"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?"
Име"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?"
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер34.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europarl.bg/ressource/static/files/al_petrov_final.doc
"Европейското земеделие — нови възможности по време на криза?"

(ЕСЕ)


Александър Стоянов Петров, 18 г., СОУ "Антим 1" гр. Златоград, паралелка с профил Икономика и туризъм


Земеделието винаги е било сред най-важните отрасли на икономиката на Обединена Европа,като аграрната политика е една от централните за Европейския съюз от самото начало на европейския проект за сътрудничество. Общата селскостопанска политика поглъща най- големия дял от бюджета на ЕС, като средствата са предназначени за гарантиране на селскостопанските приходи, безопасността и качеството на храните,екологичното производство,развитието на селските райони. ЕС се стреми да осигури високи стандарти на грижа към животните и на хигиена по хранителната верига от фермата до трапезата. В добавка ЕС подкрепя производството на качествени и международно конкурентни хранителни продукти. Те включват артикули, произхождащи само от определен географски район на ЕС, произведени със специфична технология или с традиционни съставки.

Общата селскостопанска политика се намира в период на реформи, за да се отговори на променящите се нужди на пазара и предизвикателсвата на икономическата криза. Основни цели на реформите са безопасни и достатъчни доставки на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано развитие на селските райони.

Световната икономическа криза естествено оказа своето негативно влияние и върху европейското земеделие,като възможностите на страните да подпомагат развитието на селското стопанство значително намаляха и заради европейската дългова криза, която изстреля на преден план борбата за спасяването на Еврозоната и единната валута. Икономическите проблеми ни карат да се замислим за нови възможности за развитието на земеделието в Европа, за нови възможности пред земеделските стопани. В условията на криза земеделците трябва да се насърчават да повишат своята конкурентоспособност, да се постигне оптимално използване на

ресурсите, на средствата от фондовете, да се осигурят нормални цени за потребителите. Наложително е да се предвиди ускоряване на помощта по време на икономически кризи, за да могат стопаните да се справят с внезапните промени в цените и търсенето, да се осигури целенасочена, справедлива и леснодостъпна помощ, равностойно разпределение на средствата между селските стопани, регионите и държавите-членки. Изключително важен е въпросът за опазване на околната среда, опазване на природните резервати и ландшафти, помощ за диверсификация на културите, превръщане на борбата срещу изменението на климата и ефективното използване на ресурсите в основни приоритети в селските райони. Необходима е подкрепа за научни изследвания и иновации, приспособяване на научните изследвания към нуждите на селските стопани и ускоряване на предаването на научна информация от лабораториите към стопанствата. Развитието на човешкия капитал в земеделието

трябва да е важен приоритет, осъществяван посредством стимулиране на заетостта и предприемачеството в селските райони, привличане на по-млади селскостопански производители, подпомагане на стопанства разположени в райони с неблагоприятни природни условия. Създаването на организации на селскостопанските производители ще подобри преките връзки между тях и потребителите, като се намали броят на посредниците. Като задача пред европейските институции стои намаляването на административната тежест и опростяване на правилата, за да се постигне по-целенасочено и по-ефикасно използване на бюджетните средства. За да се увеличат популярността и продажбите на европейските земеделски продукти,

трябва да се работи активно и върху маркетинга, защото често потребителите не си дават сметка за старанието, което е необходимо за производството на висококачествени храни. Европейските фермери например трябва да спазват по-строги стандарти по отношение на безопасността на храните, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, отколкото техните конкуренти. В резултат на дългогодишния опит, традиции, нововъведения и високи стандарти фермерите в ЕС произвеждат едни от най-добрите хранителни продукти в света, което

безусловно ги поставя в печеливша позиция пред останалите на пазара. Акцентът върху стандартите може да насърчи потребителите да заплащат по-висока цена, при което фермерите ще получават справедлива печалба. Купувачите могат да бъдат информирани чрез реклама и етикети за предимствата и разнообразието на европейската земеделска продукция. Важно е да се

отбележи, че от използването на ефективни мерки в управлението на европейското земеделие зависи цялостният успех на Общата селскостопанска политика, жизненият стандарт на стопаните, наличието на достатъчно храна на справедливи цени и опазването на европейското селско наследство. ЕС трябва да продължи да предоставя свобода на земеделците да избират и отглеждат култури, които се търсят на пазара. Обещаващо бъдеще има екоземеделието - добре е да се използват екологично чистите региони за производтво на екохрани и екопродукти, за органично земеделие. Част от производителите могат да се ориентират към производство на биопродукти, към обособяване на райони за биоземеделие, към сътрудничество с фирми, които произвеждат стоки, свързани със здравето, медицината и козметиката за доставка на суровини. Не на последно място, агроресурсите на ЕС могат да се използват за производството на биогорива, защото бъдещето на енергетиката е свързано с тях. Пред европейското земеделие наистина стоят много големи възможности!

Свързани:

\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconЕвропейското земеделие - нови възможности по време на криза
Марио Бориславов Божидаров, 17 г., Професионална гимназия по икономика, гр. Перник
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconПостмодерната ситуация Тодор Велчев
Човечеството навлиза в модерното време, въоръжено с нови знания, нови перспективи, нови възможности и с нарастващо отчуждение от...
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconПо време на криза опасностите се удвояват, а възможностите се утрояват!
Не може да има криза следващата седмица…програмата ми е вече препълнена. Х. Кисинджър
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconКакво е новото в Хановете 2?
Хановете 2 – ще има някои нови допълнения, които имат за цел да направят играта оше по-вълнуваща и по-забавна. Една от главните цели...
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconТема : видове поведение, нагласа… във време на всеобща криза
Изложение на целта: два вида нагласа, поведение, реакция във време на всеобща криза
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconКъм европейски фискален съюз: нови договори, правни въпроси и перспективи
Европейският съд и финансовата криза: нови договори, нови компетенции, правни въпроси
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconИзпадали ли сте някога в криза?
Имам предвид истинска криза, по време на която наистина всичко ви се е виждало ужасно или дори сте стигали до там, да признаете,...
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconЕвропейска кръгла маса на тема: „Равнопоставеност на работното място в сектор Земеделие Програма
...
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconЕвропейското земеделие
Роксана Асенова, 16 г., гр. Перник, специалност: Банково дело, Професионална гимназия по икономика
\"Европейското земеделие нови възможности по време на криза?\" iconНови пътища за обучение и квалификации за професионализация в сектора за
Ориентир за разработването на нови квалификационни възможности в предприятията, търгуващи със стоки втора употреба
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом