Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс
ИмеКонспект по анатомия за студенти медици ІІ курс
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер93.03 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://anatomy.plcnet.org/files/Conspecti/konspekt_Imed.docx


КОНСПЕКТ

ПО АНАТОМИЯ ЗА СТУДЕНТИ МЕДИЦИ ІІ КУРС

І. Вътрешни органи


 1. Сърдечно-съдова система. Определение и състав. Обща микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на органите в нея. Малък и голям кръг на кръвообращението. Ембрионално развитие на магистралните кръвоносни съдове. Фетално кръвообращение.

 2. Сърце. Ембрионално развитие. Форма, големина, разположение. Проекции върху гръдната стена.

 3. Предсърдия и камери. Клапен апарат. Перикард. Инервация и кръвоснабдяване на сърцето.

 4. Сърце - микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на сърдечната стена и клапите. Фиброзен скелет. Импулсопроводна система.

 5. Артерии. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на артериалната стена. Подялба според калибъра и тъканен състав.

 6. Аорта. Микроскопска и ултрамикроскопска характеристика на стената. Разположение и подялба.

 7. Вени. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на стената. Подялба според калибъра и тъканен състав. Венозни клапи.

 8. Микроциркулаторна система. Артериоли, венули, капиляри - видове. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Артериоло - венуларни анастомози.

 9. Лимфна система. Определение и състав. Гръден проток, десен лимфен проток и притоци. Лимфни капиляри – устройство на стената. Циркулация на лимфата.

 10. Лимфни възли. Функция. Групи. Микроскопска и ултрамикроскопска характеристика.

 11. Имунна (кръвотворна) система. Определение и класификация. Обща микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на органите в нея. Костен мозък. Макроскопска и микроскопска характеристика.

 12. Тимус. Макроскопска и микроскопска характеристика. Хемотимусна бариера. Кръвоснабдяване и инервация. Тонзили – принципен строеж.

 13. Слезка. Макроскопска и микроскопска характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 14. Храносмилателна система. Съставни органи. Принципен строеж на тръбестите и паренхимните органи в нея.

 15. Устна кухина. Ембрионално развитие. Устно предверие, устни, бузи, венци. Макроскопска и микроскопска характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 16. Устна кухина - същинска устна кухина. Твърдо, меко небце, устно дъно и устен зев. Макроскопска и микроскопска характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 17. Зъби. Мароскопска характеристика на зъбите. Зъбни групи. Млечни и постоянни зъби – характеристика, време на пробиване. Отличителни белези на човешкото съзъбие.

 18. Зъби. Ембрионално развитие. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на кутикула, емайл и дентин.

 19. Зъби. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на цемент, пулпа, периодонтциум и парадонтиум. Кръвоснабдяване и инервация.

 20. Език. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Езикови папили- видове. Мускули на езика. Кръвоснабдяване и инервация.

 21. Слюнчени жлези - групи. Околоушна жлеза. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 22. Подчелюстна и подезична жлеза. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 23. Гълтач. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 24. Хранопровод. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 25. Стомах. Ембрионално развитие. Макроскопско описание на стомаха.

 26. Стомах. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на стената. Кръвоснабдяване и инервация.

 27. Тънко черво. Ембрионално развитие. Части. Дванадесетопръстник. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 28. Тънко черво. Ембрионално развитие. Празно и хълбочно черво. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 29. Дебело черво. Ембрионално развитие. Части. Сляпо и ободно черво. Апендикс. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 30. Право черво. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 31. Задстомашна жлеза. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на екзокринна и ендокринна част. Кръвоснабдяване и инервация.

 32. Черен дроб. Ембрионално развитие. Макроскопско описание.

 33. Черен дроб. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Видове чернодробни делчета, хепатон. Кръвоснабдяване и инервация.

 34. Жлъчни пътища - интра- и екстрахепатални. Жлъчен мехур. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 35. Дихателна система. Ембрионално развитие. Съставни органи. Общ план на морфологичен строеж на органите.

 36. Нос, носна кухина и околоносни кухини. Макроскопска характеристика. Дихателна и обонятелна част на носната лигавица- микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 37. Гръклян. Хрущялен скелет. Мускули на гръкляна.

 38. Кухина на гръкляна. Гласни връзки. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на лигавицата. Кръвоснабдяване и инервация.

 39. Трахея, бронхиално дърво. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 40. Бели дробове. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Пневмон. Кръвно-газова бариера. Кръвоснабдяване и инервация.

 41. Пикочоотделителна система. Ембрионално развитие. Бъбрек – макроскопско описание. Обвивки на бъбрека.

 42. Бъбречна субстанция. Макроскопско описание. Нефрон. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Филтрационна бариера. Юкстагломеруларен апарат. Мезангиум. Кръвоснабдяване и инервация.

 43. Екскреторни пътища на бъбрека - малки и големи чашки, бъбречно легенче. Пикочопровод и пикочен мехур. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 44. Ендокринна система – определение и класификация. Обща макро- и микроскопска характеристика на органите в нея. Ендокринни органоиди в други неендокринни органи.

 45. Ендокринна система. Хипоталамо-хипофизарна система. Хипофиза и епифиза. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 46. Ендокринна система. Щитовидна и околощитовидни жлези. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 47. Ендокринна система. Надбъбречна жлеза. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация. APUD- система.

 48. Полова система у мъжа. Съставни органи. Тестис и надсеменник. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвно-тестикуларна бариера. Кръвоснабдяване и инервация.

 49. Полова система у мъжа. Семепровод. Семенно мехурче. Простата. Копулационен орган. Пикочен канал. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 50. Полова система у жената. Съставни органи. Яйчник. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 51. Полова система у жената. Маточни тръби. Ембрионално развитие. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 52. Матка. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика на стената. Овариално- менструационен цикъл. Микроскопска и функционална характеристика на четирите фази. Кръвоснабдяване и инервация.

 53. Полова система у жената. Влагалище. Външни полови органи. Макроскопска, микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кръвоснабдяване и инервация.

 54. Интегументална система. Неокосмена кожа- части. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика. Кератопоеза.

 55. Интегументална система. Окосмена кожа. Косъм, потни, мастни и млечни жлези, нокът. Микроскопска, ултрамикроскопска и функционална характеристика.II.ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ

56.Глава. Топографски области. Кръвоснабдяване, двигателна и сетивна инервация на лицето и главата.

 1. Регио фронтопариетоокципиталис.

 2. Регио паротидеомасетерика.

 3. Регио темпоралис. Регио букалис.

 4. Регио инфратемпоралис.

 5. Перифарингеално пространство.

 6. Шия. Топографски области.Подкожни елементи в областта на шията, гърдите и корема.

 7. Фасции и съединителнотъканни пространства на шията.

 8. Подчелюстен триъгълник.

 9. Сънен триъгълник.

 10. Обща сънна артерия. Вътрешна и външна сънна артерия. Разположение и клонове на външна сънна артерия в областта на шията.

 11. Инфрахиоидна област.

 12. Странична област на шията.

 13. Антескаленусово и интерскаленусово пространства, скалено-вертебрален триъгълник.

 14. Подключична артерия. Разположение, клонове.

 15. Гръб. Области. Мускули на гърба.

 16. Гърди. Топографски области.Гръдна стена – мускули, междуребрени пространства. Послойна топография.

 17. Подмишична ямка. Разположение, структура, съдържание.

 18. Гръдна кухина. Плевра. Плеврална кухина.

 19. Гръдна диафрагма.

 20. Медиастинум. Граници. Подялба.Горен медиастинум.

 21. Медиастинум. Граници. Подялба.Преден и среден медиастинум.

 22. Медиастинум. Граници. Подялба.Заден медиастинум.

 23. Възходяща аорта, аортна дъга, гръдна аорта - клонове.

 24. Горна куха вена. Образуване. Разположение, главни притоци. Кава-кавални анастомози.

 25. Корем.Предно-странична коремна стена. Области. Послойна топография - фасции, мускули. Влагалище на правия коремен мускул.

 26. Слабинен канал. Бяла линия.

 27. Коремна кухина. Стени, отдели. Перитонеум – структура, кръвоснабдяване и инервация. Перитонеален отдел на коремната кухина.

 28. Горен отдел на перитонеалната кухина. Органи, перитонеални образувания, топографски отношения на органите, съдовете и нервите.

 29. Долен отдел на перитонеалната кухина. Органи, перитонеални образувания, топографски отношения на органите, съдовете и нервите.

 30. Оментална торбичка. Голямо було – образуване, части.

 31. Портална вена. Образуване и разположение. Анастомози с долната и горната кухи вени.

 32. Ретроперитонеален отдел на коремната кухина.

 33. Коремна аорта - разположение, клонове – групи, територия на кръвоснабдяване.

 34. Долна куха вена. Образуване. Разположение, главни притоци. Кава-кавални анастомози.

 35. Перитонеален отдел на тазовата кухина. Органи, перитонеални образувания. Топографски отношения на органите.

 36. Субперитонеален отдел на тазовата кухина. Органи, пространства, топографски отношения на органите, съдовете и нервите.

Подкожен отдел на таза. Тазово дъно, фоса исхиоректалис


ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА


Учебници

1. Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С. Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2006.

2. Сивков С, Новаков С, Даскалова М. Невроанатомия. Практическо ръководство (под редакцията на Балтаджиев Г.). Медицински университет, Пловдив, 2005.

3.Балтаджиев Г, Матев Т. Ръководство за свързванията между костите и топографска анатомия на крайниците. ВМИ Пловдив, 1998.

4. Балтаджиев Г, Атанасова П, Коева И, Сивков С, Балтаджиев А.Анатомия на човека, Издателство Райков, Пловдив, 2010.

5. Елисеев В, Афанасьев, Ю, Юрин. Гистология. 3 изд. Москва: Медицина, 1983.

6. Чучков Х, Овчаров В, Стойнов Н. Клинична анатомия, 1995

7. Williams B, Bannister L, Berry M et al. Gray’s Anatomy. 38th ed., New York: Churchill Livingstone, 1995.


Атласи

1. Синельников Р. Атлас анатомии человека, Издателство Медицина Москва, 1974(или по-ново издание).

2. Платцер В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Двигателен апарат. 8-мо преработено издание. Thieme-Lettera, 2005.

3.Фрич X., Кюнел В. Цветен атлас по анатомия в 3 тома. Вътрешни органи. 8-мо преработено издание. Thieme-Lettera, 2006.

4. Кале В, Фротчер М. Нервна система. Сетивни органи. Thieme-Летера, Пловдив, 2007.

5. Sobotta. Atlas of Human anatomy, 14th edition, Urban & Fisher, 2006

6. Делчев С, Иванова Р, Новаков С. Фотографски атлас по анатомия(под редакцията на Сивков С) Медицинско издателство ВАП, Пловдив, 2012

7. Интерактивен атлас към ръководство за дисекция на труп. 2008,CD-format С. Делчев, Р. Иванова.

8. Интерактивен атлас за свързвания между костите и топографска анатомия на крайниците. 2009, CD-format С. Делчев, Р. Иванова.

9. Интерактивен атлас по анатомия и хистология на вътрешни органи. 2010, CD-format С. Делчев, Р. Иванова, Н. Пенкова, Е. Петрова.

10. Интерактивен атлас за централна нервна система и топография на глава. 2011, CD-format С. Делчев, Р. Иванова, С. Новаков, Е. Петрова


ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА


 1. Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Опорно-двигателен апарат.ВАП, 2007, Пловдив ISBN 978-954-9806-73-1

 2. Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Нервна система и сетивни органи.ВАП, 2007, Пловдив ISBN 978-954-9806-67-0

 3. Тестове по анатомия за студенти по медицина и дентална медицина. Вътрешни органи, топографска анатомия на труп. ВАП, 2007, Пловдив ISBN 978-954-9806-79-3

Свързани:

Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект за изпит по акушерство и гинекология за студенти медици V курс
I. физиология на бременността и раждането анатомия на женските полови органи
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици VI курс

Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект по анатомия и хистология за медици II курс
Той се състои от две части: практическа и теоритическа. Практическият изпит се провежда върху препарати, разработвани и изучавани...
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспек т по анатомия за студенти медици І курс
...
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект по клинична патология за студенти-медици ІV курс, 2009/2010 учебна година
Инфекциозен ендокардит – остър и подостър: етиология, патогенеза, морфология и усложнения
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconІ курс медици анатомия и І курс дентална медицина цитология петък 21. 12. 2012г от 11. 00-13. 00 часа. Проф д-р Пепа Атанасова
Студентите ще получат семестриална заверка от съответните преподаватели в посочените дни
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект за изпита по анатомия І част на студенти по медицина I курс
...
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект по анатомия за студенти стоматолози ІІ курс
Костта като орган. Структурни съставки: плътно и гъбесто вещество, костна тъкан, надкостница, кръвоносни съдове, костен мозък. Скелет....
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици
Съвременни методи за наблюдение на бременността и раждането амниоскопия, сонография, кардиотокография, микрокръвен анализ
Конспект по анатомия за студенти медици ІІ курс iconКонспект по цитология, обща хистология и ембриология за студенти медици и
Напречно набраздена/ скелетна / мускулна тъкан. Молекулярен механизъм на мускулното съкращение. Видове мускулни влакна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом