Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г
ИмеВъншно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер19.34 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://schoolde.weebly.com/uploads/1/1/5/7/11575889/nvo_-inf.docx
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС


Български език и литература – 21.05.2013 г. /вторник/

Математика – 23.05.2013 г. /четвъртък/

Началото на приемните изпити е 10:00 часа. /неучебни дни/


преди започване на приемния изпит:


 • се явяват в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за явяване на приемни изпити;

 • заемат определените им места не по-късно 9,45;

 • предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

 • носят и ползват за изпита:

 • син цвят химикалка;

 • по математика - и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

 • изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

 • получават необходимите изпитни материали;

 • под контрола на квесторите отделят идентификационната бланка от листа за отговори, попълват я и я поставят в малкото пликче, без да го залепват;


по време на приемния изпит:


 • пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

 • не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

 • не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

 • не подсказват и не преписват;

 • не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа;

 • не напускат изпитната зала:

 • по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

 • след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;


Всеки ученик в срок от 10.06.2013 г. до 12.07.2013 г. ще получи от училището служебна бележка по образец, удостоверяваща оценките от приемните изпити.


Учениците, които кандидатстват за профили и за специалности от професии, подават в училища гнезда следните документи за участие в приема 17-21.06.2013 г.:

1. заявление за участие в класиране с подредени желания-образец;

2. копие на удостоверението за завършен VII клас;

3. копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област;

4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика - специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние;

Свързани:

Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconРезултати на учениците от VІІ а клас от пробното външно оценяване по български език и литература

Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconЛитература за седми клас българска литература
Стоянова, Кристиана. Помагало по български език и литература за седми клас : Тестове
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconПримерни задачи по български език и литература от „банката на момн в помощ на подготовката на 7-класниците за националното външно оценяване
Уведомяваме ви, че в брой 5 от 3 февруари на вестник „Аз Буки” са публикувани примерни задачи по български език и литература от „банката”...
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconУчилищен учебен план VІІ соу „Кузман Шапкарев Благоевград Профил технологичен информационни технологии с ииче за учебната 2012/2013 год. Прием след завършен седми клас 10 г клас
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 01. 11. 2012 г. 04. 11. 2012 г вкл есенна
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconУчилищен учебен план профил "Чуждоезиков"с интензивно изучаване на испански език с прием след завършен VII клас Учебна 2012/2013 г. Профилиращи предмети
Гимназия с изучаване на чужд език "сесар вайехо" гр. София, р-н Слатина, ул. "Слатинска" 35
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconСредно общообразователно училище
Приемът в паралелката с профил “Хуманитарен” се извършва с конкурсни изпити след завършен vii-ми клас по български език и литература...
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconИзисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците от ІV клас през учебната 2009/2010 година
Български език и литература, Математика, Човекът и природата и Човекът и обществото за началния етап на основното образование
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconУчебно – изпитна програма по български език и литература за приемане на ученици след завършен VII клас
Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от
Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г icon27 май 2011 г. Външно оценяван – ІV клас Български език и литература Стая №305

Външно оценяване за прием след завършен седми клас български език и литература – 21. 05. 2013 г iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом