Средна гора
ИмеСредна гора
страница1/44
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер5.5 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://panagyurishte.org/files/Sredna_gora_1_1_.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
СРЕДНА ГОРА


Пътеводител


200...


СРЕДНА ГОРА, пътеводител

© ТАНГРА ТанНакРа ИК, издател 200...


© Автори: Тодор Ненов, Георги Чорчопов, Веселин Ненов

© Снимки – авторите

© Графичен дизайн

© Морфохидрографски скици – авторите


Консултант Евгений Динчев

Коректор


Предпечат

Печат


ISBN ..........................


Всички права запазени. Не е разрешено публикуването на части от пътеводителя под каквато и да е форма – електронна, механична, фотокопирна, презапис или по друг начин без изричното писмено разрешение на издателите.


Използвани съкращения:


авт. сп. – автобусна спирка

аз. – азимут

б. к. – балнеоложки комплекс

б. х. – балнеохотел

б.с. – балнеосанаториум

в. – вила

в. к. – възрожденска къща

в.з. – вилна зона

вр. – връх

гр. – град

жп гара – железопътна гара

жп спирка – железопътна спирка

з. – заслон

к. – къща

к. г. – къща за гости

л. х. – ловна хижа

м. – местност

м-л – мотел

н. в. – надморска височина

п. д. – почивен дом

рз. – резиденция

р. – река

рез. – резерват

с. – село

с. к. – селска къща

с. х. – семеен хотел

седл. – седловина

ср. н.в. – средна надморска височина

т. к. – туристическа къща

т.д. туристически дом

т.з. – туристически заслон

т.к. – туристически комплекс

т.с. – туристическо селище

ТВК – туристически възпоменателен комплекс

тур. д.во – туристическо дружество

х. – хижа

х. к. – хижен комплекс

х.д.п. – хижа дом-паметник

х-л – хотел


Пътеводителят СРЕДНА ГОРА е полезен справочник за всеки планинар и турист. В същото време той е и истинска книга за тази “най-българска” планина, която заема средищно място и в земята, и в историята българска. Написан с любов и вещина, пътеводителят е резултат на дългогодишните проучвания, изследвания и активната туристическа дейност на авторите, и тримата – старозагорци, т.е. “средногорци”.

Пътеводителят съдържа кратко въведение, даващо най-общи данни за Република България, нейната история и българските обекти, включени в Списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

Средна гора е представена с обща част и туристически маршрути. Общата част съдържа информация за природната среда, инфраструктурата, уникалната история на планината, предпоставките и условията за развитието на различните видове туризъм в нея. Представени са всички основни морфохидрографски елементи на планината, стотиците ú забележителни върхове, прелестни долини (с над 30 пролома), природни и исторически кътове. Отбелязани са стотици природни и културно-исторически забележителности и обекти. Особено внимание е отделено на дейността на древните рудари, като тук за първи път се привеждат нови факти и се излагат твърдения, някои от които са диаметрално противоположни на досега известните. Описани са 215 основни туристически маршрута и над 100 варианта към тях из трите основни дяла на Средна гора. Дадени са и главните историко-географски данни за селищата – изходни пунктове за туристически походи и излети. Изданието включва библиографска справка, кратък актуализиран справочник и азбучен показалец на географските имена.

Отделните части са написани, както следва: Обща част – д-р Тодор Ненов. Туристически маршрути: Ихтиманска Средна гора и Панагюрска Средна гора – д-р Т. Ненов и маг. инж. Веселин Ненов; Сърнена гора – маг. географ Георги Чорчопов. Библиография, Кратък справочник, Азбучен показалец и обща редакция – д-р Т. Ненов.

Пътеводителят е предназначен за туристи и широк кръг от читатели, за които всяка среща с българската природа е желана и интересна.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

(Ще се оформи окончателно след цялостното завършване на работата по пътеводителя)

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


ВЪВЕДЕНИЕ

► Данни за Република България

► Кратка история на България и Българите

► Българските обекти в Списъка на световното културно и природно наследство под закрилата на ЮНЕСКО


СРЕДНА ГОРА

Вместо предговор

► Информация за Средна гора

Общи сведения. От Панчаревския пролом до “Големия” завой на Тунджа

Името на планината

Географска характеристика

Морфохидрография

Геоложки строеж, тектоника, палеография

Геоморфоложко развитие

Полезни изкопаеми

Климат, води, воден режим

Почви, растителност, фауна

Защита и опазване на природната среда. Защитени територии в Средна гора

Селища и транспортни връзки

► Исторически бележки

► Развитие на туризма в Средна гора

Предпоставки и условия за излетна туристическа дейност. Видове туризъм.

Хижи и заслони

Безопасност в планината

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ В СРЕДНА ГОРА

► ИХТИМАНСКА СРЕДНА ГОРА

 • Лозенска планина

 1. Село Герман – Германски манастир “Св. Ив. Рилски”

 2. Село Герман – Германски манастир – вр. Половрак

 3. Село Лозен – Лозенски манастир “Св. Спас”

 4. Лозенски манастир “Св. Спас” – вр Половрак

 5. Село Лозен – Лозенски манастир “Св. Спас”

 6. Село Лозен – вр. Половрак

 7. Село Лозен – вр. Попов дял

 8. Село Нови хан – т. з. “Студеница” – вр. Мали Попов дял – вр. Попов дял

 9. Село Нови хан – вр. Половрак

 10. Село Габра – вр. Попов дял

 11. Село Панчарево (Кокаляне) - вр. Половрак (4 ч) или вр. Попов дял

 12. Село Панчарево (Кокаляне) - “Ловна хижа” – вр. Половрак (4 ч) - вр. Попов дял

 13. Авт. сп. “Трудовашки паметник”–“Урвич” или Урвички манастир “Св. Николай Чудотволец Летни”

 14. Мотел “Златна рибка” – тур. з. “Синаница” – “Урвич” – Урвички манастир “Св. Николай Чудотволец Летни”

 15. Мотел “Златна рибка” – тур. з. “Синаница” – “Ловна хижа”

 16. Село Долни Пасарел – с. Лозен

 17. С. Долни Пасарел – вр. Половрак

 18. С.Долни Пасарел – вр. Попов дял

 19. С. Долни Пасарел – Долнопасарелски манастир “Св. св. Апостоли Петър и Павел”

 20. Долнопасарелски манастир “Св. св. Апостоли Петър и Павел” – вр. Попов дял

 21. Село Долни Пасарел – яз. “Искър” (Щъркелово гнездо)

 22. По билото на Лозенска планина, от с. Герман до с. Габра

 • Вакарелска планина

 1. Село (гара) Вакарел – вр. Острец

 2. Село (жп спирка) Веринско - - вр. Острец

 3. Ихтиман – м. “Ушите” (14 км с автобус) - вр. Острец

 4. Село Габра – вр. Острец

 5. Село Габра – ман. “Св. Димитър” – с. Вакарел

 6. По билото на Вакарелска планина, с. Вакарел – вр. Острец – м. Ушите”

 • Черни рид (Септемврийски рид)

 1. Ихтиман–м.“Ушите”–вр. Крепостта (Горното кале)-вр. Тръна

 2. Ихтиман – с. Полянци – вр. Прещип – вр Тръна

 3. Ихтиман – с. Черньово – вр. Средното кале – вр. Тръна

 4. Село Черньово – вр. Средното кале – с. Очуша

 5. Село Очуша – вр. Тръна

 6. С. Стамболово – вр. Калето (Долното кале) – вр. Чуката – с. Погорие или с. Очуша

 7. Село Стамболово – Пчелински мин. бани – с. Пчелин

 8. Костенец – с. Горна Василица – вр. Калето – с. Стамболово или Пчелински бани

 9. Костенец – жп спирка Мирово

 10. По главното било на Септемврийски рид, от м. “Ушите” до Костенец

 • Белица планина

 1. Село Вакарел – вр. Голямата Икуна – “Арамлиец”

 2. Ихтиман – “Арамлиец”

 3. Село Мухово – с. Белица – “Арамлиец”

 4. Село Поибрене – “Арамлиец” – вр. Голямата Икуна

 5. Мах. Сребриново – “Арамлиец” - вр. Голямата Икуна

 6. Село Петрич - “Арамлиец” - вр. Голямата Икуна

 7. Село Каменица - “Арамлиец” - вр. Голямата Икуна

 8. Село Смолско - вр. Голямата Икуна - “Арамлиец”

 9. Село Долно Камарци - вр. Голямата Икуна - “Арамлиец”

 10. Село Байлово - вр. Голямата Икуна - “Арамлиец”

 11. Село Голяма Раковица - вр. Голямата Икуна - “Арамлиец”

 12. По билото на Белица планина

 • Еледжик планина

 1. Ж.п. спирка (или с. Мирово) - м. “Траянови врата”

 2. Село (или жп спирка) Мирово – вр. Бенковски – “Шиндара”

 3. М. “Траянови врата” – х. “Еледжик”

 4. М. “Траянови врата” – с. Долно Вършило – х. “Еледжик”

 5. “Шиндара” – х. “Еледжик”

 6. Село Долно Вършило – х. “Еледжик”

 7. Село Мухово – мах. Любница - “Шиндара” – вр. Бенковски

 8. М. “Бачиите” - “Шиндара” – вр. Бенковски

 9. Село Мухово – х. “Еледжик”

 10. Костенец – м. “Траянови врата”

 11. М. “Траянови врата” – м. “Паланката” (х. “Траянови врата”) ....................

 12. Село Долно Вършило – м. “Палатката” (х. “Траянови врата”)

 13. Село Горно Вършило – м. “Палатката” (х. “Траянови врата”)

 14. Костенец – с. Голак – м.“Палатката” (х. “Траянови врата”)

 15. Белово – с. Дъбравите – м. “Изворите” (х. “Чапаеви коти”)

 16. Село Момина Клисура - м. “Изворите” (х. “Чапаеви коти”)

 17. М. “Изворите” (х. “Чапаеви коти”) - м. “Палатката” (х. “Траянови врата”)

 18. Ветрен – м.“Палатката” (х. “Траянови врата”)

 19. Село Славовица - м. “Палатката” (х. “Траянови врата”)

 20. Село Славовица – с. Горно Вършило – с. Долно Вършило – м. “Траянови врата” – “Шиндара” или х. “Еледжик”

 21. Село Славовица – х. “Еледжик”

 22. Село Церово – х. “Еледжик”

 23. Излетни маршрути около селата Калугерово, Виноградец, Карабунар, Памидово, Величково и Бошуля

 24. По билото на Еледжик (тридневен преход)

 25. По билото на Ихтиманска Средна гора, от Искър до Тополница (седемдневен преход).

► ПАНАГЮРСКА СРЕДНА ГОРА

 1. Село Петрич – х. “Сакарджа”

 2. Село Чавдар – р. Боровица – х. “Сакарджа”

 3. Село Чавдар – лобното място на П. Мангов (Орлин) - х. “Сакарджа”

 4. Село Чавдар – х. “Братия”

 5. Х. “Сакарджа” – х. “Братия”

 • Зланица – Пирдоп

 1. Златица (Пирдоп) - Панагюрски колонии

 2. Панагюрски колонии (х. “Райна княгиня”) - м. “Пряслопа” – х. “Братия”

 3. Панагюрски колонии (х. “Райна княгиня”) - х. “Павел Делирадев”

 4. Пирдоп ( Златица) - м. “Медетски поляни” (с автобус) - х. “Павел Делирадев”

 5. Пирдоп ( Златица) - м. “Медетски поляни” (с автобус) х. “Артьовица”

 6. Пирдоп – вр. Кръста – х. “Артьовица”

 7. Х. “Артьовица” – х. “Павел Делирадев”

 8. Х. “Павел Делирадев” – м. “Конски дол”

 9. Х. “Павел Делирадев” – х. “Кръстьо Чолаков”

 10. Село Душанци - х. “Артьовица”

 11. Село Душанци – м. “Бялата вода” – х. “Павел Делирадев”

 12. Село Душанци – м. “Бялата вода” - х. “Артьовица”

 13. Село Душанци – м. “Бялата вода” - х. “Кръстьо Чолаков”

 • Гара Копривщица

 1. Гара Копривщица по долината на р. Дълбочица

 2. Гара Копривщица – гр. Копривщица

 • Град Копривщица

 1. Копривщица – х. “Павел Делирадев”

 2. Копривщица - х. “Артьовица”

 3. Копривщица - х. “Кръстьо Чолаков”

 • Поибрене

 1. Село Поибрене – с. Петрич

 2. Село Поибрене – с. Оборище

101. Село Оборище – вр. Вран камък – с. Петрич

102. Село Оборище – х. “Оборище”

103. Х. “Оборище” – с. Петрич

104. Х. “Оборище” – х. “Сакарджа”

105. Х. “Оборище” – х. “Братия”

106. Х. “Оборище” – Панагюрски колонии

 • Панагюрище

107. Панагюрище – х. “Оборище”

108. Панагюрище м. “Пряслопа” – х. “Сакарджа” или х. “Братия”

109. Панагюрище – Панагюрски колонии

110. Панагюрище – м. “Душков челин” – м. “Белотруп” – х. Повел Делирадев

111. Панагюрище – х. “Кръстьо Чолаков”

 • Стрелча

112. Стрелча – х. “Кръстьо Чолаков”

113. Стрелча – Копривщица

114. Х. “Кръстьо Чолаков” – х. “Богдан”

115. Х. “Кръстьо Чолаков” ТВК “Бунтовна”

116. Копривщица – х. “Богдан”

118. Копривщица – хижа “Барикадите” (хижа дом паметник “Партизанска бригада Г. Бенковски”

119. Копривщица – ТВК “Бунтовна”

120. Козница – х. “Богдан”

 • Клисура

121. Клисура – х. “Средногорец”

122. Клисура – х. “Богдан”

123. Клисура – Копривщица

124. Х. “Богдан” – х. “Средногорец”

125. Х. “Богдан” – хижа “Чивира” (хижа дом паметник “Партизанска бригада Васил Левски”)

126. Х. “Богдан” – “Барикадите”

127. “Барикадите” – х. “Средногорец”

128. “Барикадите” – “Чивира”

129. “Чивира” – х. “Средногорец”

130. Село Богдан - х. “Средногорец”

131. “Чивира” – х. “Фенера”

132. Село Каравелово – “Чивира” или х. “Средногорец”

133. Село Каравелово – х. “Фенера”

135. Х. “Фенера” - х. “Седемте партизани”

136. Село Климент - х. “Седемте партизани”

137. Село Войнягово – Хисаря

138. Село Войнягово – Хайдушкото кладенче – лобнато място на Найден Стоянов

139. Стрелча – ТВК “Бунтовна”

140. Село Кръстевич - ТВК “Бунтовна”

141. ТВК “Бунтовна” – “Барикадите”

142. ТВК “Бунтовна” – “Чивира”

143. Село Красново - ТВК “Бунтовна”

 • Старосел

144. Село Старосел - ТВК “Бунтовна”

145. Село Старосел – т. к. “Белото камъне” – “Чивира”

146. Село Старосел – х. “Фенера”

 • Хисаря

147. Хисаря – х. “Фенера”

148. Хисаря – х. “Седемте партизани”

149. Хисаря – х. “Воден камък”

 • Из южните разклонения на Панагюрска Средна гора

150. Село Поибрене – мах. Нейкьовец

151. Мах. Нейкьовец – м. “Йорданови поляни”

152. Село Оборище – вр. Букова могила - м. “Йорданови поляни”

153. Село Баня или с. Бъта - м. “Йорданови поляни”

154. Село Елшица – х. “Славея” - м. “Йорданови поляни”

155. Село Лесичово - м. “Йорданови поляни”

156. По билото на Овчите хълмове

157. Из Петричкия пролом на р. Тополница (двудневен преход)

158. Из проломите на р. Луда Яна

159. По билото на Панагюрска Средна гора (четиридневен преход)


► СЪРНЕНА ГОРА

 • Баня (Карловски минерални бани)

160. Село Свежен – х. “Свежен”

161. Село Свежен – х. “Свежен”

162. Жп гара Калофер - х. “Свежен”

163. Село Александрово - х. “Свежен”

164. Х. “Свежен” – х. “Братан”

165. Село Александрово - х. “Братан”

166. Село Розовец - х. “Братан”

167. Х. “Братан” – х. “Каваклийка”

168. През Св. Николския проход

169. Село Турия - х. “Каваклийка”

170. Село Чехларе - х. “Каваклийка”

171. Село Славянин - х. “Каваклийка”

172. Село Медово - х. “Каваклийка”

173. Село Горно Ново село - х. “Каваклийка”

174. Х. “Каваклийка” – с. Пъстрово

175. Село Пъстрово – с. Казанка

176. Село Казанка – Старозагорски мин. бани

177. Село Остра могила – вр. Остра могила - Старозагорски бани

178. Старозагорски бани – Стара Загора

 • Стара Загора

179. Стара Загора – вр. Черен Острец

180. Стара Загора – “Мечи кладенец”

181. Село Борилово – с. Дъбрава

183. Село Дъбрава – с. Боров дол – Стара Загора

184. Село Дъбрава – вр. Патрахилец

184. Село Дъбрава – Българското кале

185. До крепостта на Цветен рид

186. По Табашка река и с. Змеево

187. До пещерата Змейова дупка

188. Село Колена – х. “Морулей”

189. Село Люляк – с. Змейово

190. Село Шаново – с. Змейово

191. Село Змейово – х. “Морулей”

192. Село Люляк – с. Елхово

193. Село Елхово – с. Колена

194. Село Дълбоки – х. “Морулей”

195. Х. “Морулей” – “Милкини скали” – с. Колена

196. Село Дълбоки – с. Едрево

197. Село Дълбоки – м. “Сечена скала” – с. Дълбоки

198. Село Оряховица – с. Дълбоки

199. Село Братя Кунчеви – м. “Юрта” – с. Оряховица

200. Село Едрево – м. “Юрта” – с. Братя Кунчеви

201. Село Братя Кунчеви – м. “Юрта” – м. “Русева нива”

202. Село Паничерево – м. “Русева тива”

203. Село Паничерево – вр. Дебела глава

204. Село Караново – с. Крива круша – м. “Русева нива”

205. През Новозагорския проход

206. Язовир “Жребчево” – Кортенски бани

207. Кортенски мин бани – с. Бинкос

208. Село Старо село – с. Бинкос

209. През Бинкоския пролом

210. Село Ковачите – м. “Карабоа”

211. Село Глуфишево – вр. Твърдица

212. Ямбол – с. Кабиле

213. Ямбол – манастира “Рождество Богородично”

214. По билото на Сърнена гора, от Стряма до Тунджа (осемдневен преход)

215. По билото на Средна гора, от Искър до Тунджа (19-дневен поход)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Морфохидрографски скици (картни схеми, карти)

► Справочник

Лични върхове по главното било

По-значителни средногорски реки

Големи язовири около и във Средна гора

Минерални извори и национални балнеоложки курорти

Проломи

Главни средногорски проходи

Природни забележителности и феномени

Исторически забележителности, местности и места

Манастири

Обекти в Средна гора, включени в “100 национални туристически обекта”

Туристически хижи, заслони, домове, спални

Ведомствени и частни хижи, туристически комплекси и планински хотели

Хотели в основните изходни пунктове

► Азбучен показалец

► Основна литература


Карти на Европа (с България) и на България –


ВЪВЕДЕНИЕ


Данни за България


Република България е държава в Югоизточна Европа, разположена в центъра на Балканския полуостров. На север граничи с Република Румъния, на изток с Черно море, на юг с Република Турция и Република Гърция, на запад с Република Македония и Република Сърбия.


Национално знаме на Република България Държавен герб на Република България

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Свързани:

Средна гора iconКурортът Хисаря е разположен в центъра на България, върху южните склонове на Средна Гора, с надморска височина 360 м., 40 км северно от Пловдив, 180 км
Курортът Хисаря е разположен в центъра на България, върху южните склонове на Средна Гора, с надморска височина 360 м., 40 км северно...
Средна гора iconВ подножието на планина Средна гора се намира китното възрожденско градче Копривщица. В него живее едно чаровно българско семейство. Майката носи известното име
Средна гора се намира китното възрожденско градче Копривщица. В него живее едно чаровно българско семейство. Майката носи известното...
Средна гора icon14 и 15. 01 Средна гора – Х. „Бунтовна
Рила – традиционно зимно изкачване на вр. Мусала (2925 м.) – първенеца на балканите
Средна гора icon14 и 15. 01 Средна гора – Х. „Бунтовна
Рила – традиционно зимно изкачване на вр. Мусала (2925 м.) – първенеца на балканите
Средна гора iconКалендарен план за 2007 година посветени на: 105 години организиран туризъм в град Варна
Републикански поход по пътя на Бенковски –Средна гора Стара планина. III кат. Нск
Средна гора iconВинарски Комплекс
Комплексът се намира в подножието на Средна Гора, във втора предохраняема зона на Тракийски култов център в непосредствена близост...
Средна гора iconСписъ к
На допуснатите до участие в конкурса служители от Затвора гр. Пазарджик и зо”Средна гора” при Затвора –Пазарджик
Средна гора iconПрограм а за развитие на туризма в община хисаря
Община Хисаря се намира се в центъра на България, на север от град Пловдив, в подножието на Средна гора
Средна гора icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Реконструкция и изграждане на част от уличната мрежа – ул. “Ал. Стамболийски”, ул. ”Руен”, ул. “Оборище”, ул. ”Чая”,...
Средна гора iconКлиматична характеристика на ихтиманска средна гора
Настоящото изследване показва, че след 1 2-годишно прекъсване на засушаването от периода 1982 1994 г отново са настъпили неблагоприятни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом