Въпроси и отговори по процедура
ИмеВъпроси и отговори по процедура
Дата на преобразуване17.10.2012
Размер20.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/24/710_Clusters_67.doc
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.4.01 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”


ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 67,

ПОЛУЧЕН НА 14.02.2012 г.

И ПУБЛИКУВАН НА 28.02.2012 г.


Въпрос № 67


Здравейте,

Бих искала да ви задам няколко въпроса по отношение на допустимите разходи по процедурата за развитие на клъстери:


1. В бюджета, по Компонент 2, т.5. в разходите за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и клъстерни мрежови събития ... ще се считат ли за допустими разходите за транспорт и дневни на административния екип на клъстера, в случай че събитията ще се състоят в друг град?


2. По отношение на допустими разходи по Компонент 2 за "изграждане на информационна база данни" и Компонент 3 "разходи за дълготрайни нематериални активи, в т.ч. софтуер". В случай, че за дейността на клъстера е необходима създаване на база данни, която да се ползва от административното и управленско тяло, този разход към компонент 2 или компонент 3 трябва да се отнесе - като информационна база данни или като софтуер?


Благодаря ви предварително!


Поздрави,


Krasimira Shindarova


14.02.2012 г. (дата на постъпване на въпроса)


Отговор № 67

1. Следва да имате предвид, че разходите за пътни и дневни и квартирни на административното тяло на клъстера са допустими, в случай, че са включени в общата стойност на разходите за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстери и клъстерни мрежови събития и ще бъдат изцяло за сметка на изпълнителя на дейността. Допълнително, следва да имате предвид, че за избора на изпълнител на дейността „Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и клъстерни мрежови събития (включително семинари, конференции, тренинги) кандидатът следва да проведе процедура за избор на изпълнител при реда и условията на ПМС № 55/2007 г.

2. Следва да имате предвид, че за да бъдат допустими разходите по Компонент 3 „Инвестиционен компонент” те трябва да бъдат в съответствие с приложената към проектното предложение инвестиционна стратегия или стратегия за развитие на клъстера. В случай че на етап кандидатстване няма разработена подобна стратегия, то разходите за нейното изготвяне се явяват допустими по Компонент 2 от процедурата. В допълнение, следва да имате предвид, че за да са допустими за финансиране по Компонент 3, клъстерното формирование следва да включва минимум 20 участници, посочени от буква „а” до буква „и” в т. 2.1.1 от Насоките за кандидатстване. Предвид това, в случай че нямате разработена инвестиционна стратегия на клъстера, дейността „създаване на информационна база данни за нуждите на клъстера” следва да бъде съотнесена към Компонент 2 от настоящата процедура.


Свързани:

Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искал да получа конкретни отговори на следните въпроси свързани със схемата за ‘Инвестиции в „зелена индустрия ’’  - bg161PO003...
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Въпроси по Процедура bg161PO003 05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Във връзка с наше намерение да представим биотехнологичен проект по Процедура bg161PO003 05 „Разработване на иновации от стартиращи...
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Отговори на въпроси №18 24, получени в периода 08-18. 02. 2011 г. И публикувани на 07. 03. 2011 г
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Процедура bg161PO003 11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Във връзката с подготовка на проектно предложение от нашата организация имаме следните въпроси
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Във връзка с откритата процедура bg161PO003 01 „Инвестиции в зелена индустрия” молим да уточните следното
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
...
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Бих искал да задам въпрос във връзка с процедура bg161PO003 13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“
Въпроси и отговори по процедура iconВъпроси и отговори по процедура
Здравейте, бих искала да задам няколко въпроса по процедура за подбор на проекти: bg161PO003 01 „Подкрепа за развитието на клъстерите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом