част на страната е особено тревожно поради риска от тежка хуманитарна криза, за което допринасят несигурността и липсата на достъп до хуманитарна помощ. Съветът е сериозно обезпокоен от съобщенията, че голям брой хора са принудени да напуснат северните части в условия на чести нарушения на човешките права. Той призовава всички страни да спазват изцяло международното хуманитарно право и правата на човека и да осигурят на хуманитарната помощ и на международните хуманитарни работници незабавен, безопасен и безпрепятствен достъп. Съветът приветства съседните държави за оказваното от тях съдействие в съответствие с ангажиментите им по международното хуманитарно право.

  8. Последните събития в Мали и предизвикателствата пред сигурността, развитието и хуманитарната обстановка като цяло в региона потвърждават значението на реформата на сектора на сигурността и на ускореното изпълнение на стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел, включително на разполагането в Нигер на предложената гражданска мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана до юли 2012 г.“

  - Судан и Южен Судан

Съветът прие следните заключения:

  1. „ЕС е дълбоко обезпокоен от разрастващия се конфликт между Судан и Южен Судан.

  2. ЕС призовава правителствата на Судан и Южен Судан незабавно да сложат край на взаимните нападения на чужда територия, извършени пряко или чрез посредници, да прекратят военните действия, да изтеглят всички служители по сигурността от Абией и да избягват по-нататъшни провокационни действия, включително подстрекателна реторика. ЕС настоятелно приканва двете страни да установят без допълнително забавяне механизма за проверка и наблюдение по общата граница.

  3. В този контекст и след като международната общност осъди превземането и окупирането на Хеглиг от въоръжените сили на Южен Судан, ЕС приветства неотдавнашното изявление на правителството на Южен Судан, че изтегля своите въоръжени сили от Хеглиг. ЕС призовава Южен Судан да не организира повече подобни нападения и отправя настоятелно искане към правителството на Судан да не атакува силите на суданската народноосвободителна армия при тяхното изтегляне.

  4. ЕС осъжда непрекъснатите въздушни бомбардировки и — според получените сведения — сухопътните набези в територията на Южен Судан от суданските въоръжени сили.

  5. Използването на сила няма да уреди нито един от нерешените въпроси между двете страни. ЕС настоятелно приканва Судан и Южен Судан да подновят участието си в преговорния процес под егидата на Групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението и добросъвестно да възобновят усилията си за постигане на споразумение посредством мирен диалог.

  6. Правителството на Судан и Суданското народноосвободително движение (Север) трябва да започнат политически процес с участието на всички заинтересовани страни за разрешаване на конфликта в Южен Кордофан и Сини Нил.

  7. ЕС призовава правителствата на Судан и Южен Судан, като незабавна първа стъпка, да спазват подписания от тях на 10 февруари 2012 г. в Адис Абеба Меморандум за разбирателство за ненападение и сътрудничество. Това е от съществено значение за мирното разрешаване на нерешените проблеми.

  8. ЕС заявява силна подкрепа за усилията на Африканския съюз и Групата на високо равнище на Африканския съюз по изпълнението, в сътрудничество с Организацията на обединените нации и други международни партньори, да направят необходимото двете правителства спешно да предприемат изброените по-горе стъпки.“

  - Гвинея Бисау

Съветът прие следните заключения:

  1. „Европейският съюз остро осъжда преврата в Гвинея Бисау. Той настоява за незабавно възстановяване на законното правителство, за завършване на прекъснатия демократичен изборен процес и за незабавно възстановяване на конституционния ред.

  2. Самопровъзгласените преходни институции няма да бъдат признати, нито каквато и да е форма на договореност, която би позволила на въоръжените сили да продължат да заплашват или да контролират гражданската власт. ЕС отхвърля създаването на така наречения „Преходен национален съвет“.

  3. Свободата и сигурността на всички граждани трябва да бъдат гарантирани, а от извършителите на нарушения на правата на човека трябва да се потърси сметка. ЕС призовава за незабавно и безусловно освобождаване на незаконно задържаните лица и за прекратяване на насилието и сплашването на политически лидери и представители на гражданското общество.

  4. ЕС признава решението на Африканския съюз да замрази членството на Гвинея Бисау и решително подкрепя усилията на ООН, Икономическата общност на Западноафриканските държави и Общността на португалоезичните държави за възстановяване на стабилността, демокрацията и съблюдаването на правата на човека в тази държава.

  5. ЕС е готов да наложи ограничителни мерки срещу лицата, които продължават да участват или да оказват подкрепа за действия, които са заплаха за мира, сигурността и стабилността в Гвинея Бисау.“

Сирия

Съветът направи преглед на събитията в Сирия. Съветът прие следните заключения:

  1. „Европейският съюз приветства приетата единодушно на 14 април Резолюция 2042 на Съвета за сигурност на ООН, в която се разрешава незабавното разполагане на предварителен екип от до 30 невъоръжени военни наблюдатели, както и приетата единодушно на 21 април Резолюция 2043 на Съвета за сигурност на ООН, с която се установява пълноправната мисия за наблюдение на ООН в Сирия (UNSMIS) с първоначално разполагане на до 300 невъоръжени военни наблюдатели, както и на подходящ граждански компонент, която да следи за прекратяването на въоръженото насилие и да следи и подкрепя всички аспекти на предложението в шест точки на съвместния специален пратеник на ООН—Лигата на арабските държави Кофи Анан. ЕС призовава за незабавно и цялостно изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. ЕС също призовава всички членове на Съвета за сигурност на ООН да продължават да подкрепят усилията на Кофи Анан и да направят всичко необходимо, за да може в най-скоро време в Сирия да бъде разгърната експедитивно и да заработи пълноправната мисия за наблюдение на ООН. От първостепенно значение е членовете на Съвета за сигурност на ООН да използват цялото си влияние, за да се осигури цялостно изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Европейският съюз особено настоятелно приканва правителството на Сирия да създаде условия за ефективна работа и разгръщане на мисията и на предварителния ѝ екип, като им даде пълна свобода на движение, достъп и комуникации, включително споразумение за използването на военновъздушни ресурси. ЕС и неговите държави членки са готови да предоставят подкрепа, която би била поискана, за да се гарантира успешното провеждане на мисията за наблюдение.

  2. ЕС потвърждава отново пълната си подкрепа за мисията на съвместния специален пратеник на ООН—Лигата на арабските държави Кофи Анан и неговия план от шест точки. Пълното прекратяване на насилието е решаваща стъпка за цялостното изпълнение на този план. ЕС припомня, че изцяло подкрепя усилията на специалния пратеник за улесняване на мирен, приобщаващ и воден от Сирия диалог, чрез който да се намери политическо решение, удовлетворяващо демократичните стремежи на сирийския народ, въз основа на резолюцията на Общото събрание на ООН от 16 февруари 2012 г. и резолюциите на Лигата на арабските държави, по-специално тези от 22 януари, 12 февруари и 10 март 2012 г.

  3. Като припомня предишните си заключения на Съвета относно Сирия, Европейският съюз остава дълбоко загрижен за нестабилната обстановка в Сирия при наличието на данни за употреба на тежки въоръжения в райони с цивилно население. ЕС настоятелно приканва сирийското правителство да изпълни изцяло поетите ангажименти и да даде видим, подлежащ на проверка знак за промяна, като изтегли всички военни части и тежки въоръжения от населените райони в казармите, за да улесни трайното прекратяване на насилието. ЕС осъжда строго систематичните и широкоразпространени случаи на нарушаване на правата на човека от страна на режима. Той припомня, че от всички, които са отговорни за случаите на нарушаване на правата на човека, следва да бъде потърсена отговорност. Той отправя призив към всички страни в конфликта в Сирия да прекратят незабавно всички форми на насилие.

  4. Европейският съюз изтъква отново загрижеността си за хуманитарното положение на цивилното население в Сирия. Сирийските власти трябва незабавно да осигурят на хуманитарните организации пълен и безпрепятствен достъп до всички райони на Сирия, за да могат те да предоставят хуманитарна помощ, включително медицински грижи. ЕС призовава всички страни в конфликта да окажат пълно съдействие на ООН и на съответните хуманитарни организации, за да улеснят предоставянето на хуманитарна помощ. ЕС приветства усилията на съседните държави да приютят сирийските бежанци, избягали от насилието в Сирия. Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да ги подпомагат в осигуряването на достойни условия за живот на бежанците. ЕС приветства също резултатите от хуманитарния форум за Сирия, проведен в Женева на 20 април, на който беше отправен призив за по-добър достъп и разширяване на капацитета за хуманитарна помощ, за да се посрещнат установените хуманитарни нужди.

  5. Европейският съюз продължава да подкрепя опозицията в Сирия в борбата ѝ за свобода, достойнство и демокрация за сирийския народ. Той потвърждава отново своя ангажимент към стремежа на сирийската опозиция да постигне демократична и приобщаваща промяна без насилие. ЕС приветства усилията на Сирийския национален съвет и на други опозиционни групи да изразят общо виждане за основите на нова Сирия. ЕС призовава Сирийския национален съвет и други опозиционни групи да продължават да подкрепят цялостно мирния план на Кофи Анан и да създадат обща опозиционна платформа под егидата на Арабската лига, за да постигнат напредък по общото си виждане за усилията, чрез които да бъде постигнат приобщаващ и мирен преход в условията на ред в Сирия.

  6. ЕС одобри днес допълнителни санкции, като наложи ограничителни мерки върху износа на допълнителни стоки и техника, които биха могли да се използват за репресивни цели, и също наложи забрана върху износа на луксозни стоки за Сирия. Докато репресиите продължават, ЕС ще продължи политиката си на налагане на допълнителни мерки, насочени срещу режима, а не срещу цивилното население. Освен това ЕС ще продължи да приканва настойчиво международната общност да обедини усилията си за предприемане на стъпки за прилагане и поддържане на ограничителните мерки и санкциите срещу режима в Сирия и неговите поддръжници. Във връзка с това ЕС приветства първото заседание на международната работна група по въпросите на санкциите, което се състоя в Париж на 17 април. ЕС отправя призив към всички сирийци да се разграничат от репресивната политика на режима, за да подпомогнат политическия преход.

  7. Веднага след започването на истински демократичен преход ЕС има готовност да развива ново и амбициозно партньорство със Сирия във всички области от взаимен интерес, включително чрез мобилизиране на помощ, укрепване на търговските и икономическите връзки и оказване на подкрепа за правосъдието в условията на преход и за политическия преход.“

Предвид сериозността на положението в Сирия Съветът засили отново ограничителните мерки на ЕС срещу режима в страната. За повече подробности вж. съобщение за печата 8957/12.

Близкоизточен мирен процес

По време на работен обяд министрите проведоха обмен на мнения по последните събития в близкоизточния мирен процес и положението в окупираните палестински територии.

Иран

По време на работен обяд върховният представител докладва за преговорите с Иран относно ядрената му програма, които се състояха на 14 април в Истанбул.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

Отношения с Израел

Съветът взе решение за подписването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Израел за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Израел. Измененията се отнасят за търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, вж. 7470/12.

Иран — ограничителни мерки

Съветът заличи две образувания и едно физическо лице от списъка на подлежащите на ограничителни мерки във връзка с чувствителни по отношение на ядреното разпространение дейности от страна на Иран, тъй като прецени, че вече не са налице основания за запазването им в този списък.

Беларус — ограничителни мерки

Съветът измени санкциите срещу Беларус. Той прие правни актове, в които се предвижда стандартна дерогация от действащия режим на замразяване на активи, когато става дума за целите на официални дипломатически мисии или международни организации.

ТЪРГОВИЯ

Бразилия и Тайланд — преработено птиче месо

Съветът прие решение, с което се разрешава подписването на споразумения с Бразилия и с Тайланд за изменение на търговските отстъпки за преработено птиче месо (7884/12 + 7885/12).

РЕШЕНИЯ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ С ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Анти-дъмпингови мерки — винена киселина - оксалова киселина

На 16 април Съветът прие регламент за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно Регламент № 1225/2009 (7907/12).

На 13 април Съветът прие регламент за изменение на Регламент 130/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република, и за изключване на дружеството Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd от обхвата на окончателните мерки (7905/12).

На 12 април Съветът прие регламент за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (7823/12).ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026

press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

8772/12

BG

Свързани:

Съобщение за печата iconРъководство Стъпка-по-Стъпка
Създаване на електронна реклама” (файл Outlook PressRelease doc), предоставя инструкции относно използването на приложението Outlook....
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на ес по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Министър Moratinos представи на Съвета приоритетите на испанското председателство
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Съобщение за печата iconСъобщение за печата
Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космическо пространство)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом