Поземлен имот, ????
ИмеПоземлен имот, ????
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер46.94 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://www.daspasimmorskata.org/wp-content/uploads/2013/04/261.docx
Справка за имот

В Служба по вписванията - Варна за периода от 01.01.1992 г. до 26.04.2013 г.

По файлова ПАРТИДА № 98402 от 20.04.2011 г.

Данни за имота: Поземлен имот, ???? ?? ???. 1147.000 кв. м., обл. ВАРНА, общ. ВАРНА, гр.Варна ул. Прим.парк м-ст Салтанат, No:55, п.к.9000, ???????? район Приморски, ПЛОЩ 1.383 ДКА ПО КАД. КАРТА

Вписвания, отбелязвания и заличавания.
Пореден № по справката

1

№ от входящ рег

8749 

Дата от входящ рег

26/04/2012 

№ от дв. вх. рег.

8581 

Дата

26/04/2012 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Акт Том

21 

Акт номер

60 

Година

2012 

Условие

 

№ от описна книга

4335 от 26/04/2012  

Свързани актове

 

Страни

Продавач - ЕГН БИСЕР ПЕТРОВ АНДОНОВ
Продавач - ЕГН ДЕСИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА АНДОНОВА
Продавач - ЕГН Георги Траянов Милев  

Купувач(Частна собственост), идеални части:307,33 кв.м. идч = на 2/9 - ЕИК / БУЛСТАТ 202032810 ВАРНА-М-ПРЕСС  
Пореден № по справката

2

№ от входящ рег

10678 

Дата от входящ рег

20/05/2011 

№ от дв. вх. рег.

10372 

Дата

20/05/2011 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Акт Том

29 

Акт номер

160 

Година

2011 

Условие

 

№ от описна книга

6233 от 20/05/2011  

Свързани актове

 

Страни

Продавач, идеални части:99 % от 1/2 ид.ч. СИО - ЕГН Латинка Иванова Грънчарова
Продавач, идеални части:99 % от 1/2 ид.ч. СИО - ЕГН Любомир Тодоров Грънчаров  

Купувач(Частна собственост), идеални части:99 % от 1/2 ид.ч. - ЕГН БИСЕР ПЕТРОВ АНДОНОВ  
Пореден № по справката

3

№ от входящ рег

10282 

Дата от входящ рег

18/05/2011 

№ от дв. вх. рег.

9977 

Дата

18/05/2011 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Замяна с нотариален акт 

Акт Том

28 

Акт номер

146 

Година

2011 

Условие

 

№ от описна книга

6006 от 18/05/2011  

Свързани актове

 

Страни

Прехвърлител - ЕГН Латинка Иванова Грънчарова
Прехвърлител - ЕГН Любомир Тодоров Грънчаров  

Приобретател(Частна собственост), идеални части:1/2 ид.ч. от 1% - ЕГН БИСЕР ПЕТРОВ АНДОНОВ  
Пореден № по справката

4

№ от входящ рег

8245 

Дата от входящ рег

20/04/2011 

№ от дв. вх. рег.

7962 

Дата

20/04/2011 

Част от партида

Г, 

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека 

Акт ТомАкт номер

119 

Година

2011 

Условие

Заличена по молба на Уникредит булбанк АД заверена от нот. Тодор Велев с рег. № 1114 / 2011г. 

№ от описна книга

 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Договорна ипотека, № от входящ рег. 128, Дата от входящ рег.12.12.2005, Двойно входящ номер:32693, Дата:12.12.2005г., Том:19, Номер:153  

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

Ипотекарен длъжник, идеални части:307.33 кв. м. - ЕГН Георги Траянов Милев
Ипотекарен длъжник, идеални части:307.33 пкв. м. - ЕГН Любомир Тодоров Грънчаров
Ипотекарен длъжник, идеални части:307.33 кв. м. - ЕГН Латинка Иванова Грънчарова  
Пореден № по справката

5

№ от входящ рег

128 

Дата от входящ рег

12/12/2005 

№ от дв. вх. рег.

32693 

Дата

12/12/2005 

Част от партида

Г, 

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Договорна ипотека 

Акт Том

19 

Акт номер

153 

Година

2005 

Условие

 

№ от описна книга

 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека, № от входящ рег. 8245, Дата от входящ рег.20.04.2011, Двойно входящ номер:7962, Дата:20.04.2011г., Том:4, Номер:119  

Страни

КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 831919536 БУЛБАНК АД ВАРНА, СОФИЯ  

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, идеални части:307.33 пкв. м. - ЕГН Любомир Тодоров Грънчаров
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, идеални части:307.33 кв. м. - ЕГН Латинка Иванова Грънчарова
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, идеални части:307.33 кв. м. - ЕГН Георги Траянов Милев  Отпечатано на 26.04.2013 10:00

Начало на формуляра

Свързани:

Поземлен имот, ???? iconИ за да се произнесе взе предвид следното
К. м от двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в северозападната част на поземлен имот №3337, К. 208 по кадастралния план...
Поземлен имот, ???? iconНастоящото производство е образувано по повод депозирана от Е. Й. /Е. Т. Д./, против Х. Ф. С., Е. Ф. Г. и И. Ф. Т., искова молба. Със същата е предявен иск с
Г. К., кв. „В.”, целия с площ 1868 кв м при съседи: поземлен имот с идентификатор №40909. 116. 137; поземлен имот с идентификатор...
Поземлен имот, ???? iconУстановяване право на преминаване през чужд поземлен имот
Подобна необходимост може да възникне например за достигане до собствен неурегулиран поземлен имот, попадащ в неурегулирана територия,...
Поземлен имот, ???? iconВ законоустановения срок отговор от насрещната страна не е депозиран
Дл златоград, имот № на Община Н. и имот № на Е. Ж. Л., възстановен на ответника С. Ж. Л. и поземлен имот с №*, с площ 6,500 дка,...
Поземлен имот, ???? iconРешение №591
За обявяване на поземлен имот 1769, съставляващ част от урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 2, м. “Гробищен парк – Бакърена фабрика...
Поземлен имот, ???? iconРешение №233
За замяна на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ, кв. 60, гр. Банкя с площ 650...
Поземлен имот, ???? iconСе намира в м. "Мало ливаде", землище на с. Горни Богров, район Кремиковци, поземлен имот №134001 и поземлен имот №134002 с обща площ 70240 кв м земеделска
Площадка «Хан Богров» се намира в м. “Мало ливаде”, землище на с. Горни Богров, район Кремиковци, поземлен имот №134001 и поземлен...
Поземлен имот, ???? iconПрепис извлечение ! Общински съвет–тутракан, област силистра
Тутракан, общ. Тутракан, ул.,,Ана Вентура’’№64, кв. 85, поземлен имот с идентификатор №73496. 501. 3731 по кадастрална карта от 2008г.,...
Поземлен имот, ???? iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Поземлен имот пл. №209, паянтова сграда с площ от 20 кв м., построена в западната част на Поземлен имот пл. №209 и лек автомобил...
Поземлен имот, ???? iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Гпк, с който молят да бъде установено по отношение на ответниците, че са собственици на по ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом