Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии
ИмеКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер78.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://simeonradev.org/files/docs/ocenjavane_kriterii.doc
Критерии за оценка

при писмено И ПРАКТИЧЕСКО изпитване

ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


При тестови, писмени и практически изпитвания върху всяка писмена работа, до всяка задача (компонент) са посочени точките, които тя носи при вярно решение и изпълнение. Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ” , където N е максималния брой точки за съответната писмена работа, а K са получените от ученика точки. Получената оценка се закръглява към най-близкото цяло число.


Критерии за оценяване на проект "Създаване на уеб сайт" - 8 клас

Основни показатели при оценяване и максимален брой точки по тях:
1. Съдържа минимум 5 страници - 5 т
2. Използване на картинки - 5 т
3. Използване на текст - 5 т
4. Използване на форматиране на текст и параграфи, различно от форматирането по подразбиране - 5 т
5. Равномерно разпределени картинки и текст - 5 т
6. Оформен стил за заглавия на страниците - 5 т
7. Липса на празни и неусвоени части в страниците - 5 т
8. Сайтът да съдържа данни за контакт - 3 т
9. Ефекти или обработване на снимките/картинките, обработване на менютата - 5 т
10. Добре подбран фон на страниците - 5 т
11. Четимост на текста – контраст, размер… - 8 т
12. Разнообразно използване на различни структурни елементи на страницата и различно форматиране на тези елементи /параграф, параграф със заглавие, колонен текст, хипервръзки, параграф с картинка, галерия, слайдшоу и т. н./ - 10 т
13. Съдържанието на текста да е смислено, тематично ориентирано и правилно записано - 10 т
14. Поставене на източници на снимковата и текстовата информация за сайта на подходящо място - 5 т
15. Публикуване на уеб сайта - 2 т
16. Ефективна работа през часовете по прооекта и работа в екип - 7 т
ОБЩО: 90 т.

17. За самостоятелно разработени елементи на страницата като лого, клип и др. – допълнителен бонус - 10 т

ОЦЕНКА:
Начин на оценяване:
>= 79 т – Отличен 6;
64-78 т – Много добър 5;
50-63 т – Добър 4;
36-49 т – Среден 3;
<= 35 т – Слаб 2


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 9 клас


За оценка „Среден 3” Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните теоретични понятия, умее да работи с операционната система и ползва нейните възможности. Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата. Не допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните теоретични понятия, Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, при изпълнение на конкретна задача използва пълните възможности на програмата. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи. Участва активно при екипната работа върху проекти. Използва коректно Internet и спазва правилата за работа в мрежата.


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните теоретични понятия, Умее да работи с текстообработващата програма Word и ползва нейните възможности, при изпълнение на конкретна задача използва пълните възможности на програмата. Ползва рационално и по предназначение възможностите на наличния хардуер, демонстрира отговорно и коректно отношение при изпълнението на конкретни задачи и използва коректно Internet. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи. Участва активно при екипната работа върху проекти.

Използва коректно Internet и спазва правилата за работа в мрежата.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 10 клас


За оценка „Среден 3”

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с програмата Excel и ползва нейните възможности /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, но при изпълнение на конкретна задача не използва пълните възможности на програмата / не умее да съставя формули, за извършва изчисления , не познава и използва вградените функции на електронната таблица/. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните теоретични понятия, Умее да работи с програмата Excel /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления , но не познава и използва вградените функции на електронната таблица. Не допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните теоретични понятия, Умее да работи с програмата Excel, /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления , познава и използва вградените функции на електронната таблица и ги прилага при изпълнението на конкретна задача.. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи. Участва при работата върху проекти, но среща трудност при комбинирането на възможностите на Word и Excel. Участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните теоретични понятия, Умее да работи с програмата Excel, /структурира електронна таблица и форматира данните в нея/, при изпълнение на конкретна задача умее да съставя формули, за извършва изчисления , познава и използва вградените функции на електронната таблица и ги прилага при изпълнението на конкретна задача.. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи. Участва при работата върху проекти и комбинира свободно възможностите на Word и Excel. Участва активно при екипната работа върху проекти. Използва коректно Internet


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 11клас


За оценка „Среден 3”

Ученикът знае основните възможности и функции на програмата Power Point, но допуска неточности при дефинирането им. Не умее да работи с програмата Power Point и ползва нейните възможности. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet.


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните възможности и функции на програмата Power Point, но допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с програмата Power Point , но не ползва нейните възможности. Не допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните възможности и функции на програмата Power Point, не допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с програмата Power Point , ползва нейните възможности,но не умее самостоятелно да създава интерактивни презентации. Не допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Не участва активно при екипната работа върху проекти. Не използва коректно Internet


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните възможности и функции на програмата Power Point, но допуска неточности при дефинирането им. Умее да работи с програмата Power Point , ползва нейните възможности, умее самостоятелно да създава интерактивни презентации. Не допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи. Участва активно при екипната работа върху проекти. Използва коректно Internet.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – 12клас


За оценка „Среден 3”

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. Не умее да проектира и създава база данни и да работи самостоятелно с програмата Access и ползва нейните възможности. Допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните теоретични понятия, но допуска неточности при дефинирането им. Умее да проектира и създава база данни ,но не умее да работи самостоятелно с програмата Access и ползва нейните възможности. Допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните теоретични понятия, не допуска неточности при дефинирането им. Умее да проектира и създава база данни и да работи с програмата Access и ползва нейните възможности. Не допуска груби грешки при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните теоретични понятия, не допуска неточности при дефинирането им. Умее да проектира и създава база данни и да работи с програмата Access и ползва нейните възможности. Не допуска грешки при изпълнение на практическите задачи.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАТИКА – 9 клас


За оценка „Среден 3”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( бройни системи,блок схеми, и т.н.), но не вниква в смисъла им и не умее да описва алгоритмите – словесно и чрез блок схеми. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( бройни системи,блок схеми, и т.н.), вниква в смисъла им , но не умее да описва алгоритмите – словесно и чрез блок схеми. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( бройни системи,блок схеми, и т.н.), вниква в смисъла им и умее да описва алгоритмите – словесно и чрез блок схеми. Допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( бройни системи,блок схеми, и т.н.), вниква в смисъла им и не умее да описва алгоритмите – словесно и чрез блок схеми,. Не допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО ИНФОРМАТИКА – 10 клас


За оценка „Среден 3”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( език за програмиране, транстлатор, компилатор и т.н. и познава езика за програмира Paskal), но не умее да съставя самостоятелно програма на езика Paskal. Допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Добър 4”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( език за програмиране, транстлатор, компилатор и т.н. и познава езика за програмира Paskal), но не умее да съставя самостоятелно програма на езика Paskal. Не допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Мн. добър 5”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( език за програмиране, транстлатор, компилатор и т.н. и познава езика за програмира Paskal), умее да съставя самостоятелно програма на езика Paskal. Не допуска груби грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи.


За оценка „Отличен 6”

Ученикът знае основните теоретични понятия ( език за програмиране, транстлатор, компилатор и т.н. и познава езика за програмира Paskal), умее да съставя самостоятелно програма на езика Paskal. Не допуска грешки и пропуски при изпълнение на практическите задачи

Свързани:

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване
Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ”, където n е максималния брой точки за съответната писмена работа, а k са получените...
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconКритерии за оценка при писмено и практическо изпитване
Оценката се определя по формулата „Оценка = 2 + ”, където n е максималния брой точки за съответната писмена работа, а k са получените...
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconБиография Лична информация
Преподаване по информатика, информационни технологии, бизнес комуникации,информационни технологии в банковото дело
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconОценяване на управленски информационни системи в търговските банки
В този материал са представени основните критерии за оценка на банковите компютърни информационни системи и на тяхна основа е формиран...
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconПроект „Информационни Комуникационни Технологии Движеща сила за промяна в образованието по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България
Специални гости на събитието бяха кметът на Община „Главиница” г-н Хюсеин Хамди, както и г-жа Катя Дженкова старши експерт по математика,...
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconПомагало по Информационни технологии за клас
Изкуства" еоод информационни технологии 1 учебно помагало по Информационни технологии за клас "Информационни технологии и учебен...
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconОт състезанието по информатика и информационни технологии

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconНа участниците в Състезание по информатика и информационни технологии

Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconКалендарен план на състезанията по математика и информатика през учебната 2008/2009 година Под егидата на мон и смб
Есенен турнир по информатика и информационни технологии „Джон Атанасов, Шумен 29-30 ноември 2008
Критерии за оценка при писмено и практическо изпитване по информатика и информационни технологии iconШуменски университет
Бизнес информатика” има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти, които използвайки знанията си по Информатика, Информационни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом