На методическата единица
ИмеНа методическата единица
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер226.77 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.prosveta.bg/8klas/razpredelenia/Himiq_Boyanova.doc
ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС (вариант 1)


Автори: Лиляна Боянова, Райна Манева, Елица Христова, Невена Калпакова
Месец

Тема на методическата единица

Вид на урока

Брой часове

1

2

3

4

5

І. СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА


Периодичен закон и периодична система

Преговор

1


Сравнително разглеждане на свойствата на веществата на елементи от І А и VІІ А група

Преговор

1


Експериментални задачи върху свойствата на вещества на елементи от І А и VІІ А група

Лабораторно упражнение

1


Свойства на веществата – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ІІ А ГРУПА


Обща характеристика на ІІ А група

Нови знания

1 или 2


Разпространение, употреба и физиологично действие на елементите от ІІ А група

Семинарно занятие

1


Калциев карбонат

Нови знания

1


Експериментални задачи върху калциеви съединения

Лабораторно упражнение

1


Химични елементи от ІІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ VІ А ГРУПА


Обща характеристика на ІV А група

Нови знания

1


Сяра

Нови знания

1


Оксиди на сярата. Киселинен дъжд

Нови знания

1


Сярна киселина

Нови знания

1


Разредена сярна киселина – лабораторен урок

Урок за н. зн. с лаб. опити

1


Задачи върху елементи от VІ А група

Упражнение

1


Химични елементи от VІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІV. АЛУМИНИЙ


Свойства и употреба на алуминия

Нови знания

1


Диалуминиев триоксид. Алуминиев трихидроксид

Нови знания

1


Експериментални задачи върху алуминиеви съединения

Лабораторно упражнение

1


Алуминий и съединения – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

V. ВОДНИ РАЗТВОРИ НА КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ


Bодни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1


Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1


Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Упражнение

1


Експериментални задачи върху свойства на киселини, основи и соли

Лабораторно упражнение

2

VІ. АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИТЕОкислително-редукционни процеси

Нови знания

1


Ред на относителната активност на металите

Нови знания

1


Окислително-редукционни процеси

Упражнение

1


Окислително-редукционните процеси в практиката и живота

Нови знания

Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите - тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІ. КЛАСОВЕ НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Класификация на неорганичните вещества

Обобщение

1


Класификация на неорганичните вещества – упражнение

Упражнение

1


Класове неорганичните вещества – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІІ. ВЕЛИЧИНИ И ЗАВИСИМОСТИ


Масова част

Нови знания

1


Моларни величини

Нови знания

1


Задачи върху моларни величини – Изчисляване на количество вещество

Упражнение

1


Моларни отношения

Нови знания

1


Задачи върху моларни отношения

Упражнение

1


Масова част на елемент в негово съединение

Нови знания

1


Величини и зависимости – обобщение

Обобщение

1

ІХ. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Въглеводороди

Нови знания

1


Нефт и природен газ. Горива

Нови знания

1


Кислородсъдържащи органични съединения

Нови знания

1


Пластмаси

Нови знания

1


Естествени и химични влакна

Нови знания

1


Експериментални задачи върху органични вещества

Лабораторно упражнение

1


Значение на органичните вещества. Екологични проблеми

Семинарно упражнение

1

Х. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ЖИВАТА ПРИРОДА


Въглехидрати

Представяне и защита на проекти

2


Мазнини
Белтъци
Експериментални задачи върху органични вещества в живата природа

Лабораторно упражнение

1


Тестови задачи върху вещества и химични реакции

Обобщение и контрол

1ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС (вариант 2)


Автори: Лиляна Боянова, Райна Манева, Елица Христова, Невена Калпакова

Месец

Тема на методическата единица

Вид на урока

Брой часове

1

2

3

4

5

І. СВОЙСТВА НА ВЕЩЕСТВАТА


Периодичен закон и периодична система

Преговор

1


Сравнително разглеждане на свойствата на веществата на елементи от І А и VІІ А група

Преговор

1


Експериментални задачи върху свойствата на вещества на елементи от І А и VІІ А група

Лабораторно упражнение

1


Свойства на веществата – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ІІ А ГРУПА


Обща характеристика на ІІ А група

Нови знания

1 или 2


Разпространение, употреба и физиологично действие на елементите от ІІ А група

Семинарно занятие

1


Калциев карбонат

Нови знания

1


Експериментални задачи върху калциеви съединения

Лабораторно упражнение

1


Химични елементи от ІІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІІ. ВЕЛИЧИНИ И ЗАВИСИМОСТИ


Масова част

Нови знания

1


Моларни величини

Нови знания

1


Задачи върху моларни величини – Изчисляване на количество вещество

Упражнение

1


Моларни отношения

Нови знания

1


Задачи върху моларни отношения

Упражнение

1


Масова част на елемент в негово съединение

Нови знания

1


Величини и зависимости – обобщение

Обобщение

1

ІІІ. ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ VІ А ГРУПА


Обща характеристика на ІV А група

Нови знания

1


Сяра

Нови знания

1


Оксиди на сярата. Киселинен дъжд

Нови знания

1


Сярна киселина

Нови знания

1


Разредена сярна киселина – лабораторен урок

Урок за н. зн. с лаб. опити

1


Задачи върху елементи от VІ А група

Упражнение

1


Химични елементи от VІ А група – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІV. АЛУМИНИЙ


Свойства и употреба на алуминия

Нови знания

1


Диалуминиев триоксид. Алуминиев трихидроксид

Нови знания

1


Експериментални задачи върху алуминиеви съединения

Лабораторно упражнение

1


Алуминий и съединения – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

V. ВОДНИ РАЗТВОРИ НА КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ И СОЛИ


Bодни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1


Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Нови знания

1


Реакции между водни разтвори на киселини, основи и соли

Упражнение

1


Експериментални задачи върху свойства на киселини, основи и соли

Лабораторно упражнение

2

VІ. АКТИВНОСТ НА МЕТАЛИТЕОкислително-редукционни процеси

Нови знания

1


Ред на относителната активност на металите

Нови знания

1


Окислително-редукционни процеси

Упражнение

1


Окислително-редукционните процеси в практиката и живота

Нови знания

Водни разтвори на киселини, основи и соли. Активност на металите – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

VІІ. КЛАСОВЕ НЕОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Класификация на неорганичните вещества

Обобщение

1


Класификация на неорганичните вещества – упражнение

Упражнение

1


Класове неорганични вещества – тестови задачи

Обобщение и контрол

1

ІХ. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА


Въглеводороди

Нови знания

1


Нефт и природен газ. Горива

Нови знания

1


Кислородсъдържащи органични съединения

Нови знания

1


Пластмаси

Нови знания

1


Естествени и химични влакна

Нови знания

1


Експериментални задачи върху органични вещества

Лабораторно упражнение

1


Значение на органичните вещества. Екологични проблеми

Семинарно упражнение

1

Х. ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА В ЖИВАТА ПРИРОДА


Въглехидрати

Представяне и защита на проекти

2


Мазнини


Белтъци


Експериментални задачи върху органични вещества в живата природа

Лабораторно упражнение

1


Тестови задачи върху вещества и химични реакции

Обобщение и контрол

1

Свързани:

На методическата единица iconТема на методическата единица

На методическата единица iconНа методическата единица
Сравняване на свойствата на елементите от II, III и IV а група и на техни съединения
На методическата единица iconНа методическата единица
Преговор на учебното съдържание по биология и здравно образование в клас: Многообразие и класификация на организмите. Едноклетъчни...
На методическата единица iconНа методическата единица
Резервът на учителя може да бъде увеличен за сметка на слято провеждане на някои уроци за нови знания и/или на лабораторни работи....
На методическата единица iconЛекция №3
За да има задоволяване на потребност на всички, трябва да има допълнителна единица от благото. Възниква конкурентност, защото благата...
На методическата единица iconПрограмма по общей морфологии
Морфология: раздел лингвистики и часть системы языка. Морфема (“минимальный знак”) как нижняя единица морфологии; словоформа (“максимальный...
На методическата единица iconРабочая программа по курсу «Текст как синтаксическая единица языка»
Целесообразность и актуальность факультативного курса «Текст как синтаксическая единица языка»
На методическата единица iconИзясняване на някои недоразумения в нашето ежедневие ние често казваме „пари, като мислим за едно от тези три неща
Левът (съкратено: лв) е парична единица на Република България, емитирана от Българска народна банка. На 4 юни 1880 г второто Обикновено...
На методическата единица iconBoi’ 2005 rhodes island – hellas
Ако заявеният обект не се намира в кутията, той трябва да бъде поместен, като цената за това е една единица. Цената на обновяването...
На методическата единица iconЕдиница измерения по океи

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом