Емилиян Станев" 2 соу „Академик
ИмеЕмилиян Станев" 2 соу „Академик
страница1/16
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер486.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.2ro-sou-bg.com/doc/pravilnik_2010.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Правилник за устройството и дейността на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“

2 СОУ „Академик Емилиян Станев“

1618 гр. София, ул. „Ген. Суворов“ №36,

тел.:955-62-52, факс:856-71-79


Утвърждавам!

Директор:

Цая Йолова


ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на
2 СОУ
„Академик Емилиян Станев“
Настоящият правилник е приет на заседание на
Педагогическия съвет с
Протокол № 19 от 7 септември 2010 год.


  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящият правилник урежда устройството, дейността и управлението на 2 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Академик Емилиян Станев“.

 2. Правилникът урежда отношенията между всички членове на училищния екип, родителите и външни лица на територията на училището, техните права и задължения, основаващи се на взаимно уважение, хуманност, демократичност, зачитане на личността и нейната свобода на изява, ненакърняващи достойнството и здравето на всеки един и утвърждаващи доброто име на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“, директора, помощник-директорите, учителите, учениците и всички служители в училището.


2 СОУ „Академик Емилиян Станев“ се изгражда и развива съгласно разпоредбите на Закон за народната просвета /ЗНП/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ППЗНП/.


Настоящият правилник може да бъде допълван и изменян с решение на Педагогическия съвет /ПС/.
  1. УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА 2 СОУ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

 1. Права и задължения на училището.


 1. Училището е общинско, с постоянен адрес:
  1618 гр. София ул. “Генерал Суворов“ №36.

 2. Училището има следните права и задължения:

 1. притежава собствен печат;

 2. издава документи за завършен клас и степен на образование ;

 3. допуска контролни органи на Министерството на образованието и науката, предоставя им всички необходими документи за извършване на проверки, както и изпълнява техните предписания.

 1. Дейността на 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“ е свързана с осигуряване двете степени на образование - основно и средно.

 1. Основното образование се осъществява на два етапа - начален и прогимназиален.

 2. Началният етап е от І до ІV клас включително.

 3. Прогимназиалният етап е от V до VІІІ клас включително.

 4. Средното образование е с 4-годишен срок на обучение след завършено основно образование.

 1. Възпитаниците на 2 СОУ ползват правото си на безплатно обучение съгласно ЗНП и ППЗНП.

 2. Учениците заплащат допълнителните педагогически услуги.

 1. Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на училищата се осигуряват от държавния бюджет, от бюджетите на общините, от източници, предвидени в други закони и актове на Министерския съвет, и от собствени приходи.

 2. Собствените приходи се набират от:

 1. наем от имоти - държавна или общинска собственост;

 2. наем от учебна и спортна база, машини и съоръжения - собственост на училището;

 3. земеделски земи и гори;

 4. реализация на поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи;

 5. реализация на продукция и услуги от практическо обучение;

 6. квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги,определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;

 7. дарения, завещания, такси и други източници.

 1. Директорът на училището съставя бюджет.

 2. Средствата по ал. 1 и 2 могат да се разходват само за целите на училището.

 3. За дейности извън държавните образователни изисквания в училището, както и за професионалното обучение след завършено средно образование се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconЕмилиян Станев" София, ул. „Генерал Суворов"
Настоящият правилник урежда устройството, дейността и управлението на 2 Средно общообразователно училище /соу/ „Академик Емилиян...
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconСписък на първокласниците, приети във 2 соу „акад. Емилиян станев на първо класиране за учебната 2012-2013 г
На първокласниците, приети във 2 соу „акад. Емилиян станев на първо класиране за учебната 2012-2013 г
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconНагради на победителите в спортно-туристически празник „ксилифор – 2010 пролет
Сава Робов 21 мин. – соу „Емилиян Станев” 1-во място коло-аксесоари + топка
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик icon119 соу „академик михаил арнаудов – софия директор: 973 37 36 Зам директори: 872 10 08 0878442650 Канцелария: 872 00 08 
Педагогическия съвет на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов", във връзка с 130 годишнината от рождението и 30 годишнината от смъртта...
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconТематично-смислов план на "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев Описанието на града

Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconВ конкурса могат да участват деца от 7 до 18 години. Рисунките им ще бъдат оценявани и премирани в три възрастови групи
Мъдростта на народа”, който се провежда вече осма поредна година. Активно участие взеха учениците от 2 соу, „Акад. Емилиян Станев”,...
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик icon119 соу „академик михаил арнаудов
На основание пмс 324/2009г чл. 91, свиквам общо събрание на служителите на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов”, на 05. 04. 2012г от...
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик icon1. Предварителна представа за
Алгоритъм за средства, насочващи процеса на разбирането в повестта “Крадецът на праскови” от Емилиян Станев
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик icon119 соу „академик михаил арнаудов
На основание пмс 324/2009г чл. 91от Кодекса на труда, свиквам общо събрание на служителите на 119 соу „Академик Михаил Арнаудов”,...
Емилиян Станев\" 2 соу „Академик iconКрадецът на праскови Емилиян Станев
Заглавието(метафорични значения) – Обретенович открадва не само прасковите,а и любовта на Елисавета
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом