Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект
ИмеДепартамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер31.74 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-varna.bg/BG/Structure/Pharmacy/Documents/konspekti/1k/KonspectPhLatinski.doc
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКИВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ


КОНСПЕКТ

ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК (ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕРМИНОЛОГИЯ)

по учебния план

на специалност «ФАРМАЦИЯ»


 1. Исторически сведения и общ преглед на медицинската терминология.

 2. Азбука, произношение на гласи и двугласни.

 3. Произношение на съгласни и буквени съчетания. Значения на суфиксите.

 4. Дълги и кратки гласни. Дълги и кратки срички. Суфикси в медицинските и фармацевтичните термини с дълга и кратка втора сричка. Правила за ударение.

 5. Глагол. Употреба на повелително наклонение и отглаголни форми във фармацевтичната терминология.

 6. Граматически категории на съществителните и прилагателните имена. Основни характеристики на групите на съвременната медицинска терминология

a. анатомична и хистологична номенклатура

b. многоаспектна клинична терминология

c. фармакологична терминология

 1. Латинските падежи и тяхната употреба. Практическа основа и падежни окончания.

 2. Първо склонение –съществителни и прилагателни имена. Имена на растения по първо склонение.

 3. Особености на фармацевтичната терминология. Модели на образуване.

 4. Второ склонение – съществителни прилагателни имена от мъжки род.

 5. Второ склонение – съществителни и прилагателни имена от среден род. Имена на растения по второ склонение.

 6. Прилагателни имена по първо и второ склонение. Минало страдателно причастие. Съчетания на съществителни и прилагателни; съгласувано инесъгласувано определние.

 7. Съществителни имена по първо и второ склонение и техните гръцки дублети.

 8. Трето консонантно склонение – названия на части на човешкото тяло, вътрешни органи, градивни елементи и системи в човешкия организъм.

 9. Трето вокално склонение. Суфикси по трето вокално склонение.

 10. Трето смесено склонение. Употреба на предлози със съществителн имена от трето склонение.

 11. Имена на растения по трето склонение.

 12. Рецептура. Магистрална/Официална рецепта. Рецептурни съкращения.

 13. Прилагателни имена по трето склонение. Сегашно действително причастие. Суфикси при прилагателните имена.

 14. Съществителни имена по трето склонение и техните гръцки дублети.

 15. Степени за сравнение. Неправилни степени.

 16. Начини на изразяване на качества, свойства и функции.

 17. Четвърто склонение. Съществителни и техните гръцки дублети.

 18. Пето склонение. Чайни смеси.

 19. Латински и гръцки числителни. Диагнози.

 20. Словообразуване. Латински и гръцки префикси и суфикси.

 21. Органи и части на тялото; телесни течности и секрети.

 22. Наименования на лекарствени вещества.

 23. Наименования на лекарствени форми и препарати. Твърди и полутвърди лекарствени лекарствени форми.

 24. Течни лекарствени форми – начини на приложение и употреба. Газообразни лекарствени форми. Терапевтични системи.

 25. Начини за образуване на търговски наименования на лекарствени средства.

 26. Наименования на лекарствени групи.

 27. Основи на ботаническата номенклатура.

 28. Основни термини от фармакогнозията.

 29. Основни диагнози по петте склонения.

 30. Предложни изрази, използвани в медицинската терминология.

 31. Латински изрази и сентенции.Преподавател: _______________________ (В. Стойков)


Варна

януари, 2013


Текущ Контрол


ПО ЛАТИНСКИ ЕЗИК


през летния семестър на 2012/13

на специалност «ФАРМАЦИЯ»


10та или 11та седмица.


График

за отрабатване на пропуснати упражнения на студентите по Фармация

през летния семестър на учебната 2009/10


24.03.2010, 14.00 – 15.30 часа, МУ, зала 431

31.03.2010, 14.00 – 15.30 часа, МУ, зала 431

Свързани:

Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconДепартамент „Масови комуникации Нов български университет София, 13-15 юли 2009 г
Откриване от проф. Толя Стоицова, д пс н., ръководител на Департамент Масови комуникации
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconЗа осма поредна година департамент Масови комуникации на Нов Български университет проведе станалата традиционна Лятна школа по Връзки с обществеността
От 06 до 08 юли 2006 г в І корпус, зала 310 на Нов български университет бе проведена за осми пореден път лятна школа по Връзки с...
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconКонспект по „бизнес комуникации уп 2010/2011 уч г
Умението да контактуваме ефективно. Междуличностни и бизнесотношения. Междуличностни и бизнескомуникации. Средства за общуване вербални,...
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност организация и управление извън сферата на материалното производство /медии и комуникации
Комуникацията – понятие, същност и характеристика. Видове комуникации. Науката за комуникацията. Масовата комуникация: характеристика...
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconКонспект По дисциплината Компютърни Интернет комуникации

Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconУчебен план печатни комуникации и издателски бизнес, магистър, дистационно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – печатни комуникации и издателски бизнес, магистър, дистационно обучение
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconСу "Св. Климент Охридски" Департамент по спорт наредба
Департамента по спорт и Студентския съвет при су „Св. Климент Охридски”. Състезанията се организират и провеждат съгласно действащите...
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconОбучение на синдикалисти за работа по проекти работа по проекти за синдикалисти
Този материал е част от учебния комплект Обучение на синдикалисти за работа по проекти, разработен от Департамент Обучение на Европейския...
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconГрафик на научните семинари на департамент "Масови комуникации" за пролетен семестър на академична 2006/2007 г
Митко Мирчев и Атанаска Пенева, консултанти системи за управление; Емил Иванчев, мениджър информационни технологии
Департамент по чуждоезикиво обучение, комуникации и спорт конспект iconИзисквания и правила за безопасно провеждане на обучение по програми на „мачирски спорт еоод уважаеми г-жо Директор, учители, родители и Вие, малки любители на българската природа
Изисквания и правила за безопасно провеждане на обучение по програми на „мачирски спорт” еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом