Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя?
ИмеКакви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя?
Дата на преобразуване06.06.2013
Размер47.21 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://www.panevritmia.com/images/upload/pages/kakvi_metodi_za_razuchavane_na_panvritmiata.doc
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя?


В процеса на даването на паневритмията е имало развитие, но то е касаело учениците – доколко и кога те са били готови да възприемат паневритмията. И тъкмо това развитие, т.е. нашата готовност да възприемем правилно паневритмията, не е завършено още. Но паневритмията вече е дадена и затова е отразена в писмените източници от 1938 г., 1941 г. и 1942 г. Когато изчистим грешките си, т.е. оправим паневритмията, нашето развитие пак ще си продължи, а паневритмията все така няма да се развива. А ако още вярваме, че паневритмията се развива, то е защото отъждествяваме грешките, които ние допускаме с паневритмията, а не със себе си!

“Изучаването на паневритмията премина през много етапи”, казва сестра Е. Андреева (с. 555).1 Всички, които разказват за паневритмията потвърждават един и същи факт, че Учителя е показвал упражненията на една група от 5-6 сестри, а те обучавали другите. Но това е бил само единият от методите за разучаването й. Защото разбираме, че “Къде по-рано, къде по-късно, приятелите я изучаваха и се обучаваха взаимно един другиго.” (М. Тодорова, с. 209). Работата с тази група сестри, в която явно особено място е заемала Катя Грива, е интересна поради различните начини, чрез които Учителя е давал паневритмията: Например “свиреше се мелодията, а Той чакаше и искаше да види какво ще се сетят те, според мелодията... След като са направили вече няколко опита по изсвирената мелодия, накрая Той им даваше упражнението... – показваше упражнението, но не до края, с последната му фаза. Трябваше те да се сетят... Учителят го показваше и след това вече не го показваше... Когато налучкваха и последната фаза на упражнението, Учителя го уточняваше, то се фиксираше като упражнение, те го заучаваха и накрая го описваха с думи.” (Е. Андреева, с. 555). Дали този творчески момент в разучаването на паневритмията, който Учителя е използвал е бил нещо като проверка за това дали сме готови да възприемем паневритмията, щом като “Учителя го (упражнението) уточняваше” и “те го заучаваха”? Точно за това говори сестра Е. Андреева, когато разказва, че през 1927 г. Учителя “Предаваше началото на Паневритмията” (с. 551) и продължава: ”..., че Той фактически е започнал много по-рано.” – през 1922 г., когато се дава „Изгрява слънцето“, но когато стигнали до “Пентаграма” учениците се затруднили да го научат, затова “...Учителят преустанови работата. Той разбра, че ние не сме готови още за Паневритмията.” (с. 551).

Предполагаме, че групата от 5-6 сестри е била подбрана и затова е естествено измежду тях да има сестри, които да са изпълнявали упражненията по-хубаво, но това не значи повече от това, т.е. хубаво. Впрочем, смятаме, че се омаловажава факта, че сестра Милка Периклиева е била също около Учителя заедно със сестра Катя Грива, когато става въпрос за паневритмията (виж. например разказа на Светозар Няголов в “Изгревът" на Бялото Братство, пее и свири, учи и живее”, том XXII). Също така, нека да имаме предвид това, което казва сестра М. Тодорова: “Всеки от нас взе някакво участие.” (с. 209) и брат Димитър Грива по повод песните на Учителя: “А такива дадени “само на мене”, това не беше маниер на Учителя. Той можеше да ми диктува на мене, когато бяхме двамата в салона, но след това се събирахме всички и пеехме.” (“Изгревът" на Бялото Братство, пее и свири, учи и живее”, том VIII, с. 211-212). Така се е учила и паневритмията.

Ето какво разказва сестра Е. Андреева за обучението на полянката: “Обикновено в тези случаи Учителят седеше на стол или на пейка на поляната и ни наблюдаваше. Той ставаше, показваше ни и след това ни наблюдаваше.” (с. 552). Или: “...Учителя показва движенията и ние вървим след Него и ги правим. Друг път Учителя е показал на някого упражнението, ние го правим, а Той ни гледа.” (с. 554). От тези обяснения научаваме, че само на полянката Учителя е използвал различни - до тук видяхме три различни начина на преподаване на паневритмията.

От всичко казано до тук става ясно, че Учителя е давал свобода и творческа изява в процеса на разучаването на паневритмията до момента на окончателното оформяне на упражнението, което е правел Той самият. Следователно и така нареченото “развитие” на паневритмията от ученици преди, сега и в бъдеще е абсолютно изключено! А това, че “Той не ни коригираше лично, а оставяше сами да се коригираме. Той въобще много деликатно се отнасяше към тези работи” (с. 554) е ключ за това, че трябва да търсим грешките в нас, т.е. грешките в паневритмията, създадени от нас и да помним, че винаги е важно да слушаме това, което Учителя казва, защото ние можем само да възприемем или не Божественото и да го приложим правилно или не!

А ако има нещо, което може да се прави по-свободно в паневритмията това е в упражнението „Колко сме доволни!“ като се свири и пее по избор – цялото упражнение или първите две части се повтарят отначало (Виж. Забележка под нотите за две цигулки и под нотите с текста на песента) и в “Пентаграм” - “След завършване на марша можем да почнем упражнението отново в същата посока или в обратна посока чрез обръщане кръгом.” (Това е последното изречение от описанието на упражнението в книгата от 1938 г.). А за варианти в изпълнението на паневритмията имаме думите на Учителя, казани пред сестра Мария Златева: “Ще свирите винаги първите три номера от Паневритмията: “Първият ден на пролетта”, “Евера” и “Скачане” и после ще прескачате през един номерата. Един ден ще свирите чифт, а един ден – тек от номерата на Паневритмията. Като дойде празник2, тогава ще свирите всички номера подред и ще я изпълните цялата.” (с. 353). (Този начин на изпълнение на паневритмията още не е опитан, а е много подходящ за онези, които започват работа в ранните часове и искат да играят паневритмия, защото така изпълнена паневритмията е около 30 мин.)

В заключение ще кажем, че за нас е ясно, че всеки е допринесъл с нещо, за да се играе и днес паневритмията, но и че никой не е бил застрахован от грешки. Нашето поколение не може да види упражненията от Учителя, но можем да ги видим от „живия кръг и да ги сравним с „литературата по въпроса“ - източниците от 1938 г., 1941 г. и 1942 г.3. Т.е. днес ние не можем да приемем на доверие паневритмията на “живия кръг”, без да направим необходимото проучване на Словото. Така ще се изпълнят две важни условия: т.нар. традиция ще ни предаде своето си, а Словото на Учителя ще си остане нашия коректив за истинност.

Нека отново си припомним думите на сестра Милка Периклиева от разказа й за направените от нея описания на упражненията, публикувани в 1938 г.:

“Не мина много време и брат Боян Боев преписа текста. Не знам кой го е дал за печат и кога са го отпечатали, но няма да забравя деня, когато Учителя ме повика и ми подаде една книга, в която бяха описани движенията на паневритмията. – Ето това е работа за Бога – добави Той. – Паневритмията вече не ще се забрави.” (проф. А. Периклиев, “Паневритмията”, с. 123).

1 Всички цитати, на които е посочена само страницата са взети от "Изгревът" на Бялото Братство пее и свири, учи и живее", том I, С., 1993 г.

2Под „празник” днес разбираме не само специалните празнични почивни дни, но и всяка събота и неделя.

3Паневритмия, Песни на хармоничните движения, Музика и движения от Учителя, „Учителят, Основи на паневритмията”, С. 1941.

Свързани:

Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconПокана концерт рецитал как се изучаваше и как се играеше Паневритмията на Изгрева
Фотографиите ни запознават с епохата и живота на Школата. Трябва да се разгледат, за да се усетиДухът на Паневритмията и да станем...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconПокана концерт-рецитал как се създаде паневритмията на изгрева от учителя дънов
Паневритмията, която бе дадена на небето на връх Мусалла, трябваше да се свали на Земята
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconКакви са поуките от двете най-важни истории от миналото, свързани с паневритмията?
Енията от трите сестри (М. Тодорова, Е. Андреева и Я. Ментцлова) виждаме, как една задача може да се реши, но въпреки това решението...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? icon20. паневритмията – съвременният кивот
Паневритмията е дадена на българите, защото българите са единствения народ, в който има развито чувството за пространство и време,...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? icon36. За отношенията между българското и френското братства или как е подменена Паневритмията на Учителя
За отношенията между българското и френското братства или как е подменена Паневритмията на Учителя
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconУказания за преводачите на английски и френски езици
Всички опити по времето на Школата на Учителя Петър Дънов (1922—1944 г.) да се превежда Словото на Учителя на чужди езици — английски,...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconБоян боев статии и сказки към разговори с учителя
Във всяка мисъл, изказана от Учителя уж случайно при такива срещи, се излагат закони и методи за работа. И хубаво е ученикът често...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconИз статията „паневритмията проф. Александър Периклиев
Паневритмията се състои от двадесет и осем упражнения, последователно и хармонично свързани в едно цяло, изпълнявани при музикален...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? iconВариантите в Паневритмията и необходимостта от тяхната систематизация
Вселената и т н. Вероятно, всяка от тази гледни точки има своите основания и ще бъде полезна в процеса на изучаване и практикуване...
Какви методи за разучаване на паневритмията в Школата е използвал Учителя? icon"Беинсá Дунó, Паневритмия, Ритмични упражнения, Оригиналните източници и учебно помагало"?
Учителя“, защото все още са актуални за всички, които искат да научат да играят правилно паневритмията. Различията в изпълнението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом