На методическата единица




ИмеНа методическата единица
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер226.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.prosveta.bg/8klas/razpredelenia/Himiq_Boyanova.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС (вариант 1)


Автори: Лиляна Боянова, Райна Манева, Елица Христова, Невена Калпакова




Месец

Тема на методическата единица

Вид на урока

Брой часове

1

2

3

4

5

І. СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА






Периодичен закон и периодична система

Преговор

1






Сравнително разглеждане на свойствата на веществата на елементи от І А и VІІ А група

Преговор

1






Експериментални задачи върху свойствата на вещества на елементи от І А и VІІ А група

Лабораторно упражнение

1






Свойства на веществата – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ІІ А ГРУПА






Обща характеристика на ІІ А група

Нови знания

1 или 2






Разпространение, употреба и физиологично действие на елементите от ІІ А група

Семинарно занятие

1






Калциев карбонат

Нови знания

1






Експериментални задачи върху калциеви съединения

Лабораторно упражнение

1






Химични елементи от ІІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ VІ А ГРУПА






Обща характеристика на ІV А група

Нови знания

1






Сяра

Нови знания

1






Оксиди на сярата. Киселинен дъжд

Нови знания

1






Сярна киселина

Нови знания

1






Разредена сярна киселина – лабораторен урок

Урок за н. зн. с лаб. опити

1






Задачи върху елементи от VІ А група

Упражнение

1






Химични елементи от VІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІV. АЛУМИНИЙ






Свойства и употреба на алуминия

Нови знания

1






Диалуминиев триоксид. Алуминиев трихидроксид

Нови знания

1






Експериментални задачи върху алуминиеви съединения

Лабораторно упражнение

1






Алуминий и съединения – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

V. ВОДНИ РАЗТВОРИ НА КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ






Bодни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1






Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1






Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Упражнение

1






Експериментални задачи върху свойства на киселини, основи и соли

Лабораторно упражнение

2

VІ. АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИТЕ







Окислително-редукционни процеси

Нови знания

1






Ред на относителната активност на металите

Нови знания

1






Окислително-редукционни процеси

Упражнение

1






Окислително-редукционните процеси в практиката и живота

Нови знания









Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите - тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІ. КЛАСОВЕ НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА






Класификация на неорганичните вещества

Обобщение

1






Класификация на неорганичните вещества – упражнение

Упражнение

1






Класове неорганичните вещества – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІІ. ВЕЛИЧИНИ И ЗАВИСИМОСТИ






Масова част

Нови знания

1






Моларни величини

Нови знания

1






Задачи върху моларни величини – Изчисляване на количество вещество

Упражнение

1






Моларни отношения

Нови знания

1






Задачи върху моларни отношения

Упражнение

1






Масова част на елемент в негово съединение

Нови знания

1






Величини и зависимости – обобщение

Обобщение

1

ІХ. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА






Въглеводороди

Нови знания

1






Нефт и природен газ. Горива

Нови знания

1






Кислородсъдържащи органични съединения

Нови знания

1






Пластмаси

Нови знания

1






Естествени и химични влакна

Нови знания

1






Експериментални задачи върху органични вещества

Лабораторно упражнение

1






Значение на органичните вещества. Екологични проблеми

Семинарно упражнение

1

Х. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ЖИВАТА ПРИРОДА






Въглехидрати

Представяне и защита на проекти

2






Мазнини












Белтъци












Експериментални задачи върху органични вещества в живата природа

Лабораторно упражнение

1






Тестови задачи върху вещества и химични реакции

Обобщение и контрол

1



ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС (вариант 2)


Автори: Лиляна Боянова, Райна Манева, Елица Христова, Невена Калпакова





Месец

Тема на методическата единица

Вид на урока

Брой часове

1

2

3

4

5

І. СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА






Периодичен закон и периодична система

Преговор

1






Сравнително разглеждане на свойствата на веществата на елементи от І А и VІІ А група

Преговор

1






Експериментални задачи върху свойствата на вещества на елементи от І А и VІІ А група

Лабораторно упражнение

1






Свойства на веществата – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ІІ А ГРУПА






Обща характеристика на ІІ А група

Нови знания

1 или 2






Разпространение, употреба и физиологично действие на елементите от ІІ А група

Семинарно занятие

1






Калциев карбонат

Нови знания

1






Експериментални задачи върху калциеви съединения

Лабораторно упражнение

1






Химични елементи от ІІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІІ. ВЕЛИЧИНИ И ЗАВИСИМОСТИ






Масова част

Нови знания

1






Моларни величини

Нови знания

1






Задачи върху моларни величини – Изчисляване на количество вещество

Упражнение

1






Моларни отношения

Нови знания

1






Задачи върху моларни отношения

Упражнение

1






Масова част на елемент в негово съединение

Нови знания

1






Величини и зависимости – обобщение

Обобщение

1

ІІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ VІ А ГРУПА






Обща характеристика на ІV А група

Нови знания

1






Сяра

Нови знания

1






Оксиди на сярата. Киселинен дъжд

Нови знания

1






Сярна киселина

Нови знания

1






Разредена сярна киселина – лабораторен урок

Урок за н. зн. с лаб. опити

1






Задачи върху елементи от VІ А група

Упражнение

1






Химични елементи от VІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІV. АЛУМИНИЙ






Свойства и употреба на алуминия

Нови знания

1






Диалуминиев триоксид. Алуминиев трихидроксид

Нови знания

1






Експериментални задачи върху алуминиеви съединения

Лабораторно упражнение

1






Алуминий и съединения – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

V. ВОДНИ РАЗТВОРИ НА КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ






Bодни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1






Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1






Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Упражнение

1






Експериментални задачи върху свойства на киселини, основи и соли

Лабораторно упражнение

2

VІ. АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИТЕ







Окислително-редукционни процеси

Нови знания

1






Ред на относителната активност на металите

Нови знания

1






Окислително-редукционни процеси

Упражнение

1






Окислително-редукционните процеси в практиката и живота

Нови знания









Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІ. КЛАСОВЕ НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА






Класификация на неорганичните вещества

Обобщение

1






Класификация на неорганичните вещества – упражнение

Упражнение

1






Класове неорганични вещества – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІХ. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА






Въглеводороди

Нови знания

1






Нефт и природен газ. Горива

Нови знания

1






Кислородсъдържащи органични съединения

Нови знания

1






Пластмаси

Нови знания

1






Естествени и химични влакна

Нови знания

1






Експериментални задачи върху органични вещества

Лабораторно упражнение

1






Значение на органичните вещества. Екологични проблеми

Семинарно упражнение

1

Х. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ЖИВАТА ПРИРОДА






Въглехидрати

Представяне и защита на проекти

2






Мазнини






Белтъци






Експериментални задачи върху органични вещества в живата природа

Лабораторно упражнение

1






Тестови задачи върху вещества и химични реакции

Обобщение и контрол

1

Свързани:

На методическата единица iconТема на методическата единица

На методическата единица iconНа методическата единица
Сравняване на свойствата на елементите от II, III и IV а група и на техни съединения
На методическата единица iconНа методическата единица
Преговор на учебното съдържание по биология и здравно образование в клас: Многообразие и класификация на организмите. Едноклетъчни...
На методическата единица iconНа методическата единица
Резервът на учителя може да бъде увеличен за сметка на слято провеждане на някои уроци за нови знания и/или на лабораторни работи....
На методическата единица iconЛекция №3
За да има задоволяване на потребност на всички, трябва да има допълнителна единица от благото. Възниква конкурентност, защото благата...
На методическата единица iconПрограмма по общей морфологии
Морфология: раздел лингвистики и часть системы языка. Морфема (“минимальный знак”) как нижняя единица морфологии; словоформа (“максимальный...
На методическата единица iconРабочая программа по курсу «Текст как синтаксическая единица языка»
Целесообразность и актуальность факультативного курса «Текст как синтаксическая единица языка»
На методическата единица iconИзясняване на някои недоразумения в нашето ежедневие ние често казваме „пари, като мислим за едно от тези три неща
Левът (съкратено: лв) е парична единица на Република България, емитирана от Българска народна банка. На 4 юни 1880 г второто Обикновено...
На методическата единица iconBoi’ 2005 rhodes island – hellas
Ако заявеният обект не се намира в кутията, той трябва да бъде поместен, като цената за това е една единица. Цената на обновяването...
На методическата единица iconЕдиница измерения по океи

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом