График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици
ИмеГрафик за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици
Дата на преобразуване05.06.2013
Размер40.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://soukim-burgas.com/files/e80d7b14bc9ccc7f8e699217ea38d8a9.docx
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013

за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици


Клас

Класен ръководител

Ден от седмицата

Час1-ва смяна

Час2-ва смяна

І-А

Весела Георгиева Милева

Понеделник

12,30-13,15 ч.

-

І-Б

Кана Иванова Тюфекчийска

Понеделник

12,30-13,15 ч.

-

І-В

Мария Янкова Чолакова

Понеделник

12,30-13,15 ч.

-

І-Г

Радка Добрева Балабанова

Понеделник

12,30-13,15 ч.

-

ІІ-А

Валентина Андонова Дунгьова

Понеделник

12,30-13,15 ч.

12.30-13-15 ч.

ІІ-Б

Петя Никова Петкова

Понеделник

12,30-13,15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІІ-В

Пенка Русева Манчева

Понеделник

12,30-13,15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІІІ-А

Йорданка Иванова Маринова

Вторник

12.30-13-15 ч.

12.30-13-15 ч.

ІІІ-Б

Дорена Илиева Баджакова

Вторник

12.00-12.45 ч.

12.30-13.15 ч.

ІІІ-В

Татяна Маркова Сипсева

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІІІ-Г

Марияна СимеоноваГоранова

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІV-А

Адриана Маринова Топчиева

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІV-Б

Калинка Костова Георгиева

Вторник

12.30-13-15 ч.

12.30-13-15 ч.

ІV-В

Силва ПетроваРадева

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

V-А

Катя Дапчева Кънева

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

V-Б

Екатерина Г.Иванова- Димитрова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

V-В

Женя Маринова Тодорова

Сряда

12.30-13.15 ч.

13.15-14.00 ч..

V-Г

Гергана Янева Маргаритова

Четвъртък

12.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІ-А

Грета Димитрова Стоянова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІ-Б

Нина Георгиева Костова

Вторник

11.45-12.30 ч.

12.30-13.15 ч..

VІ-В

Златина Христова Христова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

13.15-14.00 ч..

VІ-Г

Милена Чернева Щерионова

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІ-Д

Таня ДимитроваСтоянова-Попова

Сряда

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VII-А

Жечка Илиева Димитрова

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІІ-Б

Зорка Петрова Арнаудова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІІ-В

Милена Янкова Ганева

Вторник

11.45-12.30 ч.

12.30-13.15 ч..

VІІ-Г

Мария Емилова Тодорова

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч..

VІІ-Д

Веселина Вълева Димова

Вторник

13.30-14.15 ч.

13.30-14.15 ч.

VІІІ-А

Диана Тихолова Кънева

Понеделник

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

VІІІ-Б

Росица Здравкова Иванова

Сряда

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

VІІІ-В

Неда Добринова Йорданова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

VІІІ-Г

Катерина Костадинова Спасова

Вторник

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

VІІІ-Д

Петя Петрова Николова

Четвъртък

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІХ-А

Радка Иванова Михнева

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІХ-Б

Любомира Донева

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ІХ-В

София Георгиева Пашова

Вторник

11.45-12.30 ч.

12.30-13.15 ч.

ІХ-Г

Диляна Петрова Събева

Сряда

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

Х-А

Дотка Ненова Калъчева

Сряда

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

Х-Б

Красимира Милева Водева- Симеонова

Вторник

11.45-12.30 ч.

12.30-13.15 ч.

Х-В

Добрина Василева Топалова

Четвъртък

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

Х-Г

Галя Радкова Александрова

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ХІ-А

Иванка Динева Димова

Сряда

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ХІ-Б

Елена Енчева Петрова

Сряда

13.30-14.15 ч.

12.30-13.15 ч.

ХІІ-А

Нина Александрова Карагьозова-Рашева

Четвъртък

11.45-12.30 ч.

12.30-13.15 ч.

ХІІ-Б

Еленка Радева Ганчева

Вторник

12.30-13.15 ч.

12.30-13.15 ч.Място за провеждане на консултациите :

Учителската стая

Свързани:

График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconВ. Стоилова за провеждане на консултации с родители и ученици първи учебен срок 2012/2013 година

График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconДеклараци я за часовете
Определени за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация от класния ръководител
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconПърви срок име фамилия с ученици час
График на преподавателите от 54 соу „СВ. Иван рилски” за провеждане на консултации с родители и ученици
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconПредложение на класираните ученици за отпускане на стипендии през втория учебен срок на учебната 2012/2013 Г., От комисията определена със заповед рд
Предложение на класираните ученици за отпускане на стипендии през втория учебен срок на учебната 2012/2013 Г., От комисията определена...
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconГрад плевен
График за провеждане іі-я час на класа І учебен срок на 2012/2013 учебна година
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconМилена тихомирова
За провеждане на консултации с родители и ученици и водене на училищна документация от класните ръководители за ІІ срок на учебната...
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconПриложение 4
Изявявам желание през втория срок на учебната 2012/2013 г да получавам стипендия за ученици без родители
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconГрафик за провеждане на контролните и класните работи през първия срок на учебната 2012/2013 г., както следва

График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconПрофесионална гимназия по икономика град перник
График за провеждане на класните работи за първи срок на учебната 2012/2013 година
График за 2-ия учебен срок на учебната 2012/2013 за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици iconГрафик за провеждане на изпити за VІ клас на ученичката габриела славинова савова за приключване на първия учебен срок на учебната 2009/2010 година

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом