Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства
ИмеРъководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер107.26 Kb.
ТипДокументация
източникftp://85.130.111.122/testing/prepress/Projects/GPS project/NEW WEBSITE INFO/CAPACITIVE FUEL LEVE
Капацитивен сензор за ниво на горивото

Серия ETC


РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ


Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства.


Кратка информация:


Датчиците за нивото на горивото от серията ETC са предназначени да измерват нивата на течни горива, като бензин, дизел, био-дизел, керосин, петролни продукти и др.

ЕТC се използват за точно измерване на нивото на течно гориво в резервоарите на превозното средство и при фиксирани / недвижими резервоари.


Спецификация на ЕTC:


-Комплектът включва всички необходими елементи за правилното инсталиране и свързване, вкл. монтажна плоча, свързващ кабел, гумени уплътнения, винтове и др.;

- Захранващо напрежение - 10 до 32 V;

- Възможност за намаляване на дължината на сондата до 40%, без необходимост от калибриране;

- Вградена температурна компенсация;  1. Основни данни и техническите характеристики


1.1. Предназначение:

Сензора за ниво ЕТC е за измерване на нивото на течно гориво и на други непроводими течности в резервоарите на мобилни превозни средства и стационарни / недвижим резервоари.


1.2. Монтажен комплект:


1) Сензор ЕТC – 1 бр.

2) Тефлонов накрайник – 1 бр.

3) Пружина за стабилизация – 1 бр

4) Свързващ кабел – 1 бр.

5) Винтове M5x16 – 6 бр.

6) Маслоустойчив гумен уплътнител за основното тяло - 1бр.

7) Самонарезни винтове – 6 бр.

8) Фланец - 1бр.

9) Маслоустойчив гумен уплътнител за фланец – 1 бр.
и) Спецификация - 1бр.
1.3. Захранване:

Захранването на ЕТC се извършва от бордовата електросистема на превозното средство, на което е инсталиран.

1.4. Технически характеристики:


ОБЩИ

Работна температура

-40 to + 85

Защита на основното тяло

IP67Захранване

Захранващо напрежение(V)

7-32

Консумация (mA)

5

Защита от пренапрежение(V)

>100Интерфейс1. Аналогов

Диапазон на изходното напрежение (V)
(в зависимост от крайната дължина след скъсяване)1…9 V


Да
Време в режим на готовност, след включване без цифров филтър <2 сек.Измерване

Обхват на измерване (mm)

350-700

Точност

0.5%

Резолюция при 700 (мм) дължина на сондата

0.5

Цифров филтър за стабилизиране на горивни вариации, дължащи се на неравности по пътя

Да

Температурна компенсация

Да

Време в режим на готовност, след включване без цифров филтър

< 2 sec

Време в режим на готовност, след включване с цифров филтър

<7 secProduct terms

Гаранция

24 месеца

Живот

10 години1.5. Характеристики на изходния сигнал за ЕTC 1-15 и ETC1-19
Стойността на напрежението на изходния сигнал на ЕTC има линейна зависимост от измерената гориво


НАПРЕЖЕНИЕ

нормална дължина

дължина след скъсяване с 40%ЕTC 1-15

празен резервоар

2.00

1.00

пълен резервоар

5.00

4.5

ЕTC 1-19

празен резервоар

3.5

2.5

пълен резервоар

8.90

7.52. Монтаж


2.1 Общ външен преглед:


Преди да започнете монтажа , трябва да се направи външна проверка на сондата за евентуални дефекти, които са настъпили по време на транспортиране, съхранение или невнимателно боравене:

видима повреда по корпуса, фланеца, гумените уплътнения, сигналния кабел и съединител, измервателната тръба, тефлоновото съединение;


При откриване на явни дефекти, моля свържете се с доставчика на продукта.


ЕТС може да се инсталира и в отвора на фабричният поплавък, след неговото демонтиране.

Този начин за монтаж НЕ се препоръчва!!!
2.2 Монтаж в специален отвор в резервоара.


Проучете внимателно схемата на монтажните отвори на сензора за гориво.


С инсталирането на сензора трябва да следвате правилата за безопасност на ремонтните работи на автомобилни превозни средства, както и изискванията за безопасност, предписани от предприятието.


Преди пробиване на дупки в резервоара трябва да се следват инструкциите за безопасност.

Задължително при бензин или други силно летливи течности, трябва да се убедите, че няма остатъци от гориво по резервоара. Трябва да бъде изпразнен и напълнен с вода.
Преди да започнете пробиване на дупка се уверете , че няма прегради вътре в резервоара под избраното местоположение, които може да попречат на монтажа.


Действия при монтажа:

а) идентифициране на мястото, където се предполага инсталиране на сензора.

Препоръчително е да изберете място в геометричния център на резервоара, тъй като това ще намали грешката на измерването на горивото от вибрация по време на движение;

Фиг.1


б) Отбележете и пробийте дупките по следната схема (Фиг.2)

Фиг.2;


Фланеца да се монтира само в една позиция по предварително пробити дупки!

 

Преди маркиране и пробиване изучете място, където се предполага да монтирате фланеца, така че отворите да са разположени на достъпно място.


Пробиването на големият отвор, е препоръчително да се прави с режещ инструмент (тип борд-корона) Ø 32mm

Фиг.3


За да се предотврати попадането на метални стружки в резервоара се препоръчва намазване с твърдо масло около мястото на пробиване.


в) Поставете маслоустойчивото уплътнение и фланеца върху подготвената дупка и го фиксирайте с винтове или самонарезните винтове, които са в комплекта. Фиг.4


2.3 Рязане на ЕТС при необходимост, според дълбочината на резервоара:


За да се избегне късо съединение между измервателните тръби, причинени от вода или от електропроводими остатъчни вещества, които се събират на дъното на резервоара, трябва много добре да се изчистят остатъците от рязането.

За ЕТС 1-15 и EТС1,-19 се допуска рязане до 40% без допълнително калибриране.


а) измерване на дълбочина от фланеца до дъното на резервоара

Фиг.5

б) изрязване на сондата, спрямо местоположението на края на тръбата, на разстояние 2-3 см от дъното на резервоара

Фиг.6

в) почистване на краищата от стърготини, които могат да причинят електрическо късо съединение между тръбите на сондата.

2.4 Монтаж

За да затегнете плътно основата на сензора е необходимо да поставите маслоустойчивият гумен пръстен върху фланеца и след това да затегнете винтовете основното тяло върху фланеца.


Фиг.7


2.5 Електрическо свързване


Кабелна спецификацияцвят на проводника

пояснение

Кафяв

Захранващо напрежение (Плюс)

Черен

Минус

Бял

Изходен сигнал

Син

Минус на изходният сигнал (може да не се ползва)Изучете добре маркировката на проводника! 

Производителят си запазва правото да променя цветовете на проводниците.


Препоръчително е сигналният кабел да се прекара по дължината на шасито заедно със стандартната инсталация на превозното средство и задължително да се фиксира през 50см. с фиксиращи кабелни превръзки.


2.6 Проверка точността на измерване


Всички сензори са калибрирани със стандартно дизелово гориво от производителя.
В случай на друг тип гориво или друго дизелово гориво (тип "Зимно", с допълнително очистване и т.н.) може да се наложи да се правят корекции в таблицата на калибрирането.
2.6.1 Основни понятия:


За да се провери точността на измерването на ЕТС, трябва да се правят контролни измервания, т.е. да се пълни и изпразва горивото от резервоара и да се сравнят показанията на ЕТС с действително напълненото и източеното гориво.


Калибрирането на сензора се извършва с ръчна или механична помпа.


Необходими условия за измерването:

а) измерванията трябва да се извършат върху хоризонтална равна повърхност;

б) товара на превозното средство не трябва да се променя по време на процедурата;

в) колелата на превозното средство трябва да са със стандартен размер;

г) налягането на гумите трябва да съответства на налягането, предписано от завода – производител;

д) количеството на налятото и източено гориво не трябва да бъде по-малко от 20% от дължината на сондата при всяко измерване;

е) трябва да се направи пауза от поне 15 минути между последователни операции на източване и пълнене на гориво;

ж) по време на измерването е необходимо да се използват проверени варели, за да се определи точно обема на източеното и напълнено гориво.


2.7 стъпки при контролно измерване:

а) запалване на двигателя;

б) пълнене на гориво на определен обем;

в) източване на определен обем с помощта на проверен съд;

г) записване на данни от тестовете в Протокол;

д) да направи пауза, за да се стабилизира горивото в резервоара;

е) зареждане на резервоара до размера на по-рано източеното гориво;

ж) запис стойността на зареждането с гориво в протокола;

з) чрез анализ на неточността, параметрите "източване" и "зареждане с гориво", точността се определя в проценти спрямо обема на резервоара.


2,8 Калибриране на резервоара:

Целта на резервоара за калибриране е да се намери зависимостта на изходния сигнал на EТС от обема на горивото в резервоара.

В процеса на калибриране на резервоара се пълни с гориво, в точно дозирани части от 1/10 до 1/20 обем на резервоара или в литри в зависимост от необходимостта на потребителя. Размерът и броят на партидите се определят от техническата възможности за запис на устройството, работещо с изходния сигнал и геометричните характеристики на резервоара.


За измерване на горивни порции, моля използвайте само проверени измервателни съдове или зареждайте с гориво от колонките на големите или ведомствени бензиностанции.


2.8.1. Условия за калибриране на резервоар:

Само хора, които са изучили ръководството за инсталация на ЕТС и които имат опит с автомобилното електрическо оборудване могат да калибрират резервоара.


По време на калибровката на резервоара, дадените по-долу технически изисквания трябва да се спазят задължително:


а) калибриране на резервоара може да се извърши само на изправно превозно средство;

б) в началото на процедурата за калибриране, резервоарът трябва да е пълен не повече от 10% от общият обем;

в) калибрирането на резервоара трябва да се извършва върху хоризонтална равна повърхност. Товара на превозното средство не трябва да се променя по време на процедурата;

г) колелата на превозното средство трябва да са със стандартен размер;

д) налягането на гумите трябва да съответства на налягането, определено от завода - производител;

е) измервателните съдове и бензиностанциите трябва да бъдат проверени и да имат неточност, не повече от 0,25%;

ж) порциите гориво трябва да се пълнят в резервоара последователно с пауза от поне половин минута.


2.9. Действия при калибриране на резервоара:


При калибрирането трябва да бъдат изпълнени следните процедури:


а) да се изпразни резервоара;

б) да се направи настройка на устройството за запис и изобразяване на изходният сигнал от ЕТС да не зависи от бордното напрежение (ако има такава настройка);

в) да се премерят стойностите на изходния сигнал на ЕТС с помощта на устройството за запис и изобразяване;

г) да се записва първоначалният обем на горивото в резервоара и стойността на изходния сигнал на ЕТС в таблицата pа калибриране;

д) измерване на началната част от гориво, с измервателен съд и връщането му резервоара;

е) да се изчака, докато изходния сигнал стабилизира (около 30-60 секунди);

ж) записва се обема на горивото в резервоара и показанията на изходния сигнал на ЕТС в таблицата на калибриране;

з) сипва се следващата партида гориво в резервоара. Изходният сигнал от EТС започва да се променя;

и) да се изпълняват елементите от б) до з) до пълното напълване на резервоара;

Свързани:

Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconСпециалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Учебна дисциплина: "Токоснемане при електрически транспортни средства" Брой кредити: 10
Целта на изучаваната учебна дисциплина е да формира фундаментални знания за основните видове контактни мрежи и токоприемници за захранване...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconОбщи условия
Машини, съоръжения, оборудване, в т ч стопански инвентар, други мда, транспортни средства (без мпс с дк№, плавателни съдове и въздухоплавателни...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconПравила Международно състезание за професионални бармани 28. 30. 09. 2007
В състезанието могат да участват професионални бармани, по-възрастни от 18 години, които са членове на SkBA, cba, pba и bab, от всяка...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconДекларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009
Република България, с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconДекларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) №1071/2009
Република България, с подходящо техническо оборудване и съоръжения, с които извършвам действително и постоянно дейността си, свързана...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconДоклад за извършена експертна оценка по реда на мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Мсс 16 на дълготрайни материални активи земя, сгради, машини,съоръжения, оборудване и транспортни средства, собственост на
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconРепубликабългари я народно събрание
Неразделна част от лицензията и удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconТема: здравеопазване
Около 700 млн лева са необходими за спешната и неотложна помощ. Това заяви в интервю за „Класа“ председателят на Българския лекарски...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconОбщина бургас
Лот 1 – Оборудване на професионални гимназии; лот 2 – Специализирано оборудване за кабинети; лот 3 – Компютърно и it оборудване;...
Ръководството е предназначено за професионални потребители, които са запознати с правилата за ремонт и монтажни работи върху превозните средства и които имат професионални знания в областта на електротехниката и електронно оборудване на различни транспортни средства iconОкс "Бакалавър" и "Специалист" Специалност "Технология и управление на транспорта", "Индустриален мениджмънт" Учебна дисциплина: "Комуникационна и осигурителна техника" Брой кредити: 5
Технология и управление на транспорта” и “Индустриален мениджмънт” необходимите им знания за комуникационните, информационните и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом