Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит
ИмеПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер216.91 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/pop19.06.08.doc
ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО


НОРМАТИВНА УРЕДБА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ


Програмата е разработена в съответствие със съществуващата нормативна уредба. визираща както преките, така и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета, както в населените така и извън населените територии. По долу са цитирани извадки от нормативни документи, регламентиращи разглежданата проблематика. /Закон за защита на животните, Закон за ветеринарномедицинската дейност. Становище на Световната Здравна Организация/

В т. 3 от Решението за приемане на Националната програма за контрол на ехинококозата при хората и животните за периода 2004-2008 година /приета с Протокол № 24 от 24 юни 2004 година от заседанието на Министерски съвет/ на общинските съвети е препоръчано при ежегодното утвърждаване на бюджетите на общините ПРИОРИТЕТНО ДА ОСИГУРЯВАТ ФИНАНСИРАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

а) изграждане и поддържане на общински приюти за безстопанствени кучета;

б) разходи за преглед, храна, обслужване и евтаназия па безстопанствените кучета, настанени в общинските приюти;

в) закупуване и поддръжка на контейнери, предназначени за събиране на кучешки екскременти в определените райони за разходка на кучета:

г) подобряване на системата за събиране и обезвреждане на битовите отпадъци;

д) маркиране на местата за разходка на кучета.


ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗСТОПАНСТВЕННИТЕ КУЧЕТА

БИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ
Общи данни - характеристика на вида Сanis familiaris


Според зоологическата систематика кучето принадлежи към семейство Кучета (Сanidae) на разред Хищници (Сarnivora). Още от дълбока древност хората започнали да отделят най-послушните, най-възприемчивите, с най-добри качества кучета. Този изкуствен отбор още в най-ранните стадии на одомашняванство спомогнал за развитието на нужните за хората качества в кучето. Под влияние на условията на средата и отбора те се изменяли, постепенно се създавали нови породи и техни представители се кръстосвали помежду си. От древността хората се стремели към въвеждане на определена специализация на породите, която се стараели да затвърдят в поколенията. Днес кинологията класифицира голямото разнообразие от кучешки породи в три основни групи:

примитивни породи - малък брой кучета, непретенциозни, устойчиви, трудно поддаващи се на дресировка и слабо привързани към човека. Това са някои азиатски породи и африкански ловни кучета.

преходни породи - група примитивни кучета, с които човекът е започнал целенасочена племенна работа и дресировка. Такива са някои групи лайки, кавказки и средноазиатски овчарки.

културни породи - най-многочислената група породисти кучета, за които човекът е създал благоприятни условия за отглеждане, хранене, племенно развъждане и практическо използване. Тук се отнасят всички ловни, служебни и декоративни породи кучета. Според друга класификация кучетата се делят на 4 групи породи:

ловни кучета - лайки, хрътки, шпаниели и др.;

служебни кучета - овчарки, ерделтериери и др.;

спортно-служебни кучета - доберман-пинчер, догове и др.;

декоративни (стай ни) кучета - пекинез, чихуахуа. японски хин, болонки и др.

Кучетата от различните породи са най-различни по тегло и големина. Днес в света се наброяват над 600 признати породи кучета. Кучетата в зависимост от породата достигат полова зрялост между 7-12 месечна възраст, но понякога първият еструс при женските може да се забави до 18-месечна възраст. Обикновено еструсът е два пъти годишно (пролет и есен) и продължава 14-22 дни. Нормалната бременност продължава средно 63 дни (при дребните породи - 58 дни, а при по-едрите до 65 дни). Средният брой на малките варира в зависимост от породата, телесното развитие на майката, храненето и други. Обикновено при дребните породи новородените са 2-5 броя, а при едрите - 6-12 броя. Мястото за раждане женската избира сама -най-често място, където тя се чувства по-сигурна. Раждането настъпва обикновено през нощта или в ранните утринни часове. Периодът през който малките сучат продължава до 7-8 седмица от раждането. Млечните зъби на кучето започват да се развиват 2 седмици след раждането. Смяната на млечни зъби с постоянни започва между 3.5 до 4 месечна възраст и обикновено завършва до 8-ия месец. В млада възраст кучето има 32 млечни зъба, а възрастното куче - 42 постоянни. Зрението на кучето има свои особености. То не е способно да види предмета едновременно с двете си очи, тоест всяко око има свое поле на зрение. Кучето не може да различава цветовете, но формата на предметите разпознава добре. Кучето вижда движението на предметите от разстояние 250-300 м и повече. Обонянието стои на първо място сред сетивните усещания на кучето. Продължителността на живота на кучето е 12-20 години.


ЕПИЗООТОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ, КОИТО КУЧЕТАТА МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ПРЯКО


1. Инфекциозни болести

- Салмонелоза (паратиф).

Това е една от най-често срещащите се инфекциозни болести по бозайниците. Причинител на заболяването са няколко типа бактерии, които са много устойчиви към външни въздействия.

- Туберкулоза.

Специфична, хронична инфекциозна болест, която се характеризира с появата на туберкули (възелчета) в различни органи, които казеозират и впоследствие калцифицират. Болестта е разпространена повсеместно и от нея заболяват почти всички видове животни и човекът.

- Бронхосептикоза (бордетелна инфекция).

Заразно заболяване, което протича с признаци на бронхопневмония. Причинител е Bordetella bronchiseptica, която обитава горните дихателни пътища на повечето видове бозайници.

- Бяс

Остра заразна болест, към която са възприемчиви всички видове животни и човекът. Причинителят е вирус. Разпространява се от скитащи кучета, а в последно време и диви хищници. Заразяването става чрез ухапване или попадане на вируса върху ранички, драскотини по кожата. Инкубационният период е до 60 дни. Тизсрова болест.

Причинител е Bacillus piliformis. Като причини за развитието на заболяването се считат стресорните въздействия (лошо хранене, третиране с препарати по време експеримент и други фактори, свързани с околната среда). Инкубационният период е от 5 до 15 дни.

2. Гъбични болести

- Дерматомикози (трихофития, фавус, микроспория).

Микотичните болести се наричат още дерматомикози, тъй като се предизвикват от гъбички и засягат кожата на почти всички видове бозайници. Инкубационният период продължава от 8 до 30 дни.

3. Паразитни (инвазионни) болести

- Токсоплазмоза

Паразитно заболяване, с разнообразно протичане. Възприемчиви към болестта са всички диви и домашни животни. Токсоплазмозата е разпространена по цялото земно кълбо, както сред хората, така и сред животните.

- Цестодози (представители на сем. Taeniidae).

Към разред Сусlophylloidea спадат по-голямата част от всички цестоди. Това са най-съвършенните и н ай -специ ал из и раните панделковидни червеи, които паразитират предимно в топлокръвните животни - птици и бозайници.

- Ехинококоза


- Дипилидиоза

- Нематодози

- Токсокароза

4.Кърлежовопреносимите инфекции /КПИ/

Бездомните и скитащи кучета представляват един от основните резервоари на зараза за някои КПИ, най-често срещана от които е Марсилската треска. Това обстоятелство изисква системни мерки за контролиране на кучешката популация.


1. Описание на проблема


Големият брой безстопанствени кучета води до:

> здравни рискове за хората:

 • безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза. микроспория. демодекоза и др.;

 • регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.

> създаване на дискомфорт на населението:

 • много хора се страхуват от кучета;

 • през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

 • животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

 • тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните.

  1. 2. Причини за възникването на проблема

   Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което
   се изоставят.

  2. Липса на хуманно отношениеш към животните, от което се
   нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности го изоставя.


3. Популация на безстопанствените кучета


Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки. броят им нараства до като достигне определен максимум. Този максимум се нарича "носещ капацитет на средата" и зависи от условията на живот количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата" раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване –един цикличен и непрестанен процес.

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им в обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисен период, необходим за блокиране на раждаемостта. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета - регистрацията им и стерилизацията на част от тях.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета". Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация са:

 • прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на не агресивни безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор

 • регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.


АНАЛИЗ НА ОБСТАНОВКАТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО


През последните години е регистрирана трайната тенденция на завишаване на регистрираните случаи на ухапани от скитащи кучета хора на територията на Община Елхово. Като цяло на територията на Ямболска област е регистрирано нарастване на броя на ухапаните от скитащи кучета лица. В същото време е констатирано и нарастване на броя на ухапаните от домашни кучета.

Анализът на профилактиката и борбата с паразитозите показва, че е налице тенденция към увеличаване. Основание за това е, както тенденцията за увеличаване на броя на скитащите кучета през последните години, така и съществуващата многофакторност в реализирането на ефективен епизоотологичен и противоепидемичен контрол.

Причините за влошеното сьстояние са комплексни. Епидемичният процес при паразитозите се обуславя от комплексното действие на следните фактори - биологичен, природен и социален. Последният се явява основна движеща сила. Епизоотично-епидемичният процес при паразитозите е тясно свързан с влиянието на социалните фактори - характер и степен на развитие на животновъдството, брой на кучетата, състояние на ветеринарномедицинския контрол и степен на развитие на екарисажната мрежа, нивото на образование и здравна култура на населението, материалното състояние, миграционните процеси, характер на организация на здравеопазването, диспансеризация, размер на профилактичните и противоепизоотичните мерки за оздравяване на жизнената среда на човека.


Както е видно от гореизложеното заболяванията, чийто преносител или гостоприемник е кучето са сериозен проблем с многостранни измерения: хуманно-медицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични, което налага разработването на настоящата програма.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА


Целта на тази Програма е като се използват достиженията на световната наука и собствения дългогодишен опит да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на Община Елхово.

Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.

Предвижданията са, че реализирайки програмата на територията на Общината и при повсеместно прилагане на действени мерки на територията на цялата област след около пет години популацията на кучетата трябва да бъде овладяна и да се премине към извеждане на кучетата от улиците и трайното им настаняване в приемници.


1. Цели:

 1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.

 2. Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

 3. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.

 4. Организиране и обозначаване на места забранени за разходка на домашни кучета.


2. Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. В зависимост от нуждите и отдалечеността от границите на населените места ще се обозначат и оборудват места за разходка.

 1. Повишаване на чистотата на градската среда.

 2. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.


МЕТОДОЛОГИЯ


 1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.

 2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

 3. Задомяване на безстопанствени кучета.

 4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

 5. Регистрация на домашните кучета.

 6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

 7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

 8. Кампании за подобряване на чистотата градската среда.МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА


1. Кастрация, обезпаразитяване. ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за крачко наричани обработка) и връщане по места на нсагрссивни и здрави безстопанствени кучета. /На кастрация могат да се полагат само здрави кучета, като задължително се обезпаразитяват, поставя им се трайна маркировка, ваксинират се против бяс, издават им се надлежно попълнени ветеринарномедицински паспорти, в които се отразяват извършваните манипулации. Тези кучета се връщат на местата от където са взети.

Кастрацията се прави след прилагането на обща анестезия. Ден преди кастрацията, животните не трябва да се хранят. След оперативната намеса се провежда антибиотично лечение./

трайна маркировка Ползват се пластмасови ушни марки с идентификационен номер, притежаващи сертификат за качество, гарантиращ уникалност и липса на странични ефекти. Номерът се записва в регистъра. Поставяне на трайна маркировка с цел регистрация, идентификация и избягване на повторно залавяне.

1.1 Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 . ал. 4 от Закона за зашита на животните (ЗЗЖ).

 1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.

 2. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация1 по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани.

1.4 Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града, и другите населени места в общината.

 1. Райониране, съгласно Устроиствения правилник на ЯО.1Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските. 1. Райониране, в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:
 • Централна градска част

 • Периферия на централната градска част

 • Жилищни комплекси

 • Ромски махали

 • Крайградски райони

 • Села

  1. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.6. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2

1.7. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.

  1. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7. 8 от ЗЗЖ.

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета. /Евтаназиятасе извършва задължително от ветеринарен лекар според действащото законодателство.
Доказано злонравни, болни с последствия от неизличими заболявания причиняващи им болка и страдание, подлежат на евтаназия./

 1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179. ал. 3. т. 1 от ЗВД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.

 2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.


3. Задомяване на безстопанствени кучета


 1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно, чл. 41. ал. 6 от ЗЗЖ.

  1. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.


4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.

4.2.Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

 • Идентификационен номер

 • Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст големина

 • Дата и място на залавяне

 • Дата на обработката

 • Дата и място на връщане

 • Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

4.3.Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на всеки месец до ОП. ОП изпраща данните до 10 число на всеки месец на кмет на общината.

4.4.Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.


5. Регистрация на домашни кучета


5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.

5.2. Общината поддържат регистър на домашните кучета.

5.3. Таксата за домашни кучета се събира от отдел “МДТ”.

 1. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1 -та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39. от ЗЗЖ.

 2. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.}. В кампаниите участват общината и ОЗЖ.


6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.


 1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.

 2. Презентации на ЗЗЖ, извършени от общината, със съдействието
  на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

 3. Съвместна работа с ветеринарните лекари в града и по селата.

7. Кампании за подобряване на чистотата в градската среда

1. Определяне на места за разходка на кучета.

2. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.

8 .Изготвяне и провеждане на образователни програми.


Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ, и Общинска епизоотична комисията, Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, образование, култура, спорт и вероизповедания към Общински съвет Елхово.


УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Местна власт - Кмет, Ресорен заместник кмет. Общинска епизоотична комисията.


1. Местна власт

 1. Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на приюти или реформира налични обекти за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ.

 2. Общинският съвет-приема Програма овладяване на популацията на безстопанствени
  кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.
 1. Общинският съвет гласува бюджет за изпълнение на програмата на ОП

 2. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилни общински амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ.

1.5. Общинска епизоотична комисията участва в контрола и изработването на настоящата Програма.

2. Общинска администрация - ОП, Еколог на общината

 1. ОП изпълнява заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от ЕОС.

 2. Стопанисва общинския приют на територията на Община Елхово.

 3. Обработва сигнали и жалби. Сигналите и жалбите на гражданите и организациите се приемат:
 • По телефон

 • Писмено

 • По и-мейл

2.3.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

 1. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна врьзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание па кучето/та.

 2. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.

2.3.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.

2.3.5. Агресивното куче се залавя и се настанява в приют на общината или на ОЗЖ.

2.3.6. Проверката на сигнала се извършва от ОП, съвместно с представител на ОЗЖ, и/или еколога на общината в срок от 7 дни от подаване на жалбата.

2.3.7. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

 • Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

 • Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.

На база на проверката се изготвя констативен протокол.

2.3.8. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:

 • Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВМД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.

 • Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют на ОЗЖ се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в общинския приют.

 • В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място по залавяне.

2.4. ОП определя технически сътрудник, който координира дейностите по Програмата.

2.4.1. Техническият сътрудник разпределя жалби и сигнали, организира и контролира дейностите по райони на града.

2.4.2. Техническият сътрудник координира надзора над обработените кучета от ОП. Надзора на обработените кучета може да се извършва и чрез договори между ОП и ОЗЖ.

2.5. ОП заделя бюджет за изпълнение на мерките по надзора на обработените кучета съгласно чл. 49 от ЗЗЖ.

2.6. ОП назначава служители, представляващи ОЗЖ:

 • Служител за координация на дейността на ловните екипи по отношение на взаимодействието им с граждани и организации при залавяне на безстопанствени кучета.

 • служител за координация на дейността на ловните екипи в приют (кастрационния център) при връщане на обработените кучета по места.
 1. ОП упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата в приютите, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.

 2. ОП и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития и разпространяват информационни материали по Програмата.

 3. Еколога на общината участва заедно с представители на ОЗЖ при
  проверките на сигналите и жалбите на гражданите за агресивни кучета.

2.10. Всички процедури и подробности по отношение па работата на стационарните
амбулатории или приюти се уреждат с Вътрешни правила за работа, като за ОП правилата се утвърждават- от кмета на общината, а на останалите амбулатории и приюти - от принципала.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

 1. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.

 2. ОЗЖ. които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти могат да кандидатстват зз участие в Програмата пред Общински съвет Елхово, съгласно чл. 40, ал.4 от ЗЗЖ и сключат договор с Община Елхово за изпълнение на Програмата.

  1. ОЗЖ съдействат на оъщината като посочват свои представители за координация на
   работата между общината, ОЗЖ и граждани.

 1. ОЗЖ могат да съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

 2. ОЗЖ могат да осигурят свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

 3. ОЗЖ предоставят на 011 списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.

3.7. ОЗЖ могат да участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.8. ОЗЖ могат да съдействат при залавянето и връщането на кучетата.

3.9. ОЗЖ могат да поемат надзор върху обработени кучета.

3.10. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор,
съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

3.11. ОЗЖ могат да съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

3.12. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.

 1. ОЗЖ могат да организират и провеждат задомителни кампании.


СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата

1.1. Бюджет на Община Елхово съгласно чл. 40. ал. 1

 1. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД

 2. Дарения

 3. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.

2. Време за изпълнение

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работа по Програмата е с три годишен период, за който кучетата следва поетапно да бъдат изтеглени в приюти.

Дейностите по Програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред общиски съвет Елхово и кмета на Община Елхово.

ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ:


Очаквани резултати от осъществяването на програмата.


 1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките

по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1.Повишаване на безопасността на градската и селска среда:

1. 2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

 1. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

 2. Намаляване на социалното напрежение.

 3. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения.

 1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

 2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.
 1. 3- Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.
  2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

 2. Критерии за изпълнението на програмата.
 1. Брой на обработените животни.

 2. Брой на регистрираните домашни кучета.

 3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито - по строежи, паркинги, дворове,
  складове и др.

 4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5.Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация ( индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).

 1. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.

 2. Брой на задомените кучета в края на третата година.

 3. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от кмета
  пред генералния директор па НВМС. съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.


Програмата е приета от Общински съвет-Елхово с решение № 128/11/4/ по Протокол №11

от заседание от 19.06.2008 год.


ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:


/СТОЯН ОВЧАРОВ/


Свързани:

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци настоящата програма е приета с решение №182
За намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община чипровци
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община роман
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconПрограма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община самуил настоящата програма е приета, в изпълнение на чл. 40 от
Целта на тази Програма е като се използват хуманни методи да се постигне нов съвременен подход, способстващ за установяване на трайна...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconОбщина любимец
Мерки за трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община елхово нормативна уредба и международен опит iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом