Литература по антитероризъм
ИмеЛитература по антитероризъм
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер131.2 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://rdsc.md.government.bg/docs/LITER_ANTITEROR.doc
ЛИТЕРАТУРА ПО АНТИТЕРОРИЗЪМ


Литературни източници на български език.
Абаджиева, М., Иванов, Я., Съвременният тероризъм (Том-І Ислямски тероризъм). С. 2002.Агромов, Александър, Джихат - свещенната война. Жар птица, С., 2004.Андреев, Т., Неизвестните оръжия. С. 2003.Атанасов, А., Камикадзе (25.10.1944 – 15.08.1945). С., 2001.Барч, Х., Математически формули. С., 1990.Бахчеванов, Г., Манев, М., Русева, Р., Операции в отговор на кризи. С., 2005.Благоев, Кр. 50-те най-големи атентата в българската история. С., Репортер, 2000.Бъркоуиц, Б., Новото лице на войната. Военно издателство, 2004.Бъчваров, К., Използване на СОК при участие на БА в операции на НАТО в борбата срещу терористични заплахи. Доклад на сбор на Началника на ГЩ на БА, 2005.Бяла книга за отбраната, Министерство на отбраната на Република България, София 2002.Вашингтонски договор(The North Atlantic Treaty – Washington), 04 април 1949.Велев, Д. ген.-лейт., Проникващи бойни подразделения, С. 1974.Витанов, П., Втори български корпус в плановете на Вермахта и неговата политическа роля в Западна Тракия (1934 – 1944)., Военно исторически сборник 1985, № 39, стр. 207 – 220.Вишневски, Г., Операция 11 септември 2001 г. С., 2004.Военна стратегия на Република България, Генерален щаб на Българската армия, София, 2002.Годишник Нетрадиционни заплахи за националната сигурност, Департамент “Национална сигурност и отбрана” (ВА “Г.С.Раковски”) София, 2002.Григоров, П., Ал Кайда и ислямският тероризъм. С., 2001.Григоров, Пл., Митева, Р., Командоси срещу терора.С., 2000.Гър, Т., Народи срещу държави, рискови малцинства през новия век. С., 2002.Дееничин, К., Политиката на българските монархофашистки правителства по отношение на Македония и Западна Тракия и вината им за разгромяване на окупационния корпус и 5-а армия., Военно исторически сборник 1960, № 5, стр. 162 – 178.Джоргов, К. Чеченци в Москва (Кой победи?). С. 2002.Джоргов, К., Самолетите заложници. С. 2000.Джоргов, Кр., Командоси на ХХІ век, Кабри, С., 1997.Дилчовски, Димитров, Бенов, Куюмджиев, Русчев., Отбрана и оттегляне от Беломорието. Действия на 2-ри корпус – 7 армия., С., 1957.Димитреску, Дон, Денят на терора 11.09.2001 г. ciela, С., 2004.Димитров, Д., Конфликтология, С., 2004.Доктрина за съвместни операции 3.0.(на основание чл. 78 ал. 2 от ЗОВС), приета на 22 февруари 2001 от Съвета на Началник – щабовете.Доктрини и концепции в Българската армия – том І, Военно издателство София, 2001.Домаранчик, Зб., Тероризмът. С., 1981.Дървингов, П., Моето време., С., 1996.Еспозито, Д., Ислямската заплаха, мит или реалност. С., 2003.Жере, Ф., Доброволци за смърт (История на самоубийствените атентати). С. 2004.Жулиен, Ф., Трактат за ефикасността (Стратегии на успеха в Европа и Китай). С., 2004.Закон за отбраната и въоръжените сили на Р България, Министерство на отбраната (Обн. ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г., в сила от 27 февруари 1996 г., изм. и доп., бр. 67 от 6 август 1996 г., бр. 122 от 19 декември 1997 г., изм., бр. 70 от 19 юни 1988 г., бр. 93 от 11 август 1998 г., в сила от 1 април 1999 г., бр. 152 от 22 декември 1998 г., в сила от 1 януари 1999 г., изм. и доп., бр. 153 от 23 декември 1998 г., в сила от 1 януари 1999 г., изм. ., бр. 12 от 12 февруари 1999 г., доп., бр. 67 от 27 юли 1999 г., в сила от 28 август 1999 г.,изм., бр. 69 от 3 август 1999 г., в сила от 3 август 1999 г., изм. и доп. Бр. 49 от 16 юни 2000 г., в сила от 16 юни 2000 г.), Военно издателство, София 2000.Заповед на Министъра на отбраната № Р-18 от 23 януари 2001 г., Относно сформирането, подготовката и участието на модулни формирования (аварийно-спасителни групи и сборни отряди) от Българската армия за защита на населението при заплахи или възникване на бедствия, аварии и катастрофи.Илиев, И., Управление на полицейските и специални служби, С., 2000.Илиев, П., Към тактиката на партизанските действия.., Военно исторически сборник 1984, № 38, стр. 60 – 72.Инструкция № (МО – И-15 от 31.10.2001 г., МВР - 07 от 24.10.2001 г.), За организиране на взаимодействието между МО и МВР (Раздел ІІІ - в областта на антитероризма).Инструкция № 4 от 17 април 2001г. с правила за действия при заплаха от бомбен или друг терористичен или диверсионен акт, МО, Военно издателство, 2001.История на Македоно-Одринското опълчение., Т. 1, С., 1919.Йончев, Д., Теория на скритото присъствие. С., 2002.Йотов, Б., Международноправно сътрудничество в борбата с тероризма. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1995.Йотов, Б., Наказателно правна характеристика на тероризма. С. 1997.Кайков, Д. полк. доц.., Теория и методика на изследване на екстремалните ситуации, С., 1988.Кайков, Д. проф. д-р., Готовност за оцеляване в екстремални ситуации. С., 2004.Кар, К., Уроците на терора, С., 2002.Кармънт, Д., Джеймс, П., Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти, С., 2001.Кисинджер, Хенри, Кризите. Прозорец&труд, С., 2004.Клаузевиц, К., Теория на голямата война (отбраната), С., 2001.Клаузевиц, К., Теория на голямата война, С., 2001.Клеър Стърлинг, Терористичната мрежа.Кодекс на САЩ. глава 22, сек. 2656f(d).Колев, Н. ген., Участие на БА в операции на НАТО в борбата срещу терористични заплахи. Доклад на сбор на Началника на ГЩ на БА, 2005.Концепция за участие на Р България в операции по поддържане на мира, (приета с решение на МС 364 от 07 септември 1994).Костантинов, Е проф. д-р., доц. д-р Стаменов, Л., Европейска сигурност и противодействие на тероризма. С., 2002.Кошел, П., История на руския тероризъм. С., 1997.Кристо, В., Тайните на психологическата война, Минск, 2001.Кунчев, Й., Криминалистическа тактика, С., 2003.Купър, Робърт, Разпадане на нациите. Обсидиан, С., 2004.Кънчев, Р., Съвременни военни доктрини и стратегии за национална сигурност (Том – І), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1999.Льо Бон, Г., Психология на тълпите, С., 2004.Мариновски, К., Дейност на полицията при бедствия и аварии, С., 2002.Методика за организиране и провеждане на военнонаучните изследвания. Военно издателство, 1988.Мизов, Н., Ислямо-американският сблъсък. С., 2004.Минчев, Д., Военнореволюционната дейност на Петър Дървингов (1898 – 1918)., С., 1990.Наставление на СВ на ВС на САЩ “Действия против партизани”., 1988.Николов, Р., Армията и вътрешнополитическият конфликт в България (1941 – 1944)., С., 1999.Нинов, П., Балканските спецчасти. С. 2001.Палчев, И., Сянката на терора. С. 1998.Петров, А., Тероризъм и системи за сигурност. С., 2005.Петров, Л., Външно-политически причини и условия за стратегическото развръщане на българската армия през Втората световна война (1939 – 9.9.1944)., Военно исторически сборник 1983, № 5, стр. 68 – 92.Петров, Т., Въоръжената борба на ВМОРО в Македония и одринско (1904 – 1912)., С., 1991.Писаров, Н., Лицата на омразата (тероризмът в България). С., ИК “Емас”, ИК “Глобус”, 1998.Под общата редакция на проф. д-р Константинов Е., доц. Д-р Стаменов Л., Европейската сигурност и противодействие на тероризма, Академия на МВР, Дирекция на национална служба “Сигурност”, Фондация “Ханс Зайдел”, Институт за политически правни изследвания, София, 2002.Под редакцията на Кармънт Д. и Джеймс П., Предотвратяване и управление на международни етнически конфликти, Военно издателство София, 2001.Полеви устав на СВ на ВС на САЩ, FM 19 – 15 “Граждански вълнения”., 1988.Полеви устав на СВ на ВС на САЩ, FM 7 – 98 “Операции в конфликти с ниска интензивност”., 1988.Пособие, Подготовка и участие на въоръжените сили в антитерористични действия. Главно оперативно управление на ГЩ на БА, Военно издателство, 2005.Ръководство по разработване на план за защита на войските от терористични действия. Армия на САЩ, превод – Управление и развитие на Сухопътни войски, 2004.Сборник – Материали от научно-практическата конференция на тема “Използване на въоръжените сили в мирно време при кризи от невоенен характер и в операции различни от война”, 30 и 31 октомври 2000, МО – ГЩ на БА, 2000.Сборник – Материали от оперативния сбор на Началника на Генералния щаб на Българската армия в операции по поддържане на мира (ОПМ) и борбата с тероризма, МО – ГЩ на БА, 2003.Семерджиев Ц. проф. д.н., Войната на мрежите, “Софттрейд”, София, 2002.Семерджиев, Ц., Информационна сигурност. С., 2004.Симеонов, И. проф. д-р., Срещу тероризма – като на война. С., 2004.Симеонов, С., Участие на българската войска в защита на вътрешната сигурност на страната (1941 – 1944)., Военно исторически сборник 1997, № 60, стр. 206 – 234.Смоленов, Х., Парадоксът на канибалите (Глобалният тероризъм и хипер-капиталът). С. 2003.Справочник CJCS – 5260, Ръководство на командира за антитерористична готовност. Армия на САЩ, превод – Управление и развитие на Сухопътни войски, 2004.Станчев, И., Организация и тактика за задържане на въоръжени извършители на престъпления (Оперативно-бойни аспекти). С. 2002.Станчев, И., Тактически действия при високорискови ситуации. Военно издателство, 2003.Стоянов, Г., Рискове и заплахи за вътрешната сигурност на Република България. Фондация “Национална и международна сигурност”. 2000.Стоянов, Г., Тероризъм, история и генезис. Военно издателство, 2003.Стоянов, Ж., Атентати и атентатори на ХХ век. С., Парадигма, 2003.Сун-Дзъ, Изкуството на войната, С. 2003.Съвместни тактики, техники и процедури за борба с тероризма. Армия на САЩ, превод – Управление и развитие на Сухопътни войски, 2004.Трифонов, Т., Пейчев, А., Тероризмът. С. 2003.Устав на армията на САЩ, ПУ 100-19/ ПУ 7-10, Операции за гражданска защита Главен щаб на Сухопътните войски, Главен щаб на морската пехота, (превод: кап. инж.Иван Бошнаков, консултант: о.з. полк.доц. Владимир Попов), юли 1993.Устав на ООН, (приет на 26 юни 1945, Сан Франциско), в сила за Р България от 14 декември 1955.Франсен, П., Де Вос, П., 11 септември (Защо оставиха терористите да действат). Панорама, С. 2003.Хофман Б., Тероризмът днес, превод от английски Николаев Б., Издателска къща “Плеяда”, София, 1999.Хуан Карлос Маригела, Наръчник на градската партизанска война (Минидневник).Чуков, Владимир, Ислямския фундаментализъм. Изток-Запад, С., 2004.Шалиан, Ж., Блен, А. История на тероризма – от античността до Ал Кайда. С., 2005.шейх Мухамад Хюсеин Фадлала, Невидимите армии.Литературни източници на английски и руски език.
Abraham D. Sofaer, Terrorism and the Law, Foreign Affairs, vol. 64, no.5 (Summer 1986). p. 904.Aleks P. Schmid and Janny Graaf, Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media (London and Beverly Hills, CA: Sage, 1982), p. 32.Alison Jamieson, Terrorism ( Hove, E.Sussex: Wayland Publishers, 1991) p. 33.Bruce Hoffman, Law-intensity Conflict: Terrorism and Guerrilla Warfare in the Coming Decades, In Lawrence Howard (ed.), Terrorism: Roots, Impact, Responses (New York: Plaeger, 1992) p.140.David Stafford, From Anarchism to Reformism: A Study of the Political Activities of Paul Brousse within the First International and the French Socialist Movement 1870-90 (Toronto: University of Toronto Press, 1971), pp. 76-78.Ford, F.L. Political murder: From tyrannicide to terrorism,Cambridge, 1985.George Woodlock (ed.), The Anarchist Reader (Glasgow: Fontana, 1977), pp. 43-44.Grant Wardlaw, “Linkages Between the Illegal Drugs Traffic and Terrorism”, Conflict Quarterly, vol. 8, no. 3. (Summer 1988), pp. 5-26.James Joll, The Anarchists (Boston and Toronto: Little, Brown, 1964), p. 141-145.Jenkins, The study of Terrorism, p. 10.Kachig Toloyan, Martyrdom as Legitimasy: Terrorism, religion and Symbolic Appropriation in the Armenian Diaspora, In Paul Wilkinson and A.M. Stewart (eds), Contemporary Research on Terrorism (Aberdeen: Aberdeen University Press, 1987), pp. 90-91.Medhurst, P., Global terrorism. UNITAR Training Programme of Correspondence Instruction in Peacekeeping Operations, New York, NY USA, 2000.Peter Lupsha, “Grey Area Phenomenon: New Threats and Policy Dilemmas”, непубликуван доклад, цитиран от Ambassador Edwin G. Corr, Introduction, In Max G. Manwaring (ed.), Grey Area Phenomena: Confrontin the New World Disorder (Boulder, CO: Westview, 1993), p. XIII.R.R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution, vol.2: The struggle (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), p. 124-126.RAND – St Andrews Chronology of International Terrorist Incidents.Robert L. Pfaltzgraff, Jr., Richard H. Shultzq Jr., Ethnic conflict and regional instability: implications for U.S. policy and army roles and missions, Strategic Studies Institute US Army War College, 2002.Stevens, P., U.S. Armed Forces and Homeland Defense. Center for Strategic and International Studies, Washington, 2001.Terrorism Research and Analytical Center, National Security Division, Federal Bureau of Investigation, Terrorism in the United States 1995 (Washington, DC: US Department of Justice, 1996), p. II.The Oxford English Dictionary, Compact Edition (Oxford: Oxford University Press, 1971), p. 3268, col. 216-217.United States Departments of Army and the Air Force, Military Operations in Low Intensity Conflict, Field Manual 100-20/Air Force Pamflet 3-20 (Washington, DC: Headquarters, Department of the Army and the Air Force, 1990), p.3-1.Xavier Raufer, Grey Areas: A New Security Threat, Political Warfare, no.19 (Spring 1992), p. 1.Ангуло, А., Коновалов, А., Терроризм и етнополитические конфликты. Москва, 2004.Андреев В. полк., Оружие и война: новые тенденции развития, Военная мысль № 3, 2000.Арас, Дж., Четвертая мировая война. Москва, 2003.Балбасов, С., Командос (Иностранный легион), Москва, 2004.Бирюк, В., Секретные операции ХХ века, Санкт-Петербург, 2003.Богдан Б., Обучение контразасадным действиям в СВ США, Зарубежное военное обозрение № 4, 2001.Бодански, Й., Талибы, международный терроризм и человек, обявивший войну Америке. Москва, 2002.Болтунов, М., “АЛЬФА” принимает бой. Москва, 2000.Болтунов, М., Командос (Спезназ против террора), Москва, 2004.Будницки, О., История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях, Ростов на Дону, 1996.Воробьев И. ген. м-р во., академик АВН, Взаимодействие силовых структур в вооруженном конфликте, Военная мысль № 6, 1999.Воробьев И. генерал-майор во, двн., професор, полк. Киселев В. двн., Специальные войсковие действия в вооруженном конфликте, Военная мысль № 1, 2000.Воробьев И. генерал-майор во, двн., Тактика боевых груп, Военная мысль № 1, 2001.Воробьев И. проф. ген. м-р во, д.в.н., Тактика мелких групп, ”Красная звезда”, 16 октомври 2000.Гриняев, С., Поле битвы – кибер-пространство,.Губарев, О., Тайны воздушного терроризма. Москва, 2002.Дубински, И., Физическая и психологическая подготовка разведчика. Минск, 2004.Жакрар, Р., Именем Усамы бен Ладена, Москва, 2002.Задохин, А., Низовски, А., Пороховой погреб Европы. Москва, Вече, 2000.Илченко, А., Вагман, И., Голодюк, В., 50 знаменитых операции спецслужб, Харьков, 2004.Калашников, М. Гнев орка. Москва, 2004.Кикот, В., д.ю.н. проф., Терроризм (борьба и проблемы противодействия). Москва, 2004.Кожушко Е., Современный терроризм - анализ основных направлений, Минск “Харвест”, 2000.Кондратьев В. полк., Активизация деятельности исламских екстремистских организаций, Зарубежное военное обозрение № 12, 2001.Курочкин В. полк., к.в.н, О целях и критериях еффективности применения вооруженных сил в противопартизанской войне, Военная мысль № 1, 2002.Лутовинов В., Морозов Ю., Предотвращение и урегулирование конфликтов посредством миротворческой деятелности, Военная мысль № 1, 2001.Михайлов, А., Иракский капкан, Москва, 2004.Мюллер, Д., Снайпер. Харвест, Минск, 2002.Нейланд, Р., В зоне боевых действий. Москва, 2005.Никитенко, Е., Восток дело тонкое (афганистан от войны 80-х до прогноза новых войн). Москва, 2004.ОЕD, Compact Edition. P. 326, col. 216.Петров, В., Основы выживания и безопасности в городе. Минск, 2004.Попов, И., Война будущего, взгляд из-за океана. Москва, 2004.Потапов, А., Искусство снайпера. Москва, 2003.Проект БУСВ, Действия по локализации и пресечению вооруженных конфликтов, Военная мысль № 3, 2002.Рогоз, С., Ачкасов, Н., Засекреченные войны (1950 – 2000 г.). Москва, Санкт-Петербург, 2004.Румшиский, Л., Елементы теории вероятностей. Москва, 1976.Смирнов А. полк., Об участии иностранных государств в антитеррористической операции в Афганистане, Зарубежное военное обозрение № 11, 2001.Стенфорд, Е., Ночной бой (Техника и тактика). Москва, 2003.Степанова Е. к.и.н., Участие вооруженных сил в операциях невоенного типа( по взглядам американских специалистов), Военная мысль № 3, 2002.Тарас, А. Малая война (Организация и тактика боевых действий малых подразделений). Харвест, Минск, 2004.Тарас, А., Войсковая разведка. Харвест, Минск, 2003.Тарас, А., Подготовка разведчика (система спецназа ГРУ). Минск, 2004.Тарас, А., Так сражается SAS. Харвест, Минск, 2003.Требин, М., Терроризм в ХХІ веке. Харвест, Минск, 2003.Усиков А., Яременко В., Чечня: термины и право, ”Независимая газета”, 21 януари 2000.Устинов, В., Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика. Москва, Юрлитинформ, 2002.Учебное пособие. Применение современных логико-математических методов в разведке. Москва., 1974.Федеральный закон Российской Федерации о борьбе с терроризмом. Приет от държавната Дума на 3 юли 1998 г.Фролов В. полк. во, ктн Несмертеьное оружие: предназначение и состав, Военная мысль № 3, 2001.Хозиков, В., Информационное оружие. Санкт-петербург, 2003.Шестаков, В., Террор мировая война. Москва, 2003.Свързани:

Литература по антитероризъм iconЛитература (антитероризъм)
Абаджиева, М., Иванов, Я., Съвременният тероризъм (Том-і ислямски тероризъм). С. 2002
Литература по антитероризъм iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература по антитероризъм iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Литература по антитероризъм iconАнтитероризъм – дефиниции и изясняване на понятието
Антитерористичните мерки на страните целят да се намали уязвимостта на функционирането на отделните държавни, обществени организации...
Литература по антитероризъм iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература по антитероризъм iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Литература по антитероризъм iconХристоматия по публицистика и обществено мнение
Журналистика, публицистика и литература. Текстове с двойно и множествено поданство. Документална литература като литература на факта....
Литература по антитероризъм icon1. Античная литература Апулей
Скандинавская литература 9 авторов, 52 текста; 10. Польская литература 6 авторов, 20 текстов
Литература по антитероризъм iconЛитература Основни понятия
Преговор: Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Направления, течения, особености. Теми идеи и мотиви...
Литература по антитероризъм iconСофийски университет „СВ. Кл. Охридски катедра класическа филология учебна програма по римска литература
Латински език и автори. Същевременно курсът представя късноантичната римска литература в нейния по-голям рецепционен контекст – цялостната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом