Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница16/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Община Трявна  1. Заключения и препоръки

    1. Основни изводи от ситуационния анализ и оценка на потребностите

Към настоящия момент в област Габрово функционира широка гама от социални услуги. От голямо значение е да повишаване качеството и ефективността на предоставяните услуги, като се постигне максимална заетост на капацитетите и се търсят възможности за мобилна социална работа.

В рамките на следващия петгодишен период трябва да подобрят качеството на живот на следните групи хора:

  • деца в риск и техните семайства, които изпитват трудности по посока на отглеждането на децата;

  • друга целева група са деца и лица от малцинствен произход, ниска грамотност, зачестили случаи на раждания от малолетни и непълнолетни деца, както и съжителство на малолетни и непълнолетни с пълнолетни;

  • хората с психични затруднения и техните близки;

  • самотни стари хора и хора с увреждания са двете целеви групи за, които е необходимо да се осигурят услуги в общността, а именно, домашен помощник и социален асистент;

  • бездомни лица, които са изключени от системата от услуги.

За този период от време е необходимо да се мобилизират всички ресурси, за да може населението на област Габрово да разчита в пълна степен на ефективна и навременна социална помощ, която да осигурява превенция на социалното изключване, но в същото време да работи по конкретни случаи на социално изолирани хора. Хората от областта да могат да разбират в по-голяма степен за значението на социалното включване, като се подобряват универсалните услуги свързани със здравето, образованието и заетостта.

    1. Изводи за наличните социални услуги

Общи изводи за състоянието на социалните услуги в област Габрово по отношение на:

- Териториално разпределение в областта

Социалните услуги в областта са концентрирани предимно на територията на общинските центрове и обхващат предимно ползватели от града. В общините Габрово и Трявна всички услуги са на територията на града и няма разкрити социални услуги и специализирани институции на територията на селата. Живеещите хора по селата са обхванати в по- голямата си част от Домашен социален патронаж.


Разпределение на социалните услуги на територията на област Габрово

Община

Административен център

Малки населени места

Общ брой

Габрово

15

0

15

в %

100,00

0

100,00

Специализирани

институции

3

0

3

Услуги в общността

12

0

12

Дряново

7

5

12

в %

58,33

41.67

100,00

Специализирани

институции

1

1

2

Услуги в общността

6

4

10

Севлиево

6

4

10

в %

60,00

40,00

100,00

Специализирани

институции

0

4

4

Услуги в общността

6

0

6

Трявна

3

0

3

в %

100

0

100,00

Специализирани

институции

1

0

1

Услуги в общността

2

0

2

ОБЩО:

31

9

40

в %

77,50

22,50

100,00

Специализирани

институции

5

5

10

Услуги в общността

26

4

30
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом