Ту-варна Дипломна работа Лист №
ИмеТу-варна Дипломна работа Лист №
страница1/13
Дата на преобразуване12.06.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДиплом
източникhttp://nikolov.us/123/Diplomna.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ТУ-Варна

Дипломна работа

Лист №
Съдържание:


1. Обзор. 2

1.1. Грид системи. 2

1.2. Концепция за грид. 3

1.3. Архитектура на грид-системите. 4

1.4. Стандарти и терминология в ГРИД системите. 6

2. Основни понятия и идеи в ГРИД технологията. 7

2.1. Типове ресурси в ГРИД. 7

2.1.1. Изчисления. 7

2.1.2. Съхранение. 8

2.1.3. Комуникации. 10

2.1.4. Защитен достъп. 12

2.1.5. Софтуер и лицензи. 14

2.1.6. Задачи и приложения. 14

3. Проектиране и реализиране на експериментална ГРИД среда. 17

3.1. Подготовка на първата машина. 21

3.2 Изграждане на Toolkit-а. 24

3.3. Инсталиране и настройване на сертификат за сигурност на първата машина. 26

3.4. Създаване на GridFTP. 34

3.5. Стартиране на контейнера с уеб услуги. 36

3.6. Конфигуриране на RFT. 40

3.7. Създаване на WS GRAM. 44

3.8. Създаване на втора машина. 45

4. Тестване на грид услуга в експериментална ГРИД среда. 47

4.1. Дефиниране на интерфейса на услугата. 50

4.2. Реализация на услугата. 53

4.3. Дефиниране на параметрите и настройване. 55

4.4. Създаване на архив. 56

4.5. Добавяне на услугата в контейнера. 59

5. Резултати и изводи. 60

5.1. Резултати. 60

5.2. Изводи. 61

Приложение 1: 62

Приложение 2: 63

Използвана литература: 721. Обзор.

1.1. Грид системи.


Грид изчисленията са едно от най-новите направления в развитието на разпределените системи. Тази дисциплина изучава най-общо свързването на потенциално неограничен брой всевъзможни изчислителни( но не само, може да са и устройства за запаметяване на данни, именно това е една от разликите между грид и интернет, в грид може да се споделят всички хардуерни ресурси ) устройства посредством мрежови връзки и услуги в една “мрежа” или “решетка” (grid). Грид-системите могат да добавят неограничен брой изчислителни (съхраняващи информация) устройства във всяка грид-среда, като по този начин увеличават изчислителните (съхраняващите) възможности на грид-средата.
Фиг. № 1 Пример за грид.

За грид започва широко да се говори в края на 90те години на миналия век. Преди това опитите за координирано използване на широко разпределени ресурси са известни като метакомпютинг. През този етап се свързват суперкомпютри в изследователски центрове с цел решаване на конкретни научни проблеми. От този период датират проекти като FAFNER, който изчислява възможността за откриване на защитния код на RSA криптиращия алгоритъм, и I-WAY, при който се свързват с високоскоростни мрежи паралелни компютри в няколко научни центъра в САЩ. Тези ранни проекти могат да се считат за предшественици на грид.

1.2. Концепция за грид.


Според една от първите дефиниции, изчислителен грид е апаратно-програмна инфраструктура, предлагаща контролиран, постоянен, прозрачен и широко разпространен достъп до система от високопроизводителни изчислителни ресурси, дадена е от Фостър и Кеселман. Надеждността е много важна за потребителите на грид – те трябва да са сигурни, че ще получат предсказуема, постоянна, а често и висока производителност от грид-системата. Системата трябва да предлага консистентни услуги, в смисъл, че услугите трябва да са стандартни, достъпни през стандартни интерфейси, използващи стандартни параметри. Само така може да се постигне широко възприемане на новата технология. Широката разпространеност гарантира на потребителите, че грид услугите са достъпни винаги, в каквато и да е среда – както е достъпна електроенергията. Тази инфраструктура трябва да предлага евтин достъп, защото в противен случай не би могла да намери широко възприемане. Тази дефиниция набляга основно на изчислителните възможности на грид. По-късно авторите я променят, като наблягат на идеята, че основната задача на грид е споделянето на ресурси, и по-конкретно – “координираното споделяне на ресурси и решаване на задачи в динамични, мултиинституционални виртуални организации”. Споделянето се отнася до директен достъп до компютри, програмно осигуряване, данни и други ресурси. То е стриктно контролирано, като доставчиците и потребителите на ресурси ясно дефинират какво точно се споделя, кой има право да споделя и при какви условия се извършва споделяне. Група индивиди и/или институции, обединени от подобни правила за споделяне, съставляват виртуална организация (ВО). Освен координираното споделяне на ресурси и формирането на виртуални организации, от съществено значение за грид-системата е наличието на отворени стандарти. Последните осигуряват средства за взаимодействие и интеграция, и трябва да се използват при откриването, достъпа и координацията на ресурсите.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Ту-варна Дипломна работа Лист № iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconРазпределение на дипломантите (бакалаври) : Защита на дипломна работа 28. 06. 2011 година от 08. 00 часа
Инвестиции в търговско-развлекателни комплекси от тип мол по примера на мол варна тауърс
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconИкономически университет варна
Важно. Впоследствие студентската научно-изследователска разработка може да прерасне в дипломна работа, с която студентът да завърши...
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Ту-варна Дипломна работа Лист № icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Ту-варна Дипломна работа Лист № iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом