Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание
ИмеПроф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание
Дата на преобразуване05.06.2013
Размер107.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vsu.bg/upload/l_parvi.doc
Одобрявам:

проф. д-р инж. Хамовa

Декан на Строителен факултет РАЗПИСАНИЕ

за занятията на 1 курс задочно обучение във ВСУ „Л. Каравелов” в периода от 21.01.2013 г. до 08.02.2013 г. – ОКС „бакалавър”

Седм.


ден

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

груп

110

111

110

111

110

111

110

111

110

111

110

111

дата

21

22

23

24

25

261

1


2

Геодезия

Л – 1

Доц. Милошев

Информатика

Л – 2

Доц. Гороломов

Инф.


У – 3

Гл. ас Якова

Гл. ас Георгиев

Гл. ас Любенов

ТМХ

У – 4 407

Гл. ас Греков

Математически анализ – 1

Л – 5

Доц. Ангелова

Чужд език

У – 2, 3

Ст. пр. Иванова,

Димитрова


Инф.


У – 5

Гл. ас Якова

Гл. ас Георгиев

Гл. ас Любенов

Геодезия

Л – 4

Доц. Милошев

3


4

Информатика

Л – 1

Доц. Гороломов

Математически анализ – 1

Л – 1

Доц. Ангелова

ГД

У – 3

Гл. ас Велинов

Информатика

Л – 4

Доц. Гороломов

ГД

У – 5

Гл.ас Велинов

МА – 1

У – 4

Ас. Станева

5


6

Теоретична механика


Л – 1, 2


Чл. кор. проф. Балтов

Геодезия

Л – 2

Доц. Милошев

ТМХ

У – 4 407

Гл. ас Греков

Инф.


У – 3

Гл. ас Якова

Гл. ас Георгиев

Гл. ас Любенов

Теоретична механика

Л – 3

Чл. кор. проф. Балтов

Инф.


У – 5

Гл. ас Якова

Гл.а Георгиев

Гл.асЛюбенов

Чужд език


У – 2, 3


Пр. Джуброва,

Михайлова

МА – 1

У – 4

Ас. Станева

ГД

У – 5

Гл.асВелинов

7


8

Химия в строителството


Л – 1, 2

Доц. Ганев

ГД

У – 3

Гл. ас Велинов

Чужд език

У – 1

Ст.пр.Иван,Дим.

МА – 1

У – 2

Ас. Станева

Информатика

Л – 7

Доц. Гороломов

9


10
Математически анализ – 1

Л – 3

Доц. Ангелова

МА – 1

У – 2

Ас. Станева

Чужд език

У – 1

Пр. Мих, Дж.

Информатика

Л – 6

Доц. Гороломов

Химия в строителството

Л – 3

Доц. Ганев
дата

28

29

30

31

1

22

1


2

Инф.


У – 8

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

МА – 1

У – 6

Ас. Станева

МА – 1

У – 7

Ас. Станева

ТМХ

У – 5

Гл.ас Греков

Химия в строителството

Л – 6

Доц. Ганев

Математически анализ – 1

Л – 8

Доц. Ангелова

Математически анализ – 1

Л – 10

Доц. Ангелова

Чужд език

У – 4, 5

Ст. пр. Иванова,

Димитрова


Инф.


У – 12

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

3


4

Химия

У – 4

Доц. Ганев

ТМХ

У – 5

Гл.ас. Греков

МА – 1

У – 7

Ас. Станева

Инф.


У – 10

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

ТМХ

У – 7

Гл.ас Греков

Теоретична механика


Л – 8, 9


Чл. кор. проф. Балтов

МА – 1

У – 11

Ас. Станева

Химия

У – 7

Доц. Ганев

5


6

МА – 1

У – 6

Ас. Станева

Инф.


У – 8

Гл. ас Якова

Гл.ас Георг.

Гл.ас Любен.

Геодезия

Л – 6

Доц. Милошев

ГД

У – 7

Гл. ас Велинов

Химия

У – 7

Доц. Ганев

МА – 1

У – 11

Ас. Станева

Инф.


У – 12

Гл. ас Якова

Гл.асГеоргиев

Гл.асЛюбенов

Чужд език


У – 4, 5

Пр. Джуброва,

Михайлова

7


8

Химия

У – 4

Доц. Ганев

Теоретична механика

Л – 6

Чл. кор. проф. Балтов

ТМХ

У – 7

Гл.ас Греков

Инф.


У – 10

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

ТМХ

У – 10

Гл. ас Греков

МА – 1

У – 9

Ас. Станева

Информатика

Л – 11

Доц. Гороломов

9


10

Химия в строителството

Л – 5

Доц. Ганев

Информатика

Л – 9

Доц. Гороломов

ГД

У – 7

Гл. ас Велинов

МА – 1

У – 9

Ас. Станева

ТМХ

У – 10

Гл. ас Греков

Геодезия

Л – 8

Доц. Милошев


дата

4

5

6

7

8

03.02.2013 г. - неделя3

1


2

Математически анализ – 1

Л – 12

Доц. Ангелова

Инф.


У – 14

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

ТМХ

У – 13

Гл. ас Греков

Инф.


У – 16

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

ТМХ

У – 14

Гл. ас Греков

Математически анализ – 1

Л – 14

Доц. Ангелова


Химия в строителството


Л – 11 , 12


Доц. Ганев

Чужд език

У – 6, 7

Ст. пр. Иванова,

Димитрова


Чужд език


У – 6, 7


Пр. Джуброва,

Михайлова

3


4

Информатика

Л – 13

Доц. Гороломов

МА – 1

У – 13

Ас. Станева

ГД

У – 10

Гл. ас Велинов

Химия в строителството

Л – 10

Доц. Ганев

5


6

Геодезия

Л – 9

Доц. Милошев

ТМХ

У – 13

Гл. ас Греков

Инф.


У – 14

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

ТМХ

У – 14

Гл. ас Греков

Инф.


У – 16

Гл. ас Якова

Гл.ас Георгиев

Гл.ас Любенов

Теоретична механика

Л – 16

Чл. кор. проф. Балтов

ТМХ

У – 17

Гл. ас Греков

Химия

У – 9

Доц. Ганев

ТМХ

У – 11

Гл. ас Греков
7


8

Химия в строителството

Л – 8

Доц. Ганев

МА – 1

У – 13

Ас. Станева

ГД

У – 10

Гл. ас Велинов

ГД

У – 11

Гл. ас Велинов

МА – 1

У – 15

Ас. Станева

Химия

У – 9

Доц. Ганев

ТМХ

У – 17

Гл. ас Греков
ТМХ

У – 11

Гл. ас Греков

9


10

Теоретична механика

Л – 12

Чл. кор. проф. Балтов

Информатика

Л – 15

Доц. Гороломов

Теоретична механика

Л – 15

Чл. кор. проф. Балтов

МА – 1

У – 15

Ас. Станева

ГД

У – 11

Гл. ас ВелиновЗабележка: Лекциите и упражненията се провеждат в уч. зали – Компютърен комплекс, Бл. 1 и зала № 303, Бл. 2

гл. ас. Христов


Ръководител на Учебен отдел

Свързани:

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамов Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconПроф д-р инж. Хамова Декан на Строителен факултет разписание

Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Проф д-р инж. Хамовa Декан на Строителен факултет разписание iconДекан на Строителен факултет

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом