От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14
ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14
страница1/5
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер0.56 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol-FETT-9_14-10-08.doc
  1   2   3   4   5
ПРОТОКОЛ No 9


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 14.10.2008 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 30 члена на ФС присъстват 21.

При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на ФС присъстват 19.


Отсъстват: доц. Емил Димитров – в чужбина, доц. Радосвет Арнаудов – в болнични, доц. Красимир Денишев, доц. Евгени Попов, доц. Марин Маринов, гл.ас. Митьо Митев, гл.ас. Венцислав Маноев, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов


Дневен ред:

1. Възлагане на занятия на хонорувани преподаватели за зимния семестър на учебната 2008/2009 година.

2. Анализ на състоянието на дипломираните студенти във ФЕТТ.

3.Текущи.


= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.

По точка първа от дневния ред:

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ, предложи и ФС единодушно прие комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Славка Цанова

Членове: доц. д-р Ивайло Пандиев

Гл. ас. д-р Лилия Пиндева


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков 30 часа лекции по дисциплината “Градивни елементи в силовата електроника” – редовно обучение, ФЕТТ, до 20 часа лекции по дисциплината “Градивни елементи в силовата електроника”- задочно обучение, ФЕТТ, 50 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков 30 часа лекции по дисциплината “Градивни елементи в силовата електроника” – редовно обучение, ФЕТТ, до 20 часа лекции по дисциплината “Градивни елементи в силовата електроника”- задочно обучение, ФЕТТ, 50 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на доц. д-р инж. Мария Любенова Бобчева 16 часа лекции и 16 часа упражнения по дисциплината “Преобразувателна техника”, задочно обучение, ФЕТТ, 30 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

доц. д-р инж. Мария Любенова Бобчева: 19 “ЗА”, 1 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на доц. д-р инж. Мария Любенова Бобчева 16 часа лекции и 16 часа упражнения по дисциплината “Преобразувателна техника”, задочно обучение, ФЕТТ, 30 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на проф. дтн. Никола Петров Градинаров 16 часа лекции и 12упражнения – задочно обучение по дисциплината “Промишлени електронни схеми и устройства” - магистри, ФЕТТ, 30 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

проф. дтн. Никола Петров Градинаров: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на проф. дтн. Никола Петров Градинаров 16 часа лекции и 12упражнения – задочно обучение по дисциплината “Промишлени електронни схеми и устройства” - магистри, ФЕТТ, 30 часа за ръководство на дипломанти, изпити, рецензии и участие в дипломни защити.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на гл.ас. Ваньо Томов Гургулицов до 180 часа упражнения по дисциплината “Електронни регулатори”, ФЕТТ, ръководство на курсова работа и изпити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

гл.ас. Ваньо Томов Гургулицов: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на гл.ас. Ваньо Томов Гургулицов до 180 часа упражнения по дисциплината “Електронни регулатори”, ФЕТТ, ръководство на курсова работа и изпити.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на маг. инж. Георги Василев Краев до 120 часа упражнения по дисциплината “Полупроводникова електроника” за ЕФ , изпити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Георги Василев Краев: 20 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 0 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на маг. инж. Георги Василев Краев до 120 часа упражнения по дисциплината “Полупроводникова електроника” за ЕФ , изпити.


= По доклад от доц. д-р Петър Горанов, Ръководител на катедра “Силова Електроника” беше предложено да бъдат възложени на маг. инж. Сергей Чавдаров Христов до 120 часа упражнения по дисциплината “Полупроводникова електроника” за ЕФ , изпити.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:

маг. инж. Сергей Чавдаров Христов: 19 “ЗА”, 0 “ПРОТИВ”, 1 “БЕЛИ”.

Списъчният състав на хабилитираните и доктори на науките членове на ФС е 26 души, редуцираният състав е 24 души, присъствали 20, кворум 16, гласували са 20.

= В резултат от гласуването бе решено да бъдат възложени на маг. инж. Сергей Чавдаров Христов до 120 часа упражнения по дисциплината “Полупроводникова електроника” за ЕФ , изпити.


= По доклад от проф. д-р Георги Михов, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено да бъдат възложени на проф. дтн Иван Данаилов Ванков 30 ч. лекции и 5 ч. изпит по дисциплината “Ядрена електроника” за ОКС бакалавър.
  1   2   3   4   5

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 17. 06. 2008 г от 14
Отсъстват: проф. Т. Таков, доц. Д. Алексиев, доц. М. Маринов, гл ас. К. Аспарухова
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 25. 11. 2008 г от 14
...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 29. 01. 2008 г от 14
Председателят на Факултетната Комисия по качество на обучението доц. Тодор Джамийков направи отчет за качеството на обучението за...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 18. 03. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Емил Димитров, доц. Михаил Анчев, гл ас. Венцислав Маноев – болен, студент Калин Борисов, студент Мартин Катинов
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 16. 12. 2008 г от 14
Отсъстват: доц. Анна Андонова болнични, доц. Славка Цанова – в чужбина, доц. Марин Маринов – в отпуск, доц. Таня Василева, гл ас....
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 07. 02. 2012 г от 14
Възлагане на занятия на преподаватели за летния семестър на учебната 2011/2012 г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 10. 2008 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом