Пейчо Стоев Петков Автобиография
ИмеПейчо Стоев Петков Автобиография
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер136.37 Kb.
ТипБиография
източникhttp://atomic.phys.uni-sofia.bg/event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniy
Пейчо Стоев Петков


Автобиография


Дата на раждане
3 ноември 1978 г.

Семейно положение
женен

Адрес за кореспонденция
Софийски Университет “Св. Климент Охридски''

Физически Факултет

Катедра Атомна Физика

бул. „Джеймс Баучер“ №5

София 1164

България

тел. 8161 360

Електронна поща
peicho@phys.uni-sofia.bg


Образование
27 април 2009
Получена образователната и научна степен “Доктор” - “Физика на елементарните частици и високите енергии”

1 януари 2003 - 1 януари 2006
Докторант по Физика на елементарните частици и високите енергии във Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

ноември 2001
Защитена дипломна работа за получаване на магистърска степен по физика с оценка Отличен 6,00

юли – септември 2001
Еразмус студент в Политехническия университет в Бари, Италия

1996 – 2001
Висше образование във Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

среден успех: отличен 5.60

1993 – 1996
Средно образование СОУ „Васил Друмев“, гр. Шумен

Трудов стаж
4 март 2009 - до сега
Физик в Катедра Атомна Физика, Физически Факултет СУ “Св. Климент Охридски”

1 февруари 2006 - 4 март 2009
Физик на половин щат в Катедра Атомна Физика, Физически Факултет СУ “Св. Климент Охридски'”

април 2006 - април 2008
Физик на половин щат в ИЯИЯЕ БАН-София

юли 2002 - декември 2002
Физик в ИЯИЯЕ БАН-София

Школи
21-26 септември 2009
Sofia School of Protein Science from basic research to drug design

16 - 20 февруари 2009
3rd Virtual Institute - High Productivity Supercomputing Tuning Workshop, Julich Supercomputing Centre, Germany

9 - 13 февруари 2009
1st CP2K Tutorial: Enabling the Power of Imagination in MD Simulations, CECAM-ETHZ, Zurich, Switzerland

21 август - 3 септември 2005
Лятна школа CERN-ОИЯИ по физиката на високите енергии'', Китцбюл, Австрия

23 март - 12 април 2001
ICFA Instrumentation School, Cape Town, RSA

18-20 април 2007
1-ва MCnet школа, Физика и техники на генераторите на събития, Даръм, Великобритания


Допълнителна Квалификация
юли - септември 2000
Летен стаж в Европейската Организация за Ядрени Изследвания CERN, Женева

май 2003

септември 2003 - март 2004

юни - ноември 2004

юли - август 2005
Конструиране и изследване на характеристиките Камери със съпротивителна плоскост за експеримента CMS


Членство в международни колаборации
от 2001 г. - до сега
CMS (Компактен мюонен соленоид) в ЦЕРН, Женева, Швейцария


Участие в научни проекти
Проекти финансирани от ФондНаучни изследванияна Софийски Университет

Св. Климент Охридски

2006 г.
“Пълноценно участие в анализа на данни от експериментите CMS, NA48 и NA49“

2008 г.
“Разработване на детектор за позитрон-емисионна томография, базиран на камери със съпротивителна плоскостПроекти финансирани от ФНИ

2005 г.
“Изграждане и развитие на Grid инфраструктура за научни изследвания и обучение“

2006 – 2009 г.
“Виртуален скрининг и компютърно моделиране за синтез на лекарствени средства“

2006 – 2009 г.
“Моделиране и анализ на комплекси физични системи“

2008 – до сега
“Провеждане на физически изследвания с детектора CMS на ускорителя LHC“

2008 – до сега
“Разработване на нова технология за ПЕ томография, съвместима с ЯМР“

2008 – до сега
Център за върхови научни постижения „Суперкомпютърни приложения“

2011 – до сега
Ръководител на проект в конкурса „Млади учени – 2011“, тема: „Виртуално и експериментално изследване на взаимодействието на цитокини с техните рецептори“
Преподавателска дейност
Участие в подготовката на курса „Моделиране на взаимодействията на биологични молекули“

Водене на лекции и упражнения от курса „Моделиране на взаимодействията на биологични молекули“:

  • летен семестър 2010/2011 – 60 часа практикум

  • летен семестър 2010/2011 – 10 часа лекции

  • летен семестър 2011/2012 – 60 часа практикум

Компютърни умения
Работа с операционни системи
Linux, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Системно админитриране

на Linux дистрибуции
RedHat, Fedora, Cent OS, Debian, SUSE

Администриране и работа със съперкомпютърни системи
IBM BlueGene/P

Езици за програмиране
C, C++, Python, Tcl, Lisp

Програмни пакети
ROOT, Garfield, Gromacs, NAMD, CP2K

Офисни пакети
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Latex, Open OfficeИнтерeси  • Изследвания във физиката на елементарните частици

  • Детектори на йонизиращи частици и компютърно моделиране на работата им

  • Компютърно моделиране на атомни и молекулни системи

  • Моделиране на работата и отклика на детекторни комплекси за нуждите на физика на елементарните частици

  • Монте Kарло симулации

Свързани:

Пейчо Стоев Петков Автобиография iconВелико Търново Цветан Генчев Цветанов е вгени Димитров Стоев Мирослав Николов Петков

Пейчо Стоев Петков Автобиография iconБлагоевград
Александър христов трифонов, егн 7806080448, бсу 19. Андрея стоев стоев, егн 7109260920, пу
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconАвтобиография пламен Йорданов Петков
Търговски представител: търговия, реклама, Октомври 1995 – Октомври 1997, Изкон, Пловдив
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconАртистична автобиография
...
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconBg-гр. Опака: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Опака, ул."Съединение"№3, За: Добромир Стоев Стоев Дирекциа "СА" тс, България 7840, гр. Опака, Тел.: 06039 2222, e-mail:,...
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconДоклад за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение
Светослав Петков Петков Гл ас. Д-р Койчо Коев и Александър Веселинов Великов Гл ас. Христо Димитров
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconРепубликабългари я държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Димитър Петков (1858-1907) и 115 години от рождението на Никола Петков (1893-1947)
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconТом V образци
Д-р Зл. Петков”, „Иван Вазов”, „Г. Бенковски”, „Хр. Ботев” и “Дунав”; Рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Зл. Петков”...
Пейчо Стоев Петков Автобиография iconГЛ. Ас. Стойчо стоев 37 сбг

Пейчо Стоев Петков Автобиография iconГЛ. Ас. Стойчо стоев 37 сбг

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом