Изисквания към подготовката на материалите за курсове
ИмеИзисквания към подготовката на материалите за курсове
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер56.17 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://www-it.fmi.uni-sofia.bg/ce/private/content-requirments.rtf
Изисквания към подготовката на материалите за курсове

Структуриране на съдържанието на курс

Съдържанието на всеки курс трябва да е разделено на отделни модули.

Всеки модул е самостоятелна част от курса, която може да бъде изучавана отделно.

 • Модулът трябва да включва:

 • Увод

 • Предварителен тест (за определяне нивото на обучаемия)

 • Резюме

 • Oсновни секции (не повече от 6)

 • Финален тест

 • Заключение

 • Литература

Уводът представлява кратко (1-3 Web страници) въведение в модула, както и целите и задачите, които се постигат чрез този модул.

Трябва да има поне един предварителен тест и един финален тест.

 • В общия случай предварителния тест и финалния тест са с еднакви въпроси.

 • След завършване на предварителния тест или финалния тест се очаква обучаемия да получи като резултат кратък текст с обяснение на какво ниво са неговите знания, в зависимост от броя на верните отговори.
  Например: при 12 въпроса могат да се приготвят 3 възможни обяснения (съответно за 0-4, 5-8 и 9-12 верни отговора).

Всяка основна секция трябва да е с продължителност не повече от 90 минути (2 учебни часа), от които около 30 минути упражнения.

 • Секцията включва самостоятелни теми.

 • Всяка тема преследва определена цел или задача и включва поне едно упражнение.

Упражненията могат да се разделят на две основни групи: самостоятелни и интерактивни.

 • Самостоятелните упражнения представляват най-общо задаване на един или повече въпроси към обучаемия. Възможните отговори могат да бъдат:

 • Текстов отговор – обучаемия трябва да въведе текста на отговора в текстово поле.
  Пример за такова упражнение от курса HRD може да се види в Модул 1 на стр. 48.

 • Избор на един (или повече) отговор(и) от предложен на обучаемия списък на всички възможни отговори.
  Пример за такива упражнения от курса HRD може да се видят в Модул 1 на стр. 48 или в Модул 2 на стр. 50 и 62.

 • Интерактивните упражнения представляват задаване на някакъв проблем, който обучаемия трябва да реши с помощта на някакви действия. Тези действия можем да разделим на два типа:

 • Drag-and-drop: обучаемият трябва да вземе ("drag") верните според него твърдения (обекти) и да ги постави (“drop”) на предназначеното за тях място.
  Примери за такива упражнения от курса HRD може да се видят в Модул 2 на стр. 49 и 56.

 • Подреждане на набор от обекти (блокчета, операции, етапи и т.н.) в правилна последователност.
  Примери за такива упражнения от курса HRD може да се видят в Модул 5 на страници 34 и 38.

За всяко упражнение може да се предвиди и отговор (текст: възможен или правилен отговор, съвкупност от правила, анализ на ситуация, таблица, картинка и т.н.) на зададените въпроси (задачи), който да се разглежда след завършване на упражнението отделно или заедно с въведените от обучаемия отговори.

Описание на съдържанието на курс

Всеки курс трябва да бъде описан под формата на RTF документ.

Вътре в този документ отделните компоненти (модули, секции, теми, упражнения и т.н.) се отделят чрез следните етикети:

Етикет

Значение

НС

Начало на нова страницаКП

Край на пример

Всеки етикет се загражда със знака “{” отпред и знака “}” отзад.
Например, етикета НС се представя по следния начин: {НС}

Непосредствено след етикета за начало на модул/секция/тема (до първия край на ред) е съответното заглавие на модул/секция/тема.

В отделни файлове се прилагат:

 • Съдържанията на курса (по модули), модулите (по секции), секциите (по теми)

 • Списък от ключови думи, по които може да се търси съответстваща информация в курса. За всяка такава дума в текста на курса се посочват (чрез оцветяване на текста в зелен цвят) всички възможни места, съдържащи думата, към които да се правят препратки.

 • Въпросите за предварителния тест и финалния тест за всеки модул. Описанието включва всички въпроси, номерирани с цели числа започвайки от 1, за всеки въпрос възможните отговори отбелязвани с букви започвайки от а), и кой е верния отговор (поставена в скоби веднага след въпроса буквата, съответстваща на верния отговор).

 • Резултатите за предварителния тест и финалния тест.

Пример
за описание на резултатите за предварителния тест и финалния тест на Модул ‘Assessment and Review’ от курса по HRD
(http://iea.fmi.uni-sofia.bg/web-hrd).

Предварителен тест

Intro

This pre-test will enable you to assess your current understanding of the purpose and features of effective assessment. You have one attempt to answer each question correctly and feedback is given at the end of the twelve pre-test questions.

Feedback


1-4 Looks like your understanding of assessment is limited. So, you’ve come to the right place! We advise you to work through the complete assessment and review module. Once you understand the purpose and features of effective assessment you will then be ready to apply your learning.

  1. You have some understanding of effective assessment. We advise you spend some time refreshing your understanding of the purpose and features of assessment before you apply your learning.

9-12 Congratulations, you seem to have a good understanding of effective assessment. Concentrate your efforts on developing your skills in applying all the assessment techniques.

Финалния тест

Intro


Well done – you have completed the Assessment and Review module. To ensure you have got the most from this learning experience please complete this post-test. You have two attempts to answer each question before you are given the right answer. A final evaluation of your test score is given at the end of the twelve post-test questions.

Feedback


  1. We advise you spend some more time developing your understanding of effective assessment. Take time to work through this module again before re-doing this post-test.

5–8 Well done, you now have a reasonable understanding of effective assessment. However, if you have the time you should work through the relevant sections of this module where you feel your understanding needs reinforcing. You may then wish to complete this post-test again.

9–12 Congratulations, you now have a good understanding of effective assessment. We now suggest you start another programme module.

Свързани:

Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconТехническиуниверситет софи я документация
Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconЕзикови курсове : к андидатстудентски чуждоезикови курсове
Езикови курсове: кандидатстудентски чуждоезикови курсове, матура, ibt toefl, специализирани курсове
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconПроблеми и изисквания при подготовката на инженери в областта на комуникациите
Емил Алтимирски декан на Факултета по комуникационна техника и технологии към Техническия университет София
Изисквания към подготовката на материалите за курсове icon1. 1 Описание и изисквания към материалите и готовото изделие
Изделието се изработва от черен бланк с тока от монолитно лят метален блях (тока) и 2 бр кожени гайки
Изисквания към подготовката на материалите за курсове icon1. 1 Описание и изисквания към материалите и готовото изделие
Изделието се изработва от черен бланк с тока от монолитно лят метален блях (тока) и 2 бр кожени гайки
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Текущи ремонти на сгради и съоръжения на дп рвд"
Iii – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconКонкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Aбонаментн а техническа под д ръжка на асансьорите в обекти на дп „рвд"
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
За успешно усвояване на материала са необходими знания придобити в основните курсове по механика, съпротивление на материалите, математика,...
Изисквания към подготовката на материалите за курсове iconПрессъобщение 27 октомври 2000 г
Европейската централна банка публикува референтни курсове към еврото, Българска народна банка, считано от 1 ноември 2000 г., ще направи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом