На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
ИмеНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
страница1/24
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.68 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58639/474567/version/1/file/Mag-D.P.-09.r
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


З А П О В Е Д № РД – 20 - 1260/ 15.10.2009 г.


На основание чл. 68, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени “магистър”, “бакалавър” и “специалист”, чл. 26 от Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър” през учебната 2009/2010 година


Н А Р Е Ж Д А М:


Да бъдат записани за студенти – държавна субсидия – за образователно-квалификационната степен “магистър” следните кандидати:


ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА


Специалност ПЕДАГОГИКА – редовно обучение


Образователен мениджмънт – 3 семестъра

1

Мила

Димитрова

Пашунова

СУ,

Соц. дейности

11,78

2

Цветелина

Светославова

Димитрова

СУ,

Музика

11,72


Педагогика на девиантното поведение – 2 семестъра

1

Надя

Валентинова

Жишкина

СУ,

Педагогика

11,79

2

Надя

Валериева

Василева

СУ,

Педагогика

11,45

3

Паскалина

Руменова

Кесерова

СУ,

Педагогика

11,06


Педагогика на девиантното поведение – 3 семестъра

1

Нели

Кирилова

Ярловска

СУ,

ПНУП

11,99

Приета и в МП във ФФ и във ФНППСпециалност ПЕДАГОГИКА – задочно обучение


Образователен мениджмънт – 3 семестъра

1

Елица

Любомирова

Мартинова

СУ,

НУП

11,70

2

Елица

Александрова

Александрова

СУ,

Педагогика

11,54


Педагогика на девиантното поведение – 2 семестъра

1

Весела

Стефанова

Политова

СУ,

Педагогика

12,00

2

Божидар

Петров

Цветков

СУ,

Педагогика

11,84

3

Сашка

Йорданова

Велкова

СУ,

Педагогика

11,83

4

Петър

Тодоров

Тодоров

СУ,

Соц. дейности

11,68Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – редовно обучение


Управление на институции за социална работа – 2 семестъра

1

Мирослав

Милков

Вълчиновски

СУ,

Соц. дейности

11,86

2

Ирина

Желева

Тодорова

СУ,

Соц. дейности

11,03


Управление на институции за социална работа – 3 семестъра

1

Десислава

Божидарова

Стоянова

СУ,

Унгарска ф-я

10,21

2

Зорка

Христова

Гущерова

СУ,

ПНУП

9,90

Приета и в МП във ФНПП

3

Алекси

Методиев

Крумов

ВТУ,

НУПРЕ

9,69


Социална работа с деца и семейства – 2 семестъра

1

Тонка

Кънчева

Хараланова

СУ,

Соц. дейности

11,83


Социална работа с деца и семейства – 3 семестъра

1

Елка

Ангелова

Милушова

СУ,

Спец. п-ка

11,82Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – задочно обучение


Квалификация и пренасочване на работната сила – 2 семестъра

1

Нина

Недялкова

Щерева

СУ,

Соц. дейности

11,94

2

Димитрина

Георгиева

Стамболиева

СУ,

Соц. дейности

11,93

3

Димитър

Томов

Нешев

СУ,

Соц. дейности

11,87


Клинична социална работа – 3 семестъра

1

Елена

Петрова

Дочева

СУ,

Педагогика

11,94


Управление на институции за социална работа – 2 семестъра

1

Галина

Алексиева

Фичерова

СУ,

Соц. дейности

11,66

2

Десислава

Тодорова

Иванова

СУ,

Соц. дейности

11,47


Социална работа с деца и семейства – 2 семестъра

1

Десислава

Борисова

Чочева

СУ,

Соц. дейности

11,63ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – редовно обучение


Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства

1

Елена

Димитрова

Сотирова

СУ,

Логопедия

12,00

2

Весела

Кирилова

Гугар

СУ,

Специална п-ка

11,48

3

Боряна

Цветанова

Венева

СУ,

НУПЧЕ

10,65

4

Десислава

Ангелова

Ангелова

СУ,

Социална п-ка

10,41

5

Зорка

Христова

Гущерова

СУ,

ПНУП

10,40

Приета и в МП във ФП

6

Делян

Христов

Беев

СУ,

Теология

10,37

Приет и в МП във ФП и в Бог. ф.

7

Мария

Григорова

Вуканска

СУ,

ПУПЧЕ

10,21

8

Наталия

Любомирова

Антонова

СУ,

Социална п-ка

10,17


Мениджмънт на социално-педагогическите дейности

1

Мариана

Владова

Мичева

СУ,

Специална п-ка

11,43

2

Мая

Георгиева

Банарева

СУ,

ПУПЧЕ

11,24

3

Нели

Кирилова

Ярловска

СУ,

ПНУП,

10,99

Приета и в МП във ФП и във ФФ

4

Мартина

Емилова

Гигова

СУ,

Социална п-ка

10,92

5

Боряна

Христова

Димитрова

СУ,

НУПЧЕ

10,71

6

Христина

Начкова

Недялкова

СУ,

ПНУП,

10,64

7

Елина

Николаева

Ангелова

СУ,

Социална п-ка

10,40


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconПравила на Икономически университет Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди
Закона за висшето образование (зво) и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconШуменски университет
Наредбата за държавните образователни изисквания за придобиване на висше образование за окс “бакалавър”, “магистър” и “специалист”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Магистър” в професионално направление „военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление”...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconДългогодишно безработни лица с висше образование и
Център за информация и обучение на дългогодишни безработни с висше образование и завършващи студенти
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Зисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconДекларация от Будапеща и Виена относно Европейското пространство за висше образование
Ние, министрите, отговарящи за висшето образование в страните-участнички в Болонския процес, се срещнахме в Будапеща и Виена на 11...
На основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование iconЕвропейска система за трансфер на кредити (естк)
Болонския процес, действително означава превръщането на естк в обща кредитна система за очертаващото се Европейско пространство за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом