Пълнолетни лица с увреждания
ИмеПълнолетни лица с увреждания
страница22/22
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер1.57 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.tutrakanobs.net/socialna_strategia.doc
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Етапи в изпълнението на стратегията9.1 Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията


дейност

Услуга

Местоположение

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник на финансиране

Изпълняваща организация
1

ЦОП1

Тутракан+

+

+

+

ДДД

МСС - България
2

Дневен център за деца и младежи с увреждания

Тутракан+

+

+

+

ДДД

МСС - България
3

Дневен център за стари хора – Тутракан

Тутракан
+

+

+

+

+

Проект, ДДД

Община, доставчик
4

ЦСРИ – Община Тутракан

Тутракан


+

+

+

Проект, ДДД

Община, доставчик
5

Дом за страи хора с отделение за лежащо болни

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ДДД

Община Тутракан
6

ЗЖ за хора с психични разтройства

Тутракан+

+

+

+

Проект, ДДД

Община, доставчик
7

ЗЖ за хора с физически увреждания

Тутракан


+

+

+

Проект, ДДД

Община, доставчик
8

Преходно жилище за възрастни

Тутракан+

+

+

+

ДДД

Община, доставчик
9

Дневен център за възрастни с увреждания

Тутракан

+

+

Проект, ДДД

Община, доставчик


10

Домашен социален патронаж

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ОбБ, МД

Общината
11

Обществена трапезария

Тутракан

+

+

+

+

+

+

От проект

Община Тутракан
12

Клуб на пенсионера

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ОбБ, МД

Община Тутракан
13

Клуб на инвалида

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ОбБ, НПО

Община Тутракан, НПО
14

Личен асистент

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ОП "РЧР"

Община Тутракан
15

Домашен помощник

Тутракан

+

+

+

+

+

+

ОП "РЧР"

Община Тутракан
16

Център за настаняване от семеен тип за деца

Тутракан
+

+

+

+

+

ОП"РЧР",

ПРСР

Община Тутракан


1 Трансформирането или разширяването на социални услуги е отбелязано с + във времевия график

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Свързани:

Пълнолетни лица с увреждания iconОнлайн кандидатстване с Ти Би Ай Кредит еад
За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconДомове за възрастни хора с физически увреждания същност
Домовете за възрастни хора с физически увреждания са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица...
Пълнолетни лица с увреждания iconПроизводството е образувано по жалба от И. В. П., Егн *, от село
Твърди се, че по време на престоя на непълнолетните С. К. и Г. Б в кафе-клуб „С, същите са били с придружители дееспособни и пълнолетни...
Пълнолетни лица с увреждания iconІ: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Застраховане на мостик – общинска собственост – застрахователна защита срещу „Пожар и природни бедствия”; „Злоумишлени действия на...
Пълнолетни лица с увреждания iconЗакон за осигуряване на равни възможности за лицата с увреждания
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури условия за равнопоставено и пълноценно участие на лицата с увреждания в обществото, за тяхната...
Пълнолетни лица с увреждания iconПротестна нота от национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания
Национално представителните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания отправят протест срещу правителството...
Пълнолетни лица с увреждания iconПри възникване на въпроси във връзка с настоящия превод направете справка с английския текст, който е оригиналният и официален текст на документа
Правото на политическо участие на лица с проблеми с психичното здраве и лица с умствени увреждания
Пълнолетни лица с увреждания iconПроект vs/2010/0536 "Равенството Път към прогрес"
По-ниската производителност на част от безработните лица (продължително безработни, младежи, по-възрастни работници, хора с увреждания)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом