Избирателен списък за избиране на кмет на община варна
ИмеИзбирателен списък за избиране на кмет на община варна
страница40/94
Дата на преобразуване06.06.2013
Размер9.21 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vladislavovo.bg/bg/attachments/900_sekcii.doc
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   94

РЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛЕВА

РОЗА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

РОСЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

РОСЕН КОСТОВ ТОДОРОВ

РОСЕН НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДРОВ

РОСЕН СТАНИСЛАВОВ СТАНЕВ

РОСИНКА ОЛГИНА ЙОСИФОВА

РОСИЦА ВЪЛЧЕВА СЛОБОДНИКОВА

РОСИЦА ГАНЧЕВА НИКОЛОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА ГРОЗЕВА

РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

РУМЕН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

РУМЕН МИТКОВ БЛАГОЕВ

РУМЕН ПЕНЧЕВ ИВАНЧЕВ

РУМЕН ПЕТРОВ ЦЕНКОВ

РУМЕНА ВАСИЛЕВА ЦОЛОВА

РУМЕНА КОНСТАНТИНОВА ТРИФОНОВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АНГЪЧЕВА

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КИРОВА

РУМЯНА ЖИВКОВА ИВАНОВА

РУМЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

РУМЯНА СТАНЕВА ТОДОРОВА

РУМЯНА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

РУСКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

РУСКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

САДРЕДИН ХАЙРИДИН ИСМАИЛ

САМУИЛА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА БАЛТОВА

СВЕТЛА ВАСИЛЕВА КАРАПЕЕВА

СВЕТЛА ИВАНОВА УРУМОВА

СВЕТЛА МИТКОВА БЛАГОЕВА

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

СВЕТЛАНА ИЛИЕВА МЕЧЕНСКА

СВЕТЛАНА НЕДКОВА МИХОВА

СВЕТЛИН ГОСПОДИНОВ ХАДЖИЕВ

СВЕТЛИН ЯНЧЕВ ТОДОРОВ

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ КИРЧЕВ

СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ТРАНДОВ

СВЕТОСЛАВ НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

СВЕТОСЛАВ СТАНЧЕВ СЛАВЧЕВ

СВЕТОСЛАВ ЮЛИЯНОВ ТЕРЗИЙСКИ

СВЕТОСЛАВА ГОШЕВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТОСЛАВА ТРИФОНОВА ПЕТРОВА

СЕВДА ГОСПОДИНОВА ХАДЖИЕВА

СЕВДАЛИНА НЕДЕВА АТАНАСОВА

СЕВИН АХМЕДОВА МУСТАФОВА

СЕЙФУЛА ХАСАН ИСМАИЛ

СЕМА САЛИ ТОПАЛ

СЕРГЕЙ НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА МИНДЕВСКА

СИЛВИЯ МАРИНОВА ХАЛЕВИ

СИМЕОН ГЕНЧЕВ ЧАЛЪКОВ

СИМЕОНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

СЛАВИ ДОБРЕВ СЛАВОВ

СЛАВКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

СЛАВЧО ЕФРЕМОВ МЪНГОВ

СЛАВЧО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

СНЕЖАНА АНГЕЛОВА СТОЙКОВА

СНЕЖАНА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА

СНЕЖАНА НЕДЕВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

СНЕЖАНА ХАРАЛАМБИЕВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНКА ГАНЧЕВА РАЧЕВА

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА КОРНАЗОВА

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА КЮЧУКОВА

СОНЯ ВЕЛИКОВА КАЗАКОВА

СОНЯ ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

СОНЯ ОТМАН ЛАШАЛ

СОНЯ ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА

СТАВРИ ИЛИЕВ ХЛЕБАРОВ

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

СТАНИМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ КИРЕВ

СТАНИСЛАВ МАРИНОВ КАРАГЬОЗОВ

СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ТОНЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛЧЕВА

СТАНИСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СТАНИСЛАВА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СТАНКА КОЛЕВА ГОЧЕВА

СТАНКА РАДЕВА ИЛИЕВА

СТЕЛИАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТЕЛИЯН ЖИВКОВ ДРАГНЕВ

СТЕЛИЯНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ДОНЕВ

СТЕФАН ДЯКОВ БОЯДЖИЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ

СТЕФАН НЕДЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ПЕТРОВ ПЕЕВ

СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМОВ

СТЕФАН ТАНЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

СТЕФКА ДОНЧЕВА АСЕНОВА

СТЕФКА РАДОСЛАВОВА БОДОВСКА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

СТОЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ЛАЗАРОВА

СТОЙКА МИТЕВА КРАЛЕВА

СТОЯН АНГЕЛОВ БАНКОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ КАРАПЕЕВ

СТОЯН ДИМИТРОВ МИНЧЕВ

СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДОБРЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯН ЙОСИФОВ АНГЕЛОВ

СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МИЛКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН НАСКОВ АНАСТАСОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН РОСЕНОВ КРЪСТЕВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ ЕФРЕМОВ

СТОЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ

СТОЯНКА БОЕВА РАЙЧЕВА-НИКОЛОВА

СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА ВЕЛИКОВА

СТОЯНКА ЖЕКОВА ПЕТРОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА РУСЕВА

СУЛТАНА АНДРЕЕВА САМАРОВА

ТАНЯ НОНЕВА АНДОНОВА

ТАНЯ СТЕФАНОВА ЯНАКИЕВА

ТАТЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ТЕМЕНУЖКА РУСЕВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОР ЕВГЕНИЕВ МИТЕВ

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА

ТЕОДОРА ЖИВКОВА МЛАДЕНОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ТЕОДОРА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ВЪРБАНОВА

ТЕОДОРА РУМЕНОВА ЗЛАТКОВА

ТЕОДОРА СТОЯНОВА КОСТОВА

ТИХОМИР МИТЕВ МИТЕВ

ТИХОМИР РАДОСТИНОВ МИЛЕНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ДОБРЕНОВ

ТОДОР ДИМОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ДОБРЕВ РАЙКОВ

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР НИКОЛАЕВ КОЛЕСАРСКИ

ТОДОР НИКОЛОВ ЖЕЧЕВ

ТОДОР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ТОДОР РУСАНОВ ХРИСТОВ

ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ДОНЕВА

ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ДИМОВА

ТОНЮ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ТОШКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ТОШКО ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ТРАЯН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ТРИФОН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ

ТЮРКЯН ХАСАН ОСМАН

ФАТМЕ АЛИ ИСМАИЛ

ФИЛОР АРМЕНАК ГАЙДАРОВА

ХАЛИЛ МУСТАФА МЕХМЕД

ХРИСКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА

ХРИСТО АТАНАСОВ КОСТОВ

ХРИСТО БОРИСОВ ЗИНОВИЕВ

ХРИСТО ГЕНЧЕВ ГРУДОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЙОЖЕФ ШУРАНИ

ХРИСТО МИРЕВ ВАСИЛЕВ

ХРИСТО НЕДЕЛЧЕВ ДОЙЧЕВ

ХРИСТО НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ЗЛАТЕВ

ХРИСТО СТОЯНОВ МИТЕВ

ХРИСТО ЧЕНКОВ КАЗАКОВ

ХРУШИЯ ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

ХЮСНИЕ ХЮСЕИНОВА МУСТАФА

ЦВЕТА ЕМИЛОВА ЩЕРЕВА

ЦВЕТАЛИНА БИСЕРОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНКА ЦВЕТКОВА ТАНЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ЩЕРЕВА

ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА-ДЕЙКОВА

ЦВЕТОМИР АЛЕКСАНДРОВ КИРОВ

ЦВЕТОМИР КЪНЧЕВ ЦОЛОВ

ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ЮРИЙ МИХАЙЛОВ СИМОВ

ЮСЕИН СЕЯР ФЕРДИ

ЮСМЮГЮЛ НАЗИМ МЕХМЕД

ЯВОР ОРЛИНОВ ЯНКОВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЛУКЧИЕВА

ЯНА МИХАЙЛОВА ДЕНКОВА

ЯНКА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА

ЯНКА ИВАНОВА ДИЧЕВА

ЯНКА МАРИНОВА МАРИНОВА

ЯНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА СТОЯНОВА ЗИНОВИЕВА

ЯНКА ХРИСТОВА КОСТОВА

ЯНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЯНКО ЙОРДАНОВ ГИНЧЕВ

ЯНКО КОСТОВ АТАНАСОВ

ЯСЕН ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 03 - ВАРНЕНСКИ

ОБЩИНА: ВАРНА АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 04_ВЛ. ВАРНЕНЧИК

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ВАРНА КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 303

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АЙТЕН ХАСАНОВА ИБРЯМОВА

АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЪЛЧАНОВА

АЛДИН САБРИ АЛИЛ

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВА КОСТОВА

АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА-ЮРОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНЧЕВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ ТЕРЗИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСИ ДОБРЕВ ВЕСКОВ

АНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

АНАСТАСИЯ ЛЮБОМИРОВА СУЛОВА

АНАТОЛИ ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

АНГЕЛ АСЕНОВ ЛЮБОМИРОВ

АНГЕЛ ГИЧЕВ ГИГОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

АНГЕЛ ДОБРЕВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

АНГЕЛИНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА МАНДИКОВА ДИМИТРОВА

АНДРИАН СВЕТОСЛАВОВ КОСТАДИНОВ

АНКА РАДЕВА КОНОМАЕВА

АННА ВЛАДИМИРОВА АНДОНОВА

АННА МЛАДЕНОВА ВЕЛИКОВА

АННА ЧЕРНЕВА КОНСТАНТИНОВА

АНТОАНЕТА ВЪТЕВА БАНЧЕВА

АНТОН ГАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

АНТОН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

АНТОНИЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

АСЕН АНДОНОВ НИКОЛОВ

АСЕН БОЖИДАРОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

АСЕН ИЛИЕВ БОСЕВ

АСЕН ЙОСИФОВ СИМЕОНОВ

АСЕН МЕТОДИЕВ ПАЛАХАНСКИ

АСЯ АНГЕЛОВА КОСТАДИНОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧИФУТОВ

АТАНАС НЕНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС СТОЯНОВ САВОВ

АТАНАС ЯНКОВ ЯНКОВ

АТАНАСКА ДЕМИРОВА ПАВЛОВА

БЕЗЧЕТ ШЕФКЕТ МЕХМЕД

БИЛЯЛ ФИКРЕТОВ АДЕМОВ

БИСЕРКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

БОЖИДАР АСЕНОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ

БОЙКА ИЛИЕВА МИХАЙЛОВА

БОЙКО ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЧЕВ

БОРИС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ БОНЕВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ТОДОРОВ

БОРЯНА ВАЛЕРИЕВА ПЪШЕВА

БОРЯНКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

БОЯН ПАНЕВ ЯНКОВ

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ СЛАВОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЧОЧЕВ

ВАЛЕНТИН ТИЛИЯНОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ ВЕЛИНОВ

ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВАЛЕРИ ДРАГОСЛАВОВ ДРАГАНОВ

ВАЛЯ СИМЕОНОВА НИКОЛОВА

ВАНЯ БОЯНОВА ЯНКОВА

ВАНЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАНЯ НИКОЛОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ВЕЛИКОВ

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ НИКОЛАЕВ

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА АНГЕЛОВА МАТЕЕВА

ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ТОШКОВА

ВАСИЛКА РАДЕВА ГОЧЕВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ВЕЛКА ДОБРЕВА ТОКУШЕВА

ВЕНА СТОЕВА БАЕВА

ВЕНКО ТОДОРОВ НЕНОВ

ВЕНЦЕСЛАВ ГЕНЧЕВ КУШЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЧОЧЕВ

ВЕРКА ИВАНОВА ТОШЕВА

ВЕСА ГАНЕВА ВЕЛЕВА

ВЕСЕЛИН ВЕЛИКОВ ЙОВЕВ

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВЪЛЕВА

ВЕСЕЛИНА ПЕНЕВА ПЕТКОВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА КАРАГОГОВА-КУШЕВА

ВЕСЕЛКА АТАНАСОВА ВАНГЕЛОВА

ВЕСКА БЕЛЧЕВА ЗАФИРОВА

ВЕСКА ГОСПОДИНОВА ДОБРЕВА

ВИОЛЕТА ГОСПОДИНОВА СТАНЧЕВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ШИШЕДЖИЕВА

ВИОЛЕТКА ДАНОВА ЦОНЕВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ КОЛЕВ

ВЛАДИМИР ТОДОРОВ НИКОЛОВ

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ КОНСТАНТИНОВ

ВЪЛКАНА ЖЕЛЯЗКОВА ДРАГАНОВА

ГАВРИЛ ХРИСТОФОРОВ ГАВРИЛОВ

ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

ГАЛИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ГАЛИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГАЛИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГАЛИН ЯНКОВ ЯНЕВ

ГАЛИНА МИТЕВА МИХОВА

ГАЛИНА ПЕТКОВА КРЪСТЕВА

ГАЛИНА СТОЙКОВА НИКОЛОВА

ГАЛИНА ТОДОРОВА ЯЙЦАРОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ГАЛЯ НИКОЛОВА КРЪСТЕВА

ГАЛЯ СТЕФАНОВА ГАТЕВА

ГАЛЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ГАНКА ЗАПРЯНОВА ДЕМЕРДЖИЕВА

ГАНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

ГАНКА НЕДЯЛКОВА АТАНАСОВА

ГЕНКО ГИЧЕВ ГИГОВ

ГЕНОВЕВА ВАСИЛЕВА КУНЧЕВА

ГЕНЧО ЖЕЛЕВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЧКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ АРАБАДЖИЕВ

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЙОРГАКИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОШКОВ

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАМБУРОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КИРОВ

ГЕРАСИМ НИКОЛАЕВ СТАНЧЕВ

ГЕРГАНА БОНЧЕВА НЕНОВА

ГИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГИЧО ГЕНКОВ ГИГОВ

ГОРАНКА ВЪЛЧЕВА КОЛЕВА

ГРЕТА АНАТОЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ГРЕТА ИВАНОВА КУЦАРОВА

ГРИША ЕВГЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛ БАНЧЕВ БАНЧЕВ

ДАНИЕЛ ВАСИЛЕВ ГРИГОРОВ

ДАНИЕЛ ПЕТРОВ КУЦАРОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ФИЛЧЕВА

ДАНИЕЛА ЛЮБОМИРОВА МИНЕВА

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ДЕЛЕВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

ДАРИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

ДАФИНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕМИР МИХАЙЛОВ ПЕТКОВ

ДЕНА РАДЕВА НЕДЯЛКОВА

ДЕНИСЛАВ РУМЕНОВ СПАСОВ

ДЕНИЦА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

ДЕСИСЛАВ ТОШКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА ГОСПОДИНОВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КИРОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КОЛАРОВА

ДЕСИСЛАВА САШЕВА КЬОСЕВА

ДЕСИСЛАВА ЧЕРНЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЕЯН ДИМИТРОВ КУНЕВ

ДЕЯН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

ДИАНА ВЪРБАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИАНА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДИАНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

ДИАНА МИХНЕВА КОЛЕВА

ДИЛЯНА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ЛЕЧЕВА

ДИМИТРИНКА ТРОШАНОВА КОСТАДИНОВА

ДИМИТРИЦА ХАРАЛАМБИЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИЧКА ЕНЕВА ЙОРГАКИЕВА

ДИМИТРИЧКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ДИМИТРИЧКА НИКОЛАЕВА ВЪЛКОВА

ДИМИТРИЧКА СТОЙКОВА СТОЯНОВА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ЮРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КИРОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР КУНЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОВ ПАСКАЛЕВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР РАДЕВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР СПАСОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ КОНОМАЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА ПЕТРОВА СЕМОВА

ДИМЧО СТОЯНОВ ДИМОВ

ДИНКО ПРОДАНОВ СТАНКОВ

ДИЯН ВЪЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ДИЯН ДИМИТРОВ МЕРЖАНОВ

ДИЯН ЖЕЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИЯНА ГЕОРГИЕВА КАМБУРОВА

ДИЯНА ГОСПОДИНОВА СТОЙЧЕВА

ДИЯНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

ДИЯНА МИТКОВА МИРЧЕВА

ДИЯНА МИТКОВА ТОДОРОВА

ДИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАНАЙОТОВА

ДОБРИН ДРАГОСЛАВОВ ДРАГАНОВ

ДОБРИНКА ПЕТРОВА КОЛЕВА

ДОБРИНКА ПЕТРОВА КУРТЕВА

ДОНКА ЖЕКОВА ТОМОВА

ДОНКА ИВАНОВА САВЧЕВА

ДОНКА ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА

ДОРИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

ДОСИ ДИМИТРОВ ЧЕЛАШИНОВ

ДОЧКО ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   94

Свързани:

Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconИзбирателен списък
...
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconОбщинскисъветборов о, областрус е
Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconОбщински съвет – свищов
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Горна Студена, община Свищов до встъпване в длъжност на новоизбрания...
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconОбщински съвет – свищов
Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство до встъпване в длъжност на новоизбрания Кмет в Кметствата на...
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconОбщински съвет елена
Относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconОбщински съвет
Разглеждане на докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Главиница за периода на предизборната...
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconПротоко л
Кмет на Община Роман, Хр. Петкова – Секретар на ОбА, Цв. Ботева – кмет на с. Камено поле, Ив. Георгиев – кмет на с. Кунино, Цв. Василев...
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconИзбирателен списък
Населено място гр. Варна кметство: секция №084 адрес на избирателната секция
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено извънредно заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №53/ 20. 09. 2007 г
Относно: Докладна записка относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство и кмет на община
Избирателен списък за избиране на кмет на община варна iconПротоко л
От Общинска администрация гр. Роман присъстват: Пл. Младенов Кмет на Община Роман, Хр. Петкова – Секретар на ОбА, Ив. Георгиев –...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом