Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт
ИмеОкачествяване, опаковка, маркировка, транспорт
страница1/7
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://stokoznanie.files.wordpress.com/2013/04/d0b7d18ad180d0bdd0b5d0bdd0be-d0b1d180d0b0d188d0bd
  1   2   3   4   5   6   7


ХАРАКТЕРИСТИКА, КЛАСИФИКАЦИЯ И АСОРТИМЕНТ,

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ, ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТ

И СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ.


1. Характеристика, строеж и състав на зърнените храни.

а) характеристика – зърнените храни представляват зрелите семена или плодове на различните видове житни, бобови и маслодайни растения;

б) строеж – зърнените храни се разделят на:

- едносемеделни – всички житни култури (пшеница, ръж, ечемик, ориз, царевица).

Зърното на житните култури е изградено от:

 • Обвивка – тя е изградена от целулоза и минерални вещества

 • Алейронов слой – изграден от дебелостенни клетки, които съдържат белтъчини, минерални соли и мазнини;

 • Ендосперм (брашнена част) – най-ценната част съдържа главно нишесте и белтъчини. От 75 до 84 % от зърното се състои от едносперм.

 • Зародиш – богат на белтъчини, захари, витамини, мазнини и минерални вещества, най-хранителната част на зърното.


- двусемеделни – бобови култури (фасул, грах, бакла, леща, соя)

Семената на бобовите култури са покрити с плътна обвивка от няколко слоя плоски клетки, под която се разположени два семенни дяла прикрепени към общо стълбце, в горната част на което се намира зародишна пъпка, а в долната част зародишен корен.

в) състав на зърнените храни – той е доста сложен и разнообразен. Зависи от сорта, от почвените и климатични условия, при които се отглеждат:

- въглехидрати – от 50 до 80 % от суховото вещество на зърната са въглехидрати. В житните зърнени храни са повече, отколкото в бобовите – нишесте, захари, декстрини и целулоза;

- белтъчини – житните съдържат от 10 до 15 %, а бобовите – от 20 до 35 %.

- мазнини – съдържат се в зародиша и алейроновия слой.

- витамини –В1 В2, В6, Е и РР. Съдържат се главно в зародиша и обвивката.

- вода – от 11 до 15 %;

- минерални вещества – калий, калций, фосфор, магнезий и др., които се съдържат главно в обвивката.


2. Класификация и асортимент на зърнените храни.2.1. Житни зърнени храни

а) в зависимост от времето на засяване се разделят на есенни (пшеница) и пролетни (царевица)

б) в зависимост от формата биват:

- типични - пшеница, ръж, ечемик, овес (вретеновидно зърно – бразда по дължината на зърното и брадичка откъм върха)

- просовидни – царевица, ориз и просо (с различна форма без бразда и без брадичка).

в) в зависимост от наличието на повърхността на зърното на сламенна обвивка биват:

- голозърнести (пшеница, царевица, ръж)

- покритозърнести (ориз, овес, ечемик)


ПШЕНИЦА


Най-важен представител на групата, съдържащ най-висок процент ендосперм, при смилането на който се получава висококачествено брашно.

У нас се произвеждат два вида пшеница:

- обикновена или мека

- твърда – поради по-високото съдържание на белтъчини бращното от тази пшеница е по-силно и подходящо за производство на макаронени изделия


ЦАРЕВИЦА


Фуражна култура – намира приложение при производството на нишесте и глюкоза.

Основни видове царевица, които се отглеждат у нас са:

 • мека царевица (подходяща за получаване на нишесте)

 • твърда царевица (за получаване на царевично брашно)

 • захарна царевица

 • пуклива царевицаОРИЗ


Ценна хранителна култура с високо съдържание на нишесте – 80-85 % и белтъчини – 8-10 %.

На пазара се пуска в три качества:

 • ризон, първо и второ качество. Ризонът е най-висококачествен ориз.


2.2. Бобови зърнени храни


Най-голямо значение имат: фасул, грах, бакла, соя, леща, нахут. Те съдържат въглехидрати, белтъчини, минерални вещества и витамини.


ФАСУЛ

Масова храна и главен източник на белтъчини – 20-30 %

На пазара фасулът се пуска в две качества – първо и второ.

У нас се предпочита фасулът с едро зърно, а в повечето Западноевропейските страни – дребнозърнестия фасул.

Освен в зряло състояние фасулът се консумира и в зелено състояние.


ЛЕЩА


Тя е ценна култура, която по хранителни качества не отстъпва на фасула с изключеание на минералните вещества и витамините, чието съдържание е по-ниско. Има високо съдържание на лесно усвоими белтъчини. Най-високо се цени зелената леща с едри зърна.

С О Я


В последно време интересът към соята непрекъснато расте поради високото съдържание на белтъчини – до 40 % и мазнини – до 20 %. Белтъчините на соята по състав са близки до белтъчините на месото, поради което те могат да компенсират недостига на животински белтъчини при храненето.

На пазара се пуска в две качества – първо и второ.


3. Окачествяване на зърнените храни.

3.1 Показатели за качество на зърнени храни.

а/ органолептични показатели:

 • външен вид - цвят, състояние на повърхността, наличие на повредени семена, охраненост, еднородност и др..

 • вкус - специфичен (наличие на сладникав привкус показва самозагряване или прорастване, на кисел или на горчив привкус - на окисляване на мазнините, плесеняване и др.)

 • едрина - определя се по диаметъра на зърната.

б/ лабораторни показатели:

- влажност - не по-голяма от 12%

- заразеност от складови вредители - акари, житна дървеница, гъгрица, житен молец и др.

- примеси:

 • зърнени – семена от други култури

 • счупени, недоразвити, смачкани и други зърна;

 • чужди примеси – листа, слава, шушулки,ь камъчета, пясък и др.

 • плевелни примеси – това се семената на плевелните растения, които понижават качеството на зърнените храни – див овес, див фий, змийско око и др.

 • вредни примени – те съдържат отровни и вредни за човешкия организъм вещества – главнята, семената на пиевица и др.

- хектолитрова маса – масата на 100 куб.дм зърно в 1 кг, абсолютна маса – масата на 1000 бр. здрави семена, в грамове, определена на база абсолютно сухо вещество. Зависи от големината и охранеността на зърната.

- стъкловидност – едносперма е прозрачен и показва, че съдържа повече белтъчини, а ако е млечно бял – има малко белтъчини, а повече въглехидрати. В зависимост от това бива брашнест, полустъкловиден и стъкловиден.


4. Съхраняване, опаковка и транспорт на зърнените храни

а) съхраняване – зърнените храни се съхраняват в чисти и проветриви складови помещения. При относителна влажност на въздуха 60-70 % и температура не повисока от 20оС

б) опаковка – в зависимост от техния вид и предназначение

в) транспортиране – извършва се с чисти, закрити и дезинфекцирани превозни средства при спазване условията за тяхното съхранение.


ПРОДУКТИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ. АСОРТИМЕНТ. ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА БРАШНО, ХЛЯБ ИХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ


1. Брашно – брашното е най – важният продукт получен от преработката на житните зърнени храни. Той е основна суровина за проиводство на хляб и хлебни изделия. Широко се използва в сладкарството и готварството.

1.1. Химичен състав – същия както при зърнените храни, но съотношението между компонентите е друго, тъй като при преработката на зърното част от него се отстранява (обвивката, алейроновият слой и зародишът).

а) въглехидрати – 65-85 %, представени от нишесте - 70-80 %, свободни захари - 2-3 %, целулоза – 0,5-1 %.

б) белтъчини- от 9 до 13 % - повече в бялото брашно. Те са представени от глиадин и глутанин, които с водата образуват глутен (еластична маса ), която придава бухливостта на брашното.

в) мазнини – от 1,5 до 3%. Бялото пшеничено брашно съдържа най– малко мазнини,поради отделянето на зародиша и алейроновият слой.

г) минерални вещества – при смилането 60% попадат в триците, затова черното брашно е с повече минерални вещества и е по – хранително-1,8-2% в черното брашно и от0,4 до 0,6% в бялото брашно.

д) витамини – витамин В, РР и др. В черното брашно има повече витамини.

е) ензими – това са микроорганизми , които оказват положително влияние върху качеството на брашното.

1.2. Видове брашна :

а) според вида на житната култура :

- пшенично

- ръжено

- царевично

- оризово

- ечемично и др.

б) според типа – типът на брашното се оределя от пепелното съдържание.В нас се произвеждат:

- тип 400 – с пепелно съдържание 0,4%

- тип 500 – с пепелно съдържание 0,5%

- тип 700 - с пепелно съдържание 7%

- тип 1150 – с пепелно съдържание 11, 5%

1.3. Асортимент на брашното:.

а) пшеничено брашно

- бяло пшенично – тип 500 за производство на бял хляб.

- бяло пшенично – тип 700 за производство на хляб „Добруджа”.

- бяло пшенично – тип 1150 за производство на черен хляб.

б) ръжено брашно – получава се от ръж и 10% пшеница.

в) царевично брашно – произвежда се в малки количества .Задължително се отстраняват зародишите при смилането.

г) ечемичено – използва се като примес към типовото пшенично брашно.

1.4. Качествени показатели :

а) органолептични показатели

- външен видпредставлява сипкава прахообразна маса. При стриване между пръстите трябва леко да скрипти.

- цвят – от бяло до сивкаво бяло. Колкото е по-голямо числото на типа брашно, толкова цветът е по-тъмен, тъй като съдържа повече трици.

- мирис – приятен, специфичен. По-добре се усеща при затопляне на дланта. Не трябва да мирише на кисело, запарено и да придобива миризма от други стоки.

- вкус – приятен, сладникав, не се допуска наличие на кисел, горчив и гранив вкус.

б) лабораторни показатели - по-важни показатели са:

- влажност до 14 %;

- киселинност – измерва се в градуси от 1,5 до 3,5. Повишената киселинност е признак на стареене;

- съдържание на глутен. Определя се като се промие брашното с вода и се отдели нишестето.

- пепелно съдържание. Показва количеството на минерални вещества и обвивката в брашното. Определя се като се изгори брашното и се определи неговото пепелно съдържание в проценти.

2. Г р и с – той е хранителен продукт, получен като междинен продукт при смилане на брашно тип 500. Получен е при специален режим на меляне. Използват се високостъкловидни зърнени храни. Може да се полира допълнително. По едрина бива едър и дребен. Грисът получен от твърда пшеница е с по-добри кулинарни свойства. Той е лесно усвояем от организма и затова намира приложение в детската и диетична кухня.

Доброкачественият грис има от бял до леко кремав цвят, приятен мирис и специфичен вкус без следи от трици.

3. Х л я б – той е най-важния източник на въглехидрати за човека.

3.1. Химичен състав – хляба съдържа лесно усвоими ценни хранителни вещества като:

а) въглехидрати – 50 % от общото тегло

б) белтъчини – от 6 до 8 % в зависимост от типа и вида на хляба;

в) минерални соли – от 1,5 до 2 %. Повече има в ръжения и типвия хляб;

г) витамини – В1, В2, РР, Е и др.

Черният хляб съдържа 2,5 пъти повече В1, 2 пъти повече В2 и 5 пъти повече РР.

3.2. Класификация и асортимент:

а) обикновен – произвежда се от брашно, сол и мая

- типов хляб – от брашно тип 1150

- хляб „Добруджа” – от брашно тип 700

- хляб „Стара Загора” – от брашно тип 500

б) луксозен – хляб, в който има допълнителни съставки – мазнини, захар, мляко, яйца и др.

в) диетичен – без сол. Прави се ръжен, ечемичен и черен

г) други видове – погачи, франзели, пърленки, питки и др.

3.3. Качествени показатели на хляба:

а) органолептични

- външен вид – доброкачествения хляб има правилна форма, гладка повърхност, без големи пукнатини. Цвета на кората да бъде характерен, равномерен, без прегаряния и избледнявания. Не трябва да има брашно по кората и тя не трябва да се отделя от средата.

- състояние на средата – трябва да е еластична, еднородна, добре изпечена и равномерно оцветена без следи от бучки сол, брашно или от чужди примеси. Шупливостта да е равномерна, да не е твърда и ронлива.

- вкус и мирис. Приятен, специфичен за всеки вид хляб. Не се допуска мирис или вкус на плесен, запарено или гнило, горчив вкус и др. Да не се усеща мириса на подобрителя.

б) лабораторни показатели

- киселинност от 1 до 8о.

- съдържание на вода – 44-49 %

- съдържание на готварска сол – не повече от 1 %. Задължително да се употребява йодирана сол.

- съдържание на соли, на тежки метали - не се допускат.

в) недостатъци на хляба – напукване, малък обем разлята форма, клисавост и потъмняване на средата, дебела или жилава кора, несвойствен цвят на кората, плесенясване и др.

3.4. Превозване и съхранение на хляба:

а) превозване – превозните средства да са закрити, чисти, периодично да се подлагат на санитарна обработка;

б) съхранение – в магазините хляба трябва да се съхранява в сухи, чисти и проветриви помещения при температура 18-20оС. Не се допуска охлаждане под 6оС.

4. Макаронени изделия – основна суровина за производството на макаронените изделия е пшениченото брашно тип 500, богато на глутен. Те се произвеждат от сурово пшеничено тесто чрез формуване с последващо изсушаване до влажност 12,5 %. При диетичните макаронени изделия се използват брашно тип 1150, брашно за пълнозърнест или ръжен хляб, за подобрители се използват яйца и прясно мляко.

4.1. Видове макаронени изделия – разделят се на две големи групи: обикновени и обогатени. Те от своя страна биват дълги или къси, прави и навити. Към правите спадат спагетите, фиде и макарони; към навитите – фиде и юфка.Към късите се включват кус-кус, звездички, буквички и др.

От макаронените изделия най-голямо значение имат фидето, макароните, юфката, спагетите и фигурните макаронени изделия.

4.2. Окачествяване:

а) органолептични показатели

- външен вид – фирмите и размерите трябва да отговарят на техния вид с допустимо отклонение до 40%;

- цвят – бял до жълненикав или специфичен, без петна от плесен и замърсяване;

- мирис и вкус – типичен, приятен, характерен за вида без привкус на горчиво или кисело;

- състояние след сваряване – еластични с добре запазена форма, без слепване.

4.3. Съхраняване и транспорт – съхраняват се в сухи, чисти и проветриви складови помещения при спазване на езискванията за стокова съвместимост и относителна влажност на въздуха до 70 %. Превозните средства да са закрити, чисти и дезинфекцирани.


Състав, класификация и асортимент, окачестяване, опаковка, маркировка, транспорт и съхранение на пресни плодове и зеленчуци

  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconБижутерийни стоки основни материали. Класификация, окачествяване, маркировка,съхраняване
Бижутерийните стоки са художествено изработени изделия, предназначени за украса. Изработват се от метали,скъпоценни камъни, стъкло,...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconБитови електротехнически стоки – асортимент, окачествяване, маркировка и съхраняване
Към групата на битовите електротехнически стоки спадат електроинсталационните материали и кабелните изделия, електрическите лампи,...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconУправление федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
Маркировка (маркировка номера серии на колпачках частично стерта, плохо читаема), Упаковка (бутылки залиты содержимым)
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconТози продукт е медицинско изделие клас ІІ а, а не е биоцид. Разрешен е за свободна продажба и употреба в ес. Върху всяка опаковка е поставена се маркировка
Контактът между влагата от въздуха и Асфалин в таблетки ще образува антисептична формалдехидна атмосфера в затворен съд. Този процес...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconНаредба №48/28. 12. 2001г. За железопътен превоз на специфични товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
Наредба №48/28. 12. 2001г. За железопътен превоз на специфични товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка, Издадена...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconМатериали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос
Наредба №7 от 14 юни 2005 Г. За условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconПолагане на надлъжна и напречна хоризонтална пътна маркировка на територията на град Казанлък, в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 17 януари 2001 година за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; доказателства за професионална квалификация и технически възможности
Полагане на надлъжна и напречна хоризонтална пътна маркировка на територията на град Казанлък, в съответствие с изискванията на Наредба...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconОпитни маркировачи и ентусиасти от дружеството се включиха с доброволен труд за обновяването и допълването на трилентовите знаци по цялото трасе, за
Стпд “Академик”- русе разработиха план за обновяване и доизграждане на туристическата маркировка по маршрута от Клисура до хижа “Ехо”....
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconКъм Документация за участие в откри
Изграждане на вертикална маркировка на летище Варна и летище Бургас” по Обособена позиция №1 – „Изграждане на вертикална маркировка...
Окачествяване, опаковка, маркировка, транспорт iconНаредба №48 от 28 декември 2001 Г. За железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка обн. Дв бр. 4 от
Наредба №48 от 28 декември 2001 Г. За железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом