Конкурс за ученическо творчество на тема
ИмеКонкурс за ученическо творчество на тема
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер32.14 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://nessebarinfo.com/НАЦИОНАЛЕН_КОНКУРС_ЗА_УЧЕНИЧЕСКО_ТВОРЧЕСТВО_НА_ТЕМА.doc
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО НА ТЕМА: 
   „Балканската война 1912-1913 г. - война освободителна"100 години от Балканската война


През 2012 г. се навършват 100 години от Първата Балканска война. Война освободителна за част от българския народ и българските територии, които се намират все още под турско владичество. Нейният справедлив характер я превръща във война на народа, част от който доброволно се включва в бойния строй на Българската армия и проявява изключителен героизъм.

Изхождайки от нейната значимост, от резултатите и успешното развитие на военното дело, Националният инициативен комитет за честване на годишнината и Съюзът на ветераните от войните на България, със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, провеждат през учебната 2011 – 2012 г. Национален конкурс за ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912 – 1913 г. – война освободителна”, при следния регламент:


ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНКУРСА:
Съюз на ветераните от войните на България и Национален инициативен комитет за честване на 100 години от Балканската война 1912-1913 г.
Със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОНКУРСА:
 Със средствата на литературните форми и изкуството учащите се да изразят своето отношение към:
• справедливия характер на Балканската война
• ентусиазма на народа при обявяване на Балканската война и героизма на българската армия, проявен в бойните действия
• ролята на македоно-одринското опълчение
• международния отзвук от победата на българската армия в Балканската война
• съюза на балканските страни и тяхната роля във войната.
♦ Да се стимулира развитието на родовата памет.
♦ Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора.
♦ Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и уважение към действията на предходните поколения.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В конкурса могат да участват ученици от училищата в страната - индивидуално, в две възрастови групи:
• V-VIII клас
• IX-XII клас

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
1. Очерци, репортажи, пътеписи, интервюта:
• разработките да са с обем до 5 страници А4
• критерии за оценяване:
- разработките да се отнасят за действителни случки, събития, маршрути
- интервютата да се вземат от потомци на участници във войната
- коректно използване на първоизточниците '
- умение за излагане на фактите
- спазване на специфичните изисквания на съответния жанр
- езикова и стилистична култура.

2. Реферати и есета:
• разработките да са с обем до 5 страници А4
• критерии за оценяване:
- ясна и точно формулирана тема
- добре подбрани аргументи
- елементи на изследователска дейност
- оригиналност и творчески подход
- лична позиция
- езикова и стилистична култура.

3. Стихотворения, разкази, рисунки:
• разказите да са с обем до 5 страници А4
• рисунките да са с размери до 35/50 см. със свободен избор па техника и материали
• критерии за оценяване:
- творбите да отговарят па темата
- да имат определена художествена стойност
- оригиналност и творчески подход
- лична позиция
- езикова и стилистична култура.

На гърба на рисунката авторът да запише личния си адрес, училището, в което учи и координати за връзка.
Творбите не се връщат на авторите.
Всеки участник може да представи повече от една творба.

4. Конкурсът се провежда на два етапа:

- на областно ниво, със срок до 20 април 2012 г.
- на национално ниво, със срок до 24 май 2012 г.

Съюзът на ветераните от войните може да съдейства на учителите за провеждане на час по история на тема:
„Балканската война 1912-1913 г. - война освободителна" 

Награди за участници и научни ръководители:

1. Участие в поход по пътя на победителите.
2. Предметни награди: DVD, лаптопи, фотоапарати, мобилни телефони, книги.
3. Класираните произведения ще бъдат издадени в отделен юбилеен сборник.
4. Плакети - подготвени за конкурса.
5. Грамоти за всички участници.
6. Грамоти за научните ръководители.

Разработките да се изпращат в Областните съвети на СВВБ.

Учениците от Община Несебър, да изпращат готовите творби до 15 април 2012 г. до Областния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” №36 (Военен клуб) с тема: „Балканската война 1912 – 1913 г. – война освободителна”.Само класираните в областите се изпращат за национално класиране е срок до 5 май 2012 г. на адрес:

1000 София
бул. „Цар Освободител" № 9
Съюз на ветераните от войните на България
Централен управителен съвет

тел. 02/922 27 70,02/922 15 27 
0878/729838, 0879/169860, 0879/169877 
e-mail: veteransalliance@abv.bg 
www.svv-bg.com

Свързани:

Конкурс за ученическо творчество на тема iconЦентър за ученическо техническо и научно творчество – русе

Конкурс за ученическо творчество на тема iconЦентър за ученическо техническо и научно творчество-русе
Трите имена
Конкурс за ученическо творчество на тема iconЦентър за ученическо техническо и научно творчество русе
Място : камелия димитрова пенкова оу „ Л. Каравелов „ ІІІ място : николета кирилова гр. Бяла
Конкурс за ученическо творчество на тема iconОбщински конкурс за детско творчество „
Конкурсът се провежда с цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconЦентър за ученическо техническо и научно творчество-русе състезание „знам и мога
Към всяка задача от теста са посочени отговори. Отбележете верния отговор в талона.”Друг отговор” се приема за решение само при отбелязан...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconЗаседание на журито на Четиринадесетия национален конкурс „Любовта в нас", Варна 2011, раздел „Литературно творчество"
На 09 и 11 февруари 2011 година се проведе заседание на журито на Четиринадесетия национален конкурс „Любовта в нас”, Варна 2011,...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconКонкурс за отдаване под наем по предложение на кмета на район "Средец"
За провеждане на конкурс за отдаване под наем по предложение на кмета на район “Средец” на помещения – публична общинска собственост,...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Да насочи вниманието на учениците към събитията довели до Освобождението на България от османско владичество и проекциите им в днешно...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconРегламен т за провеждането на Националното ученическо състезание на тема
Да насочи вниманието на учениците към историята, културноисторическото наследство и съвременния облик на българските столици и проекциите...
Конкурс за ученическо творчество на тема iconУчастие в конкурс по реда на наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на сос
Отдаване под наем на части от имот- публична общинска собственост, за ученическо и столово хранене- ученически бюфет в сградата на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом