Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
страница15/17
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.44 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Gabrovo_analiz.doc
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Социалните дейности в община Севлиево са финансирани като делегирани от държавата дейности (ДДЛРГ, ДСХ, ДВФУ, ДВУИ, ДСХ с ОЛБ, ЦОП, НЖ, ДЦДМУ) и като местни дейности (Домашен социален патронаж, клуб на инвалида, клубове на пенсионера и др.)

Анализът на числата, посочени в таблицата, показва, че първоначалния бюджет през 2010 г. спрямо 2009 г. е намалял и като размер е на 90%. Имайки в предвид, че изпълнението на Бюджет’2009 бе на 90% от планирания първоначален (съгласно Закон за ДБ на РБългария за 2009 г.) то може да се направи извода, че финансовия ресурс за социалната сфера се запазва на ниво 90% от Бюджет’2009.

За делегираните от държавата дейности община Севлиево е осигурила дофинансиране в размер на 5% от общата стойност на държавната субсидия през 2009 г., а планираното дофинансиране за 2010 г. е в размер на 4,5 %.

Добри финансови показатели имат ДДЛРГ, ДВФУ, ЦОП, НЖ и ДЦДМУ, институции и социални услуги в общността, които имат формиран преходен остатък от 2009 г. и Бюджет’2010 за тях като размер е по-висок от 90% сравнен с Бюджет’2009.
ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 

Първоначален

Първоначален

 

средства

по

Наименование

бюджет

бюджет

%

за

ред

 

2009 г.

2010 г.

к.4/к.3

РЗ

1

2

3

4

5

6

І. Държавни дейности

1.

Център за социална рехабилитация и интеграция

117543

112871

96%

52300

2.

Дом за стари хора

225118

226701

101%

12000


35160
10500 

Всичко разходи :

342 661

374732

109%

182800

 

Капиталови разходи:

 

Всичко разходи / 90 % / :

308995

-

0%

-

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

34266

-

0%

-

 

Дофинансиране


-

 

 

 

  

І.Всичко разходи държавни дейности:

342 661

374732

109

182800

ІІ. Местни дейности

1

Клуб на хората с увреждания

1000

1000

100%
2

Клубове на пенсионера

1000

1000

100%
3

Програми за временна заетост

2000

5000

250%
 

Всичко разходи :

 

Капиталови разходи:

 

Всичко разходи / 90 % / :

-

-
-

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

-

-
-

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Всичко разходи местни дейности:

49000

7000

14%
 

Всичко разходи за функция (І+ІІ):

391661

346572

88%

172300
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов дв,...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconОбласт Силистра Доклад Месец юли 2010
Настоящият анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Област Силистра е резултат от процеса на стратегическо планиране...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом