Конкурс за длъжностите: "Сътрудник социални дейности за хора с увреждания", „Социален асистент", "Специалист в социална услуга" и "Домашен санитар"
ИмеКонкурс за длъжностите: "Сътрудник социални дейности за хора с увреждания", „Социален асистент", "Специалист в социална услуга" и "Домашен санитар"
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер22.33 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.plovdivcentral.org/Konkurs Jivei palnocenno.doc
 КОНКУРС

за длъжностите: “Сътрудник социални дейности за хора с увреждания”, „Социален асистент”, “Специалист в социална услуга” и “Домашен санитар”

 Съгласно сключен договор с Регистрационен номер: BG051PO001-5.1.04-0085-С0001 за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по схема за безвъзмездна финансова помощ – BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” – с наименование на проект – „ЖИВЕЙ ПЪЛНОЦЕННО”,
И
разпоредбите на Кодекса на труда Община Пловдив – Район „Централен” обявява конкурс за длъжностите: “Сътрудник социални дейности за хора с увреждания”, „Социален асистент”, “Специалист в социална услуга” и “Домашен санитар” в Звено за услуги в домашна среда,

ул. “Йоаким Груев”№13. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подкрепа на самостоятелността на тежко болни лица с увреждания и на участието им в дейности, съобразени с техните интереси и възможности.


Изисквана минимална степен на завършено образование: Образователна степен – минимум средно образование.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

С предимство за назначаване са лица с хуманитарно (педагози, психолози) образование

дисциплинираност; коректност; комуникативност; умение за работа в екип; отговорност.


Специални изисквания: добро психическо и физическо здраве; емоционална устойчивост. Опит в областта на предоставяне на социални услуги и работа с хора в неравностойно положение е предимство.


Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 20

  • сътрудник социални дейности за хора с увреждания – 1 работно място;

  • социален асистент – 9 работни места;

  • специалист в социална услуга – 5 работни места;

  • домашен санитар - 5 работни места.

Начин за провеждане на конкурса:

  1. Подбор по документи: 29.03.2013 г.

  2. Събеседване: 01.04.2013 г.


Документи за кандидатстване: описани като приложение в Заявление за кандидатстване за работа

Място и срок за подаване на документи:


област, община, населено място:

Пловдив, Пловдив, Пловдив

• адрес: гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 13

• лице за контакт: координатор проект Рисавка Еленкова 032 63 53 45

• краен срок за подаване на документи: 15.03.2013 г.

• ден на публикуване: 01.03.2013 г.

• общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:


Списъците и други съобщения във връзка с резултатите от конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Район “Централен” и на информационното табло в административната сграда на Район “Централен”, ул. „Йоаким Груев“ № 13.

Свързани:

Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconГрижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент и „Домашен
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconBG051PO001 07
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconТрети месец община крушари предоставя социални услуги по проект „център за социални услуги в семейна среда 2" по оперативна програма „развитие на човешките ресурси"
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconПрез 2008 година Фондация „Съпричастие" продължи да предоставя социалната услуга „Социален асистент" по Национална Програма „Асистенти на хора с увреждания"
През 2008 година Фондация „Съпричастие” продължи да предоставя социалната услуга „Социален асистент” по Национална Програма „Асистенти...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconПрограма „ Развитие на човешките ресурси покана
За подаване на проектопредложения за грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconПрограма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г
Схема за безвъзмездна финансова помощ bg051PO001 07 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconРеф номер на проектното предложение bg 051poo1/07 2-01/173 Договор за безвъзмездна финансова помощ № bg 051poo1/07 2-01/D01/0066
Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности “Социален...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconПроект" Услуги в домашна среда за хора с трайни увреждания и възрастни хора от Община Созопол"
Списък на допуснати кандидати по документи за длъжностти “социален асистент”, „ личен асистент” и „домашен прислужник” в звено за...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconПрограма за развитие на селските райони, Мярка 226
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Казанлък чрез предоставяне услугите „Домашен...
Конкурс за длъжностите: \"Сътрудник социални дейности за хора с увреждания\", „Социален асистент\", \"Специалист в социална услуга\" и \"Домашен санитар\" iconBg 051PO001 2-07
Костинброд-дейности”Социален асистент”и „Домашен помощник”, чрез който община Костинброд, предостави социалните услуги „Социален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом