Деклараци я
ИмеДеклараци я
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер8.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.spartakiada.racing.bg/upload/kcfinder/files/декларация.doc


Д Е К Л А Р А Ц И Я

За участници в Пролетната Спартакиада – РУСЕ 2013


Долуподписаният

Трите имена...

Адрес

ЕГН ..................................................................................

Фирма/Организация.................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М

  • Че съм пълнолетен гражданин .

  • Че нямам здравословни проблеми, които биха създали риск по време на участието ми в състезанието

  • Че съм запознат и ще спазвам Наредбата и регламента за участие в спартакиадата

  • Че нося пълна имуществена и неимуществена отговорност при нанесени от мен вреди на трети лица и имущество на стадиона.

  • Че съм уведомен за това, че при груби нарушения и не спазване на спортния морал и дисциплина, мого да бъда отстранен от участие

  • Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния Кодеск за даване на неверни данни.Дата: 27. 04. 2013 Декларатор:


Свързани:

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я

Деклараци я iconДеклараци я от

Деклараци я iconДеклараци я
Аз долуподписаният
Деклараци я iconДеклараци я
Долуподписаният
Деклараци я iconЗаявление деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният
Деклараци я iconМолба деклараци я

Деклараци я iconДеклараци я
Подписаният /та
Деклараци я iconДеклараци я
Изд от на
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом