Дипломна работа на тема
ИмеДипломна работа на тема
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер27.25 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-1528.doc

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СОФИЯФАКУЛТЕТ:”МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА”


СПЕЦИАЛНОСТ: ”МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ”


ДИПЛОМНА РАБОТА
На тема: “НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИЯ МАРКЕТИНГ”


Изготвил:

Рая Тенчева Ямалиева ФН 996119


София – май 2003СЪДЪРЖАНИЕ:


А. ВЪВЕДЕНИЕ

Б. ИЗЛОЖЕНИЕ

1.Мястото на интернет в новите тенденции на международния маркетинг.

А) процес на взимане на решение

Б) реклама и комуникация

В) избор на марка
Г)
принадлежност към дадена марка
Д)
ценова политика

2.Ролята на новите технологии за изграждане на вътрешнофирмена информационна система, позната като ИНТРАНЕТ.

А) същност

Б) основни приложения на интранет

3. Преимущества и рискове на системата интранет.

4. Практическа част.

5. Обобщение.

В. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ НА БАНКИТЕ В ИНТЕРНЕТ.

1. Същност на електронните банкови услуги.

2. Анализ на променящата се пазарна среда и начина, по който банките адаптират своя маркетинг към нея.

А) анализ на пазарната среда

Б) вътрешен анализ

3. Фактори, благоприятстващи интернет банкирането.

А) конкуренция

Б) ефективност

В) географски фактор

Г) утвърждаване на марката

Д) демография на потребителите

4. Видове електронни банкови услуги.

5. Качество на електронните банкови услуги.

6. Индекси за удовлетворяване на клиентите

7. Канали за реализация на електронните банкови услуги.

А) телефонно банкиране


Б) GSM

В) PC - банкиране

Г) интернет

Д)АТМ

8. Ценова политика

9. Възможности за международен маркетинг на банките в интернет. Маркетинг средства.

А) сайт

Б) реклама
В) набиране на информация

Г) портали

Д) аутореспондери

Г. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

1.Възникване на интернет банкирането

2. Предпоставки за развитието на електронните банкови услуги в България

Д. ERP СИСТЕМИ

1.ERP- средство за професионално управление

А) мотиви за закупуване на ERP система

Б) новото поколение ERP

В) как се формират цените на ERP?

Г) как протича процеса на внедряване?

Д) проблемите, които трябва да се преодолеят

Е) критерии за избор на система


Ж) ERP приобщава служителите към бизнеса

2. Екзотичните модули – HRMS, CRM, SCM

3. Мениджърите държат ключа към успеха и …провала

А) рискове от страна на внедрителя

Б) липсата на достатъчен ресурс от страна на клиента

В) закостенялото мениджърско мислене

Г) колко много възможности

Д) … и куп други причини

Е) някои от най-лошите практики при внедряване на ERP

4. Консултантите – необходимото зло

5. Възвръщаемост на инвестициите

6. Пазарът на ERP се пробужда

7. Българските и чуждите ERP

8. Финансово-счетоводна система и ERP – къде е разликата?

9. ERP и Е-бизнеса


Е. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Свързани:

Дипломна работа на тема iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа на тема iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа на тема iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа на тема iconКатедра Публична администрация Изисквания при разработването на дипломна работа Насоки при избор на тема
Дипломантът избира конкретен изследователски проблем, който да бъде разработен в дипломната работа
Дипломна работа на тема iconДипломна работа
Тема: “Ролята на потребителския кредит в развитието на българското производство”
Дипломна работа на тема iconДипломна работа Тема: "Електронната търговия – маркетингов, продажбен и комуникационен феномен"

Дипломна работа на тема iconДипломна работа тема: военните конфликти на границата на 2030 година
Увод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом