Конспект по химия и опазване на околната среда
ИмеКонспект по химия и опазване на околната среда
Дата на преобразуване13.06.2013
Размер23.99 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.gimnaziapetrich.com/uploads/1/7/6/7/17671751/konspekt_himia_i_oos_cial_kurs_-_pp.doc
КОНСПЕКТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

ЦЯЛ КУРС, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 1. Атомно ядро. Химичен елемент – изотопи и изобари. Радиоактивност.
 1. Характеристика на електрона. Електронен облак, атомна орбитала. Квантови числа.
 1. Разпределение на електроните по състояния. Правила и принципи.
 1. Периодичен закон и периодична система.
 1. Атомни свойства. Изменение на атомните свойства и химичния характер по групи и периоди в Периодичната система.
 1. Характеристика на ковалентната химична връзка – насищаемост, насоченост, полярност, енергия и дължина.
 1. Хибридизация.
 1. Йонна връзка. Водородна връзка. Метална връзка.
 1. Донорно - акцепторна връзка. Комплексни съединения.
 1. Химични елементи. Прости вещества.
 1. Хидриди.
 1. Оксиди.
 1. Хидроксиди.
 1. Оксокиселини.
 1. Соли.
 1. Термохимия – понятия. Закон на Хес.
 1. Скорост на химичните реакции. Зависимост на скоростта от концентрацията на реагиращите вещества – закон за действие на масите. Активираща енергия, енергетичен ход на реакцията.
 1. Катализа. Видове катализатори, видове катализа. Енергетични диаграми за хомогенна и хетерогенна катализа.
 1. Химично равновесие. Равновесна константа. Фактори, влияещи върху химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие – Браун.
 1. Истински разтвори. Закон на Хенри. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, осмотично налягане, температура на кипене, температура на замръзване, осмоза, дифузия.
 1. Колоидни разтвори. Строеж на лиофобна частица. Свойства на колоидните разтвори.
 1. Теория на електролитната дисоциация. Електролити и неелектролити. Дисоциационна константа. Фактори, влияещи върху дисоциацията на слабите електролити. Закон на Оствалд.
 1. Киселини, основи и соли от гледище на теорията на електролитната дисоциация.
 1. Йонно-обменни процеси между разтвори на електролити.
 1. Окислително-редукционни процеси.
 1. Структура, изомерия и наименование при алканите. Метан.
 1. Структура, изомерия и наименование при алкените. Етен.
 1. Структура, изомерия и наименование при алкините. Етин.
 1. Хидроксилни производни на въглеводородите. Етилов алкохол. Сравнително разглеждане на етилов алкохол и глицерол.
 1. Карбонилни производни на въглеводородите. Мравчен алдехид. Ацетон. Сравнително разглеждане.
 1. Карбоксилни производни на въглеводородите. Оцетна киселина.
 1. Въглехидрати. Монозахариди. Глюкоза.
 1. Амини. Аминокиселини.
 1. Ароматни съединения. Бензен.
 1. Хидроксилни производни на бензена. Фенол.
 1. Аминопроизводни на бензена. Анилин.
 1. Ароматни киселини. Бензоена киселина. Салицилова киселина.

Свързани:

Конспект по химия и опазване на околната среда iconКонспект химия и опазване на околната среда

Конспект по химия и опазване на околната среда iconКонспект химия и опазване на околната среда

Конспект по химия и опазване на околната среда iconКонспект по химия и опазване на околната среда

Конспект по химия и опазване на околната среда iconНационална олимпиада по химия и опазване на околната среда
Национално състезание по химия и опазване на околната среда, организирано от мон
Конспект по химия и опазване на околната среда iconКонспект химия и опазване на околната среда
Изменение на свойствата на химичните елементи и съединенията им по периодичната система
Конспект по химия и опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата е разработена в съответствие с чл. 79, алинея 1 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с Указанията на...
Конспект по химия и опазване на околната среда iconПрограми за опазване на околната среда структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, кметовете на общините разработват програми за опазване на околната...
Конспект по химия и опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Програмата за опазване на околната среда на община Бяла се разработва на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната...
Конспект по химия и опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Конспект по химия и опазване на околната среда iconПрограма за опазване на околната среда
Приемането на Програмата за опазване на околната среда в Община Мадан се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом